Geplaatst door Annemarie Buining

Groen gas Booster: grootschalige productie duurzaam groen gas

Netwerkbedrijf Enexis, landelijk gasnetbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) en afvalverwerker Attero hebben onlangs de overeenkomst getekend voor de start van een unieke pilot om grootschalige groengasinvoeding te faciliteren; de Groen gas Booster. Deze compressor verbindt het grote regionale aanbod van groen gas met de landelijke vraag. De Groen gas Booster wordt hiervoor gerealiseerd nabij de groengasproductielocatie van Attero in Wijster (Drenthe). Met het faciliteren van grootschalige groengasproductie leveren Enexis, GTS en Attero een belangrijke bijdrage aan de duurzame energietransitie.

Lees verder

zonne-energie klimaatmonitor

Grootschalige projecten verdubbelen Nederlandse zonne-energie

Succesvolle SDE+ subsidie 2014  maakt bouw grotere zonneparken mogelijk

In Nederland worden de komende twee jaar veel grootschalige zonne-energieprojecten van elk meer dan 10 megawatt gebouwd, die het huidige geïnstalleerd vermogen van 1,3 gigawatt zouden kunnen verdubbelen. Hoewel zonnepanelen op daken van particulieren belangrijk blijven voor het halen van klimaatdoelstellingen, verschuift de focus steeds meer naar grote zonneparken op braakliggende terreinen of daken van bedrijven.

Lees verder

Milieu vriendelijker batterij ontwikkeld

Een accu die je in één minuut kunt opladen, langer meegaat, niet zomaar in de fik vliegt en ook nog goedkoper is dan bestaande accu’s. Wetenschappers aan de universiteit van Stanford in Californië zijn erin geslaagd zo’n accu te ontwikkelen.

Het grote verschil met de huidige accu’s is dat de nieuwe vinding niet is gemaakt van lithium-ion, maar van aluminium. Zelfs als je een gat zou boren in de aluminium-accu, vliegt die niet in brand, zeggen de onderzoekers. Ook is aluminium beter voor het milieu dan de alkaline-batterijen die in veel kleinere apparaten zitten, zoals afstandsbedieningen.

Het kan nog wel even duren voordat de batterij op de markt komt. Er is in elk geval nog één technisch probleem om op te lossen: het voltage. De aluminium-batterij kan momenteel ongeveer twee volt leveren, iets meer dan een AA-batterij. Dat is te weinig voor laptops en grotere apparaten, maar de onderzoekers konden met twee van zulke aluminium-batterijen al wel een smartphone van stroom voorzien.

Dit artikel is afkomstig van NOS.nl. Voor meer informatie klik hier.

Nieuwe subsidieregelingen Topsector Energie (TSE) door RVO bekend gemaakt.

Het schone en efficiënt opgewekte energie die Nederland economisch sterker maakt. Dát is waar de Topsector Energie zich voor inzet. De Topsector Energie realiseert innovaties die groen en groei aan elkaar koppelen. Daarmee versterken we de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart.

In het Energieakkoord werken de overheid, werkgevers, vakbeweging en natuur- en milieuorganisaties aan duurzame groei. Door verschillende tenders uit te schrijven stimuleert het ministerie van Economische Zaken de privaat-publieke samenwerking voor onderzoek en ontwikkeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regelingen.

In 2015 zijn er verschillende subsidiemogelijkheden voor de Topsector Energie. De  regelingen daarvoor zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de TKI’s (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) van deze topsector.

Voor meer informatie klik hier

Je mobiel opladen aan een shirt met zonnecellen

Een shirt met zonnecellen waarmee je een smartphone binnen twee uur kan opladen. Dat is de nieuwste creatie van de Nederlandse mode-ontwerpster Pauline van Dongen.

Het is meer dan een plan op papier: Pauline loopt op het SXSW-festival in de Amerikaanse stad Austin gewoon rond in haar Solar Shirt. En het werkt echt.

De zonnecellen op het zwarte shirt zijn verbonden aan een usb-poort die slim is weggewerkt. Je hangt er een usb-kabeltje aan en uiteindelijk de smartphone, die onmiddellijk begint op te laden.

Leuk om nog te melden: Pauline heeft van Gelderland valoriseert een lening gekregen om haar bedrijf te starten.

Klik hier om het filmpje dat de NOS heeft gemaakt over dit onderwerp te bekijken.

Inschrijving Herman Wijffels Innovatieprijs geopend!

Ook in 2015 organiseert de Rabobank weer de Herman Wijffels Innovatieprijs. Heb je een duurzame innovatie? Zoek je een springplank naar succes? Schrijf je dan voor 1 april 2015 in voor de Herman Wijffels Innovatieprijs. Maak kans op € 30.000, publiciteit en toegang tot kennis en netwerken.
• innovatief en duurzaam
• haalbaar en rendabel
• klaar voor de markt
Rabobank zoekt ondernemende mensen met de beste innovaties. Je hoeft geen klant te zijn van de Rabobank. Je doet mee op persoonlijke titel, eventueel samen met anderen. Je gaat daadwerkelijk met de innovatie ondernemen. Ook heb je een werkend prototype, testresultaten of een pilot beschikbaar.

Meer informatie via deze link

Provincie geeft 600.000 euro subsidie aan programma Oost Nederland Energie(k) (ONE)

Eind januari werd bekend dat de Provincie Gelderland 600.000 euro subsidie geeft aan het programma Oost Nederland Energie(k) ook wel bekend onder de acroniem ONE  (met als motto ONE voor allen, en allen voor ONE). Het geld is afkomstig uit het provincieprogramma Human Capital Agenda prioritair gebied Energie en Milieu Technologie (EMT). Ook wordt een flinke bijdrage verwacht uit het regionaal investeringsfonds MBO van het ministerie van OC&W.

Programma manager, Jacqueline Bijlsma van ROC RijnIJssel, ( j.bijlsma@rijnijssel.nl)   is nu bezig om de organisatie rondom dit energieprogramma  op poten te zetten. ‘Wat ONE uniek maakt is de nauwe samenwerking  op het gebied van energievoorziening door 3 ROC’s, te weten  Rijn IJssel, Graafschap College en ROC Nijmegen met het bedrijfsleven en de HAN.  Foundingpartners zijn oa InstallatieWerk Achterhoek Rivierenland (http://www.iwnederland.nl/praktijkcentra/view/114/didam),  installatiebedrijven en HAN/SEECE bedrijven (www.seece.nl).  Door de publiek-private samenwerking van partijen voor en na de elektriciteitsmeter ontstaat oa een eenduidig en gezamenlijk aanbod van opleidingen  voor toekomstig en zittend personeel in de Technische Installatie branche, aldus Jacqueline’.  Maar ook meer instroom van (energie)techniek studenten en gezamenlijke duurzame energie innovatieprojecten vanuit het powerlab (zie www.thepowerlab.nl).

Uitgangspunten van het project

In een wereld waarin de energietransitie in volle gang is veranderen oude patronen. Dit is van invloed voor het opleiden van nieuw en zittend personeel. Gezien de snelle ontwikkeling en de doelstelling die het Nederlandse kabinet voor 2020 heeft geformuleerd ten aanzien van energiebesparing en hernieuwbare energie, kan het niet anders dan dat dit in gezamenlijkheid,  met respect voor elkaars kennis en kunde, door onderwijs en bedrijfsleven wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Het effect van deze werkwijze is dat de TI branche (de grote maar ook zeker de kleine bedrijven) gaat beschikken over voldoende effectief en efficiënt opgeleid  personeel. Het bedrijfsleven constateert dat er nu en in de toekomstig te weinig technisch personeel is voor de technische installatie branche. Een andere constatering is dat de kwaliteit van de opleidingen onvoldoende afgestemd zijn op de nieuwe ontwikkelingen. Het mbo heeft als uitdaging om aan te sluiten bij het Build Up Skills programma. Uiteraard in samenwerking met het bedrijfsleven. Een andere opdracht voor het mbo is het inbedden van de nieuwe kwalificatiestructuur per zomer 2016. Ook deze ombouw kan goed ingezet worden om de samenwerking met het bedrijfsleven uit te bouwen tot een publiek private samenwerking. Vanuit bovenstaande blik zetten de partners van ONE verschillende acties in gang om enerzijds de huidige en te verwachten kwantitatieve tekorten in de installatietechniek op te vangen, en anderzijds een enorme investering te doen om de kwaliteit van het onderwijs op te hogen en zo beter aan te sluiten op de laatste technologische ontwikkelingen, de bijbehorende competenties) en de vraag van bedrijven. Om dit te kunnen bereiken is samenwerken onontbeerlijk. In deze samenwerking komen de 4 O’s dan ook bij elkaar: Ondernemen, Onderzoek, Onderwijs en Overheid.

Doelstellingen

In 2019 heeft ONE de acties verduurzaamd in één kennisportaal. ONE is dan een blijvende unieke publiek private samenwerking waarin het bedrijfsleven in de technische installatiebranche, InstallatieWerk Achterhoek Rivierenland en de 3 roc’s Rijn IJssel, Graafschap College en ROC Nijmegen zich gezamenlijk verantwoordelijk weten voor:

  • Voldoende en goed opgeleide vakmensen voor de technische installatiebranche;
  • Leven Lang Leren voor zittend personeel in de technische installatiebranche;
  • Het voortdurend ontwikkelen van nieuwe opleidingen, gebaseerd op de nieuwste technologische ontwikkelingen;
  • Proefopstellingen van State-of-the-art apparatuur voor zowel zittend personeel van de TI branche als MBO studenten oa in het powerlab

Tot zover dit bericht. Energie Next zal regelmatig over dit onderwerp berichten.

Onderzoek naar de groenste stroomleverancier

De Consumentenbond onderzocht dit samen met Greenpeace, Hivos en Natuur & Milieu. Onderzocht werden 32 leveranciers van elektriciteit (cijfers zijn van oktober 2014). Het onderzoek richtte zich op: De duurzaamste leveranciers (duurzaamheid van geproduceerde of ingekochte stroom); Grijze middenmoot; Verkoop van stroom aan consumenten en het Investeringsbeleid

Voor elk van deze onderdelen kunnen leveranciers kiezen uit veel verschillende brandstoffen en technieken van stroomopwekking. Voor het milieu, het klimaatprobleem en de toekomst van de elektriciteitsvoorziening maakt het veel uit welke keuzes worden gemaakt.

Fossiele brandstoffen zoals gas en vooral kolen spelen een grote rol in vervuiling en klimaatverandering. Ook raken ze een keer op (vooral gas). Kernenergie wordt vanwege de risico’s en het afvalprobleem niet als duurzaam ervaren. Ook deze energiebron is trouwens niet onbeperkt voorradig.

De duurzaamste leveranciers

Je kunt bijdragen aan groenere stroom door een duurzame leverancier te kiezen. De duurzaamste energiebedrijven zijn: Raedthuys Pure Energie; Windunie; Qurrent; Huismerk Energie. Deze 4 leveren alleen stroom die is opgewekt met windmolens in Nederland (Raedthuys levert ook deels zonnestroom). Greenchoice, HVC Energie, Eneco, Kas energie en Innova scoren ook voldoende in het onderzoek. Vattenfall/Nuon, Atoomstroom, Delta en RWE/Essent eindigen onderaan: hun rapportcjifer ligt lager dan 4,5. Vattenfall/Nuon en RWE/Essent investeren nog veel in nieuwe kolencentrales en Atoomstroom levert alleen kernenergie.

Grijze middenmoot

Tussen deze koplopers en hekkensluiters zit een grote ‘grijze middenmoot’ van bedrijven die onvoldoende scoren maar wel hoger dan rapportcijfer 4,5. Het onderzoek heeft alleen betrekking op de elektriciteitsmarkt; productie en levering van (aard)gas zijn buiten beschouwing gelaten. Een aantal leveranciers investeert niet of nauwelijks in productiecapaciteit of desinvesteert (dan stoot je centrales af). Bij deze leveranciers telt de score op Productie/inkoop/levering voor 100%. De groene stroomproducten van de leveranciers uit het onderzoek staan in de Energievergelijker.

Verkoop van stroom aan consumenten

De samenstelling van de stroom die bedrijven verkopen aan eindgebruikers – zoals consumenten – staat op het stroometiket van de leveranciers. Hierin zijn ook de ‘Garanties van Oorsprong’ (GvO’s) opgenomen. Veel van de stroom die leveranciers aan consumenten verkopen is ‘vergroend’ door GvO’s van Noorse waterkrachtcentrales. Dit is een voor het bedrijf goedkope manier om groene stroom te leveren. Die draagt echter nauwelijks bij  aan een schonere energievoorziening. Ook hier scoren de hierboven genoemde 4 koplopers het best. Zij leveren al hun klanten alleen maar windstroom (en ook zonnestroom bij Raedthuys Pure Energie). Sommige andere leveranciers leveren ook wel windenergie, maar slechts aan een (klein) deel van hun klanten. In de Energievergelijker  staat een duurzaamheidsscore per stroomproduct. Voor deze score weegt zowel het beleid van de leverancier als het stroometiket van het betreffende product mee.

Voor een groene energievoorziening in de toekomst is het nodig om te investeren in duurzame productiecapaciteit. Er is verschil tussen leveranciers die zelf stroom produceren en leveranciers die dit niet doen. Leveranciers zonder eigen productiecapaciteit kunnen (een deel van) de stroom die ze verkopen met langetermijncontracten inkopen bij bijvoorbeeld een windpark. Zo’n contract biedt financiële zekerheid aan de stroomproducent. Leveranciers die zelf stroom produceren, investeren ook in nieuwe productiecapaciteit. Maar de mate waarin geld in duurzame bronnen wordt gestoken, verschilt. Hierbij is ook gekeken  naar desinvesterigen: het ontmantelen of verkopen van energiecentrales.

Investeringsbeleid

Van de grote energieleveranciers heeft Eneco het groenste investeringsbeleid. Eneco investeert onder meer veel in windenergie. De grootste investeringen in kolencentrales komen op rekening van: E.ON;RWE/Essent; GDF Suez/Electrabel; Vattenfall/Nuon. Delta investeert het meest in kernenergie. Van deze 5 grote leveranciers investeert E.ON relatief nog het meest in duurzame bronnen, al is het duidelijk minder dan Eneco.

Voor meer informatie: http://www.consumentenbond.nl/energie/extra/groenste-stroomleverancier/#item1

The future is green: the circular economy

Afgelopen donderdag 11 december was de 6e editie van de Green Industry Event,  georganiseerd door de Gemeente Arnhem, KiEMT en IPKW. Meer dan 400 belangstellenden waren naar het IPKW gekomen en kregen een zeer enthousiaste en gedreven presentatie te horen van key note spreker Prof. Dr. Jan Jonker. Jan Jonker is Hoogleraar Duurzaam Ondernemen en publiceerde onlangs nog zijn 3e boek Nieuwe Business Modellen. Daarnaast gaven verschillende ondernemers en politici hun visie op het thema circulaire economie. Ine van Burgsteden, wethouder gemeente Arnhem gaf aan dat Arnhem het EMT profiel in haar DNA heeft zitten; de gemeente heeft haar beleid afgestemd om zoveel mogelijk  afval te scheiden en her te gebruiken. Aan Annemieke Traag, gedeputeerde Provincie Gelderland, werden kritische vragen gesteld over eenvoudige regelgeving; we moeten af van de beperkende maatregelen bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en er moet veel meer samen worden gewerkt tussen overheid, bedrijfsleven en burgers.

The circular economy

Oude economische modellen – zoals de planeconomie, de markteconomie en zelfs de groene economie – (b)lijken niet te voldoen. De circulaire economie  is gebaseerd op ecosystemen, die gebruikmaken van wat er lokaal beschikbaar is en die steunen op de wetten van de fysica. Daarmee lijkt het de langetermijnstrategie om enerzijds om te gaan met de heersende water- en voedselnood en anderzijds ons sociaal kapitaal (verder) op te bouwen. We zijn van een lineaire economie (grondstoffen delven, produceren, gebruiken, weggooien) naar een circulaire economie (recycle, reuse, repair) gegaan, aldus Jan Jonker. Hij gaf een aantal voorbeelden van nieuwe business concepten zoals het gezamenlijk gebruiken van apparaten (geen wasmachine meer kopen maar wasbeurten), solar freezer (warmte-en koudeopslag in eigen huis: energie neutraal), thuis afgehaald (koken voor meer mensen), een kledingbibliotheek (waar je een abonnement hebt op een T-shirt). De community gedachte van samen slimmer werken (wij-economie) is waar we naar toe moeten. We moeten investeren in verandering en dat is niet de makkelijkste weg want dat botst met het bestaande (bijvoorbeeld de fiscus die om de hoek komt kijken en die een stukje wil meepakken van de winst).  ‘Maar op weg naar de toekomst vinden we regelmatig het verleden uit’ zo besloot Jan Jonker zijn inspirerend verhaal.

Praktijkvoorbeelden

Interface, de grootste tapijtleverancier ter wereld, werkt inmiddels al 20 jaar aan Mission Zero, met als doel om in 2020 de impact van hun product tot nul te reduceren. Ferdy Thoonen liet de aanwezigen weten hoe zij dit aangepakt hebben: van tapijttegel recyclen tot aan geen gebruik meer van lijm bij het leggen van de tegel. ‘Mission Zero is onze belofte om iedere negatieve impact die wij veroorzaken op het milieu te elimineren voor het jaar 2020. Wij zijn goed op weg om deze uitdaging waar te maken’, aldus Ferdy Thoonen.

Twee maanden geleden heeft Dalkia/Veolia de energiecentrale op IPKW overgenomen van NUON. Ronald Hopman vertelde over hun plan om samen met huurders en partners de energiecentrale duurzaam en circulair in te gaan richten waardoor gebruikers van energie ook leverancier worden. Dalkia/Veolia is wereldleider op het gebied van optimaliseren van natuurlijke bronnen (grond-/brandstoffen, water, afval). Een goed voorbeeld van het gebruik van biomassa is het project ‘Bio-energie de Vallei’; waar partijen elkaar gevonden hebben door het afval-snoeihout uit de bossen rondom Ede te gebruiken en hiermee een duurzame warmtevoorziening voor 3.000 woningen (1e fase) in Ede te realiseren.

Tot slot Tjeerd Veenhoven, industrieel ontwerper en hij experimenteert in zijn werk met diverse materialen. Door het verhitten, smelten, combineren en uit elkaar halen van bestaande materialen, ontstaan nieuwe vormen en functionaliteiten. Zo werkte hij acht maanden aan het onttrekken van nieuwe waarde uit tulpenkoppen, namelijk pigment. Daarmee heeft bloemblad vanaf nu naast een esthetische waarde ook economische nut.

Al met al een zeer inspirerende bijeenkomst met genoeg stof tot nadenken voor de aanwezigen om verder te gaan met het ontwikkelen van duurzame initiatieven die kunnen leiden naar nieuwe business modellen.

Stedendriehoek organiseert Transitiemarkt met prijsvraag naar een energieneutrale stedelijke regio

De regio Stedendriehoek nodigt u uit voor twee ‘transitiemarkten’ op 12 december en 16 januari bij Cleantech Center Zutphen. Tijdens deze transitiemarkten stelt de regio Stedendriehoek zich voor en vertellen ondernemers, bestuurders en bewoners wie ze zijn, wat ze doen en welke ambities ze hebben. Twee unieke kansen om de regio van binnenuit te leren kennen! Op 12 december bestaat het programma uit presentaties van Pieter van der Ploeg (van energiebedrijf Alliander, Strategie) en Eef van Ooijen, wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Brummen. Aansluitend is een informatiemarkt ingericht voor bezoekers over de drie thema’s waar de prijsvraag (uitgeschreven door Eo Wijers Stichting) om draait: energietransitie, economische concurrentiekracht en governance.

Prijsvraag

De Eo wijers-stichting is een onafhankelijk netwerk dat een bijdrage wil leveren aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van Nederland op bovenlokaal schaalniveau. Om dit doel te bevorderen steunt de stichting opdrachtgevers, in de publieke en private sfeer, die zich over bestuurlijke grenzen heen, inzetten voor concrete projecten en programma’s die ruimtelijke kwaliteit beogen te bereiken. Een van de middelen die zij hiervoor inzet is het uitschrijven van een prijsvraag. Dit jaar is het onderwerp van de 10e prijsvraag: De Stedendriehoek – naar een energieneutrale stedelijke regio. De opgave plaatst energietransitie van de Stedendriehoek (Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst, Zutphen) in de context van de economische concurrentiekracht van de regio en nieuwe vormen van governance.

De prijsvraag richt zich op multidisciplinaire teams. Deze kunnen bestaan uit onderzoekers, ruimtelijk ontwerpers, economische, sociale en energie-experts evenalstransitiedeskundigen, bedrijven, ontwikkelaars/investeerders en burgers, al dan niet ingroepsverband. Zij worden uitgedaagd om met creatieve, innovatieve  en realiseerbare ideeën voor een energieneutrale Stedendriehoek te komen. Deadline is 20 januari 2015. Meer informatie over deze prijsvraag kunt u hier verkrijgen.

 

Open deuren Internationale Passiefhuis Dagen 7-9 november

Een passief gebouw kan in de zomer bijna vanzelf koel en in de winter bijna vanzelf warm blijven. Daar komt de internationaal gehanteerde vakterm ‘passief’ vandaan. Waar een gewoon huis ‘s winters wordt geventileerd door de warme binnenlucht via de vensters te laten ontsnappen terwijl er koude buitenlucht naar binnen stroomt, gebeurt dit in een passief huis gecontroleerd: de warmte van de afgevoerde binnenlucht wordt in een warmtewisselaar gebruikt om de naar binnen stromende verse lucht vóór te verwarmen. Aangevuld met de warmte van de zon en van de bewoners zelf, ontstaat zo binnenshuis een bijzonder aangenaam en gezond leefklimaat. De verwarmingsinstallatie kan dan meestal uitgeschakeld blijven – ‘passief’ – en dat spaart energie. Een passiefhuis heeft daarom meestal de ramen op het zuiden, is uiterst goed geïsoleerd en heeft zo min mogelijk kieren waardoor warme lucht, of ’s zomers  juist koele lucht zou kunnen weglekken.

Lees verder

DNHK organiseert Nederlands-Duitse Smart Grids Meeting

Slimme elektriciteitsnetwerken staan centraal tijdens de Nederlands-Duitse Smart Grids Meeting op woensdag 29 oktober 2014 van 10:00 tot 17:00 uur in Zeist. Experts uit beide landen zullen hier ingaan op de actuele stand van zaken en de perspectieven aan beide zijden van de grens. De bijeenkomst maakt deel uit van een handelsreis van zeven Duitse bedrijven naar Nederland. Deze bedrijven zullen hun diensten tijdens de meeting kort aan het publiek voorstellen. De organisatie is in handen van de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) in samenwerking met Eclareon en Cleantech Holland. Opdrachtgever is het Duitse ministerie van Economische Zaken en Energie (BMWI).

Slimme elektriciteitsnetwerken spelen een sleutelrol bij de overstap naar duurzame energievormen”, zegt Anouk Iuzzolino, energie-expert bij de DNHK. “Door vraag en aanbod van elektriciteit met behulp van slimme apparatuur beter op elkaar af te stemmen, kunnen piekbelastingen vermeden worden en wordt de stabiliteit van het netwerk vergroot.” Door de energiewende hebben Duitse bedrijven al veel ervaring opgedaan met de technieken die hierachter schuilgaan, onder andere door praktijkonderzoek binnen zes Smart Energy-modelregio’s. Duitsland behoort wereldwijd dan ook tot de koplopers op dit gebied. Van deze ervaring kan Nederland profiteren bij het verwezenlijken van de eigen duurzaamheidsdoelstelling van 14 procent in 2020. Tegelijkertijd zijn de Duitsers ook zeer geïnteresseerd in de ervaringen die zijn opgedaan in de Nederlandse modelregio’s. “Van elkaar leren staat dus centraal”, aldus Iuzzolino.

Sprekers

Een van de sprekers tijdens de Smart Grids Meeting is Carsten Beier van Fraunhofer Umsicht, die het project ‘Der hybride Stadtspeicher’ zal toelichten. Doel van dit project is de integratie van duurzame energie in de stedelijke omgeving – enerzijds door middel van centrale en decentrale energieopslag, anderzijds door het inbinden van decentrale energie-opwekkers en verbruikers door middel van aanvullende thermische opslag. Diana Khripko van het Institut dezentrale Energietechnologien gaat in op het potentieel en de uitdagingen van Demand Side Management voor grote industriële energieverbruikers. Het Nederlandse TKI Switch2SmartGrids zal een overzicht geven van de Nederlandse Smart Gridsbranche. Daarbij zal zowel worden ingegaan op de actuele stand van zaken als op de vooruitzichten en veelbelovende projecten.

“De bijeenkomst is vooral gericht op kennisoverdracht en het leggen van contacten”, licht Iuzzolino toe. Op dinsdag 28 en donderdag 30 oktober biedt de Handelskamer bovendien talrijke mogelijkheden om direct in gesprek te komen met Duitse branche-experts. Deelname aan de bijeenkomst evenals aan individuele matchmakinggesprekken is kosteloos.

Meer informatie: DNHK, Anouk Iuzzolino, tel. 070 3114 118, e-mail: a.iuzzolino@dnhk.org, www.dnhk.org/smartgrids