Geplaatst door Annemarie Buining

Spetterende afsluiting van Green Tech Week

Zaterdag 11 oktober was de Open dag van het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) gecombineerd met de Techniekdag Arnhem. Naar schatting hebben 15.000 belangstellenden (veelal basisschoolkinderen met hun (groot) ouders deze dag bezocht. Een Record!

Het IPKW is een bedrijventerrein in de hogere milieucategorieën, een plek voor energie-intensieve ondernemingen met een innovatief karakter, een broedplaats voor clean technology. Onlangs kreeg het nog een prijs voor beste bedrijventerrein van het jaar in de categorie ‘new kid on the block’. Het bedrijventerrein bestaat uiteraard al sinds 1940 maar heeft een geweldige transformatie doorgemaakt. Marketing en communicatiemanager Kevin Rijke van IPKW kijkt met heel veel trots terug op deze afgelopen week. Het begon hier op maandag met de opening  van de Green Tech Week door gedeputeerde Annemieke Traag waar zo’n 300 deelnemers aanwezig waren en vanochtend toen de poorten open gingen voor de bezoekers en ik zag dat alles goed liep, kreeg ik een kippenvel moment:  Arnhem leeft als het gaat om energie, aldus Kevin.

Techniekdag Arnhem

Op de Techniekdag waren diverse thema pleinen ingericht: Bouw, Infra en Procestechnologie, Science & Chemie, Mobiliteit & Ruimte, ICT & Media, Water, Energie & Natuur, Medisch & Voeding en Design & Lifestyle. Om deze themawerelden met elkaar te verbinden, werden diverse duurzame vervoersmiddelen zoals een solartrein, fietstrein, lorrie over de oude spoorbaan ingezet. Op het water konden de kinderen met kleine zeilbootjes (optimisten en flying juniors) en de beroemde solar boat van de HAN één van de honderd doe-activiteiten beleven. De spetterende fly board show (foto) werd ieder uur vertoond. Ook bij Kraanverhuurbedrijf Wido, waar de kinderen met een werkbak naar boven konden gaan was het een drukte van belang. Volgens Theo Köster van Wido die al sinds de eerste Techniekdag hieraan meewerkt, was er nog nooit zo’n grote opkomst. De opening werd verricht door oud VNO-NCW regiomanager Arnhem-Nijmegen, Gerbert Wubs die destijds in 2007 de initiatiefnemer was van de organisatie van de Techniekdag. Ook wethouder Hans Giesing van economische zaken en onderwijs was bij de opening aanwezig.

Tevens laatste dag Green Tech Week

Medeorganisator van de Green Tech Week, Harco Dijkstra van het Kenniscentrum Bèta Techniek en de stuwende man achter  de Techniekdag kijkt tevreden terug op deze dag: 150 bedrijven en scholen deden vandaag hun best om zoveel mogelijk jonge kinderen te interesseren voor techniek. Zelfs het leger was met de lucht mobiele brigade aanwezig. Ik denk dat we totaal met de Green Tech Week 20.000 mensen hebben bereikt met de diverse evenementen. Helaas gingen wat kleinschalige specifieke activiteiten niet door maar de generieke evenementen waren een succes: voor herhaling vatbaar, aldus Harco. Wel is hij van mening dat er meer spreiding over Oost Nederland zou moeten plaats vinden. Nu stond Arnhem wel heel erg in de picture. Hij hoopt dat volgend jaar de Provincie Overijssel er beter bij wordt betrokken.

Nieuw Solar Demo Lab op de HAN opent zijn deuren

Het Solar Demo Lab is een nieuwe faciliteit op de campus van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen faculteit in Arnhem. Het is een kas waarin geëxperimenteerd kan worden met opwekking en opslag van duurzame energie en met name met nieuwe technieken op het gebied van Solar Concentration. Het is nog volop in ontwikkeling, maar op 9 oktober konden de deelnemers aan de symposiums een kijkje nemen. Het onderzoekslab is bedoeld als proeftuin waar MKB bedrijven kunnen samenwerken met onderzoekers en studenten van de HAN aan de realisatie en optimalisatie van verschillende toepassingen zoals testen van zonnepanelen, opslag van warmte, testen van zonnecollectoren tot het groeigedrag van planten en nog veel meer. De opening van dit Solar Demo Lab werd verricht door de Lector Piet Sonneveld van Duurzame energie, Tinus Hammink, programmamanager SEECE en Rik Catau onderzoeker en projectleider van het lectoraat Duurzame energie met de onthulling van de thermo akoestische motor: van hitte naar elektrisch. Dit alles ook weer in het kader van de Green Tech Week.

Mini Symposium

Het symposium over Solar Demo Lab in de middag voorafgaand aan de opening, begon met een Introductie van de faculteit Techniek door Janneke Hoekstra, directeur Faculteit Techniek  (HAN). De faculteit techniek is breed en internationaal georiënteerd en mag zich verheugen op een alsmaar stijgende toename van studenten. Daarna vertelde  Kees Everse manager bij Grontmij hoe het bedrijf vorm geeft aan een duurzame leef- en werkomgeving door gebruik te maken van nieuwe technologieën zoals zon, regen, luncht en wind. Hij signaleerde de nieuwe  trends zoals biobased economy, ultradiepe geothermie en smart grids volgens het multi source concept.

Ruud Cuypers van TNO gaf een presentatie over Langetermijn Energieopslag . TNO werkt in de triangle van industrie, universiteit/hogeschool en overheid. De langetermijn energieopslag is nodig omdat het ons naast besparing (financieel) ook onafhankelijk zal maken van olie- en gaswinninglanden als Rusland. Tevens levert het ons tal van bijvangsten op zoals een effectievere manier van duurzame energie gebruik door bijvoorbeeld via thermochemicals (zoals calcium chloride hydraat) de hitte van de zomer op te slaan en te gebruiken in de winter.

Tot slot van dit symposium sprak lector Piet Sonneveld over de drie activiteiten gaande in het Solar Demo Lab: zonne-energie; energie-conversie (van warmte naar elektrisch) en warmteopslag (bijv. solarcooking).  Daarna gingen de 50 deelnemers op weg naar de praktijkruimte.

Bedrijvenmarkt trekt veel studenten

Op 9 oktober waren er tal van activiteiten op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen faculteit Techniek. Naast de beide  symposiums (Solar Demo Lab en Werken en Leren met energie) vond er ook een engineeringsbedrijvenbeurs met 66 bedrijven en een Informatica Communicatie Academie (ICA) bedrijvenmarkt met 19 bedrijven plaats. Ruim 500 studenten van de opleidingen ICA, Werktuigbouwkunde, Technische Bedrijfskunde, Industrieel Product Ontwerpen, Elektrotechniek en Embedded Systems Engineering liepen langs de vele stands. Zowel de bedrijven als de studenten hebben het als zeer nuttig ervaren. De diversiteit aan bedrijven was voor veel studenten een goede mogelijkheid om zich te verdiepen in hun carrière kansen.

Dag van de duurzame ZZP’er in de Achterhoek

´Kijk goed om je heen, want wat je nu ziet, is er morgen niet meer!` Met deze woorden begon Henk Dijk, portefeuillehouder Economische Zaken van de Gemeente Oude IJsselstreek zijn verhaal tijdens het Green Tech evenement op maandag 6 oktober. Op de monumentale plek, de DRU-cultuurfabriek, waar vele eeuwen geleden het oer werd gewonnen om ijzer te maken, is nu opnieuw een centrum verrezen, die innovatiekracht, ondernemerschap en vakmanschap bundelt. In de jaren zestig was het gedaan met de IJzerindustrie in de Achterhoek. Veel bedrijven hebben zich toen opnieuw uit moeten vinden. Zo is destijds de maakindustrie ontstaan. De krimp, die Dijk liever economische transitie noemt, vraagt van de Achterhoekse bedrijven opnieuw te transformeren. ZZP´ers kunnen hieraan een bijdrage leveren en worden ook zelf hiertoe uitgedaagd: ’Als je nu niet in duurzaamheid stapt, dan val je morgen buiten de boot´, aldus Henk Dijk. Op het gebied van landbouw, maakindustrie, vrijetijdseconomie en zorg is er in de Achterhoek veel werk te verrichten.

Essentiële schakels om te verduurzamen
Otto Willemsen van Synprofect lichtte vervolgens duurzaamheid toe. Alle aanwezigen, ongeveer 50 merendeels Achterhoekse ZZP´ers, hadden de scan van Synprofect toegestuurd gekregen. Zo konden ze ervaren dat duurzaamheid meer is dan alleen energie, milieu en bouwen. Ook visie, leiderschap, HRM en marketing zijn essentiële schakels om te verduurzamen. Er zijn mooie voorbeelden gegeven van Achterhoekse bedrijven die vooroplopen in duurzaam ondernemen, zoals Nedap uit Groenlo en Grijsen uit Winterswijk. Een uitgebreid verslag en overzicht van voorbeeldbedrijven komt binnenkort op www.pr8werk.nl.

Bijeenkomst zeer gewaardeerd
Tenslotte konden de deelnemers in een zogenaamd zwermsessie (zie foto) hun vragen stellen aan elf experts, die samen alle thema´s van de scan vormen. Sommige mensen wilden zich in een thema verdiepen, anderen shopten in het uurtje bij vier experts de gewenste antwoorden bij elkaar. De deelnemers vonden het een inspirerende sessie. Ze zijn met nieuwe kennis, een rij visitekaartjes en afspraken na een borrel en goede gesprekken weer huiswaarts gegaan. We willen als Achterhoek de duurzaamste regio van Nederland realiseren met de groenste ZZP´ers. Bent u nu ondernemer die handen en voeten wil geven aan duurzame ambities? Neem dan contact op met Lilian Boonstra zodat Pr8werk u via een opmaat meeting in contact kan brengen met de juiste duurzame zelfstandig professional!

600 basisschoolkinderen bouwen windmolenpark

Vanmiddag werd op de eerste dag van de Green Tech Week het eerste (tijdelijke) mini-windmolenpark in Nederland ‘Laat maar Waaien’ op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem geopend door gedeputeerde Annemieke Traag. Ruim zeshonderd kinderen van 22 Gelderse basisscholen hebben de afgelopen twee maanden 150 windmolens van zes meter hoog gebouwd. De opening was met met vertegenwoordigers van de acht betrokken bedrijven bij dit project. Zo’n vijftig volwassenen en acht deelnemende kinderen waren aanwezig.

Nu staan er tachtig windmolens, maar zaterdag 11 oktober op de Techniekdag Arnhem zullen ze er alle 150 staan. Pallas Agterberg, directeur Strategie Alliander lichtte toe dat door de veranderingen in de energiewereld Alliander ook zijn strategie moest veranderen en nu energie steekt in dergelijke projecten. Danielle van Woerden, voorzitter Rijn en IJssel Energie Coöperatie vertelde over het tot stand komen van het project en het belang van lokaal geproduceerde energie.

Voor de kinderen was vooral het leren over hoe windenergie nu eigenlijk werkt en welke techniek hierbij hoort van belang. Tijdens de bouw waren de taken verdeeld: een aantal kinderen hield zich bezig met het programmeren van de ledlampjes, anderen waren bezig met het plaatsen van de wieken en weer anderen konden hun creativiteit kwijt in het schilderen van de wieken. De energie die de molens opwekken wordt door de Rijn en IJssel Energie Coöperatie geleverd aan haar klanten. Zo’n 25 tot 30 huishoudens zullen van deze stroom worden voorzien. Het project is nog vier maanden te bezichtigen op IPKW daarna is het mogelijk om een windmolen voor particulier gebruik te kopen voor in huis of op een school. Naast Netwerkbedrijf Alliander en Rijn en IJssel Energie Coöperatie zijn de Provincie Gelderland, Gemeente Arnhem, I.link, Groene transitie , Technoplanet en IPKW betrokken bij dit project.

Basisschoolleerlingen bouwen echt mini-windmolenpark op IPKW

Ruim 600 Gelderse basisschoolleerlingen bouwen in september en oktober echt werkende windmolens. In totaal worden in Arnhem 150 windmolens van zes meter hoog gerealiseerd. Deze vormen samen een tijdelijk mini-windmolenpark. Het mini-windmolenpark wordt op 6 oktober geopend tijdens de Green Tech Week Oost Nederland. Gedurende vier maanden zijn de windmolens te bezichtigen op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem.

De bouw van de windmolens maakt deel uit van het project ‘Laat maar Waaien’ . Daarin leren leerlingen hoe windenergie werkt en welke techniek hier bij hoort. Netwerkbedrijf Alliander, Provincie Gelderland, Rijn en IJssel Energie Coöperatie, Gemeente Arnhem, I-Link, Groene Transitie, Technoplanet en IPKW maken dit project mogelijk.

De energie die de molens opwekken, is de eerste lokaal geproduceerde energie die de Rijn en IJssel Energie Coöperatie aan haar klanten kan leveren.

Op een aantrekkelijke manier leren basisscholieren over techniek en duurzaamheid. Dit is het hoofddoel van dit project. Zij ervaren hoe het is om windenergie op te wekken in de eigen omgeving. Dit geldt ook voor alle mensen die het mini-windmolenpark komen bezichtigen.

Alliander onderzoekt de effecten van kleinschalige lokale opwek van windenergie op haar netwerk. Meer opwekken en terugleveren van energie vraagt om meer capaciteit op het net. Daar moet op een slimme en betaalbare manier mee worden om gegaan.

Rijn en IJssel Energie doet met dit project ervaring op hoe deze lokale duurzame energie daadwerkelijk aan klanten in de regio geleverd kan worden.

De feestelijke opening van het mini-windmolenpark is tijdens de start van de Green Tech Week Oost Nederland op 6 oktober. Vanaf dan is het mini-windmolenpark gedurende vier maanden te bewonderen. Dat kan bij de poort van Industriepark Kleefse Waard, Westervoortsedijk 73 in Arnhem (ter plekke wordt nog meer informatie gegeven). Tijdens de Open Dag van IPKW op 11 oktober kun je het mini-windmolenpark echt van dichtbij bekijken.

 

 

 

 

 

Energie-robotspeelgoed op Arnhems Powerlab

In het Arnhemse Powerlab op Energie Businesspark Arnhems Buiten is een bijzonder bedrijf gekomen, Studio Roes. Het maakt robotspeelgoed, Solly, waarmee kinderen op een interactieve manier leren over duurzame energie. Het Powerlab is een plek met verschillende faciliteiten voor zowel ondernemingen in de energiebranche als voor studenten en leerlingen. Het wordt op 8 oktober officieel geopend, tijdens de Green Tech Week.

Studio Roes is speciaal van Eindhoven naar Arnhem verhuisd omdat het in Arnhem meer kansen ziet.

In het Powerlab kunnen bedrijven kantoorruimtes huren, ze  hebben er toegang tot testfaciliteiten en mogen gebruik maken van apparatuur die collega’s in het gebouw hebben gezet.

 

Solar Energy Challenge is gestart

Hoe kun je zonne-energie – opgewekt voor eigen gebruik – zelf gebruiken in plaats van deze terug te geven aan de energiemaatschappij. Met deze Solar Energy Challenge zijn vijf teams aan de slag gegaan. De teams, bestaande uit studenten van de HAN, Artez en de Radboud Universiteit, pitchten 18 maart 2014 hun ideeën voor een jury, bestaande uit Christiaan Holland, Erik Klarenbeek en Harco Dijkstra.

Lees verder

solar energy challenge

Bootcamp Solar Energy Challenge: zonne-energie in huis

Op 6 februari 2014 vond in Greenhouse Arnhem een eerste bootcamp plaats, een creatieve brainstormbijeenkomst over de Solar Energy Challenge ´hoe kan ik de zonne-energie – die ik voor eigen gebruik opwek – in mijn huishouden gebruiken in plaats van deze terug te geven aan de energiemaatschappij?´. Deze Solar Energy Challenge is een initiatief van Gelderland Valoriseert.

Waanzinnige ideeën
Twintig studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Hogeschool voor de kunsten ArtEZ gingen aan de slag. De gedachte achter de bootcamp is dat mensen vanuit totaal verschillende invalshoeken (van bio en chemie tot natuurkunde en van sociale wetenschappen tot vrije kunsten) samen kunnen komen tot de meest waanzinnige, creatieve ideeën en oplossingen. En dat gebeurde: van lampen en klokken in huis die direct werken op eigen zonne-energie tot energie als betaalmiddel.
Studenten gaan in teams hun ideeën verder uitwerken. Ze worden gecoacht door ervaren ondernemers. Voor de teams zijn er werkplekken beschikbaar in het Greenhouse, waar allerlei innovatieve energie-ondernemers gehuisvest zijn.

Prijs van 10.000 euro
Op 18 maart zullen de deelnemende teams hun idee pitchen voor een deskundige jury. De beste drie teams gaan door naar de volgende ronde, waarin ze hun concept uitwerken. Eind juni wordt de winnaar gekozen. Het beste idee wordt beloond met € 10.000. Dat bedrag is voor het doorontwikkelen van het product.

Laatste kans
Er zijn nu zeven teams die de challenge aan gaan. Ben je student en heb je niet meegedaan met de bootcamp en heb je interesse om ook mee te doen? Er is nog een allerlaatste mogelijkheid om je op te geven bij Sylvia Bronkhorst, sylvia.bronkhorst@han.nl. Meer info: 026- 365 8320 .

Voor meer informatie over de challenge in het algemeen: KCBT, Harco Dijkstra, harco.Dijkstra@kcbt.nl, 026-3203440

IBM Vastgoedregie maakt kennis met Demowoning HAN

Tijdens de partnerbijeenkomst van IBM Vastgoedregie bij het bedrijf Desso in Waalwijk, hebben Ron van Wijk en Jonathan van Deutekom van het Innovatielab Duurzaam Bouwen van de HAN een presentatie gegeven over de ontwikkelingen rondom een te realiseren Demowoning op het proefveld bij de Greenhouse.

De bijeenkomst vond plaats op 4 december bij Desso in Waalwijk. De partners reageerden enthousiast op het initiatief om studenten en onderzoekers samen met het bedrijfsleven invulling te laten geven aan het nieuwe wonen in de Demowoning.

IBM Vastgoedregie, advies- en managementbureau voor bouwprocessen, ontwikkelt strategische concepten voor de bouwketen en begeleidt organisaties bij de realisatie daarvan. Dat doen zij in samenwerking met een groep vooruitstrevende bedrijven in de bouwtoelevering die nieuwe woonconcepten in de markt realiseren.

IBM Vastgoedregie is voornemens een aantal vernieuwende woonconcepten in Nederland te realiseren die dienen als voorbeeld en demonstratie.

Als vervolg op deze bijeenkomst wordt onderzocht op welke wijze deze bedrijven een bijdrage kunnen gaan leveren aan de realisatie van de Demowoning.

Garage van de Toekomst is gestart

Om de toekomstige automonteur opgewassen te laten zijn om de technische veranderingen aan te kunnen in de mobiliteitsindustrie is de Garage van de Toekomst (e-Garage) gestart.

Met subsidiegelden van Provincie Gelderland en de hulp van het lokale bedrijfsleven heeft het Opleidingscentrum Rijn IJssel het onderwijs aangepast op de nieuwe en toekomstige voertuigen. De studenten van de afdeling automotive krijgen te maken met diverse typen van voeruigen en hun aandrijvingssysteem zoals de hybride, electrische en waterstof aangedreven voertuigen. het complete lessenpakket is hierop aangepast.

En het Rijn IJssel is verder gegaan. Om studenten bewust te maken van energieopwekking- en gebruik is het dak van de garage voorzien van zonnepanelen en zijn alle lokalen verlicht door ledlampen. Opwekking en gebruik van energie is te volgen via een beeldscherm in de school en via een monitoringssysteem op internet.

Een klaslokaal is voorzien van gekleurde ledverlichting. Het blijkt dat kleur en lichtintensiteit invloed heeft op de gemoedstoestand van de student en dus ook op de leerprestaties. Via een ingenieus systeem kan het licht beinvloed worden naar relatie met de activiteit die van de student gevraagd wordt. Samenwerken of het afleggen van een toets doet een ander appel op de student en dus wordt de lichtwarmte daar op aangepast.

Voor informatie klik hier.

Werken en leren in de wereld van duurzame energie

De HAN start in samenwerking met SEECE en bedrijven uit de energiesector een vierjarige deeltijdopleiding elektrotechniek gericht op duurzame elektrische energie. Deelnemers werken drie dagen in de energiesector en gaan twee dagen naar school. Iemand komt in aanmerking wanneer hij/zij een mbo-4 diploma of een havo/vwo-diploma met een N-profiel heeft.

Lees verder

ICdubo huis krijgt 3e leven

Het ICdubo huis van VBI krijgt een derde leven.

Afgelopen week is het Ecoprefab huis van VBI, een energieneutrale woning, bij ICdubo uit elkaar gehaald en verhuisd naar het Greenhouse op het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem.

Daar zal dit huis op het proefveld van het Greenhouse weer opgebouwd worden en beleeft daar zijn derde leven.

Onderzoekers en studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zullen dit object gebruiken voor onderzoek op het thema duurzame energie en duurzaam bouwen. Samen met ondernemers uit de bouwkolom zullen vanuit het Innovatielab Duurzaam Bouwen de komende jaren verschillende onderzoeken op deze thema’s uitgevoerd worden.

Het proefveld wordt door Greenhouse ter beschikking gesteld aan de HAN voor onderzoek en onderwijsdoeleinden.

 

Solar Boat Race in Arnhem voor studenten

De jaarlijkse Dong Energy Solar Boat Race vindt in 2014 plaats in Groningen en Friesland met een uitstapje naar Monaco. Noem dat de eredivisie van de solar boat race. Om continuiteit te creëren wordt er een eerste divisie ingericht voor studenten, de experts van de toekomst. In 2014 vindt er in deze eerste divisie ook een wedsrtijd plaats in Arnhem. Dong Energy Solar Challenge, de (v)mbo scholen in Gelderland, Kennis Centrum Bètatechniek, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Gemeente Arnhem, Green Tech Alliances en het Industrie Park Kleefse Waard hebben afgesproken hier gezamelijk hun schouders onder te zetten.

 

Voor meer informatie over de Solar Race, klik hier.