Geplaatst door Maarten Barckhof

Vlog jij, HAN student, mee voor een betere wereld? 

Heb jij ideeën voor het verbeteren van je leef-, woon-, werk- en/of studieomgeving? Pitch jouw idee in een vlog! Of het nu gaat om het bestrijden van armoede, ongelijkheid of klimaatverandering, al jouw ideeën zijn welkom, klein of groot! Maak kans op een geldprijs en op de realisatie van jouw idee! 

Lees verder

Veel inspiratie bij Alliander

Dinsdag 10 november was de officieuze opening van het hernieuwde duurzame Alliander kantoor in Duiven. Het is een werkelijk prachtig pand en het is bijna niet te geloven dat ruim 80% van alle gebruikte materialen hergebruikt is, namelijk afkomstig van de oude Alliander-gebouwen die op deze zelfde plek stonden. Ook bijzonder: dit enorme pand is meer dan energie-neutraal: het wekt een enorme lading energie op!

Lees verder

Inspirerende bijeenkomst in Nijmegen over Circulaire Economie

Op de derde dag van de Green Tech Week vond in het Honig Complex in Nijmegen de bijeenkomst ‘Bouwen aan Groene Ketens’ plaats. Deze bijeenkomst was georganiseerd vanuit De Groene Hub, een regionaal samenwerkingsverband in de Stadsregio Arnhem Nijmegen dat werkt aan biobased economy, innovatie en duurzame mobiliteit en meer. Het achterliggende doel van dit samenwerkingsverband is het bouwen aan een sterkere regio dankzij circulaire economie. Michiel Scheffer, gedeputeerde van de Provincie Gelderland, deed een stevige aftrap: ‘De belemmeringen om te komen tot een circulaire economie zijn vooral organisatorisch van aard.’

Lees verder

handboek EU milieubeleid

Duurzame Stagehub van start in regio Arnhem Nijmegen

De Duurzame Stagehub is nu officieel van start gegaan en is ondergebracht bij het Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap (CvVO) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in Arnhem. Gehoopt wordt op een mooie samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden. De gemeente Nijmegen was in een zeer vroeg stadium bij dit project betrokken en onlangs is ook de gemeente Arnhem aangehaakt.

De Duurzame Stagehub zorgt voor duurzame matches tussen bedrijfsleven en onderwijs. De stagiairs zijn afkomstig uit alle disciplines van het HBO en WO en later misschien ook het MBO. Zij krijgen actuele kennis mee over duurzaamheid en over de Gelderse economie en de uitdagingen en kansen die er liggen. De Duurzame Stagehub werkt aan het systematisch ontsluiten van actuele kennis op het gebied van duurzaamheid binnen het onderwijs, aan een betere afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven en aan de opbouw van duurzaam geschoolde beroepsbevolking. De Duurzame Stagehub werkt nauw samen met het bedrijfsleven, overheden en niet gouvernementele organisaties (ngo’s) en met innovatie- en expertisecentra. Een kerngroep bestaande uit een wisselende groep duurzame pioniers uit de vier Gelderse topsectoren, aangevuld met vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, de overheid en ngo’s, stuurt de hub aan. De focus ligt hierbij op het optimaliseren van de afstemming tussen onderwijs, stagiairs en bedrijfsleven, het adviseren over het inrichten van processen om dat tot stand te brengen en het beschikbaar maken van uitkomsten en leereffecten voor alle partijen.

Tachtig stageplaatsen

De HAN leidt niet alleen studenten op voor de beroepspraktijk, ook helpt de HAN graag bij het oplossen van maatschappelijke en regionale uitdagingen. Door innovatie in te zetten bijvoorbeeld, of praktijkgericht onderzoek. Daarom verbindt de HAN onderwijs, onderzoek en werkveld met elkaar. De Duurzame Stagehub is een mooi voorbeeld van hoe dit in de praktijk werkt: overheid, bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek werken samen aan de duurzaamheid van de regio.  Er zullen gezamenlijk tachtig duurzame stageplaatsen worden gecreëerd.

Het Institute for Science, Innovation and Society van de Radboud Universiteit heeft vanaf het begin het plan voor de Duurzame Stagehub gesteund. Een deel van hun studenten loopt al een op duurzaamheid georiënteerde stage in de regio. Tijdens hun stage kunnen studenten al lerende bijdragen aan een duurzame regio én wereld.

De gemeente Arnhem zet in op een duurzame leefomgeving, klimaat en economie. Ondernemers, inwoners en gemeente samen maken meters op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing, opwekking van duurzame energie en de ontwikkeling en stimulering van innovaties en werkgelegenheid in de energie- en milieutechnologie.

De Gemeente Nijmegen zet in op duurzame stedelijke ontwikkeling, economie, mobiliteit en energie. Nijmegen wil uiterlijk in 2045 een energieneutrale stad zijn en werkt binnen Power2Nijmegen samen met bedrijven, instellingen en inwoners om dit te bereiken. De Duurzame Stagehub is als een van de project-ideeën binnen Power2Nijmegen ontstaan. Beide gemeentes zijn verheugd dat dit project nu, in samenwerking met andere partijen gerealiseerd wordt. Hiermee wordt in de hele regio de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt op het gebied van duurzaamheid verbeterd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Barckhof, Projectleider e-mail: Maarten.Barckhof@han.nl telefoon: 0641274056