Geplaatst door SEECE (Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise)

Duurzaamheidssterren voor HAN-opleidingen Werktuigbouwkunde en IPO

De bacheloropleidingen Industrieel Product Ontwerpen en Werktuigbouwkunde van de HAN ontvangen dit najaar het 2-sterrenkeurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO). De opleidingen richten zich onder andere op duurzame energie.

Auditoren van de certificerende instantie Hobéon hebben alle activiteiten en processen binnen de interne organisatie van deze engineeringopleidingen doorgelicht en zijn tot het oordeel gekomen dat deze voldoen aan het beoordelingskader Duurzaam Hoger Onderwijs, op het niveau van een 2-sterrenkeurmerk. Een en ander wordt de komende tijd vastgelegd in de formele rapportage van Hobéon.

Het keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs
De missie van Duurzaam Hoger Onderwijs is dat alle afgestudeerden in het hoger onderwijs competenties bezitten om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Het keurmerk, met maximaal 5 sterren, geeft het bereikte niveau van integratie van duurzame ontwikkeling in beleid en onderwijs aan. Het keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs van Hobéon kent 5 verschillende niveaus die met sterren worden weergegeven.

De onderscheiden niveaus zijn:
1. activiteiten-georiënteerd
2. proces-georiënteerd
3. systeem-georiënteerd
4. keten-georiënteerd
5. maatschappij-georiënteerd

De HAN en Duurzaam Hoger Onderwijs
Behalve de opleidingen Industrieel Product Ontwerpen enWerktuigbouwkunde beschikken ook de lerarenopleiding Basisonderwijs, Facility Management en Logistiek en Economie over 2 DHO-sterren. De HAN-opleidingen Bouwkunde en Civiele Techniek beschikken als enige opleidingen binnen de Benelux- over het 4-sterrenkeurmerk.

Bron: www.han.nl

Soedanese masterstudent wil zijn lokale gemeenschap helpen met duurzame energie

Soedanees Sabi Aoni volgt de master Control Systems Engineering aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en specialiseert zich in ‘energy management’. Hij weet als geen ander wat duurzame energie kan betekenen voor het Afrikaanse platteland. Sensor, het tijdschrift voor medewerkers en studenten van de HAN, publiceerde een interview.

klik hier voor het Sensorartikel ‘Wind and Sun’

Energiezuinige HAN-boot in aanbouw voor Zwitserse HydroContest

HAN-studenten bouwen een boot voor de HydroContest in Zwitserland, een wedstrijd waarbij internationale teams ladingen over het water vervoeren. De wedstrijd draait om snelheid en energie-efficiëntie.

De HydroContest vindt tussen 23 en 27 juli plaats op het meer van Genève bij de Zwitserse stad Lausanne en trekt teams uit verschillende landen. Naast Nederland zijn Brazilië, Zwitserland, Frankrijk, Australië en Colombia vertegenwoordigd.

Werktuigbouwkundestudent Bernd Luijten kwam de HydroContest op het spoor toen hij aan een zonaangedreven raceboot werkte bij design- en engineeringbedrijf Qconcepts. “De HydroContest moet aspirant engineers bewust maken van vervoersproblemen in de marinesector. Dat is een thema waar ik steeds meer interesse in krijg, tijdens mijn werk aan de HAN Solarboat”, zegt Luijten.

De boot die de studenten bouwen voor de HydroContest is 2,5 meter lang, heeft een vermogen van 1,2 kilowatt en is op afstand bestuurbaar. Het voertuig moet tijdens de wedstrijd lichte en zware ladingen vervoeren. Wanneer het licht beladen is, komt de bootromp bij een bepaalde snelheid boven het water uit. Hierdoor heeft de boot weinig weerstand. Wanneer de boot een zware lading draagt – 240 kilo – komt de romp niet boven het water uit.

Jongeren komen te weinig in aanraking met (energie)techniek

Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) strijdt samen met het Kenniscentrum Beta Techniek (KCBT) tegen een tekort aan Nederlandse (energie)technici. Projectleider Harco Dijkstra vertelt waarom het belangrijk is om jongeren in aanraking te brengen met techniek. ‘We motiveren kinderen al op jonge leeftijd. In groep zeven sluiten ze al beroepen uit.’

“Veel jongeren hebben geen goed beeld van de technische sector, omdat ze daar nauwelijks mee in aanraking komen. Toen ik vroeger naar school liep, kwam ik allerlei ambachtsbedrijfjes tegen. In mijn dorp zat een smid die mijn fiets maakte als die kapot was. Daar zag ik vonkenregens en paarden die beslagen werden. Als ik nu over straat loop, zie ik hooguit een paar winkels. De techniek verplaatst naar afgelegen industrieterreinen. Jongeren hebben geen flauw idee wat daar gebeurt. Daarom brengt het KCBT techniek onder de aandacht op mbo-, hbo- en wo-scholen, middelbare scholen en basisscholen. We zijn er vroeg bij. In groep zeven sluiten kinderen al beroepen uit. Om dat te voorkomen, laten wij zien dat techniek erg boeiend is.

We nemen klassen bijvoorbeeld mee naar het FabLab op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Toen we onlangs een FabLabexcursie op een vmbo-school aankondigden, stonden leerlingen te trappelen om met een 3d-printer aan de slag te gaan. Dat vond ik vreemd. Een 14-jarige moet met zijn ogen dicht een 3d-printer in elkaar kunnen zetten. Jongeren moeten struikelen over 3d-printers op school. Voor een man van mijn leeftijd zou dit juist magisch moeten zijn!

Veel jongeren werken op school met techniek die straks alleen nog in musea te zien is. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze technische onderdelen moeten frezen, terwijl die in de toekomst geprint worden. Ze worden opgeleid voor een uitstervend beroep. Dat zien we in meer technische branches. Daarom leid ik projecten, zoals E-garage. In het Opleidingscentrum Rijn IJssel pasten we het onderwijs aan voor nieuwe voertuigen, zoals elektrische auto’s, hybride auto’s en waterstofauto’s. We veranderen dus niet alleen het beeld dat jongeren hebben, maar ook het onderwijs dat ze krijgen.

Dat geldt niet alleen voor de inhoud. Ook de opleidingsroutes van jongeren worden onder de loep genomen. Samen met SEECE ontwikkelen wij een zogenoemde Fast Track, een versnelde mbo-hbo-route voor aspirant werktuigbouwkundigen. Dit onderwijsprogramma biedt talentvolle vmbo-leerlingen de mogelijkheid om binnen zes jaar een mbo- en hbo-diploma te halen, in plaats van in acht jaar. “

HAN-studenten bouwen elektrische buggy

HAN-studenten ontwikkelen een elektrische buggy die zijn accu’s bijlaadt, wanneer het voertuig naar beneden rijdt. De eerste versie van de zogenoemde e-buggy is aanstaande zomer gereed.

De wielen en het frame werden ingekocht, maar de rest van de buggy wordt gebouwd door HAN-studenten van het Instituut Engineering. De hbo-opleidingen ElektrotechniekEmbedded Systems Engineering enWerktuigbouwkunde zijn betrokken bij het project. De technische vaardigheden die de studenten nodig hebben voor de productie van dit voertuig passen goed bij hun reguliere onderwijs.

Projectleider Eigbert de Jongh legt het belang van de e-buggy uit. ‘Een voertuig dat rijdt op fossiele brandstoffen stoot co2 uit. Zelfs als dat bergafwaarts rijdt. De e-buggy laadt zijn accu’s bij, zodra die een heuvel af rijdt. Daarnaast hoeft de bestuurder niet te schakelen’, aldus De Jongh.

De e-buggy moet minstens tachtig kilometer per uur kunnen rijden en bestand zijn tegen ruig terrein. Na de zomer wordt de e-buggy omgebouwd, zodat die de weg op mag.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Smit Transformers en het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE).

Potentiële ‘energietrainees’ op zoek naar technische functie

Ruim 25 werkzoekenden presenteerden zich vrijdag 25 april aan energiegerelateerde bedrijven. Watt Connects, het demonstratiecentrum voor slimme energienetwerken, stond in het teken van een innovatief leerwerktraject.

“Liander heeft jaarlijks een vervangingsvraag van 80 mbo’ers en 30 hbo’ers”, vertelt ’Robert Berends, humanresourcesmanager van Liander, aan een zaal vol afgevaardigden uit de energiegerelateerde sector. “Als we nu niet investeren in de ontwikkeling van nieuw talent, krijgen wij een probleem”, aldus Berends. En dat geldt niet alleen voor Liander. De hele energiesector krijgt te maken met een tekort aan goedgeschoold personeel.

Het centre of expertise voor duurzame elektrische energie (SEECE) draagt bij aan een oplossing voor dit probleem en startte het leerwerktraject Samen Leren en Werken met Energie. Kandidaten met een passie voor techniek kunnen een deeltijdopleiding Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde volgen aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en tegelijkertijd werken bij een energiegerelateerd bedrijf, mits zij een werkgever vinden. Kandidaten kunnen niet starten aan het traject als zij geen geschikte werkplek hebben. Aan het einde van de bacheloropleiding ontvangen leerwerkstudenten een hbo-diploma. “Je start met een mbo-technicus die zijn kunde en kennis laat groeien in jouw bedrijf. Tegen lage kosten trek je mensen aan die veel potentie hebben”, zegt Berends.

In september 2013 startte de eerste lichting trainees, een groep studenten met verschillende achtergronden. Een aantal trainees heeft een mbo-diploma dat weinig kans biedt op de arbeidsmarkt. Maar ook mensen die wel een baan hadden, waagden een overstap naar de energietechniek. In de zaal zit Dorien, een voormalig basisschoollerares. Nu is zij Elektrotechniekstudent en werknemer bij Alliander Mobility Services. Ze hielp mee met de ontwikkeling van een nieuwe laadpaal voor elektrische auto’s. “Financieel ging ik er flink op achteruit, maar ik hoop stiekem dat energiebedrijven voor mij in de rij staan als ik klaar ben”, zegt ze. “Dat is mijn stip op de horizon.”

Zo’n instelling siert de ambitieuze leerwerkstudenten, vindt de eigenaar van design en engineeringbedrijf Qconcepts Jurian Rademaker. “Ik heb een aantal leerwerkers in dienst. Deze jongens hebben de ballen om een switch te maken en risico te nemen. Toen ze hun keuze maakten, konden ze niet verder dan een jaar vooruit kijken”, zegt Rademaker tijdens zijn presentatie.

Halverwege de dag wordt WattConnects omgebouwd tot bedrijvenmarkt en presenteren potentiële deelnemers zichzelf aan verschillende bedrijven. Want zonder werkgever kunnen ze niet starten met het leerwerktraject.

De zaal staat vol tafels met afgevaardigden van energiegerelateerde bedrijven. In de hoek zit Hennie van Ingen, procesanalist bij NN Netherlands. Tijdens de vorige bedrijvenmarkt, die een jaar geleden plaatsvond, maakte hij kennis met Jaapjan Verkerk. Deze student volgt een opleiding Werktuigbouwkunde aan de HAN en werkt op de Research and Developmentafdeling van NN als trainee. “De motivatie van Jaapjan viel op. Hij komt uit de zorg en was bereid zijn leven om te gooien. Hij verdient een stuk minder en is dicht bij zijn werk komen wonen. Ik hoop dat we vandaag een enthousiast persoon vinden die een leerwerktraject op het gebied van Elektrotechniek wil doen”, zegt Van Ingen. “Het werk bij NN is heel specifiek. Een elektrotechnicus moet hoe dan ook gevormd worden binnen ons bedrijf. Het is beter om dat tijdens iemands studie te doen.”

De ontmoetingen tussen bedrijven en potentiële trainees vormen de basis voor verdere gesprekken. In de komende weken wordt duidelijk of en waar kandidaten worden aangenomen. Een levensbepalende gebeurtenis, voor sommigen. “Ik weet niet hoe ik anders de overstap naar energietechniek moet maken”, merkt een aantal werkzoekenden op.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van dit traject? Neem dan contact op met Mieke de Vries (Mieke.deVries@han.nl)

MM Cito Benelux onder blog

Medewerkers van City Benelux in gesprek met een potentiële trainee

MM Migon wc onder blog

Trainee Migon Schmitz laat zien hoe een duurzame energievoorziening gereguleerd wordt, aan de hand van een demonstratietafel

MM Robert Berends onder blog

Robert Berends, humanresourcesmanager bij Alliander, wacht op het volgende gesprek met potentiële trainees

MM Tinus onder blog

Tinus Hammink, directeur van het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE), benadrukt het belang van Samen Leren en Werken met Energie

Potentiële trainees en energiebedrijven maken kennis bij Watt Connects

Het demonstratie- en inspiratiecentrum voor smart grids, WattConnects, staat vrijdag 25 april in het teken van deeltijdonderwijs. Energiebedrijven kunnen een trainee in dienst nemen, die Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde studeert op de HAN.

De komende jaren wordt een tekort aan goedgeschoolde energietechnici verwacht. Zo is er nieuw talent nodig, met verstand van duurzame energietechnologie.

Dankzij het project Samen Leren en Werken met Energie zijn bedrijven deze ontwikkeling voor. Die kunnen per direct een trainee in dienst nemen, die twee van de vijf werkdagen besteedt aan een opleiding Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde op de HAN. Naarmate het project vordert, stijgt het werkniveau van de trainee en kan deze steeds gecompliceerdere werkzaamheden uitvoeren. Na afronding ontvangt de deelnemer een hbo-diploma.

Het project verbetert niet alleen het personeelsbestand van energiebedrijven, maar geeft een verbinding met onderwijsinstellingen en de onderzoeksgebieden die daarbij horen. Vanuit het project Samen Leren en Werken met Energie werken regionale ROC’s, bedrijven en de HAN samen. Het project is een initiatief van het Sustainable Lectrical Energy Centre of Expertise (SEECE). SEECE realiseert innovaties op het gebied van duurzame elektrische energieopwekking, – opslag en smart grids.

Samen Leren en Werken met Energie wordt ondersteund door de overheid. Initiatiefnemer SEECE wordt erkend en deels gefinancierd door het ministerie. De provincie Gelderland stelde onlangs 200.000 euro subsidie beschikbaar voor Samen Leren en werken met Energie.

Klik hier als u  meer wilt weten over de programmering voor aanstaande vrijdag.

Extra aandacht voor duurzame elektrische energie en Meet- en regeltechniek tijdens open dag HAN

Bezoekers van de open dag op de HAN die zaterdag 12 april plaatsvindt, ontdekken waarom meet- en regeltechniek steeds belangrijker wordt in de energiebranche en zien hoe de HAN haar onderwijs hierop toespitst.

Studenten, onderzoekers en docenten laten zaterdag zien waarom duurzame elektrische energie veel controleproblemen en – mogelijkheden met zich meebrengt. Sabi Aoni, bijvoorbeeld. Deze Soedanese masterstudent Control Systems Engineering vertelt bezoekers hoe duurzame elektrische energie inwoners van Sub-Saharisch Afrika vooruit helpt. Hij doet onderzoek naar SOPRA, een mini-energiecentrale die onafhankelijk van het vaste elektriciteitsnet energie opwekt en distribueert. Sabi schreef eerder een blog over de economische vooruitgang die dit systeem zal brengen in gebieden die niet zijn aangesloten op een elektriciteitsnet.

Sabi volgt een nieuwe specialisatie, binnen de master Control Systems Engineering: Energy Management. Deze is in samenwerking met het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise ontwikkeld om aan de groeiende vraag naar meet- en regeltechnici te voldoen. Energiebedrijven zitten te springen om technici die meet- en regelkennis toe kunnen passen in de energiesector.

Om dezelfde reden is onlangs de minor Out of Control in het leven geroepen. Studenten doen praktische ervaring op met microcontrollers. Tijdens de open dag staan studenten en docenten van deze minor klaar om meer informatie te geven.

De open dag vindt plaats tussen 10:00 en 15:00 uur. Informatie over energiegerelateerde projecten wordt verschaft op Ruitenberglaan 26 in Arnhem, labruimte B 1.66 in de engineeringvleugel. .

Meer weten over de open dag? Klik hier.

Wedstrijd: verzin een zonnige naam voor de HAN Solarboat

Op dit moment bouwt een team engineeringstudenten aan de HAN Solarboat. Deze boot doet komende zomer mee aan de Dong Energy Solar Challenge en aan de Solar1Monte-Carlo Cup in Monaco.

Eén ding ontbreekt nog: de HAN Solarboat heeft nog geen naam en daarom vragen wij jou een zonnige naam te verzinnen die eruit spat!

Wat kun je winnen?
De bedenker van de beste naam wordt door het Solarboatteam uitgenodigd voor een compleet verzorgde dag tijdens 1 van de etappes bij de Dong Energy Solar Challenge. Een echt VIP-arrangement, inclusief het vervoer naar Friesland en een maaltijd.

Wat moet je doen?
Bedenk een goede naam voor de HAN Solarboat en vul voor 1 mei 2014 het online-deelnameformulier in.

Voorwaarden
Een kleine interne commissie beoordeelt de ingezonden ideeën. De commissie behoudt zich het recht voor géén winnaar te benoemen, indien zich geen geschikte naam onder de inzendingen bevindt.

De winnende naam wordt rond 8 mei 2014 op de website (www.han.nl/solarboat ) gepubliceerd. De winnaar ontvangt persoonlijk bericht. Met de overige deelnemers wordt over de uitslag niet gecorrespondeerd. De winnaar zal uitgenodigd worden een (nader overeen te komen) etappe van de DONG Energy Solar Challenge 2014 te bezoeken, inclusief vervoer en maaltijd.

Meer weten?
De HAN Solarboat wordt gebouwd bij design- en productontwikkelingsbedrijf QConcepts uit Doetinchem door studenten van de bacheloropleidingen

Elke stageperiode wordt een nieuw studententeam samengesteld. Ook studenten uit andere opleidingen, bijvoorbeeld Communicatie van de Faculteit Economie en Management, of Technische Bedrijfskunde kunnen binnen het project stageplaatsen krijgen.

BRON: HAN.NL

Gedeputeerden tekenen voor samenwerking energietransitie

Op de eerste dag van de Hannover Messe ondertekenen gedeputeerde Annemieke Traag van Gelderland, gedeputeerde Theo Rietkerk van Overijssel en Thomas Kattenstein namens de EnergieAgentur.NRW de samenwerking voor een grensoverschrijdend energietransitieprogramma. De ondertekening vindt plaats op de beurs in het bijzijn van Herman Kaiser, burgemeester van Arnhem en Harry Webers van GreenTechAlliances, powered by kiEMT.

Minister-president Mark Rutte gaf het tijdens zijn openingsspeech van de Hannover Messe al aan: “bij een samenwerking tussen Duitsland en Nederland is 1 + 1 vaak méér dan 2”. Dit werd ook geconstateerd tijdens de E=NLD2 bijeenkomst op 26 september 2013 in Arnhem, waar ruim 200 energie-experts spraken over grensoverschrijdende samenwerking. Frank-Michael Baumann, directeur van EnergieAgentur.NRW sprak de wens uit voor een Nordrein-Westfälisch-Nederlands Energiebureau.

GreenTechAlliances neemt samen met EnergieAgentur.NRW het initiatief om de mogelijkheid, voorwaarden en voordelen van een grensoverschrijdende samenwerking voor energietransitie in kaart te brengen. Deze ondertekening is de aftrap van het onderzoek.

KiEMT, founding partner van het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE), bemant samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Oost NV een stand op industriebeurs Hannover Messe.

 

Keuzegids roept HAN-Master Control Systems Engineering uit tot topopleiding

De Keuzegids Masters 2014 roept de Master Control Systems Engineering (MCSE) uit tot topopleiding! Het Engelstalige HAN-programma staat op nummer 6 in een overzicht met Nederlandse masteropleidingen.

In de bewoordingen van de Keuzegids: ‘Control Systems wordt zeer gewaardeerd. Inhoud en docenten krijgen veel complimenten en de opleiding slaagt erin ruime aandacht te schenken aan onderzoeks- én praktijkvaardigheden’. Uit de gids valt op te maken dat zowel studenten als experts onder de indruk zijn. Zij zijn over alle facetten van de opleiding goed te spreken zijn, met name over de inhoud, docenten, informatievoorziening en faciliteiten. Het is inmiddels het vierde jaar op rij dat MCSE wordt geprezen in de keuzegids.

Verschillende medewerkers van het Instituut Engineering, het lectoraat Meet- en Regeltechniek en het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) zijn betrokken bij dit masterprogramma. Zij werken samen met het bedrijfsleven, waardoor de masterstudenten kennis en vaardigheden opdoen waar bedrijven behoefte aan hebben.

Duurzame energie
Dit studiejaar werd binnen MCSE de specialisatie Energy Management in het leven geroepen, naast de bestaande richtingen Process Industry en Mechatronics. Door de overgang van fossiele naar duurzame energie staan energiebedrijven te springen om medewerkers die verstand hebben van nieuwe energietechnologie.

Keuzegids
Met de Keuzegids Masters 2014 van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) wil het CHOI potentiële studenten objectief en onafhankelijk informeren over het masteraanbod in het Nederlandse hoger onderwijs (zie ook www.keuzegids.org).

De kwaliteitsoordelen in de gids zijn voor twee derde gebaseerd op bewerkingen van de Nationale Studentenenquête, en voor een derde op expert-oordelen in het kader van de accreditatie van opleidingen door keurmerkorganisatie NVAO. Dit jaar zijn 730 masters beoordeeld.

Middelbareschooldocenten bouwen zonnecollector van afval

Docenten van het Mondial College en het Zwijssen college leren deze week hoe een zonnecollector van afvalmateriaal gemaakt wordt, tijdens een tweedaagse cursus op de HAN. Die kennis hebben zij nodig om hun leerlingen te begeleiden tijdens het project Solar Scraps.

Vanaf 20 april werken leerlingen van verschillende middelbare scholen aan een zonnecollector van afvalmateriaal. Zij krijgen een gastles op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en worden door hun docent begeleid op hun eigen school. De leerlingen moeten zelf, in groepjes, ontdekken welke materialen het beste werken voor hun toepassing.

Op 20 juni krijgt de groep met de beste zonnecollector een prijs. De uitreiking vindt plaats tijdens een afsluitende dag op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Het aantal aanmeldingen loopt storm. Er zijn momenteel meer dan 200 leerlingen die deelnemen. Via de website van Solar Scraps kunnen scholen hun leerlingen nog opgeven voor het programma. Er vinden helaas geen docententrainingen meer plaats.

Solar Scraps is een initiatief van het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE), dat zich onder andere inzet voor onderwijs aan onderwijzers. SEECE is een initiatief van het energiegerelateerde bedrijfsleven en het hoger onderwijs. Het doet onderzoek naarduurzame elektrische energie, verbetert onderwijs en vergroot de uitstroom van studenten met energie-expertise.

HAN bouwt kas voor onderzoek ‘solar concentration’

Naast de faculteit Techniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verrijst een grote, glazen kas. Deze wordt gebruikt voor onderzoek naar energie uit geconcentreerd zonlicht, binnen het HCPV-GO-project.

In de kas worden vlakke, kunststof lenzen geïnstalleerd die kunnen meebewegen met de zon. Hoogrendementszonnecellen kunnen tot veertig procent van het geconcentreerde licht omzetten in elektrische energie. Naast elektrische energie komt warm water en licht voor het gebouw beschikbaar. Door de afvang van veel zonnewarmte is er ook minder koeling noodzakelijk.

Het project wordt uitgevoerd door het Lectoraat Duurzame Energie van de HAN. Dit wil met de partners DNV GL, IDeeuwes, NTS-Optel, Sika Energy BV en S-Air International BV het energieverbruik in de gebouwde omgeving en van kassen flink terugbrengen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland steunt het project en stelde onlangs 500.000 euro subsidie beschikbaar.

De kas naast de HAN is halverwege april gereed. Daarna wordt een start gemaakt met de aanleg van een verwarmingsinstallatie.

Interview: civiel technicus stort zich op windenergie

Civiel technicus Marco Raafs specialiseerde zich in windenergie op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De net afgestudeerde vertelt hoe en waarom. “De windenergiebranche groeit. Als ik over tien jaar terugkijk, ben ik blij dat ik ben ingestapt.”

Vier jaar geleden startte je een opleiding Civiele Techniek op de HAN. Waarom?
“Ik keek vroeger naar bouwprogramma’s, zoals Megastructures op Discovery Channel en National Geographic. Toen ik die grote bouwwerken op televisie zag, dacht ik: daar wil ik aan meewerken. In de loop der jaren werd dat idee concreter. Voordat ik aan mijn studie begon, wilde ik meebouwen aan de infrastructuur in ontwikkelingslanden. Voornamelijk aan bruggen en waternetwerken. Tijdens mijn studie kwam ik erachter dat daar weinig mee te verdienen is, dus ben ik een andere richting op gegaan.”

Waar komt jouw passie voor techniek vandaan?
“Ik ben opgegroeid met techniek. Mijn vader heeft een elektrotechnisch bedrijf, waar ik een tijdje heb gewerkt. Ik heb zelfs Elektrotechniek gestudeerd, maar die studie was toentertijd te theoretisch voor mij. Daarom heb ik de overstap gemaakt naar Civiele Techniek.”

Aan welke projecten heb je gewerkt tijdens jouw studie?
“Max Bögl, het Duitse bedrijf dat samen met BAM Civiel aan de nieuwe stadsbrug in Nijmegen werkte, was mijn stageverlener. Ik hielp met de kwaliteitsbewaking en communicatie. Er moest een Nederlands aanspreekpunt komen. Dat laatste was niet helemaal wat ik wilde. Ik stond te ver van de techniek af.”

Na jouw stage heb je de minor Wind Energy Project Management gevolgd. Hoe sloot die aan bij jouw ambities?
“De windenergiebranche is nieuw en groeiende. Ik wilde instappen bij een techniek die heel groot gaat worden. De techniek is niet heel ingewikkeld, als het ik die vergelijk met een brug. Maar de bouwwerken zijn zo massaal, dat die andere uitdagingen met zich meebrengen. Als je een windmolen neerzet, zet je een stalen buis in de grond. Maar die buis heeft wel een diameter van zes meter.”

Hoe zat de minor in elkaar? 
“De HAN stelt de minor samen met OutSmart. Dat bedrijf houdt zich bezig met de hele levenscyclus van een windturbine of windmolenpark. Het bedrijf doet onder andere het technisch management voor een windmolenpark ten noorden van de Waddenzee.
Tijdens de minor kregen wij een pakket landen, waar wij onderzoek naar moesten doen. We wilden weten in welk land het de moeite waard was om winenergie op te wekken. Spanje stond bijvoorbeeld op de lijst. Maar daar heeft de overheid onlangs verstrekte subsidies teruggetrokken. Daardoor is het vertrouwen verdwenen. Bedrijven investeren daar niet meer. Uiteindelijk bleven er drie landen over: Nederland, Denemarken en Duitsland. Daar worden subsidies verstrekt, is genoeg ruimte en voldoende kennis. Vervolgens kregen wij de opdracht om onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor een windmolenpark. Wij kregen winddata, turbinestatistieken enzovoorts.”

Nu ben je afgestudeerd. Naar wat voor baan ben je op zoek? 
“Bij mijn toekomstige baan wil ik werkvoorbereiding doen. In de keet zitten. Ik wil tussen de tekenaar en de uitvoerder instaan. Daarnaast wil ik best naar het buitenland. Als een bedrijf mij in Dubai nodig heeft, zit ik morgen in het vliegtuig!”

Heeft u een civiel technicus nodig die verstand heeft van windenergie? Mail Marco: mraafs[at]gmail.com