BICON nieuws waaronder nieuwe tender biobest

Midden in de zomerperiode nog even een fikse update over het Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland (#BICON). Excuses voor de lengte van deze blog, dit lijkt nu meer op een nieuwsbrief, beterschap beloofd. Deze poging tot ‘overzicht’ kan daarentegen van meerwaarde zijn met de ‘innovatietafel’ van het Gelders Energie Akkoord (#GEA) voor de deur.

Tender Biobest Products 2015

Na de succesvolle tenders van 2011 en 2013, volgt nu de tender 2015 (wel met wat minder budget). Indienen van projectvoorstellen kan van 26 augustus tot en met 1 oktober 2015. Meer info via: http://bit.ly/1OMLF1V. De subsidie bedraagt ten hoogste 50 % van de subsidiabele kosten. Per aanvraag wordt maximaal € 150.000 subsidie verstrekt. Begunstigde is de MKB ondernemer die het product gaat produceren. Samenwerking met anderen, zoals met een ondernemer uit de creatieve industrie, geeft extra punten. Innovatiefase betreft: experimentele ontwikkeling. Neemt u daarnaast vooral ook kennis van de praktische ervaringen van eerder gehonoreerde projecten, zoals beschreven in het workingpaper Biobest practices: http://www.gelderland.nl/tenderbiobest.

Samenwerking intensiveert tussen @WageningenUR @Radboud_Uni @UTwente

Oost Nederland is al koploper met het aantal biobased projecten (zie eerdere blog en passage over de monitor hieronder). Om die positie te behouden werkt BICON aan een innovatie-agenda. Om de weg van (nieuwe) universitaire kennis naar biobased business te helpen versnellen. Via het artikel http://bit.ly/1etIXBw krijgt u uitleg over deze aanpak. Daar leest u onder andere de volgende passage: “Universiteit Twente blinkt uit in thermochemische procestechnologie, Wageningen UR bestrijkt het brede scala van biobased grondstof tot eindproduct en wij (red. Radboud Universiteit) richten ons meer op fundamenteel biologisch en chemisch onderzoek. Er liggen veel kansen om samen innovatieve technologie te ontwikkelen voor de productie van nieuwe biobased producten.”

AlgaePARC

Doorontwikkelen van AlgaePARC staat de komende maanden (en jaren) op onze agenda. In AlgaePARC werken nu al circa 40 personen aan de aardolie-vervangers van de toekomst en we willen op naar de 100 medewerkers. @ReneWijffels, Maria Barbosa en hun team bereiden een bijeenkomst voor op 7 en 8 oktober, waar deels ook rector magnificus @ArthurPJMol en gedeputeerde @JanMarkink aanwezig zullen zijn. Naast ‘verantwoording’ over de afgelopen vijf jaar, praten we dan ook over het doorontwikkelen van AlgaePARC. Daarbij onderzoeken we ook of we hier een majeur Interreg-project aan kunnen koppelen. Uitdaging blijft om naast de multinationals (zie http://www.algaeparc.com/partners) ook meer regionale bedrijven gekoppeld te krijgen. Dat lijkt in ieder geval al te gaan lukken voor de Gelderse maakindustrie (producenten van bio-reactoren).

Agro&Chemie

Hier kan ik kort en krachtig over zijn: we hebben het partnerschap met Agro&Chemie met twee jaar verlengd (2015-2017). Daarmee blijven we rekenen op de kwaliteitsartikelen in de omgevingen web-mag-app (website, magazine en app). Maar ook op live-blogs van events en (wederzijdse) ondersteuning via Twitter. In platform-verband. Volg dus http://www.agro-chemie.nl/ als je meer over biobased economy en #BICON wilt weten! Benader #BICON als je gebruik wilt maken van de kanalen van Agro&Chemie voor Oost Nederland. Daarnaast blijft deze blogger ook gewoon enthousiast van www.biobasedeconomy.nl en http://www.biobasedpress.eu/nl/

Alginaat

De gesprekken met Waterschap Rijn en IJssel (en indirect Vallei en Veluwe) over het grote alginaat-project lopen nog steeds. Commitment en voorwaardelijke steun van provincie Gelderland is ondertussen vastgelegd in de Waterovereenkomsten met deze partijen (zie bullet over grondstoffenterugwinning op http://bit.ly/1LPec7e). In dit najaar hopen we knopen door te hakken.

Bio-energie

Diverse projecten zijn in 2015 in een versnelling geraakt of komen in een versnelling. Samen gaat het wellicht om enkele Petajoules aan hernieuwbare energie! Aan @fransfeil (coördinator BEON), @JSluijsmans (secretaris bouwteam BICON) en @agrochemie is gevraagd om een overzichts-artikel te regelen.

Vruchtbare Kringloop

Na het succes in de Achterhoek krijgt het project Vruchtbare Kringloop een vervolg in Overijssel, zie http://bit.ly/1HXyTet. Samen bespaarden de agrariërs in de Achterhoek € 1,28 miljoen in 2014 (http://bit.ly/1OyafmE)

TKI-BBE 2015-2027

Het bouwteam BICON heeft een koers-gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van de TKI-BBE (instrument uit rijksbeleid economie) en het Ministerie van EZ. Afgesproken is dat we de agenda’s meer gaan afstemmen en dat we ook in Den Haag kunnen aankloppen voor lobby in Brussel. Wie meer over de agenda 2015-2027 wil lezen, zie http://bit.ly/1IF8WUw

Bouwteam BICON op social media

Omdat nieuws al lang niet meer alleen via persberichten en nieuwsbrieven gevormd wordt, heeft een deel van het bouwteam een verdiepende cursus social media bij mij, @broekvdp, gevolgd. Indien geïnteresseerd in breder BICON-nieuws, volg dan: @BICONpm, @JSluijsmans, @JBlok711 en @EdwinHamoen. Andere leden van het bouwteam BICON zijn trouwens @GuldenYilmaz24, @fransfeil, https://www.linkedin.com/pub/joep-koene/3/782/b35 en https://www.linkedin.com/in/jitskedehoop.

Vezels en NewFoss

Diverse partijen in Arnhem, Renkum en verdere Veluwe-rand hebben ‘campus’ en ‘pilot/demo’ achtige activiteiten dan wel plannen voor verwaarding van biobased vezels. Met het bedrijf NewFoss zijn wij aan het verkennen of er koppelmogelijkheden zijn met hun installaties. NewFoss mikt namelijk op hogere verwaarding van met name bermgras en bladafval dan de laagwaardige omzetting in bio-energie, en heeft haar eerste installatie ‘nagenoeg’ als proven-technology in de markt staan.

Korte filmpjes

Verder is BICON trots op de korte filmpjes van partners @FoodBiobasedWUR zie http://bit.ly/1TpuEh6 en @UTwente zie https://vimeo.com/68282392.

Tot slot voor wie het gemist heeft

Begin juni is de landelijke monitor biobased economy naar de Tweede Kamer gestuurd. Oost Nederland is koploper wat betreft het aantal projecten. Voor meer info zie: http://bit.ly/1giAaEd en/of http://bit.ly/1D4ZgAK.

Delen:
Peter van den Broek

werkt aan circulaire biobased economy vanuit energietranistie --- linkedin: www.linkedin.com/in/pjmvdb --- blogt op persoonlijke titel (medewerker provincie Gelderland)

Plaats een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.