Is de biobased-opgave 3x à 4x de energie-opgave ?

Ik durf te vragen of de ´biobased economy´ opgave in Nederland 3x à 4x groter is dan de ´energietransitie´ opgave sec. Terwijl in de laatste biomassa ook al een grote rol speelt. Ik ben benieuwd naar jullie reacties en hulp!

Aanleiding voor mijn vraag is onderstaand schema, dan te vinden is op het ´compendium voor de leefomgeving´ (bron CBS). Het schema kun je als volgt lezen: links en boven staan de input, rechts en onder de output van energiestromen in Nederland. Het Energieakkoord richt zich naar mijn weten op het vergroenen van het grijs-gearceerde verbruik dat onder in het schema staat, zijnde 3.255 Petajoule (PJ). Dit gecombineerd met zo veel mogelijk productie van hernieuwbare energie (bovenzijde schema). Doelen liggen op 14% respectievelijk 27%  groene energie in 2020 dan wel 2030. Op de langere termijn streven we naar 100% van die 3.255 Petajoule. Parallel brengen we de teller naar beneden door energiebesparing. Maar zijn we dan klaar met de energietransitie?

energiestromen 2013 cbs

Volgens mij vergeten we dan twee belangrijke dingen. Ten eerste dat wij nu in Nederland circa 12.500 Petajoule aan niet-groene-energiestromen hebben. We voeren 9.943 Petajoule aan energie in (links in schema) en winnen in ons land 2.871 Petajoule (boven in schema). Ten tweede hebben we nog een post van 676 Petajoule aan ‘bunker’ energie (voor lucht- en scheepvaart; zie linksonder in schema), die ook vergroend kan worden.

Terug naar mijn vraag. Is de ´biobased economy´ opgave in Nederland 3x à 4x groter dan de ´energietransitie´ opgave sec?  Ik doel dan op 12.500 in relatie tot 3.255 ? Volgens mij is dit niet zo als we een passieve houding aannemen ten aanzien van onze doorvoerfunctie; we voeren immers ook 8.852 Petajoule uit. Door onze zeehavens en ligging in Europa hebben wij nu eenmaal te maken met doorvoer van energiestromen en wij hoeven ons daar niet verantwoordelijk voor te voelen (kan de redenatie zijn). Van de andere kant kun je ook redeneren dat de opgave wel groter is, als je dit als kans voor echte verduurzaming en nieuwe biobased business wilt zien: think global, act local. Die aardolieproducten gaan vaak vroeg of laat toch als CO2 de lucht in … In plaats van ruwe olie en aardolieproducten kunnen we ook (voorbewerkte) biomassa invoeren en daarmee nieuwe biobased en circulaire producten maken en zodoende bijdragen aan de vergroening binnen en buiten onze grenzen. Op een manier die niet concurreert met de voedselvoorziening of roofbouw pleegt op de bodem en biodiversiteit, sterker nog, door de vraag naar voedsel en biobased producten juist in samenhang op te pakken: de FOOD-AND-FUEL aanpak.

Een ´wel´ brengt de vraag met zich mee, of we dan ook veel zwaarder zouden moeten inzetten op biobased economy? Al dan niet in BIG-C verband (met Vlaanderen en Nordrhein Westfalen; in samenhang de op één na grootste hotspot in de wereld voor chemie). Vanuit het Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland (#BICON) zijn we er meer-en-meer klaar voor!

 

Delen:
Peter van den Broek

werkt aan circulaire biobased economy vanuit energietranistie --- linkedin: www.linkedin.com/in/pjmvdb --- blogt op persoonlijke titel (medewerker provincie Gelderland)

Eén reactie, voeg jouw reactie toe.

Peter van den Broek

Via linkedin kreeg ik een reactie van Teus van Eck. Hij verwijst naar zijn column voor Energeia die hij ook op zijn eigen site heeft staan: http://www.energeia.nl/column.php?ID=224. Hij rekent met 663 PJ voor grondstoffen (jaar 2011). Ik interpreteer dit als volgt. Teus houdt de doorvoer van energiestromen (aardolieproducten, lees plastics, chemicaliën, enz.) buiten de Nederlandse opgave. Daarmee is zijn antwoord op mijn vraag impliciet een nee. De transitie-opgave is ook volgens hem groter dan in het Nederlandse energiebeleid standaard voorgespiegeld wordt: circa 4000 PJ ipv circa 3300 PJ. Teus focust op de Nederlandse opgave en niet op alle energiestromen die Nederland binnen komen, en die we zouden kunnen vergroenen.

Plaats een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.