Thema: Opwekking

Arnhem kiest voor duurzame electriciteit

In 2020 staat Arnhem in Nederland en erbuiten bekend als dé stad waar bedrijfsleven en onderwijs doorbraken creëren op het gebied van duurzame electriciteit. Arnhem heeft in 2020 in de eigen stad ontwikkelde trolleybussen die van de draad verder kunnen rijden op accu’s. Er liggen 125.000 zonnepanelen op daken, die zoveel mogelijk gekoppeld zijn aan laadpalen voor electrische auto’s. Er zijn ook vijf zonnevelden en vier windturbines gebouwd. Grote energiegebruikers in Arnhem Noord zijn aangesloten op het warmtenet. Dat staat in het vandaag vastgestelde programmaplan New energy made in [Arnhem].

Lees verder

Groen gas Booster: grootschalige productie duurzaam groen gas

Netwerkbedrijf Enexis, landelijk gasnetbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) en afvalverwerker Attero hebben onlangs de overeenkomst getekend voor de start van een unieke pilot om grootschalige groengasinvoeding te faciliteren; de Groen gas Booster. Deze compressor verbindt het grote regionale aanbod van groen gas met de landelijke vraag. De Groen gas Booster wordt hiervoor gerealiseerd nabij de groengasproductielocatie van Attero in Wijster (Drenthe). Met het faciliteren van grootschalige groengasproductie leveren Enexis, GTS en Attero een belangrijke bijdrage aan de duurzame energietransitie.

Lees verder

HAN Solarboat steelt de show

Tijdens het HANds Up Solarboat festival, 30 mei in Doetinchem, stal de HAN Solarboat de show.
De Bleek in Doetinchem werd omgetoverd tot een duurzaam, gezellig en vooral leuk festivalterrein. Onder het genot van muziek en duurzame activiteiten gleed de Solarboat als een mes door het water. Dat werd vanuit de lucht met een drone gefilmd. Bekijk de sfeerimpressie hieronder:

Lees verder

zonne-energie klimaatmonitor

Grootschalige projecten verdubbelen Nederlandse zonne-energie

Succesvolle SDE+ subsidie 2014  maakt bouw grotere zonneparken mogelijk

In Nederland worden de komende twee jaar veel grootschalige zonne-energieprojecten van elk meer dan 10 megawatt gebouwd, die het huidige geïnstalleerd vermogen van 1,3 gigawatt zouden kunnen verdubbelen. Hoewel zonnepanelen op daken van particulieren belangrijk blijven voor het halen van klimaatdoelstellingen, verschuift de focus steeds meer naar grote zonneparken op braakliggende terreinen of daken van bedrijven.

Lees verder

Waterstofbus tussen Arnhem en Apeldoorn

HyMove en OV-bedrijf Syntus gaan van start met een project voor de ontwikkeling van een innovatieve waterstof-elektrische bus, die gaat rijden op de buslijn Arnhem – Apeldoorn. Een bus van de Poolse bussenbouwer Solbus wordt daarvoor uitgerust met een brandstofcelsysteem van HyMove. Eerdere projecten met waterstoftoepassingen in Arnhem hebben veel kennis en ervaring opgeleverd en met dit nieuwe project wordt een vervolgstap gezet in de introductie van brandstofcelsystemen voor bussen en andere zware voertuigen. De provincie Gelderland heeft op 17 april jl. definitief een subsidie van 760.000 euro voor het project aan HyMove toegekend. Het bedrag en de aanwending daarvan waren in december 2014 al in de Provinciale Staten goedgekeurd.

Waterstofbus

De waterstofbus van HyMove B.V. is een volledig elektrisch aangedreven stadsbus van 12 meter lang, die plaats biedt aan 72 passagiers. De bus wordt gebouwd door de Poolse bussenbouwer Solbus. HyMove levert het brandstofcelsysteem aan Solbus waarmee de elektrische bus een actieradius krijgt van meer dan 400 kilometer met als enige emissie schoon water. Uiteraard is de bus vanwege de elektrische aandrijving ook zeer stil. De bus wordt voorzien van elektrische wielnaafmotoren, een uitvinding van het Apeldoornse bedrijf e-Traction. De bus gaat rijden in de dienstregeling van Syntus op de lijn Arnhem – Apeldoorn. Doel van het project is de bedrijfszekerheid van het rijden met waterstofbussen aan te tonen.

Een ander doel van het project is stimulering van de werkgelegenheid in Gelderland. De bus die bij Syntus ingezet wordt, is een prachtig middel om de innovatieve techniek van HyMove B.V. onder de aandacht van potentiële klanten te brengen. Het Gelderse HyMove heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van waterstof-brandstofcelsystemen voor verschillende toepassingen, zoals zogenaamde range extenders voor elektrische bussen, waarmee de actieradius aanzienlijk groter is dus bij het gebruik van alleen batterijen.

Er is momenteel een sterk stijgende vraag naar elektrische bussen in het openbaar vervoer zichtbaar. De verwachting is dat de meeste fabrikanten van stadsbussen de komende jaren ook waterstofbussen zullen aanbieden. HyMove rekent erop dat veel van deze bussen worden uitgerust met het HyMove-energiesysteem. Als HyMove in die opzet slaagt, kan dat het begin zijn van een nieuwe industrietak waarvan meerdere Gelderse bedrijven zullen profiteren en waarmee Gelderland zich ook als exportregio op de kaart zet.

Over HyMove B.V.
HyMove B.V. is een jong bedrijf, dat zich ten doel gesteld heeft om een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld door schone stroom te leveren voor toepassingen, die momenteel erg vervuilend zijn. De initiatiefnemers van HyMove B.V. zijn ervan overtuigd, dat waterstof zich zal ontwikkelen tot een energiedrager, die ervoor zorgt dat er ook los van het elektriciteitsnetwerk stroom kan worden geproduceerd met behulp van duurzame bronnen als wind-, zonne-energie of biomassa. HyMove B.V. produceert waterstofbrandstofcelsystemen voor gebruik als range extenders in elektrische bussen voor het openbaar vervoer en voor stroomvoorziening los van het reguliere elektriciteitsnetwerk. HyMove B.V. is gevestigd in het Greenhouse op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem.

Voor de ontwikkeling van de technologie kreeg HyMove financiering binnen het programma Gelderland valoriseert.

Meer informatie over HyMove B.V. is te vinden op www.hymove.nl.

bron van dit bericht: GreenTechAlliances

Een negatieve spaarrente in het zonnetje zetten!

De laatste jaren is de spaarrente al dramatisch gedaald, maar Rabobank houdt er zelfs rekening mee negatieve spaarrente te kunnen gaan rekenen. Dat betekent dat consumenten rente zouden moeten betalen over hun spaargeld, in plaats van dat zij rente ontvangen. De bank bereidt haar ICT-systemen daarop voor.

Volgens Rabobank zou het wel uitzonderlijk zijn als consumenten rente over hun spaargeld moeten betalen: “Uiteraard is er sprake van een uitzonderlijke en onvoorspelbare situatie waar je als bank in ieder geval op voorbereid moet zijn,” aldus een woordvoerder tegen RTL Z.

De afgelopen jaren is de spaarrente steeds verder gedaald en banken schroeven de tarieven steeds verder terug. Dat hangt samen met de lage rentestand die de Europese Centrale Bank rekent. Kort geleden liet de Rabobank weten dat de spaarrente zelfs onder de 1 procent gedaald is. Zeker consumenten met veel spaargeld verliezen daar nu feitelijk op, want de vermogensbelasting alleen al is hoger dan de rente die ze van de bank krijgen. Daar komt de geldontwaarding, de inflatie, dan nog eens bovenop.

Lees verder

EnergieNext mogelijk op zwart tijdens zonsverduistering

Tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering, die vandaag plaatsvindt tussen 09:30 en 11:48 uur, zal de communitywebsite EnergieNext mogelijk deels onbereikbaar zijn. Vanwege de directe link met energieopwekking uit zonne-energie is hiervoor het risico bij de buttons ‘opwekking’ en ‘smart grids’ het grootst. “Mogelijk blijft de schade beperkt tot een deel van de informatie,” verklaart bijzonder hoogleraar sustainable ICT-systems Eduard Clips. “We werken met man en macht aan het in de lucht houden van de website, maar kunnen niet uitsluiten dat een deel van de website op zwart gaat.”

De redactie verontschuldigt zich bij voorbaat voor eventuele ongemakken die dit veroorzaakt.

Je mobiel opladen aan een shirt met zonnecellen

Een shirt met zonnecellen waarmee je een smartphone binnen twee uur kan opladen. Dat is de nieuwste creatie van de Nederlandse mode-ontwerpster Pauline van Dongen.

Het is meer dan een plan op papier: Pauline loopt op het SXSW-festival in de Amerikaanse stad Austin gewoon rond in haar Solar Shirt. En het werkt echt.

De zonnecellen op het zwarte shirt zijn verbonden aan een usb-poort die slim is weggewerkt. Je hangt er een usb-kabeltje aan en uiteindelijk de smartphone, die onmiddellijk begint op te laden.

Leuk om nog te melden: Pauline heeft van Gelderland valoriseert een lening gekregen om haar bedrijf te starten.

Klik hier om het filmpje dat de NOS heeft gemaakt over dit onderwerp te bekijken.

Onderzoek naar de groenste stroomleverancier

De Consumentenbond onderzocht dit samen met Greenpeace, Hivos en Natuur & Milieu. Onderzocht werden 32 leveranciers van elektriciteit (cijfers zijn van oktober 2014). Het onderzoek richtte zich op: De duurzaamste leveranciers (duurzaamheid van geproduceerde of ingekochte stroom); Grijze middenmoot; Verkoop van stroom aan consumenten en het Investeringsbeleid

Voor elk van deze onderdelen kunnen leveranciers kiezen uit veel verschillende brandstoffen en technieken van stroomopwekking. Voor het milieu, het klimaatprobleem en de toekomst van de elektriciteitsvoorziening maakt het veel uit welke keuzes worden gemaakt.

Fossiele brandstoffen zoals gas en vooral kolen spelen een grote rol in vervuiling en klimaatverandering. Ook raken ze een keer op (vooral gas). Kernenergie wordt vanwege de risico’s en het afvalprobleem niet als duurzaam ervaren. Ook deze energiebron is trouwens niet onbeperkt voorradig.

De duurzaamste leveranciers

Je kunt bijdragen aan groenere stroom door een duurzame leverancier te kiezen. De duurzaamste energiebedrijven zijn: Raedthuys Pure Energie; Windunie; Qurrent; Huismerk Energie. Deze 4 leveren alleen stroom die is opgewekt met windmolens in Nederland (Raedthuys levert ook deels zonnestroom). Greenchoice, HVC Energie, Eneco, Kas energie en Innova scoren ook voldoende in het onderzoek. Vattenfall/Nuon, Atoomstroom, Delta en RWE/Essent eindigen onderaan: hun rapportcjifer ligt lager dan 4,5. Vattenfall/Nuon en RWE/Essent investeren nog veel in nieuwe kolencentrales en Atoomstroom levert alleen kernenergie.

Grijze middenmoot

Tussen deze koplopers en hekkensluiters zit een grote ‘grijze middenmoot’ van bedrijven die onvoldoende scoren maar wel hoger dan rapportcijfer 4,5. Het onderzoek heeft alleen betrekking op de elektriciteitsmarkt; productie en levering van (aard)gas zijn buiten beschouwing gelaten. Een aantal leveranciers investeert niet of nauwelijks in productiecapaciteit of desinvesteert (dan stoot je centrales af). Bij deze leveranciers telt de score op Productie/inkoop/levering voor 100%. De groene stroomproducten van de leveranciers uit het onderzoek staan in de Energievergelijker.

Verkoop van stroom aan consumenten

De samenstelling van de stroom die bedrijven verkopen aan eindgebruikers – zoals consumenten – staat op het stroometiket van de leveranciers. Hierin zijn ook de ‘Garanties van Oorsprong’ (GvO’s) opgenomen. Veel van de stroom die leveranciers aan consumenten verkopen is ‘vergroend’ door GvO’s van Noorse waterkrachtcentrales. Dit is een voor het bedrijf goedkope manier om groene stroom te leveren. Die draagt echter nauwelijks bij  aan een schonere energievoorziening. Ook hier scoren de hierboven genoemde 4 koplopers het best. Zij leveren al hun klanten alleen maar windstroom (en ook zonnestroom bij Raedthuys Pure Energie). Sommige andere leveranciers leveren ook wel windenergie, maar slechts aan een (klein) deel van hun klanten. In de Energievergelijker  staat een duurzaamheidsscore per stroomproduct. Voor deze score weegt zowel het beleid van de leverancier als het stroometiket van het betreffende product mee.

Voor een groene energievoorziening in de toekomst is het nodig om te investeren in duurzame productiecapaciteit. Er is verschil tussen leveranciers die zelf stroom produceren en leveranciers die dit niet doen. Leveranciers zonder eigen productiecapaciteit kunnen (een deel van) de stroom die ze verkopen met langetermijncontracten inkopen bij bijvoorbeeld een windpark. Zo’n contract biedt financiële zekerheid aan de stroomproducent. Leveranciers die zelf stroom produceren, investeren ook in nieuwe productiecapaciteit. Maar de mate waarin geld in duurzame bronnen wordt gestoken, verschilt. Hierbij is ook gekeken  naar desinvesterigen: het ontmantelen of verkopen van energiecentrales.

Investeringsbeleid

Van de grote energieleveranciers heeft Eneco het groenste investeringsbeleid. Eneco investeert onder meer veel in windenergie. De grootste investeringen in kolencentrales komen op rekening van: E.ON;RWE/Essent; GDF Suez/Electrabel; Vattenfall/Nuon. Delta investeert het meest in kernenergie. Van deze 5 grote leveranciers investeert E.ON relatief nog het meest in duurzame bronnen, al is het duidelijk minder dan Eneco.

Voor meer informatie: http://www.consumentenbond.nl/energie/extra/groenste-stroomleverancier/#item1

Snellere energietransitie via lokale initiatieven: knelpunten en kansen

Hoe kunnen lokale duurzame energie-initiatieven de transitie naar een duurzame Nederlandse energiehuishouding versnellen? TNO onderzoekt dit met subsidie van RVO in opdracht van Topsector Energie. Er zijn tot nu toe drie deelrapportages verschenen en een samenvatting (zie onderaan dit artikel).

300 lokale initiatieven

TNO stelt dat nationale en Europese doelstellingen op het gebied van duurzame energie ambitieus zijn en dat burgers een belangrijke rol spelen in de realisatie van deze doelen. Er is een ‘energieke burgerbeweging’ die zich vaak bundelt in coöperaties. Het aantal duurzame, lokale energie-initiatieven, waarbij burgers, MKB-bedrijven en/of woningbouwcorporaties zelf energie besparen en/of produceren, stijgt sinds een aantal jaar in een snel tempo. Er zijn er nu ongeveer 300.  De maatschappelijke impact van deze organisaties neemt toe.

Inconsistent beleid

Uit het onderzoek blijkt een aantal knelpunten bij de ‘energietransitie van onderaf‘. De lokale energiecoöperaties hebben behoefte aan coherent en consistent beleid en samenwerking met overheden. Dit wordt (nog) niet waargemaakt (zie ook de artikelen op EnergieNext: Overheidsbeleid belemmert energiecoöperaties en Belastingdienst wil btw over zonnestroom van lokale coöperaties).

Geen lokale uitvoeringsagenda’s

De wil en ambitie is er op alle niveaus, maar het ontbreekt aan lokale uitvoeringsagenda’s. De lokale energiecoöperaties ontbreekt het aan realisatiekracht en passende verdienmodellen om een rol van betekenis te kunnen spelen in de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Hier ligt volgens TNO een rol voor overkoepelende organisaties die lokale energiecoöperaties kunnen ondersteunen met concepten voor producten en diensten, en blauwdrukken voor verdienmodellen en lokale energieakkoorden. Daarnaast kunnen zij faciliteren in het uitwisselen van kennis en ervaring.

Samenwerking met grote energiebedrijven

Voor het vergroten van de realisatiekracht ligt er volgens TNO ook een kans in de samenwerking met de grotere bestaande energiebedrijven, netwerkbedrijven en ontwikkelaars van zon- en windparken. Deze bedrijven hebben op hun beurt baat bij het draagvlak van burgers en het inzicht in de lokale dynamiek dat lokale energiecoöperaties hebben.

Overheid nog zoekende

De gemeenten en andere overheden zijn vaak nog zoekende naar de invulling van hun eigen rol. TNO vraagt zich af of de huidige situatie voldoende uitwisseling van waarde(n) biedt voor een duurzame samenwerking tussen de verschillende stakeholders.

Greenchoice powert lokale initiatieven

Energiebedrijf Greenchoice werkt samen met lokale initiatieven en energiecoöperaties. Het is onlangs een campagne gestart om meer lokale energieprojecten te ‘poweren’ via het zorgen voor de kennis, administratie én financiële stromen die lokale energieprojecten nodig hebben om een vliegende start te maken en snel succesvol te zijn. Het bedrijf geeft aan: ‘het past bij onze groene doelen: zo min mogelijk energie verbruiken, zoveel mogelijk zelf opwekken. Lokale energieprojecten vormen in onze ogen de basis voor een échte overgang naar 100% groene energie.’

Meer info

Ruimtelijk verantwoorde energielandschappen ?

In dialoog met een aantal ruimtelijke ordenaars valt wel eens de term ´ruimtelijk verantwoord´. Of windmolens, bioenergie-installaties, zonnevelden en biomassa-teelten, wel allemaal passen in ons landschap. Nederland is een mooi en dat moet zo blijven (even generaliseren), wie kan zich daar niet in vinden? Er zit echter ook een keerzijde aan onze Nederlandse wijze van ruimtelijke ordening. Het niet ruimhartig inpassen van installaties voor productie van groene energie, leidt tot het aantasten van landschappen in het buitenland (en alle ´bijeffecten´ die daar bij horen). En dat doet Nederland op steeds grotere schaal.

Lees verder

3.000 basisschool leerlingen starten een duurzame revolutie

Kinderen krijgen later ten volle te maken met de gevolgen van klimaatverandering en oprakende fossiele brandstoffen. Zij zijn de generatie waar de huidige generatie een voorschot van neemt. Toch wordt weinig tot geen rekening gehouden met hun wensen. Daarom starten 3.000 Nijmeegse basisschoolkinderen een revolutie: #benjijopgewekt.

Basisschoolkinderen in Nijmegen krijgen 1.200 zonnepanelen op hun schooldak. Zij zijn zo opgewekt over duurzaamheid, dat ze een maand lang speuren naar nog meer mogelijkheden voor een duurzame toekomst. Duurzaamheid gaat verder dan techniek of energie. Daarom realiseert Slim Opgewekt – een bedrijf dat verduurzamingsoplossingen biedt voor basisscholen – niet alleen de verduurzaming van de schoolgebouwen, maar zet Sim Opgewekt vooral hoog in op bewustwording over duurzaamheid. Dit begint met het monitoringscherm in de school waar op kindvriendelijke manier de hoeveelheid opgewekte en verbruikte stroom is te zien.

In Nijmegen gaan de leerlingen nog een stapje verder. Vanaf tien oktober gaan de tien scholen iedere week met een duurzaam thema aan de slag. Behalve zonne-energie ontdekken de leerlingen ook dat afval geen troep hoeft te zijn door middel van een upcycling battle. Iedere week ontdekken de leerlingen nieuwe kansen voor duurzaamheid en deze kansen willen ze met de grote mensen delen.

Dit doen ze door heel Nijmegen de Zon te laten zien. Tijdens een drie dagen durende estafette geven de leerlingen letterlijk de zon door. De zon gaat langs tien locaties van de stichting st. Josephscholen, het NEC stadion, het politiebureau en het gemeentehuis. De leerlingen vragen iedereen om te komen kijken. Bekijk de routes en starttijden per school op www.benjijopgewekt.nl of doe mee via #benjijopgewekt.

Locaties

De volgende Nijmeegse scholen krijgen zonnepanelen: Montessorischool, Klein Heyendaal, De Sterredans, De Kleine Wereld, Sint Nicolaas, De Hazesprong, De Akker, De Wieken, De Driemaster, Patrus Canisius. Naast de tien scholen krijgt ook het bestuursbureau van Stichting Sint Josephscholen zonnepanelen.

Basisschoolleerlingen bouwen echt mini-windmolenpark op IPKW

Ruim 600 Gelderse basisschoolleerlingen bouwen in september en oktober echt werkende windmolens. In totaal worden in Arnhem 150 windmolens van zes meter hoog gerealiseerd. Deze vormen samen een tijdelijk mini-windmolenpark. Het mini-windmolenpark wordt op 6 oktober geopend tijdens de Green Tech Week Oost Nederland. Gedurende vier maanden zijn de windmolens te bezichtigen op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem.

De bouw van de windmolens maakt deel uit van het project ‘Laat maar Waaien’ . Daarin leren leerlingen hoe windenergie werkt en welke techniek hier bij hoort. Netwerkbedrijf Alliander, Provincie Gelderland, Rijn en IJssel Energie Coöperatie, Gemeente Arnhem, I-Link, Groene Transitie, Technoplanet en IPKW maken dit project mogelijk.

De energie die de molens opwekken, is de eerste lokaal geproduceerde energie die de Rijn en IJssel Energie Coöperatie aan haar klanten kan leveren.

Op een aantrekkelijke manier leren basisscholieren over techniek en duurzaamheid. Dit is het hoofddoel van dit project. Zij ervaren hoe het is om windenergie op te wekken in de eigen omgeving. Dit geldt ook voor alle mensen die het mini-windmolenpark komen bezichtigen.

Alliander onderzoekt de effecten van kleinschalige lokale opwek van windenergie op haar netwerk. Meer opwekken en terugleveren van energie vraagt om meer capaciteit op het net. Daar moet op een slimme en betaalbare manier mee worden om gegaan.

Rijn en IJssel Energie doet met dit project ervaring op hoe deze lokale duurzame energie daadwerkelijk aan klanten in de regio geleverd kan worden.

De feestelijke opening van het mini-windmolenpark is tijdens de start van de Green Tech Week Oost Nederland op 6 oktober. Vanaf dan is het mini-windmolenpark gedurende vier maanden te bewonderen. Dat kan bij de poort van Industriepark Kleefse Waard, Westervoortsedijk 73 in Arnhem (ter plekke wordt nog meer informatie gegeven). Tijdens de Open Dag van IPKW op 11 oktober kun je het mini-windmolenpark echt van dichtbij bekijken.

 

 

 

 

 

European policies boost solar energy generation

There will be a growth of solar energy in Europe by approximately factor of five (16 GW to 80 GW), between 2009 and 2040. Students who specialize in renewable electrical energy have lots of opportunities.

Energy sources

Generally speaking, there are two types of electrical energy sources: Renewable Energy Sources and Non-renewable sources. Renewable Energy Sources (RES), including solar, wind, biomass, hydro and geothermal powers are sources of energy that can be renewed and never exhausted. They are from environmental friendly resources, which their impact is less to the surrounding environments.

While non-renewable sources intended a fossil fuel such as oil, gas and coal, that can run out and cannot be renewed. About 87% of our energy comes from nonrenewable fossil fuels.

Carbon dioxides

On the other hand, the main sources of Carbon dioxides are Non Renewable fossil fuels. They are extremely responsible of global warming, due to their CO2 emission. Using more sustainable energy can reduce the dependence of fossil fuels, which consequently lead to reduce Carbon dioxide emissions.

Awareness

In Europe the awareness of the dangers of global warming is high. Where, the total emissions of Carbon dioxide of OECD-Europe countries are less than US and China who are the largest producer of CO2. Figure1 emphasize that, where it depict the prediction of Carbon dioxides up to 2040. It is show that China is the main source of CO2 among industrialized countries; US and OECD-Europe’s.

1

It should be noted that the data for our graphs are taken from International Energy Outlook 2013 of U.S. Energy Information Administration (EIA) that based also on international energy statistics database November 2012.

Dramatic increase

As reference for the growth of renewable energy sources in Europe we will address the growth of solar energy, as one of sustainable energy sources which is dramatically increased, where statistics and predictions from EIA show that the power generation from Solar was increase from 16 Gigawatt in 2009 to 61 Gigawatt in 2013 as shown in figure 2. This increment will not be possible without the European Policies that encourage the use of sustainable energy as power sources. According to the Magazine of Intelligent Energy Europe Programme, it is expected that they will reach to at least target of a 20% share of total energy consumption from renewable sources by 2020.

2

Opportunities for students in The Netherlands

In the Netherlands the electricity is generated mainly from gas and hard coal. According to Dutch government policy they want to increase the total Dutch energy consumption from renewable energy sources from 4% in 2010 to 14% in 2020. The Government wishes to reach to these targets not only by offering expensive systems but via promoting innovation also. It means that students who specialize in sustainable energy and its management have a lot of opportunities.

3