Thema: Programma’s

RVO

EMT-bedrijven, wees snel bij de fiscale voordelen!

Tot 31 augustus 2014 kunnen bedrijven één of meerdere voorstellen indienen voor de nieuwe Energielijst en tot 1 september 2014 voor de nieuwe Milieulijst van 2015. Dit is vooral interessant voor leveranciers van innovatieve milieu- en energietechnieken. Opname van die technieken op de Energielijst en de Milieulijst kan de marktintroductie versnellen.

Fiscale voordelen

Op de Energielijst staan zo’n 165 innovatieve en energievriendelijke investeringen waarin ondernemers fiscaal voordelig kunnen investeren via de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Op de Milieulijst staan jaarlijks zo’n 350 innovatieve en milieuvriendelijke investeringen waarin ondernemers fiscaal voordelig kunnen investeren via de regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) past deze lijsten jaarlijks aan.

EIA en criteria

Via de EIA kunnen bedrijven de fiscale winst verlagen. U mag 41,5% van het investeringsbedrag waarvoor u een EIA-verklaring hebt ontvangen van de fiscale winst aftrekken. Door de verlaging van de fiscale winst betalen bedrijven minder belasting. Het netto EIA-voordeel is ongeveer 10% van de investeringskosten. Dit levert een rente- en liquiditeitsvoordeel op.
De voorstellen worden getoetst aan een aantal criteria. Zo is EIA-voordeel niet bedoeld voor technieken die zichzelf in korte tijd terugverdienen. Pas bij een terugverdientijd van vijf jaar of langer is, volgens Europese afspraken, EIA-voordeel toegestaan. Het Ministerie van Economische Zaken moderniseert het energiebeleid. RVO.nl is daarom vooral op zoek naar technieken die aansluiten bij de in het nieuwe energiebeleid genoemde thema’s.

MIA en criteria

Via de MIA kunnen bedrijven de fiscale winst verlagen. Tot 36%van de kosten van de milieu-investering mogen zij in mindering brengen op de fiscale winst. Met de Vamil kunnen bedrijven 75% van een investering op een willekeurig moment afschrijven. Door sneller afschrijven vermindert de fiscale winst en betalen bedrijven minder belasting in dat jaar. Dit levert een rente- en liquiditeitsvoordeel op.
Ook het MIA\Vamil-voordeel is niet bedoeld voor technieken die zichzelf in korte tijd terugverdienen. Hiervoor geldt eveneens dat pas bij een terugverdientijd van vijf jaar of langer (Europese afspraken) MIA\Vamil-voordeel is toegestaan. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) moderniseert het milieubeleid. RVO.nl is daarom vooral op zoek naar technieken die aansluiten bij de in het nieuwe milieubeleid genoemde thema’s.

Meer info staat hier op de website van RVO.

Geld lenen voor energiebesparing

Energiebesparende maatregelen financieren met geleend geld kan voordelig zijn, als de besparing op de energierekening na de verbouwing hoger uitvalt dan het maandelijks aflosbedrag van de lening. Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden:
• Nationaal Energiebespaarfonds / Energiebespaarlening
• Financieren met Nationale Hypotheek Garantie
• GreenLoans Lening of GreenLoans EcoLening
• Regionale Duurzaamheidslening

Via de Energiesubsidiewijzer kunt u zien voor welke financieringsmogelijkheden u in aanmerking komt.

Lees verder

Nieuwe Gelderse subsidieregeling voor experimentele producten

Gelderse ondernemers in de energie- en milieutechnologie die met creatieve ondernemers (willen) werken aan een experimenteel product- en/of procesontwikkeling, kunnen aanspraak maken op een nieuwe subsidieregeling van de Provincie Gelderland. De regeling ‘collectief onderzoek/ creatieve sector’ is per 1 juli 2014 ingegaan. Tot en met 30 september 2014 kunnen aanvragen worden ingediend. Per aanvraag wordt maximaal 50.000 euro subsidie verstrekt. In totaal is er 400.000 euro voor subsidies.

De regeling is voor ondernemers uit de creatieve sector, in samenwerking met een ondernemer uit een andere branche of sector. Het gaat met name om de conceptuele formulering en het ontwerp van alternatieve producten, procédés of diensten. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van commercieel bruikbare prototypes indien het prototype het commerciële eindproduct is en de productie ervan te duur voor alleen demonstratiedoeleinden.

Meer informatie

Provincie Gelderland (de regeling) en Provincieloket

Oost NV: Gerard Monninkhof, gerard.monninkhof@oostnv.nl

RVO DEI Topsector Energie

54 miljoen voor energie-innovatieprojecten

De minister van Economische zaken stelt 54 miljoen euro beschikbaar voor energie-innovatieprojecten. Op 18 juni 2014 zijn de subsidieregeling Demonstratie energie-innovatie (DEI), en de tweede tranche subsidieregelingen van de Topsector Energie gepubliceerd. Indienen kan vanaf 1 juli 2014.

Demonstratie energie-innovatie

De regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) is voor innovatieve ondernemers die met hun product of dienst net vóór marktintroductie zitten. Door een vinding op ware schaal en in praktijkomstandigheden te demonstreren is de stap naar het daadwerkelijk in de markt zetten makkelijker gezet. De DEI regeling biedt ondernemers financiële ondersteuning om deze opschaling te verwezenlijken.

De DEI regeling vloeit voort uit de afspraken die in het Energieakkoord zijn gemaakt. Hierin is afgesproken dat er overheidsmiddelen beschikbaar komen voor demonstratieprojecten gericht op versnelde commercialisering voor de export. Voor de DEI regeling stelt de minister van Economische zaken dit jaar 24,29 miljoen beschikbaar. U komt hiervoor in aanmerking als u producten of projecten ontwikkelt die energie besparen, duurzame energie opwekken of de toepassing van duurzame energie stimuleren. U kunt zelfstandig of in een samenwerkingsverband een aanvraag indienen.

Tweede tranche subsidieregelingen van de Topsector Energie

De eerste tranche met subsidiemogelijkheden van de Topsector Energie is in april gepubliceerd. Daarin stelde de minister 48,8 miljoen beschikbaar. In deze tweede tranche gaat het om 29,9 miljoen. De tweede tranche heeft betrekking op de volgende thema’s: Bio-energie, Energiebesparing in de gebouwde omgeving, Energiebesparing in de industrie, Gas (Upstream), Smart grids, Systeemintegratie, Wind op Zee en Zonne-energie in de gebouwde omgeving.

Nieuw zijn de volgende subsidiemogelijkheden:
– Systeemintegratie: richt zich op de balancering tussen vraag en aanbod van energie, bijvoorbeeld door te kijken naar het gebruik van gas in de energievoorziening, de verhouding tussen duurzaam en fossiel, opslagvraagstukken, demand side management en netbalancering.

– Energiebesparing industrie – joint industry projects: joint industry projects zijn projecten die zich richten op het onderzoeken van vragen die breed in de industrie spelen en die ondernemers niet zelfstandig kunnen oplossen. Door de krachten te bundelen van meerdere ondernemers en onderzoeksorganisaties samen, mogelijk wel.

– Wind op Zee – joint industry projects

– EnerGO – compacte conversie en opslag (EnerGO CCO): de tender voor EnerGO CCO richt zich op thermische energie (warmte/koude). Het gaat met name om projecten met een programmatische aanpak die oplossingen bieden voor conversie en opslag van thermische energie. Ook de inpassing in installaties, gebouwen en gebied wordt meegewogen.

De projecten die in aanmerking komen voor de Topsector Energie-regelingen zijn combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, demonstratie, of haalbaarheidsstudies. Alleen samenwerkingsverbanden komen in aanmerking voor subsidie.

Tenders

Bij beide regelingen gaat het om tenders waarbij na de sluitingsdatum de beste projecten subsidie krijgen, totdat het budget op is. Meer uitleg over de voorwaarden staat in de speciale handleiding.De regelingen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van de Topsector Energie. Ze worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Meer informatie: www.topsectorenergie.nl.

Meer weten?

Meer informatie over de regelingen, de indieningsmogelijkheden en de sluitingsdata. Adviseurs van RVO kunnen u ondersteunen bij uw aanvraag.

 

Inschrijving geopend van Jan Terlouw Innovatieprijs

Van 17 mei tot 1 september 2014 kunnen ondernemers in de energie- en milieutechnologie zich weer inschrijven voor de Jan Terlouw Innovatieprijs van Stichting kiEMT. Met deze prijs wil Stichting kiEMT innovaties en nieuwe bedrijvigheid op het gebied van duurzame Energie- en Milieutechnologie in de regio Oost-Nederland extra ondersteunen.
filmpje van winnaar 2012

De hoofdprijs bestaat uit een cheque van € 10.000 in combinatie met pr & marketing-activiteiten én acht dagen advies ten behoeve van de verdere ontwikkeling en het vermarkten van de winnende innovatie. Daarnaast is er nog een publieksprijs van € 1.000.

Een expertcomité onder voorzitterschap van Jan Terlouw nomineert 5 inschrijvingen en kiest daaruit een winnaar. Het comité beoordeelt de inzendingen op basis van een aantal criteria. Zo moet het gaan om een letterlijk tastbare innovatie op het gebied van Energie- en Milieutechnologie die in de regio Oost-Nederland is bedacht en daar ook wordt geïmplementeerd. De economische waarde van de innovatie staat bij de verkiezing centraal.

De uitreiking vindt plaatst in de Green Tech Week tijdens het GreenTech Congres op maandag 6 oktober.

Meer informatie en inschrijven via de website van kiEMT.

Arnhemse Thermosmart in semi-finale van de VEH Startup Challenge

Themosmart, een van de start-ups van de Greenhouse Arnhem, is door naar de semi-finale van de Startup Challenge van Vereniging Eigen Huis. Het is een competitie waarbij innovatieve ondernemers hun ideeën op het gebied van domotica presenteren. Leden van Vereniging Eigen Huis bepalen samen met een jury de winnaar.

De VEH Startup Challenge is bedoeld om start-ups een groot publiek te bieden en zo de winnende domotica te promoten onder eigenwoningbezitters. 54 Bedrijven uit alle delen van de wereld hebben zich inschreven voor de challenge. Zeven bedrijven zitten nu in de halve finale. Tussen 15 en 25 mei kunnen leden van Vereniging Eigen Huis stemmen. Zij ontvangen een uitnodiging om online te stemmen. Drie finalisten blijven over; hun producten worden getest door Due diligence en Kema. Tijdens de finale van 27 juni wordt de winnaar bekendgemaakt.

Apps

Hans Kouwenhoven van Thermosmart hoopt natuurlijk te winnen: “Ons product is jong en nog niet bij iedereen bekend. Door een overwinning wordt Thermosmart bekender en kan daardoor, onafhankelijk van energieleveranciers, een bestaan opbouwen. Thermostart is een strak vormgegeven online programmeerbare thermostaat die gebruikmaakt van wi-fi. Heel handig: als je de deur uit gaat en vergeten bent de thermostaat lager te zetten, kun je dat alsnog doen met je mobieltje of via de webportal. De Thermosmart programmeer je op de online webportal. Met de app’s is de thermostaat altijd en overal te bedienen. De Thermosmart kent geen abonnement en de app’s zijn gratis. Voor de iPhone en de iPad zijn er verschillende app’s met uiteenlopende mogelijkheden. De Android app is te downloaden in de playstore van Google.”

Makkelijk, mooi en moeiteloos

Thermosmart wil het gebruik van de thermostaat leuk en eenvoudig maken. Hans: “Het credo is: Makkelijk, Mooi en Moeiteloos energie besparen. Daarom heeft bij de ontwikkeling, naast design, het gebruiksgemak centraal gestaan. Zo kan iedereen nu en in de toekomst, eenvoudig energie besparen en genieten van het mooie ontwerp.”
Lees ook eerdere berichten over Thermosmart:
Installatiebedrijf pakt uitrol Thermosmart op
– Energiebesparende thermostaat op de markt

Inschrijving Accenture Innovation Awards 2014 geopend

De inschrijving voor de Accenture Innovation Awards 2014 is geopend. De awards worden dit jaar voor de achtste keer op rij toegekend in Nederland aan de meest innovatieve producten, diensten of concepten in 10 industrieën en een overkoepelende categorie voor duurzaamheid. Initiatieven jonger dan drie jaar en gelanceerd op de Nederlandse markt kunnen meedoen aan de competitie. Accenture heeft de Innovation Awards in het leven geroepen om uitzonderlijke prestaties op het gebied van innovatie zichtbaar te maken, organisaties te verbinden en om innovatie in Nederland verder te stimuleren.

Blauwe Tulp & Groene Tulp

Dit jaar ontvangen de tien industriewinnaars wederom een blauwe tulp. Een onafhankelijke vakjury beoordeelt per industrie de deelnemende initiatieven op vernieuwing, succes en potentieel. Naast het uitreiken van de blauwe tulpen, beloont Accenture het meest invloedrijke duurzame initiatief met de ‘groene tulp’. Alle deelnemers kunnen aangeven of hun inzending een duurzaam aspect bevat en rekening houdt met de impact op het milieu.

Innovator of the Year Award

Tevens wordt, in samenwerking met het zakenblad Management Team, een zakelijke onderscheiding (Innovator of the Year Award) uitgereikt aan een persoon die in het afgelopen jaar een buitengewone bijdrage heeft geleverd aan innovatie in Nederland. Rob van Leen, Chief Innovation Officer bij DSM, sleepte de award afgelopen jaar in de wacht voor zijn bijdrage aan de verdubbeling van de snelheid van innovatie binnen DSM sinds 2006. Van Leen neemt dit jaar de rol van juryvoorzitter voor de Innovator of the Year Award voor zijn rekening.

Publieksprijs

Het publiek bepaalt wie de winnaar wordt van de publieksprijs. Vanaf medio mei kan iedereen stemmen op de deelnemende initiatieven. Stemmen kan via een stemformulier.

Inschrijven

Concepten jonger dan drie jaar en gelanceerd op de Nederlandse markt kunnen meedoen aan de competitie. Innovatieve concepten maken kans op prijzen in de industrieën.

  • (Tele)communicatie
  • Media & Entertainment
  • High Tech
  • Consumentenproducten en -diensten
  • Reis & Transport
  • (e)Retail
  • Energie & Chemie
  • Financiële dienstverlening
  • Gezondheid
  • Publieke sector

De winnaars van de Accenture Innovation Awards worden bekend gemaakt op 14 november 2014 in DeFabrique in Utrecht. Deelnemers kunnen zich inschrijven tot 1 augustus 2014.

Rijnstate

Arnhems energie-adviesbedrijf genomineerd voor Hart-Hoofdprijs

Green Spread, gevestigd op Energy Business Park Arnhems Buiten, is genomineerd voor de Hart-Hoofdprijs van Triodos Bank. Het bedrijf adviseert organisaties over het exploiteren van duurzame energie en het terugdringen van het energieverbruik. Bovendien heeft het de stichting Greencrowd opgericht, een crowdfundingplatform om de realisatie van duurzame-energie-projecten te versnellen. Sander Kooper, projectmanager van Green Spread/Greencrowd): “Met Greencrowd willen we burgers financieel betrekken bij duurzame energieprojecten binnen hun eigen leefomgeving. Binnen anderhalf jaar hebben we ruim € 400.000 opgehaald voor 14 projecten, met name gericht op zonne-energie.”

De Hart-Hoofdprijs is ingesteld om ondernemers te stimuleren die ‘met hun hart én met hun hoofd’ een bijdrage leveren aan een duurzame wereld. In totaal zijn negen vernieuwende en inspirerende ondernemers genomineerd. Green Spread heeft al een bestemming voor de eventuele prijs: investeren in zonnepanelen voor het ‘Prinses Maxima Centrum’ en in de duurzame zorgboerderij ‘De Maarhoeve’. Er kan gestemd worden tot 16 mei. De winnaar wordt 20 mei bekendgemaakt.

regeling Duitsland

Regeling voor zaken doen in Duitsland

Als u de Duitse markt wilt bewerken, kunt u vragen hebben als:

– Hoe kan ik mijn product in Duitsland op de markt brengen?
– Met welke juridische regelingen moet ik rekening houden?
– Hoe zit het met belastingen bij grensoverschrijdend zakendoen?
– Hoe kan ik een geschikte partner in Duitsland vinden?

De regeling ‘2 connect Business‘ wil u hierbij ondersteunen. Naast een gratis, persoonlijk advies door deskundige projectpartners en informatiebijeenkomsten inclusief netwerkmogelijkheden, kunt u in aanmerking komen voor een individuele financiële ondersteuning van maximaal € 5.000.

Gesubsidieerd worden diensten uitgevoerd door derden in het kader van de bewerking van de Duitse markt, waarbij het gaat om producten/diensten waarvoor in Duitsland nog geen vaste distributiestructuren bestaan. Tevens moeten de uitbestede werkzaamheden gericht zijn op het vinden van een samenwerkingspartner (distributie/verkoop) in Duitsland.

Gesubsidieerd wordt bijvoorbeeld:
– uitvoeren van marktonderzoek
– het zoeken van geschikte partners in het doelland
– het ontwikkelen van een marktentree- of marketingstrategie
– het ontwikkelen van flyers/brochures (exclusief drukkosten) of websites
– het inwinnen van juridisch en fiscaal advies

De financiële ondersteuning bedraagt 50% van de gemaakte kosten, maar niet meer dan € 5.000. De aanvraag dient vóór het begin van de werkzaamheden door de externe dienstverlener en voordat verplichtingen zijn aangegaan bij de Kamer van Koophandel te worden ingediend.

Kamer van Koophandel
Contactpersonen
Ronald Cieraad of Sandra Visser
Tel: 088 585 21 38 of 088 585 21 35
E-mail: Ronald.cieraad@kvk.nl of sandra.visser@kvk.nl

12 mei deadline eerste call MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Op 12 maart 2014 is de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2014 (MIT) in de Staatscourant gepubliceerd. De MIT is gericht op de 9 topsectoren, inclusief ICT bij HTSM en BBE bij Chemie. Voor elke topsector is € 2 mln beschikbaar. Daarnaast zijn er dit jaar afspraken gemaakt met de provincies Brabant en Limburg die elk budget beschikbaar stellen voor Brabantse en Limburgse projecten binnen de MIT.

Calls 2014: 15 april – 12 mei en 3 juni – 22 september

De MIT-regeling wordt in 2014 in twee calls opengesteld voor aanvragen. Een mkb-ondernemer kan maar één aanvraag indienen per kalenderjaar.

15 april – 12 mei
MKB ondernemers kunnen kiezen uit de instrumenten:
-Haalbaarheidsstudie, InnovatiePrestatieContracten (IPC’s), Kennisvouchers en Inhuur personeel.

TKI’s kunnen kiezen uit de instrumenten:
– Netwerkactiviteiten en Innovatiemakelaars.
Aanvragen voor bovenstaande instrumenten worden afgehandeld op basis van het ‘first come first serve’ principe.

3 juni – 22 september
R&D samenwerkingsprojecten (MKB).
Aanvragen voor dit instrument worden afgehandeld op basis van een tenderprincipe (beoordeling op basis van criteria).
Op 15 mei 2014 vindt een voorlichtingsbijeenkomst plaats over deze call.
Vragen? Bel: 088 042 42 42

GreenTechAlliances GTA PPM Oost

Loop 1 mei binnen voor financieringsmogelijkheden E-Mobility

E-Mobility is een kansrijke sector in Oost Nederland. Daarom zijn er diverse financieringsmogelijkheden voor bedrijven. Op donderdag 1 mei is er een speciaal inloopspreekuur E-Mobility bij GreenTechAlliances, powerd bij kiEMT. U kunt er terecht met al uw financiële vragen: of het nu gaat om 20.000 euro voor een nieuwe elektronische heftruck of om geld voor het opzetten van een compleet nieuwe fabriek. Vertegenwoordigers van GreenTechAlliances en PPM Oost kunnen u in een uurtje vertellen welke mogelijkheden er voor u zijn.

Donderochtend 1 mei van 9 tot 12 uur bent u van harte welkom tijdens het inloopspreekuur. Locatie: kiEMT, Eusebiusbuitensingel 28 te Arnhem.

Vooraf bellen om een tijdstip te reserveren raden we u aan maar is niet verplicht: kiEMT secretariaat 026- 446 14 69

Kieswijzer Financiën voor innovatieve ondernemers online

Met de Kieswijzer Financieringen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunt u zien van welke financiële overheidsregelingen u mogelijk gebruik kunt maken. Bijvoorbeeld het Innovatiekrediet voor unieke technische of klinische ontwikkeling of van Seedfondsen als techno- of creatieve starter.

U vult de antwoorden online in en de Kieswijzer toont vervolgens de mogelijkheden die op uw financieringsbehoefte aan kunnen sluiten.

 

Proefboerderij De Marke

Experimenteerruimte nodig voor mestverwerking en productie biogas

Hoe kunnen we de ontwikkelingen rondom mestverwerking en biogas verder versnellen? Gedeputeerde Annemieke Traag opende hierover eind maart een netwerkbijeenkomst op proefboerderij De Marke in Hengelo. Het onderwerp staat hoog op de agenda van de Achterhoek en andere delen van Gelderland.

Goud voor Groenlo

Daarom is er een provinciale Community of Practice (CoP) Goud voor Groenlo. Deze organiseert de samenwerking in de Achterhoek tussen overheid, ondernemers en bedrijven. De CoP maakt onderdeel uit van het provinciale kennisprogramma DuurzaamDoor 2013-2016 en het nieuwe innovatieprogramma BIC MEST, dat ondersteund wordt vanuit GreenTech Alliances.

Businesscases

Rondom vijf businesscases: energie-efficiënt drogen van mest, mineralen terugwinning uit mest, bio-raffinage van veevoer, aquatische biomassa en kleine initiatieven, ontstaan dertien projecten die verder gebracht moeten worden. De vraag tijdens de bijeenkomst was: hoe? Zeventig deelnemers bespraken dit in een aantal sessies.

Experimenteren

Er kwam uit dat het belangrijk is om te verbinden en netwerken, te stimuleren en initiëren, en te informeren en kennis te delen. Ook is er behoefte aan experimenteerruimte, met fysieke ruimtes zoals op proefbedrijf De Marke, bij Groot Zevert in Beltrum en in het Achterhoekse project Vruchtbare Kringloop. Maar ook is er experimenteerruimte nodig in regelgeving, bijvoorbeeld rond groene meststoffen of mineralen concentraten. Ten slotte werd er de suggestie gedaan voor aanpassing van subsidies, die nu meestal één aspect in plaats van een duurzame totaaloplossing stimuleren.
Meer informatie bij Jeroen Sluijsmans, sluijsmans@greentechalliances.nl, 0317-486554

Arnhem Green Deal

Arnhem zoekt participanten voor Green Deal

De gemeente Arnhem zoekt gebouweigenaren en greentech-bedrijven, die gebouwen in Arnhem willen voorzien van ‘slimme energie’, indien gewenst inclusief elektrisch vervoer. Zij kunnen participeren in de Green Deal Smart Energy Cities, die de gemeente heeft gesloten met het ministerie van Economische Zaken. In totaal moeten met deze Green Deals minimaal 100.000 gebouwen in Nederland worden voorzien van slimme energieoplossingen.

Voordelen

De Green Deal biedt voordelen voor:
1. bedrijven en kennisinstellingen die een idee hebben voor een slimmere energiehuishouding en een plek zoeken voor opschaling én
2. eigenaren van één of meerdere gebouwen die een groenere en zuiniger energievoorziening willen en een plek willen bieden voor opschaling.

Als u een locatie inbrengt, komen voor u de nieuwste en slimste producten voor energievoorziening in beeld die aansluiten op uw wensen en/of die van uw huurders/gebruikers. Als u een (innovatieve) slimme energieoplossing inbrengt, biedt de Green Deal de kans voor toepassingen daarvan op grotere schaal in Arnhem en Nederland. Met extra deskundigheid en geld voor onderzoek en voorbereiding. En voor de toepassing van de innovatieve oplossing.

Aanmelden en meer info

De aanmeldtermijn voor bedrijven, organisaties en locaties is verlengd tot de eerste week van april. Meer informatie en aanmelden.

innovatievoucher

Gelderse innovatievouchers voor Energie- en Milieutechnologie

MKB-bedrijven in de sector Energie- en Milieutechnologie (EMT) in Gelderland kunnen een innovatievoucher aanvragen tot € 10.000 (inclusief btw) bij GreenTechAlliances. De vouchers zijn bijvoorbeeld om nieuwe producten op de markt te kunnen brengen, verbeteringen door te voeren, processen te optimaliseren of een samenwerking aan te gaan. Elke afzonderlijke voucher vergoedt maximaal 50% van de kosten van een haalbaarheidsonderzoek.
De vouchers zijn vooral bestemd voor bedrijven zonder eigen R&D afdeling die hulp nodig hebben bij het innovatieproces. Alles over criteria, bestedingsmogelijkheden en de aanvraag staat hier.