Thema: Programma’s

rvo regelingen

Nieuwe regelingen energiebesparing in industrie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL) komt met nieuwe regelingen voor energiebesparing in de industrie. Het gaat om subsidies op early adopter- en grootschalige pilotprojecten. 

MKB-technologieleveranciers met minimaal twee potentiële eindgebruikers kunnen gebruik maken van de early adopter-projecten. De bedoeling is dat je zicht krijgt op de (technologische) levensvatbaarheid van energiebesparende procestechnologie of concepten. Nieuwe toepassingsgebieden hebben hierbij de voorkeur. Bij de subsidie voor grootschalige pilotprojecten gaat er om dat onderzoekers een representatief prototype testen in een realistische omgeving.

Nieuw is daarnaast de mogelijkheid voor MKB-ondernemingen om een haalbaarheidsstudie voor wind op zee uit te voeren voordat ze aan de slag gaan met een onderzoeks- en ontwikkelingsproject.

Vanaf maart

De regelingen worden vanaf deze maand opgesteld en hebben betrekking op:
•Bio-energie (kostprijsreductie elektriciteits- en warmteproductie)
•Energiebesparing in de gebouwde omgeving
•Energiebesparing in de industrie
•Gas (LNG en Groen gas)
•STEM (Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij)
•Wind op zee
•Zonne-energie

Meer informatie 

handboek EU milieubeleid

Nieuw handboek EU-milieubeleid en Nederland online

Sinds 1 maart 2014 is het Handboek EU Milieubeleid beschikbaar. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM; Vrije Universiteit), het T.M.C. Asser Instituut en het Amsterdam Centre for Environmental Law and Sustainability van de Universiteit van Amsterdam (ACELS; Universiteit van Amsterdam) het oude handboek vernieuwd. Voortaan wordt het boek regelmatig geactualiseerd, omdat de ontwikkelingen in milieubeleid- en regelgeving niet stilstaan.

Beleidsterreinen

In de publicatie staan per beleidsterrein de hoofdzaken van de Europese en de Nederlandse milieuregelgeving en milieubeleid:
• De hoofdlijnen van het EU-milieubeleid
• Integratie
• Water
• Afval
• Lucht en industriële emissies
• Gevaarlijke stoffen
• Radioactiviteit
• Natuur en landschap
• Geluid
• Milieu-effectrapportage, informatie en planning
• Financiële en economische instrumenten
• Internationale verdragen
• Klimaatverandering

De indeling is gebaseerd op de EU-wetgeving. Het boek meldt ook belangrijke jurisprudentie. Het is niet puur een juridisch naslagwerk; het besteedt ook aandacht aan de achtergronden van het beleid en de bereikte resultaten.

duurzaam bouwen regelingen

Belastingvoordeel voor ondernemers die investeren in duurzame gebouwen

De overheid kent diverse regelingen die voordeel bieden voor ondernemers die investeren in duurzame gebouwen. Denk daarbij aan de EIA – voor onder meer isolatie en energiezuinige verwarming -, Regeling Groenprojecten en Mia/Vamil. Deze laatste biedt nu ook belastingvoordeel bij bouwen volgens LEED en Slim Bouwen.

LEED

Om voor het belastingvoordeel in aanmerking te komen moet het gebouw gecertificeerd zijn volgens bepaalde duurzaamheidscriteria. Het fiscale voordeel gold al voor gebouwen met een GroenVerklaring, een BREEAM-NL certificaat of een gevalideerde GPR Gebouw-berekening. Sinds 1 januari 2014 geldt het fiscale voordeel ook voor gebouwen die getoetst zijn volgens LEED of Slim Bouwen.

LEED staat voor Leadership in Energy & Environmental Design en is de Amerikaanse tegenhanger van het Nederlandse BREEAM-NL. Het gaat om certificering via de nieuwste versie van eind 2013. LEED kent een ratingsysteem. Met LEED Platinum mag u meer belasting aftrekken dan bij een Gold-rating. Onder de Vamil krijgen Gold- en Platinumprojecten hetzelfde voordeel.

Slim Bouwen

Slim Bouwen heeft vooral een andere benadering van bouwen als doel. Want door een andere manier van bouwen, is er bijvoorbeeld veel minder bouwafval. En dat is goed voor het milieu. De kernwaarden vat Slim Bouwen samen als FRED:
•Flexibiliteit / levensduurbestendig bouwen
•Reductie van materiaal en volume
•Efficiëntie door industrialisatie van het bouwproces
•Duurzaamheid

Meer over: Duurzame Gebouwen, Milieu-investeringsaftrek, Vrije Afschrijving Milieu-investeringen, Energie-Investeringsaftrek, Duurzaam bouwen en verbouwen 

green challenge, postcode loterij

Groene ondernemerswedstrijd met hoofdprijs van 5 ton

De inschrijving voor ondernemerswedstrijd Postcode Lottery Green Challenge is geopend. De winnaar van het beste, groene ondernemersplan krijgt een half miljoen euro. Dat geld is bestemd om het product of de dienst te ontwikkelen en op de markt te brengen. De runners-up krijgen elk een ton. Inschrijven kan tot en met 3 juni  Op 11 september wordt de winnaar bekend gemaakt.

Jury

De Britse Ellen MacArthur is juryvoorzitter. In 2005 verbrak zij het wereldrecord zeilen om de wereld. Daarna richtte ze de Ellen MacArthur Foundation op, die met onderwijsinstellingen en bedrijven de overgang naar een circulaire economie wil versnellen. Ook o.a. industrieel ontwerper Marcel Wanders, internetondernemer Alexander Klöpping en politica Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) zitten in de jury. 

Winnaars 2013

Vorig jaar won de Amerikaanse onderneemster Ginger Dosier. Met haar innovatieve productieproces voor bakstenen biedt haar bedrijf BioMason een duurzaam alternatief voor het bestaande proces dat wereldwijd zorgt voor hoge CO2-uitstoot. De Nederlanders Patrick Heuts en Wolbert Allaart  kregen de runner-up prijs. Patrick Heuts van O-foil met zijn innovatieve voortstuwingsinstallatie voor binnenvaartschepen, Wolbert Allaart met de windenergietechnologie Ampyx Power. O-foil is een startup die zit in Greenhouse Arnhem. In 2013 won O-Foil ook al de Jan Terlouw innovatieprijs.

biobased

Tender ‘biobest products’ open

De tender ‘biobest products’ geeft extra stimulans om nieuwe technologieën en producten te ontwikkelen. U kunt nu subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van biobased producten.

De provincie Gelderland wil de bekendheid vergroten van biobased producten, die bijdragen aan het vervangen van aardolie als grondstof. Ze stimuleert daarom Gelderse MKB-bedrijven bij hun ontwikkeling van deze biobased producten. Voor de uitvoering van de subsidieregeling maakt de provincie gebruik van een tenderregeling. Dit betekent dat u alleen gedurende een bepaalde termijn een subsidie kunt aanvragen.

• De tender is open van 3 maart t/m 8 mei 2014
• De voorlichtingsmiddag over de tender, ervaringen en het opstellen van een juiste begroting is op 17 maart van 13.00-16.00 uur, provinciehuis (zuid galerij)
• Aanmelden via secretariaat@kiemt.nl

Meer informatie vindt u hier.

Energy VentureLab

Energy VentureLab van start in Noord-Nederland

Energy VentureLab is één van de nieuwe VentureLabs, die zijn opgezet in Noord-Nederland na het succes in Twente. Het biedt ambitieuze (startende) ondernemers in energie en duurzaamheid ondersteuning bij het starten en laten groeien van hun onderneming. Energy VentureLab staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in de enorme potentie voor ondernemerschap in de energieketen.

25 jaar

VentureLab is een formule die is ontwikkeld onder leiding van prof. dr. Aard Groen van de Universiteit Twente en gebaseerd is op meer dan 25 jaar praktijkervaring en wetenschappelijk onderzoek. Het biedt een intensief, uitgebalanceerd programma met kennis, business coaching en faciliteiten. Ook in Brazilië en Griekenland worden er nu VentureLabs opgezet.

Internationale award

VentureLab International kreeg eind 2013 een internationale award als het wereldwijd best presterende business development programma in de categorie ‘Groei’. Die award is het resultaat van de opmerkelijk goede prestaties van VentureLab-deelnemers. De 230 deelnemende bedrijven tussen 2009 en 2011 waren na een jaar gemiddeld met maar liefst 10 fte gegroeid.

Energie bijeenkomst

Op 20 maart maart organiseert Energy VentureLab de bijeenkomst ´Word energieondernemer!´ voor mensen die alles willen weten over de businesskansen in de energieketen. Prof. dr. Aard Groen en Volko de Jong gaan onder meer in op het vermarkten van diensten en producten op energiegebied.

Provincie vult fonds Gelderland voor Innovaties met 10,6 miljoen euro

Door het succes van de eerste 4 miljoen euro in het fonds Gelderland voor Innovaties steekt de provincie Gelderland nu 10,6 miljoen euro in Gelderland voor Innovaties II. Het fonds wordt beheerd door Participatiemaatschappij Oost Nederland NV (PPM Oost), die vanuit het fonds achtergestelde leningen verstrekt aan kansrijke, innovatieve Gelderse bedrijven.

Voor de nu beschikbare 10,6 miljoen euro geldt dat het de komende jaren in bedragen van maximaal 75.000 euro wordt uitgekeerd aan (kleine) ondernemers die een financiële steun in de rug kunnen gebruiken om hun innovatie tot een succes te maken. Het bedrag wordt verstrekt als achtergestelde lening. Een van de voorwaarden is dat de betreffende ondernemer ook zelf, of via derden, een gelijke investering doet. Na uiterlijk twee jaar moet een begin worden gemaakt met het aflossen van de lening.

Sylvia Kortenraij van PPM Oost: “Het idee moet innovatief  zijn: een voorloper in de markt, dus de eerste, snelste of de beste. Soms is dat een nieuw product, maar het kan ook zijn dat iemand als eerste bestaande technieken aan elkaar koppelt, waarmee nieuwe toepassingen mogelijk zijn. De andere voorwaarden zijn onder meer: de ondernemer moet een Gelderse MKB’er zijn of zich in Gelderland willen vestigen en het project moet passen in de sectoren Energie- en Milieutechnologie, Agro-Food, Life Sciences & Health, Maakindustrie, Logistiek of Vrijetijdseconomie.

Hier vind je meer informatie en de contactpersonen voor Energie- en Milieutechnologie van PPM Oost.

Middelen voor kansrijke innovaties in Gelderland

Voor innovatieve bedrijven en starters op het gebied van energie- en milieutechnologie in Gelderland zijn er diverse stimuleringsmogelijkheden.

GreenTechAlliances en PPM Oost
Elke donderdag houden GreenTechAlliances en participatiemaatschappij PPM Oost voor relaties van kiEMT een financieringsinloopspreekuur van 9.00 – 12.00 over het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland. Het fonds richt zich onder andere op de financiering van innovatieve projecten van Gelderse MKB-bedrijven, die actief zijn op het gebied van energie- en milieutechnologie. Bedrijven kunnen zowel met als zonder afspraak gebruik maken van het inloopspreekuur. Het is gratis.

Adres: Eusebiusbuitensingel 28, 6828 HW Arnhem
U kunt contact opnemen met Jacqueline Bax: 026 – 446 14 69, info@kiemt.nl

Greenhouse
Greenhouse is een incubator voor starters in cleantechnologies (energie- en milieutechnologie). Greenhouse wil ondernemend talent een vliegende start geven en optimaal laten groeien. Bij cleantech gaat het over efficiënter gebruik van energie, het optimaliseren van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het minimaliseren van de negatieve gevolgen voor het milieu. En dat alles met behoud van economisch toegevoegde waarde. Die combinatie van ecologie en economie is de reden dat het Greenhouse bestaat. De partners van Greenhouse vertrouwen in cleantech als groeiende sector, die van groot belang is voor de toekomst. Zij vinden dat innovaties in cleantech belangrijk zijn en een kans verdienen. En omdat innovaties vooral bij start-ups ontstaan, investeren zij graag in die ondernemers.

Adres: Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem
U kunt contact opnemen met Louis de Boer: 06 54 75 44 88, louis@greenhouse-arnhem.nl.

Gelderland Valoriseert!
Ook Gelderland Valoriseert! is er voor startende bedrijven op het gebied van energie met een goed idee voor een innovatie, en ondersteunt ze bij het realiseren van hun plannen. Of het nu gaat om de ontwikkeling van een idee naar een concreet concept of prototype, advisering over eigendomsbescherming, het schrijven van een gedegen ondernemingsplan of het zoeken van partners of financiering. Gelderland Valoriseert! kan ‘ vriendelijke’ leningen verstrekken en coachen.

U kunt contact opnemen met Christiaan Holland: 026-3691920, christiaan.holland@han.nl.

solar energy challenge

Bootcamp Solar Energy Challenge: zonne-energie in huis

Op 6 februari 2014 vond in Greenhouse Arnhem een eerste bootcamp plaats, een creatieve brainstormbijeenkomst over de Solar Energy Challenge ´hoe kan ik de zonne-energie – die ik voor eigen gebruik opwek – in mijn huishouden gebruiken in plaats van deze terug te geven aan de energiemaatschappij?´. Deze Solar Energy Challenge is een initiatief van Gelderland Valoriseert.

Waanzinnige ideeën
Twintig studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Hogeschool voor de kunsten ArtEZ gingen aan de slag. De gedachte achter de bootcamp is dat mensen vanuit totaal verschillende invalshoeken (van bio en chemie tot natuurkunde en van sociale wetenschappen tot vrije kunsten) samen kunnen komen tot de meest waanzinnige, creatieve ideeën en oplossingen. En dat gebeurde: van lampen en klokken in huis die direct werken op eigen zonne-energie tot energie als betaalmiddel.
Studenten gaan in teams hun ideeën verder uitwerken. Ze worden gecoacht door ervaren ondernemers. Voor de teams zijn er werkplekken beschikbaar in het Greenhouse, waar allerlei innovatieve energie-ondernemers gehuisvest zijn.

Prijs van 10.000 euro
Op 18 maart zullen de deelnemende teams hun idee pitchen voor een deskundige jury. De beste drie teams gaan door naar de volgende ronde, waarin ze hun concept uitwerken. Eind juni wordt de winnaar gekozen. Het beste idee wordt beloond met € 10.000. Dat bedrag is voor het doorontwikkelen van het product.

Laatste kans
Er zijn nu zeven teams die de challenge aan gaan. Ben je student en heb je niet meegedaan met de bootcamp en heb je interesse om ook mee te doen? Er is nog een allerlaatste mogelijkheid om je op te geven bij Sylvia Bronkhorst, sylvia.bronkhorst@han.nl. Meer info: 026- 365 8320 .

Voor meer informatie over de challenge in het algemeen: KCBT, Harco Dijkstra, harco.Dijkstra@kcbt.nl, 026-3203440

Vier doorbraakprojecten gesteund via Gelders Transitie Centrum (t.b.v. energiedoelstellingen provincie Gelderland)

De ondersteuning van het Gelders Transitie Centrum (GTC), een samenwerkingsverband van Stichting kiEMT, DNV KEMA en Wageningen UR, aan doorbraakprojecten heeft geleid tot de vorming van een aantal consortia. Voor deze consortia heeft GTC projectvoorstellen ingediend. Aan de volgende vier projecten is onlangs subsidie toegekend: onderzoek naar geconcentreerd zonlicht, onderzoek naar vloeibaar gas, Heat to power en ZoCool!

9 ton voor onderzoek geconcentreerd zonlicht
Het nationale programma TKI heeft een project voor onderzoek naar systemen rond geconcentreerd zonlicht goedgekeurd. Deze subsidieaanvraag is gedaan binnen het thema ‘Energie transitie in de Gebouwde Omgeving’van het GTC. Het consortium bestaat uit Gelderse MKB’ers, IDEeuwes en NTS Optel. Het onderzoek wordt gedaan door het Lectoraat Duurzame Energie van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en diverse partners uit het bedrijfsleven.

Doel van het geconcentreerd zonlichtonderzoek is het energieverbruik in de gebouwde omgeving en van kassen flink terug te brengen. Hiervoor worden in de glazen daken van kassen en gebouwen vlakke, kunststof lenzen geïnstalleerd die meebewegen met de zon. Deze zogenoemde hoogconcentrerende foto voltaische systemen (HVPC) ontwikkelt het lectoraat speciaal voor deze omgeving. Hoogrendementszonnecellen kunnen tot veertig procent van het geconcentreerde licht omzetten in elektrische energie. Naast elektrische energie komt warm water en licht voor het gebouw beschikbaar. Door de afvang van veel zonnewarmte is er ook minder koeling voor het gebouw nodig.

4,3 miljoen voor onderzoek vloeibaar biogas
Ook het onderzoek naar vloeibaar gemaakt biogas, ofwel bio-LNG, is goedgekeurd in het nationale TKI programma. Het project heeft een omvang van 4,3 miljoen euro.
De brandstof is uitermate geschikt voor vervoerstoepassingen. Als vloeibaar biogas kan de brandstof beter worden ingezet voor vervoer dan biogas. Bio-LNG is veel compacter en er zijn geen compressietanks nodig om er auto’s op te laten rijden. Wat gasmotoren betreft maakte een masterstudent meet- en regeltechniek van de HAN een computermodel in Simulink van een thermo akoestische stirlingmotor, waarmee het gas vloeibaar gemaakt kan worden.
Het bio-LNG-project werd aangevraagd door Osomo, een bedrijf dat producten op het gebied van CNG en LNG levert, en is daarbij ondersteund door het GTC binnen het thema Duurzame mobiliteit. Daarnaast nemen Waterschap Vallei en Veluwe, de Nederlandse Gasunie en Rolande LNG B.V. deel aan het onderzoeksproject.

1,6 miljoen voor het project Heat to Power
Het Europese EUROSTARS programma subsidieert 1,6 miljoen euro voor het GTC project Heat to Power. Doel van dit project is om tegen concurrerende kosten elektriciteit op te wekken uit warmtestromen die over het algemeen van lage waarde zijn. Het project is een samenwerking onder andere tussen Climeon, IF Technology en DNV GL.
Lokale implementatie in Nijmegen en Doetinchem wordt onderzocht.

0.9 miljoen voor ZoCool! het fruitgebouw van de toekomst
Dit gaat om een systeem dat de energiehuishouding optimaliseert door opslag van overtollige zonne-energie in koude buffers voor een koelmachine. Deze energie is opgewekt door zonnepanelen, die geïntegreerd zijn in de daken van het fruitgebouw. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een DC micro-grid en een slim regelsysteem dat ontwikkeld is door Thermosmart. Bij het TKI project zijn de Van Kessel Groep, Van Kempen Koeltechniek, Thermosmart en de Wageningen Universiteit Research betrokken. Het door het GTC ingediende project en goedgekeurde project in het programma TKI Energo ZoCool! heeft een omvang van 0,9 miljoen euro.

2 ton subsidie voor leerwerktrajecten energiesector

De provincie Gelderland verstrekt 200.000 euro subsidie voor het project Samen leren en werken met energie. Binnen dit leer-werkproject werken het hoger beroepsonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en bedrijven samen om arbeidstekorten in de energiebranche tegen te gaan.

Belangstellenden die in aanmerking komen, kunnen een baan in de energiesector combineren met een deeltijdopleiding Elektrotechniek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De leer-werkstudenten werken binnen hun functie bij een organisatie rondom thema’s die aansluiten bij de lesstof die ze op dat moment behandelen. Als zij het traject afronden, ontvangen zij een regulier bachelordiploma.

Met name mbo-afgestudeerden worden gemotiveerd om deel te nemen aan het project. ROC Rijn Ijssel, ROC A12, ROC De Graafschap, ROC Aventus en ROC Nijmegen zijn betrokken. Daarnaast neemt een aantal bedrijven deel aan Samen leren en werken met energie-project, waaronder Alliander, Qconcepts, NN-Netherlands, Iv-Industries, ALFEN en Alewijnse. In de loop der tijd nemen meer energiegerelateerde organisaties deel aan het project.

De verschillende partijen dragen bij aan een oplossing voor de tekorten in de energiesector. Door de overgang van fossiele naar duurzame energie is behoefte aan nieuw talent dat verstand heeft van nieuwe energietechniek. Daarnaast gaat een groot deel van de werkzame energietechnici de komende jaren met pensioen.

Het leerwerkproject werd geïnitieerd door het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE), een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ALFEN, kiEMT, Liander, DNV GL en TenneT. Het opleiden van meer en betere energietechnici is een belangrijke doelstelling van SEECE.

1,8 miljoen subsidie voor onderzoek bio-LNG

Het bedrijf OSOMO en haar onderzoekspartners – waaronder De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) – ontvangen bijna 1,8 miljoen euro voor onderzoek naar bio-LNG, vloeibaar gemaakt biogas. Deze brandstof is uitermate geschikt voor vervoerstoepassingen.

Onderzoekers van het lectoraat Duurzame Energie aan de HAN inventariseren manieren om biogas vloeibaar te maken. In die vorm kan de brandstof beter worden ingezet voor vervoer. Bio-LNG is veel compacter dan biogas en er zijn geen compressietanks nodig om er wagens op te laten rijden.

Verder onderzoekt de HAN hoe verontreiniging zonder onderhoud verwijderd kan worden en doen onderzoekers metingen om het rendement vast te stellen. De HAN heeft ervaring op het gebied van gasmotoren. Zo maakte een masterstudent meet- en regeltechniek een computermodel in Simulink van een thermo akoestische stirlingmotor, waarmee het gas vloeibaar gemaakt kan worden.

Het bio-LNG-project werd aangevraagd door Osomo, een bedrijf dat producten op het gebied van CNG en LNG levert. Daarnaast nemen Waterschap Vallei en Veluwe, de Nederlandse Gasunie en Rolande LNG B.V. deel aan het onderzoeksproject. Het maakt onderdeel uit van het goedgekeurde TKI-project Small Scale bio-LNG/LBM productie en conditionering.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland steunt onderzoek geconcentreerde zonne-energie

Het Lectoraat Duurzame Energie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) ontvangt 500.000 euro subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor onderzoek naar systemen rondom geconcentreerde zonne-energie.

Het lectoraat wil met de partners DNV GL, IDeeuwes, NTS-Optel, Sika Energy BV en S-Air International BV het energieverbruik in de gebouwde omgeving en van kassen flink terugbrengen. Dat doet het door middel van HCPV, hoog concentrerend foto voltaische systemen. In het HCPV-GO-project worden deze systemen voor de gebouwde omgeving ontwikkeld.

In kassen en gebouwen met glazen daken worden vlakke, kunststof lenzen geïnstalleerd die kunnen meebewegen met de zon. Hoogrendementszonnecellen kunnen tot veertig procent van het geconcentreerde licht omzetten in elektrische energie. Naast elektrische energie komt warm water en licht voor het gebouw beschikbaar. Door de afvang van veel zonnewarmte is er ook minder koeling voor het gebouw noodzakelijk.

De HAN heeft ervaring met HVPC. Zo ontwikkelden technici een zonnevolger met microcomponenten. De kennis achter deze technologie kan worden toegepast voor grotere systemen.

Stichtingsbestuur Cleantech Center geïnstalleerd

Het bestuur van Stichting Cleantech Center, een samenwerkingsverband tussen ondernemers en kennisinstellingen uit Oost-Nederland, werd 20 december geïnstalleerd bij ROC Aventus in Apeldoorn.

Het Cleantech Center is het kennisplatform waar ondernemers gebruik maken van de kennis en know-how van talent in het onderijs. Een plek waar studenten, docenten, praktijkbegeleiders én ondernemers kennis en technologie met elkaar delen. De fysieke plek van deze ‘incubator’ is het Pakhuis in Zutphen. Hier wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor deze broedplaats, een startersfaciliteit voor cleantechbedrijven.

De werkorganisatie is achter de schermen al enige tijd bezig met de activiteiten van het Cleantech Center. Zo vindt op 3 en 4 februari de Holland Cleantech Challenge plaats, waarbij studenten zich twee dagen lang buigen over uitdagingen met schone technologie. De vraagstukken zijn door het bedrijfsleven ingediend en worden tijdens het congres Cleantech Tomorrow op 3 en 4 februari gepresenteerd.

Het bestuur bestaat uit topmensen uit Oost-Nederland. Die komen uit het onderwijs en het bedrijfsleven: voorzitter Jan Emmerzaal (Utwente) en bestuursleden Gideon Alewijnse (ROC Aventus), Henk Nieboer (Witteveen +Bos), Werner van Eelen (Remeha) en Leon Verhoeven (HAN). De directeur van het Cleantech Center is Henk Janssen, duurzaam ondernemer en innovatie-aanjager.

Ofoil wint publieksprijs Jan Terlouw

O-foil heeft tijdens het congres van Green Tech Alliances op 25 november de publieksprijs van de Jan Terlouw award gewonnen. O-foil levert systemen gebaseerd op vleugelvoortstuwing. In plaats van aandrijving door een schroef is een methode van voortstuwing van schepen ontwikkeld die is gebaseerd op de natuur.  In vergelijking met de traditionele scheepsschroef, zijn de O-foil systemen zuiniger (40-50%), schoner en stiller. Deze systemen zijn met name geschikt voor de binnenvaart en geven een impuls aan deze sector.