Cleantech Tour Gelderland 2015

Twaalf bijzondere bedrijven bezocht provincie Gelderland in de cleantech tour 2015. Ik mocht deze tour voorbereiden, samen met mijn collega’s @WillemHuntink en @g_taat (Gerard). Bedrijfsbezoeken om onze nieuwe Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk meer feeling te geven met deze groeiende ‘sector’ die hard werkt aan de energietransitie. Bedrijven waar innovatie centraal staat om de carbon-footprint / milieudruk naar beneden te krijgen en daarmee groene groei te brengen; soms ook wel circulaire economie of biobased economy genoemd. Met alle bedrijven bespraken wij waar zij sterk in zijn, wat hun groeiontwikkeling is en waar ze tegenaan lopen. Trots op deze bedrijven in Oost Nederland breng ik hen graag beeld.

Lagerwey Wind maakt windturbines in Wekerom (zie openingsfoto). Lagerwey Wind hanteert een techniek waardoor de turbines minder onderhoud nodig hebben en hoger rendement leveren. De groeicijfers en werkgelegenheid zijn imponerend.

Tempress in Vaassen noem ik wel eens de ‘ASML’ van Gelderland. Zo’n 30 à 40 procent (!) van alle zonnecellen in de wereld is in hun ovens ‘gebakken’ en door hun andere apparaten gelopen. Van de 10 grootste zonnecel-producenten in de wereld gebruiken er 7 hun apparatuur. Blijven innoveren is pure noodzaak om de concurrentie van goedkopere namaak machines voor te blijven.

Tempress vaassen solar cleantech regio

Paperfoam in Barneveld maakt grote hoeveelheden biobased verpakkingsonderdelen maar ‘is nog net niet op iedere hoek van de straat te krijgen’. Producten variëren van inleg trays voor elektronica tot het rondeel-eierdoosje. Als alternatief voor olie-gebaseerde plastics. Het bedrijf heeft een eigen R&D-afdeling en werkt bijvoorbeeld samen met Wageningen UR.

Paperfoam cleantech biobased packaging BICON

Bredenoord Aggregaten (hoofdkantoor te Apeldoorn) beantwoordt al decennialang iedere stroomvraag. De geboden Energy Solutions worden steeds schoner. De ESaver met ingebouwde accu is bijvoorbeeld een doorslaand succes. In het buitenland opereert Bredenoord ook in de matching van energie uit wind, zon en aggregaten. Bredenoord doet aan eigen R&D en is de afgelopen vijftien jaar verviervoudigd in personeelsbestand.

Bredenoord ESaver cleantech regio

AFP Holland te Apeldoorn maakt flexible packaging. In Nederland is zij marktleider in folie voor broodzakken en wereldwijd levert zij een leeuwendeel van de folie voor de stabilisatie van volle pallets. AFP heeft een eigen R&D afdeling waar zij bewezen heeft ook gewone biobased folie te kunnen produceren. Echter voor hun typische high-tech folies zijn nog geen biobased / circulaire grondstoffen beschikbaar. Wel maakt AFP producten die significant bijdragen aan verminderde emissie. Onder andere doordat hun speciale folie zware ladingen kan zekeren met aanzienlijk minder kunststof. Een ander voorbeeld is de speciaal ontwikkelde folie die verwerkt wordt in het dashboard van de BMW i3. Die is daardoor lichter in gewicht. AFP onderzoekt voortdurend de mogelijkheden van grondstoffen uit vervangbare bronnen, die aan dezelfde hoge eisen van functionaliteit kunnen voldoen.

AFP Holland bioplastic cleantech biobased BICON

Deepwater-Energy (IPKW / Greenhouse te Arnhem) heeft de Oryon Watermill ontwikkeld, een waterkrachtinnovatie die betaalbare, 100% schone, duurzame en hernieuwbare energie opwekt zonder het ecologische evenwicht te verstoren. Het betreft een installatie die geheel onder water is te plaatsen en die werkt op de stuwkracht van stromend water.

Deepwater Energy Oryon Watermill IPKW cleantech

HyMove (IPKW te Arnhem) ontwikkelt waterstof-brandstofcel systemen. Voor gebruik als ‘rijbereik-verlengers’ (range extenders) in elektrische voertuigen. De focus ligt op dit moment op elektrische bussen voor het Openbaar Vervoer. De installaties zijn modulair en kunnen in iedere bus worden ingebouwd.

HyMove waterstof bus range extender IPKW

StexFibers (IPKW te Arnhem) heeft een techniek ontwikkeld om hennepvezels te verfijnen. Voor de productie van hoge kwaliteit textiel. Dat maakt de hennepvezel zacht. Tegelijk blijft hij sterk, absorberend, ademend en antibacterieel. De teelt is vele malen minder milieubelastend dan die van katoen en in tegenstelling tot bij kunstvezels wordt geen olie als grondstof gebruikt, wat weer een mooi voorbeeld van biobased economy oplevert.

StexFibers hennep IPKW cleantech biobased BICON

Allego (IPKW te Arnhem) ontwikkelt laadoplossingen voor elektrische auto’s. Maatwerk voor de openbare ruimte en zakelijke klanten. Zij adviseren gemeenten, bedrijven, winkels, mobiliteitsproviders, auto-importeurs en busfabrikanten.

Allego laadpalen IPKW cleantech

GMB Bioenergie te Zutphen haalt zoveel mogelijk energie en nuttige grondstoffen uit reststromen. Met innovatieve technologieën verwerkt GMB zuiveringsslib tot biogranulaat en haalt er ook ammoniumsulfaat uit. Zij produceert groen gas, groene stroom en warmte. Zelfs uit urine maakt GMB nuttige grondstoffen. Wederom een voorbeeld op raakvlak van circulaire economie en biobased economy. Het bedrijf blijft groeien binnen haar terrein van 11 hectaren.

GMB Bio-energie cleantech biobased BICON

Alucha Management BV bouwt een pilot plant op IPKW / Greenhouse te Arnhem. Alucha ontwikkelt innovatieve oplossingen voor recycling. In samenwerking met Universiteit Twente. Het pyrolyseproces produceert hoogwaardige mineralen en bio-producten (bio-olie en pyrolyse-gas). De mineralen kunnen opnieuw ingezet worden als vulstof bij papierproductie. Een mooi voorbeeld op raakvlak van circulaire economie en biobased economy.

Alucha recycling IPKW cleantech circulair

Medio oktober is het laatste bezoek van de cleantech tour 2015 aan Nijhuis Water te Doetinchem. Dit bedrijf excelleert in onder andere scheidingstechnieken. Nijhuis Water wil een grote rol gaan spelen in de scheiding en verwaarding van mest. Later meer hierover wanneer deze blog wordt aangevuld.

Tot slot. Hierboven zijn 12 bedrijven in beeld gebracht die een voorbeeld zijn van het economisch belang en de groeipotentie van cleantech in Gelderland / Oost Nederland. Alleen al deze bedrijven hebben samen vele honderden mensen in dienst. Er zijn veel meer bedrijven actief om de carbon-footprint / milieudruk naar beneden te krijgen en daarmee groene groei te brengen. Hotspots hiervoor liggen op het IPKW-terrein te Arnhem, Cleantechregio Stedendriehoek (Deventer-Zutphen-Apeldoorn), Nijmegen Havengebied (waar de kolencentrale plaats maakt voor nieuwe economie), maar bijvoorbeeld ook op Innofase te Duiven. Meer over hotspots in mijn eerder blog. De bedrijven actief met biomassa-verwaarding opereren binnen het Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland (BIC-ON).

Delen:
Peter van den Broek

werkt aan circulaire biobased economy vanuit energietranistie --- linkedin: www.linkedin.com/in/pjmvdb --- blogt op persoonlijke titel (medewerker provincie Gelderland)

Plaats een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.