Energieakkoorden en biobased economy

Als we in 2050 klaar zijn met de Energieakkoorden (waaronder het ‘Gelders’) dan gebruiken we nog steeds veel fossiele grondstoffen. Daar willen we als maatschappij om diverse redenen vanaf. Dat kan ook, als we vol (blijven) inzetten op de (circular) biobased economy. Het werkveld dat agro, energie en chemie verbindt. Fossiele grondstoffen worden namelijk niet alleen ingezet voor elektriciteit, warmte en brandstof, maar ook als grondstof voor bijvoorbeeld kunststoffen, chemicaliën en medicijnen. Nederland importeert zelfs veel meer fossiele grondstoffen voor producten en chemicaliën dan voor de eigen energievoorziening sec1. Welliswaar exporteren we veel producten en chemicaliën, maar zelfs die kunnen we beter vergroenen. Energietransitie en biobased economy zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Laten we ze dan ook in de energieakkoorden optimaal verbinden.

Biomassa kan èn voedsel leveren èn substantieel bijdragen aan het vervangen van ‘fossiel’. De FOOD-for-FUEL discussie kunnen we dus ombuigen in de FOOD-and-FUEL discussie als we dat willen. Dat heeft het Duitse Nova Institut recent voor de Duitse regering becijferd2 (en ja bij zo’n belangrijk onderwerp zijn er gelukkig ook bronnen die het tegendeel beweren, dat houdt iedereen scherp). Een ‘Biobased HIGH’ scenario vraagt bijvoorbeeld om nieuwe teelten op land en zee. Ook is er wereldwijd nog veel te winnen door betere productie in de landbouw, betere opslag en logistiek en het (verder) tegengaan van speculeren en flitshandel in landbouwproducten. Als maatschappij moeten we blijven sturen dat de biobased economy niet contraproductief is wat betreft bodemuitputting en CO2-emissie. Voor dit soort duurzaamheidsvraagstukken bestaan gelukkig (inter)nationale normen die worden geüpdatet op de nieuwste inzichten.

Wat betreft het energieakkoord adviseer ik om niet alleen naar de isolatiewaarde van materialen te kijken maar om tegelijk de grondstof van dat product te vergroenen. Om niet alleen te kijken naar nul-op-de-meter-woningen maar ook of er biobased bakstenen ingezet kunnen worden die geen thermisch proces hebben doorlopen3. Om niet alleen naar zonnepanelen te kijken maar ook te blijven investeren in kunstmatige bladeren ofwel biosolarcells die zonnestralen omzetten in bijvoorbeeld waterstofgas4. Dat kunnen we goed opslaan en als buffer en transport- / vliegbrandstof gebruiken. Om via AlgaePARC te blijven werken aan voeding en brandstoffen van de toekomst (zoals bio-kerosine)5. Om via mestinnovaties te blijven werken aan het sluiten van kringlopen in de landbouw en daarmee het terugdringen van het gebruik van energie-intensieve kunstmest. Om via vezels te blijven werken aan bio-composieten die bijvoorbeeld auto’s lichter maken. Om via hennep- en vlasvezels het gebruik van kunstvezels terug te dringen. Gunstige bijvangst van biobased autobanden (zoals die van Vredestein en Wageningen UR) is dat hierdoor misschien minder micro-plastics in onze voedselketen komen. Gelderland heeft met het Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland (BIC-ON) een sterkte positie in de biobased economy. Daarvoor is in 2014 met tientallen partners een programma opgezet rond de programmalijnen mest, slib, vezels, verse biomassa en algen. Door al die lijnen heen zit ook bio-energie verweven. Volgens mij is het goed om de (circular) biobased economy meer intensief te verweven met de energieakkoorden. Om dat vooral ook via innovatie te doen. Om niet alleen naar de versnelling en opbrengst op korte termijn te gaan kijken.

 

1 http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl020119-Stroomdiagram-energie-voor-Nederland%2C-2013.html

2 http://bio-based.eu/?did=29249&vp_edd_act=show_download

3 http://biomason.com/

4 http://www.biosolarcells.nl/onderzoek/kunstmatige_bladeren/

5 http://www.algaeparc.com/

Delen:
Peter van den Broek

werkt aan circulaire biobased economy vanuit energietranistie --- linkedin: www.linkedin.com/in/pjmvdb --- blogt op persoonlijke titel (medewerker provincie Gelderland)

Plaats een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.