FIND-GO: onderzoek naar slim assetmanagement voor netbeheerders

Het lectoraat Reliable Power Supply van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) doet onderzoek naar ‘slim assetmanagement’, voor hoog- en middenspanningsnetten. De onderzoekers werken aan een nieuwe generatie health index, waarmee meer beslissingen worden genomen op basis van realtime metingen en voorspellingen.

Een belangrijk onderdeel van netbeheer is assetmanagement. Oftewel: het managen van bedrijfsmiddelen, zoals componenten in het elektriciteitsnet. Apparatuur wordt nauwlettend in de gaten gehouden en doorgaans vervangen voordat defecten optreden. Netbeheerders doen er alles aan om de levering van elektriciteit zo betrouwbaar mogelijk te houden.

De HAN, TenneT, Stedin, GE, IWO en TU Delft startten op 1 januari 2019 een onderzoeksproject om het assetmanagement te verbeteren en toekomstbestendig te maken: FIND-GO. Die naam staat voor Framework voor Intelligent Netbeheer en DataGedreven Optimalisatie. ‘Het doel is om een resilient elektriciteitsnet te hebben, dat bestand is tegen de energietransitie’, zegt projectleider Joke Westra.

Hoe het elektriciteitsnet in de toekomst precies gebruikt wordt, is niet duidelijk. Wel is zeker dat de energietransitie de opwek van energie in de toekomst minder constant én moeilijker te voorspellen maakt. ‘Daarom is het heel prettig als je het elektriciteitsnet dynamischer, maar wel veilig, kunt gebruiken.’

Health index
Netbeheerders beoordelen de staat van apparatuur in het elektriciteitsnet onder andere op basis van een health index. ‘Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de leeftijd van een component. Dat is een redelijk goede voorspeller, als je wilt weten hoe lang die het nog doet’, zegt Westra. ‘Er worden ook periodiek metingen uitgevoerd, vaak op locatie. Er wordt bijvoorbeeld elk jaar naar de staat van een bepaald apparaat of component gekeken. Daarmee krijg je een inschatting.’

Het doel van FIND-GO is het doorontwikkelen van die health index. ‘Onze visie is dat we een tweede generatie health index opstellen. Een die gebruikt kan worden voor slim assetmanagement. Met “slim” bedoel ik dat er beter gebruik gemaakt wordt van metingen en data. Je kunt steeds meer meten aan componenten, zodat je betere beslissingen kunt nemen over onderhoud.’

Goede data zorgen er niet alleen voor dat netbeheerders kunnen zien wanneer een component onderhouden moet worden of aan vervanging toe is, die kunnen ook een incentive geven om componenten anders te gebruiken. ‘In sommige gevallen kun je het gebruik realtime aanpassen aan de conditie van de component op dat moment.’

Gebruik componenten aanpassen
‘Een voorbeeld is de belasting van een kabel. Als je weet dat die kabel heel warm is geworden, omdat het heel zonnig is bijvoorbeeld, dan wil je die misschien een tijdje wat minder gebruiken. Maar als je een aantal koude kabels hebt, dan kun je die voor 130 procent gebruiken. Daardoor maak je effectiever gebruik van componenten in je net. [..] Dat gebeurt nu niet, maar dat zouden we wel graag zien.’

Data, en een goede analyse daarvan, kunnen er bovendien voor zorgen dat netbeheerders beter weten wat er in de toekomst gebeurt met componenten. ‘We willen de health index voorspellend maken, binnen bepaalde zekerheidsgrenzen. Dan kijk je niet alleen naar de staat van de component, maar ook naar de voorspelde staat. Inclusief hoe zeker je bent dat die staat zo gaat zijn. Dat is heel interessant voor het plannen van onderhoud.’

Goede voorspellingen doen over elektriciteitsnetcomponenten is ingewikkeld, laat Westra weten. Dat komt omdat er soms weinig informatie beschikbaar is. ‘Componenten in het elektriciteitsnet laat je niet zomaar stukgaan. Zeker niet op hoogspanningsniveau. Hoe groter de transformatoren zijn, hoe minder faaldata we hebben. We werken aan modellen, waarmee je – op basis van een kleine dataset – goede voorspellingen kunt doen over de verwachte levensduur van componenten.’

Kennisdeling
Onderzoekers die bij FIND-GO betrokken zijn, delen kennis over assetmanagement in het vakgebied. Bijzonder lector Reliable Power Supply Rob Ross, nauw betrokken bij het project, schreef bijvoorbeeld het boekt: Reliability Analysis for Asset Management of Electric Power Grids. Ross heeft veel expertise op dit gebied. Hij werkt als Strateeg R&D voor Asset Management bij TenneT en als professor Performance of High Voltage Energy Systems op de technische universiteit in Delft.

De partners binnen het FIND-GO-project hopen dat de ‘tweede-generatie-health-index’ op termijn breed gedragen wordt in het vakgebied. ‘We kijken op de eerste plaats of we een eenduidige definitie hard kunnen maken in Nederland en misschien zelfs op Europees niveau overeenstemming kunnen bereiken. Het is heel handig als we met zijn allen een vergelijkbare lijn kunnen volgen.’

Bron: HAN Centre of Expertise – SEECE

Delen:
SEECE (Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise)

SEECE is hét centre of expertise voor duurzame elektrische energie. Deze publiek-private samenwerking jaagt innovatie aan, zorgt voor voldoende arbeidscapaciteit en zet kennis om in financieel haalbare producten en diensten.

Plaats een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.