HAN stimuleert schone mobiliteit met icoonproject

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) riep het icoonproject clean mobility in het leven. De onderwijsinstelling werkt – samen met het bedrijfsleven – aan duurzame voertuigen, aanpassingen in de energievoorziening en de infrastructuur.

‘De Nederlandse bevolking groeit, we krijgen steeds meer vervoersbewegingen en we stellen steeds hogere eisen aan onze luchtkwaliteit en gebruiksgemak.’ Dat zegt Frank Verhulst, Urban Mobility Manager bij Allego. Het bedrijf waar hij werkt, ontwikkelt ‘slimme laadoplossingen’ voor elektrische auto’s. Verhulst ziet enorme uitdagingen in de transitie naar schone mobiliteit.

Uitdagingen
Hij gaat ervanuit dat auto’s in 2050 elektrisch worden aangedreven, autonoom rijden en autonoom tanken. Dat vraagt nogal wat. Er moeten niet alleen nieuwe voertuigen ontwikkeld worden; er moet een geautomatiseerde laadinfrastructuur komen, wetgeving moet worden aangepast en er is behoefte aan nieuwe businessmodellen.

Deze ontwikkelingen vragen niet alleen om actie vanuit het bedrijfsleven en overheden, maar ook vanuit het onderwijs. Daarom startte de HAN het icoonproject Clean Mobility. Binnen dit project vinden meerdere onderzoeken en onderwijsprojecten plaats. Lectoraten en studenten van verschillende opleidingen richten zich op mobiliteitsvraagstukken. ‘Het icoonproject moet schone mobiliteit promoten en de verbinding tussen onderwijs en het werkveld versterken’, aldus projectleider Toin Peters.

Tankstation van de toekomst
De HAN werkt bijvoorbeeld aan een blauwdruk voor het tankstation van de toekomst. Dit tankstation, waar auto’s waterstof kunnen tanken en hun accu’s kunnen laden, kan bijdragen aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet. Dat is belangrijk, omdat de opwek van duurzame energie niet altijd overeenkomt met de vraag naar elektriciteit.

Tankstations kunnen ingezet worden als buffer. Wanneer veel behoefte is aan energie, kan het elektriciteitsnet gevoed worden met energie uit stationaire accu’s en uit waterstof van het tankstation, terwijl een overschot aan energie kan worden gebruikt voor de productie van waterstof. Daarnaast kan gewerkt worden met prijsprikkels, om te zorgen dat mensen veel energie afnemen wanneer die in overvloed is en vice versa.


(Waterstofauto van de HAN, op het Industriepark Kleefse Waard)

Toegankelijk dierenpark
De HAN buigt zich ook over kleinschaliger vraagstukken. Zo richt de hogeschool zich op de toegankelijkheid van een dierenpark in de regio, dat relatief groot en heuvelachtig is. De HAN onderzoekt of bezoekers zich gemakkelijker door het park kunnen bewegen.

Dat project doet de HAN samen met het Clean Mobility Center (CMC), een samenwerkingsverband tussen een aantal bedrijven uit de regio. Frank Verhulst van Allego is bestuurslid van het CMC en is blij dat een onderwijsinstelling als de HAN bij dit project betrokken is. ‘De HAN heeft geen direct marktbelang’, zegt Verhulst. Commerciële bedrijven hebben dat uiteraard wel. ‘Partijen, die vraagstukken met een gekleurde agenda benaderen, zijn eerder geneigd om hun eigen oplossing erin te werken. Met name in de voorstudiefase kan onafhankelijk advies richtingbepalend zijn.’

Ingenieur van de toekomst
De bijdrage van de HAN heeft meer voordelen. Door het onderwijs bij dit soort projecten te betrekken, zijn studenten beter toegerust op de mobiliteitsbranche. Een ontwikkeling waar Allego blij mee is. ‘De markt is heel klein maar groeit heel hard. Werknemers met de juiste ervaringen en juiste skills zijn dun gezaaid. Nu moeten we mensen uit vreemde branches trekken. Als we samenwerken met onderwijsinstellingen, hebben we meer grip op de vaardigheden van onze toekomstige arbeidskrachten.’

Zonder de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden komt clean mobility niet van de grond. Verhulst: ‘We hebben allemaal een stukje van de puzzel. Er zit zoveel kennis bij alle partners, maar die wordt nog niet integraal gehanteerd.’ Met het icoonproject Clean Mobility neemt de HAN verantwoordelijkheid voor haar stukje van de puzzel en bereidt de onderwijsinstelling zich voor op een wereld met duurzame vervoersmiddelen.

Delen:
SEECE (Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise)

SEECE is hét centre of expertise voor duurzame elektrische energie. Deze publiek-private samenwerking jaagt innovatie aan, zorgt voor voldoende arbeidscapaciteit en zet kennis om in financieel haalbare producten en diensten.

Plaats een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.