Hoe belangrijk is biomassa voor Nederland?

Op dit moment komt meer dan de helft van de duurzame energieproductie (87 PJ) in Nederland uit biomassa. De prijs van biomassa lijkt stabieler dan die van wind en zon, maar met een gericht innovatieprogramma dat verantwoorde, duurzame en kostenefficiënte beschikbaarheid stimuleert zou hij nog verder kunnen dalen. Dit kan bijvoorbeeld door Nederlandse bossen efficiënt te beheren.

Zo werd bewezen dat het toepassen van stoom en hogedruk een uitstekende methode is om waardevolle componenten uit biomassa te halen. Op dit moment wordt er met het EU BESTF2- project huishoudelijk afval omgezet naar een geschikte grondstof om butanol en waterstof van te maken. Het staat nog in de kinderschoenen, maar het begin is er.

“Biomassa is op dit moment een van de belangrijkste grondstoffen voor groene energie en bioethanol, dat gebruikt wordt voor auto biobrandstof.”

Organisch afval bestaat uit onder andere planten, voedselafval en papier. Belangrijke chemicaliën die uit huishoudelijk afval gehaald kunnen worden zijn butanol en waterstof. Dit zou één van de meest duurzaamste manieren zijn om hernieuwbare energie op te wekken. In Wageningen wordt momenteel de complete fermentatie gerealiseerd. Dit project moet bijdragen aan de Europese doelstelling die stelt dat alle transportbrandstof in 2020 10% biobased moet zijn.

Biomassa een deel van de oplossing?

De betekenis van biomassa wordt volgens de NEV onderschat. In 2016 kwam meer dan 60% van de hernieuwbare energie uit biomassa. Veel huishoudens leveren via het verbruik van houtsnippers in palletkachels en houtkachels een veel grotere bijdrage aan het verbruik van hernieuwbare energie dan via het winnen van zonne-energie door zonnepanelen en zonneboilers. Dat is een belangrijk aandeel in de winning van hernieuwbare energie, maar er is een keerzijde. Zo dragen houtkachels bij aan luchtvervuiling met fijnstof en kankerverwekkende koolwaterstoffen. Hoeveel stoffen er vrij komen, hangt af van hoe er gestookt wordt. Desondanks zijn palletkachels een stuk beter voor het milieu.

“Biomassa is niet per definitie duurzaam, want het gaat er vooral om hoe je de hernieuwbare energie realiseert. Zo wordt frituurvet in Nederland gebruikt als biobrandstof, maar wordt er aan de andere kant van de wereld regenwoud gekapt om palmolie te verkrijgen. De sleutel ligt nu bij de nieuwe kabinetsplannen en richtlijnen die ze de komende jaren willen gaan uitzetten. ”

Het Nederlandse bedrijfsleven is ook een weg in geslagen om de Europese doelstelling te halen. Zo willen Energiebedrijven bestaande centrales voor 2030 ombouwen om 100% biomassa te stoken. De CO2 wordt afgevangen en zo zouden we op korte termijn vier keer meer broeikasgassen kunnen besparen dan wanneer de centrales worden gesloten. Uit onderzoek van CE Delft blijkt echter dat het vergroenen van een kolencentrale tussen de 2,3 en 2,8 miljard euro moet gaan kosten. Het sluiten van alle kolencentrales in Nederland zou daarentegen 4,7 miljard kunnen opleveren. Zij stellen dan ook dat er beter geïnvesteerd kan worden in duurzame energie methodes of andere duurzame soorten verbranding van biomassa.

Tegengeluid: CO2 uistoot

Voor energieopwekking met biomassa in Nederland gaat het voor het overgrote deel om houtproducten. Voor deze producten geldt dat er bewerkingen nodig zijn om ze geschikt te maken voor verbranding in kachels, ovens of elektriciteitscentrales. Denk aan het drogen, verchippen, transporteren en verhitten van dat hout. Dat kost enorm veel energie, waardoor er al CO2 in de lucht komt voordat de biomassa zelf wordt verbrand. Anders gezegd: het verstoken van hout levert per geproduceerde kilowattuur elektriciteit veel meer CO2 op dan wanneer je aardgas, aardolie of zelfs steenkool zou gebruiken. Dat heeft te maken met de energiedichtheid en de samenstelling van de brandstof.

Heeft Biomassa toekomst?

Het opwekken van energie uit duurzame energiebronnen wordt op dit moment rap goedkoper. Stroom opwekken met zonnepanelen is in zeven jaar tijd 31 cent per kWh goedkoper geworden en geothermie wordt waarschijnlijk ook een stuk goedkoper. Ook de eerste energie neutrale huizen staan inmiddels, de opmars hiervan wordt door experts vergeleken met die van de mobiele telefoon en zal een forse bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie.

Daarnaast moeten we de ontwikkeling van elektrische auto’s tegenover traditionele brandstoffen niet negeren. Zweedse, Franse en Duitse autofabrikanten komen over twee jaar met een serie volledig elektrische auto’s, om zo de strijd met Tesla en Nissan aan te gaan. Ook zij maken een gigantische opmars waarbij je kan afvragen of de rol van biobrandstof niet binnen tientallen jaren uitgespeeld zal zijn. Er zijn verschillende manieren om Biomassa te hergebruiken voor duurzame energie op te wekken. In Nederland doen we dat vooralsnog niet altijd even duurzaam. Toch bewijzen projecten zoals het EU BESTF2-project dat het wel mogelijk is. De vraag is dus of we moeten blijven investeren in biomassa, of ons beter kunnen richten op duurzamere energiebronnen. Wat denk jij?

Dit artikel is ingezonden door UnitedConsumers

Bron afbeelding: agro-chemie.nl

Delen:
Einte Visser

Einte Visser is projectleider Gelderland Valoriseert bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) met als aandachtsgebied duurzame energie. Hij begeleidt o.a. studenten met een innovatief bedrijfsidee met kennis en kapitaal naar de markt. Daarnaast werkt hij op het thema business development bij het Centrum voor Ondernemerschap en Innovatie van de HAN.

Eén reactie, voeg jouw reactie toe.

K.Nuyts

Hoeveel bossen gaan er aan met die biomassacentrales, waarom wordt daar met geen woord over gerept? En het aanrijden van vrachtwagens ( roet, fijnstof) en het stampen van het hout tot kleine blokjes dat fijnstof veroorzaakt

Plaats een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.