energiecoöperaties

Overheidsbeleid belemmert energiecoöperaties

Nederland telt ongeveer 110 energiecoöperaties. Ze willen lokaal energie opwekken en besparen, en de lokale economie en gemeenschap versterken. Hun insteek is dat energiebaten ten goede moeten komen aan de gemeenschap. Het perspectief op toekomstmogelijkheden voor deze energiecoöperaties is echter nog relatief beperkt, zo blijkt uit onderzoek van het PBL en Asisearch dat op 20 maart verscheen.

Grotere projecten moeilijk uitvoerbaar

Met het huidige overheidsbeleid zijn grotere projecten, zoals zonnecentrales, windmolens en grootschalige energiebesparingsprojecten in de particuliere woningvoorraad moeilijk uitvoerbaar voor energiecoöperaties. Hun activiteiten beperken zich in veel gevallen tot collectieve inkoopacties voor zonnepanelen, kleinschalige en kortlopende energiebesparingsacties, het doorverkopen van hernieuwbare energie en het beheren van een informatieloket. Hun bijdrage aan de landelijke doelen voor hernieuwbare energie en energiebesparing voor 2020 lijken daarmee vooralsnog beperkt te zijn.

Onzekerheid over zonnecentrales

Voor de moeilijke uitvoerbaarheid zijn verschillende redenen. Zo is het bij zonnecentrales onzeker of deze voldoende rendabel zullen zijn: het financieren en beheren van zonne-installaties op bijvoorbeeld scholen (ook wel ‘ontzorgconstructie’ genoemd) was tot voor kort een financieel aantrekkelijke activiteit. Maar vanwege een nieuwe bepaling dat de elektriciteit alleen is vrijgesteld van energiebelasting als deze is opgewekt ‘voor rekening en risico’ van de verbruiker, is het onzeker of dat zo blijft. Daardoor worden plannen momenteel uitgesteld. Of de levering van zonne-elektriciteit onder de nieuwe ‘postcoderoosregeling’ aantrekkelijk zal zijn voor energiecoöperaties moet nog worden afgewacht, maar de eerste reacties wijzen erop dat het verdienmodel waarschijnlijk erg mager is.

Windmolenprojecten te complex

Windmolenprojecten zijn weliswaar rendabel maar qua uitvoering dermate complex dat deze voor de meeste nieuwe energiecoöperaties alleen haalbaar zijn als zij samenwerken met een professionele ontwikkelaar. Grootschaligere energiebesparingsacties in de particuliere woningvoorraad zijn moeilijk vol te houden voor een enkel uit vrijwilligers bestaande coöperatie.

Duidelijkheid nodig in landelijke regelgeving

Het succes of falen van energiecoöperaties wordt deels bepaald door landelijke regelgeving. De Rijksoverheid zou over bijvoorbeeld een jaar kunnen evalueren of de gesignaleerde potentiële knelpunten voor de postcoderoosregeling daadwerkelijk een onoverkomelijke hobbel vormen voor energiecoöperaties, en in dat geval de regeling kunnen verruimen. Daarnaast zou de Rijksoverheid snel duidelijkheid moeten verschaffen onder welke condities vrijstelling van energiebelasting voor zonnecentrales wordt toegestaan.

Goede vergoedingen van gemeenten nodig

Deels ligt de sleutel in handen van de gemeenten. Als gemeenten willen dat energiecoöperaties een grotere rol kunnen spelen in het energiezuiniger maken van de particuliere woningvoorraad, moeten ze daar een reële vergoeding tegenover zetten, zodat de coöperatie bijvoorbeeld een zzp-er als projectleider kan aanstellen. Ook van belang is dat gemeenten zelf een duidelijke visie ontwikkelen op de lokale energievoorziening en op de onderlinge rol en taakverdeling van de diverse actoren op dit terrein, waaronder de lokale coöperaties.

Energiecoöperaties en initiatieven in Gelderland

Op EnergieCoöperaties Gelderland van Provincie Gelderland staat een overzicht van de energiecoöperaties en initiatieven in Gelderland. Op SlimOpgewekt staat een Gelders overzicht dat mede is gebaseerd op een inventarisatie van de Natuur en Milieufederaties. Op 27 maart is er in Lochem een Internationale Meeting over de stimulering van burgerinitiatieven voor duurzame energie met sprekers en workshops over onder andere zonne-energie, biomassa en waterkracht.

Delen:

Brechje Hollaardt (1968) is communicatie-adviseur over m.n. innovatietrajecten in bèta-technisch onderwijs en heeft sinds 1999 haar bureau Hypertekst en Communicatie

One Trackback

  1. […] samenwerking met overheden. Dit wordt (nog) niet waargemaakt (zie ook de artikelen op EnergieNext: Overheidsbeleid belemmert energiecoöperaties en Belastingdienst wil btw over zonnestroom van lokale […]

Plaats een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.