solardak zonnedak Borculo

Nieuw solardak voor 460 gezinnen

Borculo krijgt op industrieterrein Overberkel het grootste solardak van de regio. Voor de zomervakantie worden er op de daken van de bedrijfshallen van B & B Caravantechniek 6.840 zonnepanelen gelegd. Die zijn goed voor een opbrengst van 1,8 MW en kunnen 460 gezinnen van stroom voorzien.

Op eigen houtje

Investeerder Nieuw Hollands Groen, een bedrijf dat is opgericht door enkele Achterhoekse ondernemers uit Noordijk, Lochem en Laren, gaat het zonnepanelendak zonder subsidie realiseren. Vergunningen zijn er ook niet nodig om zonnepanelen op het dak aan te brengen. “Dit is gewoon een mooi project van een stel Achterhoekse ondernemers, die dit op eigen houtje en op eigen risico exploiteren”, aldus CEO Frans Wieringa. Nieuw Hollands Groen wil het duurzaam ondernemen vanuit Nederland bevorderen en investeert in bedrijven die duurzame technieken inzetten en deze aantoonbaar, op termijn, winstgevend kunnen exploiteren.

Gevonden met Google Earth

De investeerder kwam op de bedrijfshallen van B & B Caravantechniek door “gewoon via Google Earth te kijken welke industriepanden qua oppervlakte en ligging het meest interessant zijn voor de plaatsing van zonnepanelen”. Frans Wieringa: “Het pand is één van de grootste op Overberkel en ligt perfect. De hallen hebben zowel daken op het zuiden als op het oosten en westen. Dus je kunt van zonsopkomst tot zonsondergang optimaal profiteren.”

Hans Beerten, de directeur van de bedrijfshallen, werkt graag mee aan het verhuren van zijn daken: “Mijn bedrijf profiteert er van en draait straks helemaal op groene energie van de zonnepanelen op mijn eigen dak. Dat is duurzaam ondernemen.”

Belonen met korting

Voor het zonnepanelenproject in Borculo wordt de lokale coöperatie New Sources Energy Borculo opgericht. Inwoners van Borculo en omliggende postcodegebieden kunnen er lid van worden. In ruil daarvoor krijgen ze groene stroom met een belastingkorting van 9 cent per kWh. Het bedrijf maakt daarbij gebruik van nieuwe wetgeving die vanaf begin dit jaar collectieve energie-opwekking in lokale coöperaties beloont met een belastingkorting van 9 cent per kWh. Voorwaarde is dat alleen inwoners binnen dezelfde en omliggende postcodes mee mogen doen. Daarnaast geldt dat gezinnen niet meer energie mogen opwekken dan ze verbruiken. De regeling is alleen voor kleinverbruikers met een maximumverbruik van 10.000 kWh.

Grootschalig in coöperatievorm

Volgens Frans Wieringa is het Borculose project het eerste in Nederland dat zo grootschalig in coöperatievorm rendabele zonne-energie gaat opwekken. Het is ook het eerste grote project van Nieuw Hollands Groen. Mocht het een succes worden, dan heeft Nieuw Hollands Groen een tweede industriepand in Borculo op het oog voor een vervolg.

zonnepanelen scholen Arnhem

lijsttrekker GL Arnhem: Nu doorpakken op schone energie in Arnhem

Het is tijd om de komende vier jaar aan de slag te gaan met schone energie in Arnhem. De afgelopen jaren is er veel gesproken over duurzame energie, maar het is te veel blijven steken op duurzaamheid als citymarketing. Mooie woorden, maken nog geen schone energie, dat is de afgelopen jaren wel gebleken. De doelstellingen uit het coalitieakkoord zijn bij lange na niet gehaald. In plaats van een daling in het energiegebruik is het gebruik in Arnhem de afgelopen jaren zelfs gestegen.

Laten we daarom nu stoppen met praten en beginnen met acties met bewezen effect. Dit betekent inzetten op meer zonnepanelen, isoleren van woningen en het duurzaam maken van de gemeentelijke organisatie. Het is tijd voor doorpakken op dit thema zodat het energiegebruik over vier jaar wel echt is afgenomen.
Arnhem profileert zich als een groene en duurzame energiestad.

Bij zo’n profiel hoort ambitie: GroenLinks wil dat in 2020 20 procent van de in Arnhem gebruikt energie duurzaam is opgewekt.

Voor scholen zorgt de energierekening voor een grote kostenpost. Geld dat veel beter voor andere zaken ingezet kan worden. De laatste jaren zijn er op vijf scholen zonnepanelen geplaatst. Dit is een mooi begin, maar niet meer dan dat. Scholen die zonnepanelen op hun daken willen, kunnen hiervoor een lening bij het Rijk aanvragen op de voorwaarde dat de gemeente hiervoor garant staat. De gemeente Arnhem wil dit helaas niet. GroenLinks is het hier niet mee eens en vindt dat de ongeveer 50 andere scholen in Arnhem ook steun moeten krijgen in het plaatsen van zonnepanelen. Scholen – en leerlingen – verdienen dit omdat zo geld niet besteed wordt aan stookkosten, maar aan goed onderwijs. Zonnepanelen plaatsen op de Arnhemse scholen levert 12 FTE aan werkgelegenheid op. Hetzelfde geldt voor het isoleren van woningen; wij willen dat de gemeente daarover afspraken maakt met de woningbouwcorporaties. Het verduurzamen van de Arnhemse woningen levert werk op voor fabrikanten, verkopers en installateurs en het bespaart geld voor de bewoners. Het geld kan aan iets anders worden uitgegeven en dat is, zoals we allemaal weten, goed voor de economie.

Naast zonnepanelen op scholen is er nog veel meer winst te halen wat betreft schone energie. GroenLinks wil de komende jaren niet alleen zonnepanelen plaatsen op scholen maar ook op andere openbare gebouwen. Stel je bijvoorbeeld voor dat het dak van Winkelcentrum Kronenburg wordt gebruikt voor het opwekken van zonne-energie. Er is daar meer dan 26.000m2 meter beschikbaar, dit betekent ongeveer 5.800 zonnepanelen. Dit zou een gigantische besparingsmogelijkheid zijn. En zo zijn er meer grote daken van bijvoorbeeld gemeentelijke gebouwen en sporthallen.

Verduurzamen van onze energievoorziening is niet langer een ideaal. Meer dan ooit een reële mogelijkheid. Maar dan moeten we nu wel inzetten op resultaten op schone energie. Dat is niet alleen goed voor het milieu in de toekomst, maar ook goed voor de mensen nu: verduurzaming schept werkgelegenheid, scheelt in de portemonnee en is goed voor onze gezondheid.

Energy made in Arnhem Margreet van Gastel

Wethouder Van Gastel: Met nieuwe energie volle kracht vooruit! Energy Made in Arnhem

Al bijna 70 jaar rijdt de trolley door Arnhem, een prachtig voorbeeld van schoon vervoer en een mooi beeldmerk voor onze Energie-Milieu Technologie stad. Energie transitie is hot,maar hoe krijg je een beweging op gang die vooral ook bijdraagt aan bewustwording en gedragsverandering? Dat is immers de sleutel van het succes in een wereld waar technisch heel veel mogelijk is.

Dat kan alleen door de 5 O’s met elkaar te verbinden: Onderwijs, Onderzoek, Ondernemers, Overheid en Ondernemende inwoners. Vanuit het programma Energy Made in Arnhem stelden we een convenant op met onze gezamenlijke ambitie en meer dan 100 bedrijven ondertekenden.
Voor inwoners presenteerden we als eerste Nederlandse gemeente de zonatlas. Sindsdien is het aantal particuliere zonnepanelen met 300% toegenomen. Geschiktheid dak, hellingshoek en terugverdientijd per adres in beeld gebracht. Natuurlijk heb je als lokale overheid een voorbeeldfunctie, dus werd ook het gemeentelijk vastgoed onderhanden genomen. Groene daken en zonnepanelen zijn steeds zichtbaarder in de stad. Sportcomplexen met zonnepanelen dragen niet alleen bij aan energietransitie,maar,door lagere energiekosten, ook uiteindelijk aan lagere verhuurprijzen voor de sportclubs. En dat betekent dat het voor meer mensen aantrekkelijk wordt om te gaan sporten.

Ziekenhuis Rijnstate financierde de zonnepanelen door crowdfunding, 666 panelen,gelijk aan het aantal bedden, die nu door de omliggende wijk gebruikt kunnen worden. Het project werd gerealiseerd door verschillende partners die elkaar ontmoet hadden middels het convenant.
Speciale aandacht verdient de ondergrond. Ook daar kennen we energie ambities. KWO, geothermie etc. Het is echter bijzonder druk in de ondergrond, er is gebouwd, er liggen kabels en leidingen, riolering,drinkwater en footprints voor KWO die vaak groter zijn dan het gebouw wat er boven staat. De meeste aandacht ging altijd naar de beeldkwaliteit boven de grond. We zullen de maaiveld gedachte los moeten laten en integraal naar boven en ondergrond moeten kijken om de kansen die het biedt optimaal te benutten!
Als eerste gemeente hebben we dat vorm gegeven in onze structuurvisie.

Stedelijke opwarming vraagt aparte aandacht. De drang naar het isoleren van woningen heeft ook een keerzijde. Warmte wordt langer vast gehouden en zorgt er mede voor dat het ’s zomers 7 graden warmer kan zijn in binnen stedelijk gebied. Windcorridors en veel groen moeten ruime aandacht krijgen in de planning. En waar er te weinig ruimte is kan er invulling gegeven worden door verticaal groen, tuinen verbonden aan gevels. We kennen er in Arnhem verschillende voorbeelden van.

Ik heb een aantal voorbeelden beschreven om te laten zien hoe je bij kunt dragen aan bewustwording, want dat is de eerste stap! En als gemeente/wethouder kun je daar een belangrijke taak in vervullen. Regisseren en faciliteren,partijen bij elkaar brengen. Op deze manier krijg je een ander klimaat in de stad, een klimaat waar bedrijven op het gebied van EMT zich graag willen vestigen en dus voor werkgelegenheid zorgt. En bewoners die zich bewust worden van de kansen die energietransitie biedt. Op die manier gaan we met nieuwe energie op volle kracht vooruit!

urgenda

Nederland op 100% duurzame energie in 2030

Nederland kan zijn energievoorziening binnen twintig jaar volledig verduurzamen. Dat is de conclusie van het nieuwe rapport van Urgenda, de actieorganisatie voor duurzaamheid en innovatie. In de duurzame agenda ´Nederland 100% op duurzame energie. Het kan als je het wilt´ zet Urgenda uiteen hoe het anders kan op het gebied van wonen, vervoer, voedsel, produceren en energie opwekken.

Goedkoper en schoner

Een scenario met 100% duurzame energie is volgens het rapport goedkoper en schoner dan doorgaan op de oude voet, schept 150.000 nieuwe banen – vooral in de bouwsector-, biedt energiezekerheid en is een motor voor innovatie.

Stappenplan

De duurzame agenda laat met behulp van een stappenplan en de bijbehorende kosten en baten zien hoe Nederland binnen twintig jaar naar een 100% duurzame energievoorziening kan gaan. Aan de hand van het Energietransitiemodel van het Nederlandse bedrijf Quintel Intelligence (mede gefinancierd en van input voorzien door o.a. Shell, GasTerra en netwerkbedrijven) is berekend wat er nodig is om deze transitie te bewerkstelligen en welke dilemma’s er zijn.

Aanpassingen

Bedrijven zullen vanaf nu tot en met 2030 ieder jaar 2% energie moeten besparen. Ook zullen ze meer moeten investeren in energiebesparende aanpassingen aan hun gebouwen en overgaan over op elektrisch rijden. Het zwaarder vervoer zal in dit scenario overgaan op bio-LNG of bio-CNG, terwijl de tuinbouwsector 75% van alle kassen op aardwarmte laat draaien in combinatie met andere duurzame bronnen. Burgers zullen meer moeten investeren in hun huis om te zorgen dat in 2030 alle huizen energieneutraal zijn. Mensen zullen in de nabije toekomst meer auto’s gaan delen en hun benzine- of dieselauto inruilen voor een elektrische auto.

50% energiebesparing

De besparingen die in het rapport worden voorgesteld voor de bouw-, de mobiliteit- en de voedselsector zorgen al voor 50% minder energiegebruik. De overgebleven energievraag zal in eerste instantie opgelost worden met zonne- en windenergie. Met behulp van nieuwe technieken, zal er op termijn geen biomassa meer ingezet hoeven te worden. In het 100% duurzaam scenario heeft Urgenda deze nieuwe technieken buiten beschouwing gelaten.

duurzaam bouwen regelingen

Belastingvoordeel voor ondernemers die investeren in duurzame gebouwen

De overheid kent diverse regelingen die voordeel bieden voor ondernemers die investeren in duurzame gebouwen. Denk daarbij aan de EIA – voor onder meer isolatie en energiezuinige verwarming -, Regeling Groenprojecten en Mia/Vamil. Deze laatste biedt nu ook belastingvoordeel bij bouwen volgens LEED en Slim Bouwen.

LEED

Om voor het belastingvoordeel in aanmerking te komen moet het gebouw gecertificeerd zijn volgens bepaalde duurzaamheidscriteria. Het fiscale voordeel gold al voor gebouwen met een GroenVerklaring, een BREEAM-NL certificaat of een gevalideerde GPR Gebouw-berekening. Sinds 1 januari 2014 geldt het fiscale voordeel ook voor gebouwen die getoetst zijn volgens LEED of Slim Bouwen.

LEED staat voor Leadership in Energy & Environmental Design en is de Amerikaanse tegenhanger van het Nederlandse BREEAM-NL. Het gaat om certificering via de nieuwste versie van eind 2013. LEED kent een ratingsysteem. Met LEED Platinum mag u meer belasting aftrekken dan bij een Gold-rating. Onder de Vamil krijgen Gold- en Platinumprojecten hetzelfde voordeel.

Slim Bouwen

Slim Bouwen heeft vooral een andere benadering van bouwen als doel. Want door een andere manier van bouwen, is er bijvoorbeeld veel minder bouwafval. En dat is goed voor het milieu. De kernwaarden vat Slim Bouwen samen als FRED:
•Flexibiliteit / levensduurbestendig bouwen
•Reductie van materiaal en volume
•Efficiëntie door industrialisatie van het bouwproces
•Duurzaamheid

Meer over: Duurzame Gebouwen, Milieu-investeringsaftrek, Vrije Afschrijving Milieu-investeringen, Energie-Investeringsaftrek, Duurzaam bouwen en verbouwen 

zero site philips ericsson

Internetten via LED-lantaarn

Philips en Ericsson werken samen aan  Zero Site, een verbonden LED-lantaarn die de breedband en verlichting in steden moet verbeteren. De lantaarnpaal is uitgerust met mobiele breedbandapparatuur van Ericsson. Een deel van de breedband in de LED-lantaarn kan worden verhuurd aan telefoonproviders. Zo kunnen deze het bereik van hun mobiele netwerk verbeteren. Ook ontstaat er extra capaciteit voor de uitwisseling van data. 

De LED-straatverlichting van Philips kan een energiebesparing opleveren van 50 tot 70%. Wanneer deze gekoppeld wordt aan slimme monitoring kan dit oplopen tot 80%, zo blijkt uit een studie van The Climate Group in twaalf grote steden. Consumerlab, een onderzoeksafdeling van Ericsson, onderzocht de factoren die bijdragen aan tevredenheid in het leven van stadsmensen. Hieruit blijkt dat een verbinding met internet een van de vijf belangrijkste factoren is die bijdragen een leefbare stad. 

Bronnen: Gigaom en Duurzaam Bedrijfsleven

Plant-e Wageningen Universiteit

Zaandam krijgt buitenverlichting van planten

Plant-e, een spin-off van Wageningen University, levert een grote partij energie opwekkende planten aan Zaandam. De planten worden geplaatst op het Hembrugterrein voor buitenverlichting en als oplaadpunt voor mobiele telefoons.

Plant-e maakt producten waarin elektriciteit wordt gegenereerd door levende planten. Planten maken door fotosynthese organisch materiaal aan. Het deel dat niet door de plant wordt gebruikt om te groeien, wordt in de bodem bij de wortels afgegeven. Bij deze wortels leven bacteriën die dit organische materiaal afbreken. In dit afbraakproces worden elektronen afgeven. Plant-e maakt gebruik van de technologie die het mogelijk maakt om deze elektronen op te vangen in koolstofelektroden en direct te gebruiken als elektriciteit.

Het bedrijf staat aan de vooravond van marktintroductie van zijn eerste systemen. Deze producten zijn de eerste in hun soort en zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van de technologie. Uiteindelijk zal het mogelijk worden om met 100 m2 van het systeem genoeg elektriciteit te produceren voor een gemiddeld Nederlands huishouden.

energie monitor eneco

Nederlander wil actieve rol gemeente voor lokale duurzame energie

Een ruime meerderheid van de Nederlanders (62%) wil dat hun eigen gemeente een actieve rol speelt in het mogelijk maken van lokaal duurzaam opgewekte energie. Dit blijkt uit de meest recente Energie Monitor, die Eneco vier keer per jaar laat uitvoeren door onderzoeksbureau Ipsos.

68% vermindert energieverbruik

68% Van de Nederlanders is actief bezig om zijn energieverbruik te verminderen. 67% Van de Nederlands heeft het liefst zonnepanelen voor stroomopwekking, gevolgd door windmolens op zee. Het minst populair zijn kernenergie en kolencentrales. Voor bijna de helft van de Nederlanders is een huis met zonnepanelen aantrekkelijker als ze willen verhuizen, voor 5% procent juist niet en de rest heeft geen voorkeur.

Ruime meerderheid positief over windenergie

Bijna 8 op de 10 Nederlanders staan positief tegenover het opwekken van stroom met windenergie. Twee op de drie Nederlanders vinden het geen probleem als windmolens zichtbaar in hun buurt worden gezet, mits ze geen geluidsoverlast veroorzaken. Als de windmolen ook hoorbaar is, is de animo verdwenen. Bijna 3 op de 10 Nederlanders zijn geïnteresseerd in het investeren in een windmolen. 55% Zegt windmolens op zee te steunen. De Nederlanders die zich storen aan windmolens zijn bereid 1 tot 5 euro per maand te betalen om liever windmolens op zee mogelijk te maken. Een grote meerderheid (80%) vindt dat de Afsluitdijk een goede locatie is om windmolens te plaatsen.

Middelbareschooldocenten bouwen zonnecollector van afval

Docenten van het Mondial College en het Zwijssen college leren deze week hoe een zonnecollector van afvalmateriaal gemaakt wordt, tijdens een tweedaagse cursus op de HAN. Die kennis hebben zij nodig om hun leerlingen te begeleiden tijdens het project Solar Scraps.

Vanaf 20 april werken leerlingen van verschillende middelbare scholen aan een zonnecollector van afvalmateriaal. Zij krijgen een gastles op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en worden door hun docent begeleid op hun eigen school. De leerlingen moeten zelf, in groepjes, ontdekken welke materialen het beste werken voor hun toepassing.

Op 20 juni krijgt de groep met de beste zonnecollector een prijs. De uitreiking vindt plaats tijdens een afsluitende dag op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Het aantal aanmeldingen loopt storm. Er zijn momenteel meer dan 200 leerlingen die deelnemen. Via de website van Solar Scraps kunnen scholen hun leerlingen nog opgeven voor het programma. Er vinden helaas geen docententrainingen meer plaats.

Solar Scraps is een initiatief van het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE), dat zich onder andere inzet voor onderwijs aan onderwijzers. SEECE is een initiatief van het energiegerelateerde bedrijfsleven en het hoger onderwijs. Het doet onderzoek naarduurzame elektrische energie, verbetert onderwijs en vergroot de uitstroom van studenten met energie-expertise.

marktplaats energie

Start-up opent marktplaats voor energie

Op 2 april gaat de online marktplaats voor duurzame energie Vandebron van start. Nederlandse huishoudens kunnen er direct hun energie van de producent kopen. Producenten verkopen direct aan de consument en kunnen hun eigen prijs bepalen. Vandebron gaat zo de strijd aan met de traditionele energiebedrijven, naar eigen zeggen “om een einde te maken aan ‘sjoemelstroom’, zodat groene stroom daadwerkelijk groen wordt”.

Mede-eigenaar worden

De marktplaats is opgezet met een investering van 1,9 miljoen euro van onder meer het Dutch Greentech Fund – een fonds van de Rabobank, de TU Delft, Wageningen University en het WNF – en de Triodos Bank. De voorinschrijving voor klanten is begonnen en de teller staat nu op 375. Ook kunnen 4.500 mensen mede-eigenaar te worden. Ze krijgen dan een of twee certificaten die staan voor een klein aandeel in het bedrijf. Inmiddels zijn er 527 verstrekt. 

Nederlandse opwek

Gebruikers kiezen uit vier type energiebronnen: wind-, zon-, water- en bio-energie. Alle energie wordt opgewekt in Nederland, bijvoorbeeld door een boer met een windmolen of een biogasinstallatie op zijn erf. Remco Wilcke, die het bedrijf startte met Aart van Veller, Matthijs Guichelaar en Michael Fraats, vertelt: “Het begon met de vraag ‘wat als we ouderwetse energiebedrijven overbodig maken?’ Direct merkten we veel enthousiasme bij boeren. 60% Van de consumenten denkt groene stroom te kopen, terwijl 90% van de stroom in Nederland wordt opgewekt met fossiele brandstoffen. Op Vandebron kiezen consumenten zelf hun energiebron en daarmee hun prijs. Hierdoor weet je precies waar je stroom vandaan komt en waar je geld naartoe gaat.”.

Overbodig

De online marktplaats voor duurzame energie maakt traditionele energiebedrijven overbodig door de tussenpersoon over te slaan, en geeft de marge terug aan zowel de producent als de consument. “Online vinden we het normaal dat tussenpersonen steeds vaker overgeslagen worden. Hoewel het nog nergens ter wereld wordt gedaan, zijn wij overtuigd dat de Nederlandse markt nu ook klaar is voor een simpele en transparante marktplaats voor duurzame energie.” aldus Wilcke .

HAN bouwt kas voor onderzoek ‘solar concentration’

Naast de faculteit Techniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verrijst een grote, glazen kas. Deze wordt gebruikt voor onderzoek naar energie uit geconcentreerd zonlicht, binnen het HCPV-GO-project.

In de kas worden vlakke, kunststof lenzen geïnstalleerd die kunnen meebewegen met de zon. Hoogrendementszonnecellen kunnen tot veertig procent van het geconcentreerde licht omzetten in elektrische energie. Naast elektrische energie komt warm water en licht voor het gebouw beschikbaar. Door de afvang van veel zonnewarmte is er ook minder koeling noodzakelijk.

Het project wordt uitgevoerd door het Lectoraat Duurzame Energie van de HAN. Dit wil met de partners DNV GL, IDeeuwes, NTS-Optel, Sika Energy BV en S-Air International BV het energieverbruik in de gebouwde omgeving en van kassen flink terugbrengen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland steunt het project en stelde onlangs 500.000 euro subsidie beschikbaar.

De kas naast de HAN is halverwege april gereed. Daarna wordt een start gemaakt met de aanleg van een verwarmingsinstallatie.

thermosmart thermostaat

Energiebesparende thermostaat op de markt

Hoe vaak ga je de deur uit zonder de thermostaat lager te zetten? Het overkomt iedereen wel eens. Heb je een thermosmart, dan kun je hem met je mobieltje of via de webportal alsnog laag zetten. Het is een product van een van de startups in Greenhouse Arnhem en alleen in de webshop te koop.

250 euro

Sinds oktober 2013 is de thermosmart op de markt. Het is een thermostaat die je overal ter wereld op afstand kunt bedienen. Hij is zo groot als een mobieltje en kost 250 euro. De start-up heeft er inmiddels 300 verkocht. Het gaat om bèta-versies. De oprichters van thermosmart zijn de broers Hans en Kodjo Kouwenhoven, Elmar Jongerius en David Durman. Hans doet de ‘business’, Kodjo ontwerpt, Elmar is de hardware engineer en David de software engineer.

Crowdfunding

Kodjo: “Het loopt goed! We maken geen reclame, via crowdfunding hebben we geld gekregen om de eerste exemplaren te realiseren. En via via komen mensen bij ons. Nu hebben we al 300 thermosmarts verkocht. Het gaat zo hard – we zijn maar met z’n vieren – dat er nu een wachttijd van een maand is op een bestelling. De thermostart is bijna een soort plug-en-play; hij is simpel in gebruik. Maar we kunnen hem ook plaatsen. Dat kost 50 euro. Er zit verder geen abonnement of contract aan vast, er zijn geen terugkerende kosten.”

Bètaversie

Direct zegt Kodjo dat het wel gaat om een bètaversie. “De thermosmart is nog niet perfect. De software hapert soms. We proberen het natuurlijk zo snel mogelijk op te lossen, want het is niet fijn om in een koude woning te zitten. Ook krijgen we veel ideeën van mensen voor verbeteringen, bijvoorbeeld een klok op de display.”

Overvallen

Het viertal is een beetje overvallen door alle reacties. Kodjo: “Toen we nog niet een ‘veelgestelde vragenlijst’ op de site hadden staan, kregen we veel vragen per mail. Bijvoorbeeld of je de thermostart kunt aansluiten op stadsverwarming – ja, geen probleem. Nog steeds maken we lange dagen. Het is natuurlijk best spannend om een bèta-versie op de markt te brengen. Maar er blijkt gewoon veel vraag naar. Mensen willen energie besparen.“

biobased bic-on wur

Wageningen UR ontwikkelt uniek proces voor kristallisatie suikers

Uniek aan deze uitvinding is de toepasbaarheid op allerlei grondstofstromen, zelfs stromen met veel verontreinigingen. Hierdoor kan met minder stappen meer product gewonnen worden.

Proeffabriek

Met subsidie van de Provincie Gelderland onderzoekt Wageningen UR in het project ‘BIC-ON Kristallisatie’ het proces voor nieuwe toepassingen en de eigenschappen waaraan een toekomstige proeffabriek voor suikers moet voldoen. Wageningen UR werkt daarbij samen met FrieslandCampina en IPSS Engineering. In een proeffabriek kan het proces toepasbaar gemaakt worden voor verschillende industrieën.

Anti-oplosmiddel voor kristallisatie

Verschillende grondstof- en reststromen bevatten suikers. Voorbeelden hiervan zijn sucrose in sap van suikerbieten, lactose in zuivelgrondstoffen, en, meer exotisch, suiker in de suikerpalm. Vaak bestaan deze stromen uit een mix van componenten. Daardoor zijn veel bewerkingen nodig om te komen tot een zuiver product. Dit maakt de processen duur en vraagt relatief veel energie. In het door Wageningen UR ontwikkelde proces voor suikerstromen voegt men een anti-oplosmiddel aan de waterige massa toe waardoor de suikers minder oplosbaar worden. Vervolgens wordt het watervolume verkleind door het water weg te vangen. Daardoor zullen de suikers onoplosbaar worden en kristalliseren.

Nieuw proces

In het nieuwe proces kunnen energie-intensieve bewerkingsstappen zoals carbonatie voor suikerwinning uit suikerbieten en suikerriet achterwege blijven. Warmte wordt efficiënt hergebruikt met behulp van zogenaamde zeolieten. Bovendien bestaat binnen het proces de uitbreidingsmogelijkheid om zelfs op kleine schaal de reststroom uit de productie van suikers direct te gebruiken voor productie van bioethanol en biogas. Zo kan men het proces onafhankelijk optimaliseren voor een wisselende marktvraag naar suiker, bioethanol en energie.

Suikerraffinage

Wanneer de proeffabriek succesvol draait, kan suiker op kleinere schaal geproduceerd worden. De innovatiesnelheid neemt zo toe, en de ontwikkeling van meerdere (proef)fabrieken binnen Gelderland is dan een reële mogelijkheid. Het is zelfs denkbaar dat door de beschikbaarheid van de technologie er weer suikerbieten in Gelderland kunnen worden verbouwd en verwerkt, waar dit voor boeren binnen de provincie voorheen om logistieke redenen (grote fabriek of grote afstand) niet mogelijk was.

Besparing energie

Door het proces goedkoper en op kleine schaal uit te voeren kunnen mineralen en water direct gerecycled worden. Dat levert een besparing op: in logistieke en proceskosten, en in energieverbruik en CO2-uitstoot. Omdat het water tijdens het indampen vervangen wordt door een anti-oplosmiddel kan een tot nu toe minder toegankelijke fractie van het product makkelijker gewonnen worden. Wageningen UR schat in dat de suikerindustrie op deze manier flink kan besparen op haar energieverbruik. Meer info bij dr.ir.Ruben Kolfschoten van de WUR.

Actueel Hoogtebestand Nederland

Digitale kaart Nederland eindelijk openbaar

Waar en hoe staan zonnepanelen het meest efficiënt ? Of windturbines? En hoe zou een nieuw gebouw passen in de omgeving? Met de digitale kaart Actueel Hoogtebestand Nederland is dit soort toepassingen denkbaar. De kaart is sinds kort voor iedereen vrij toegankelijk via PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart).
Voorheen konden alleen organisaties als Rijkswaterstaat en de waterschappen er gebruik van maken. Dat doen ze vooral voor het waterbeheer en het beheer van waterkeringen. 

5 cm nauwkeurig

De 3D hoogte-informatie van het Actueel Hoogtebestand Nederland is verzameld met lastertechnologie vanuit helikopters en vliegtuigen. Van elke vierkante meter in Nederland is tot op 5 centimeter nauwkeurig de hoogte bekend. De gegevens van de kaart zijn tussen 2007 en 2012 verzameld (Actueel Hoogtebestand Nederland 2). De eerste kaart (AH1) is gebaseerd op gegevens tussen 1997 en 2003.

Nieuwe versie

Tussen 2014 en 2019 worden gegevens verzameld voor een geactualiseerde versie. De provincies, de waterschappen en Rijkswaterstaat financieren dit. Meer informatie staat ook op de AHN-website.

vacature HAN SEECE

Nieuwe functies duurzame elektrische energie bij HAN/SEECE

HAN/SEECE (Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise) heeft twee nieuwe functies/vacatures: Researcher Control Systems Engineering en Researcher Teacher Control Systems Engineering. Solliciteren kan tot 15 april 2014.

SEECE stimuleert onderzoek, onderwijs en een toename van energieprofessionals. Hiermee draagt het bij aan de transitie van traditionele naar duurzame energie. SEECE is een samenwerkingsverband tussen de HAN en partners als Alliander, DNV KEMA, ALFEN, TenneT en kiEMT.