biobased

Tender ‘biobest products’ open

De tender ‘biobest products’ geeft extra stimulans om nieuwe technologieën en producten te ontwikkelen. U kunt nu subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van biobased producten.

De provincie Gelderland wil de bekendheid vergroten van biobased producten, die bijdragen aan het vervangen van aardolie als grondstof. Ze stimuleert daarom Gelderse MKB-bedrijven bij hun ontwikkeling van deze biobased producten. Voor de uitvoering van de subsidieregeling maakt de provincie gebruik van een tenderregeling. Dit betekent dat u alleen gedurende een bepaalde termijn een subsidie kunt aanvragen.

• De tender is open van 3 maart t/m 8 mei 2014
• De voorlichtingsmiddag over de tender, ervaringen en het opstellen van een juiste begroting is op 17 maart van 13.00-16.00 uur, provinciehuis (zuid galerij)
• Aanmelden via secretariaat@kiemt.nl

Meer informatie vindt u hier.

energielabel

Nieuwe regels energielabels en sancties

Vanaf 1 juli 2014 gaan de nieuwe regels in voor de energielabels voor gebouwen. Ontbreekt bij een vastgoedtransactie een energielabel, dan gelden er sancties. Minister Blok van Wonen en Rijksdienst maakt binnenkort bekend om welke sancties het gaat.

Kritiek van Search Ingenieursbureau

Michiel Baars, directeur van Search Ingenieursbureau, stelt in Cobouw: “Het feit dat we met sancties moeten komen, zegt genoeg. Het legt de beperkingen van het energielabel bloot. Als iedereen de meerwaarde ervan had ingezien, waren sancties niet nodig geweest.” Michiel Baars vindt dat de minister moet zorgen voor een beter energielabel, bijvoorbeeld gebaseerd op het label dat Search twee jaar geleden ontwikkeld heeft voor de retailbranche. Dit label bepaalt niet alleen wat de theoretische energieprestatie is, maar vooral wat die kan zijn en wat dat oplevert.

Label op openbaar gebouw

Het energielabel wordt voor nieuwe utiliteitsbouw verplicht, naar verwachting per 1 juli 2014. Publieke overheidsgebouwen vanaf 500 m² moeten het energielabel op een voor het publiek zichtbare plek hangen. Ziekenhuizen, scholen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en hotels vanaf 500 m² moeten dit ook, als ze over een label beschikken. Dit is het geval bij verkoop en/of verhuur. Per 1 juli 2015 moet het bij de gebouwen vanaf 250 m².

Zelf energielabel maken

De minister wil dat woningeigenaren in de toekomst zelf het energielabel online kunnen opstellen. Een onafhankelijke deskundige valideert de gegevens dan op afstand. Met de Tweede Kamer zijn er afspraken gemaakt over het vereenvoudigen van het energielabel. Per 1 januari 2015 gaat het naar verwachting in.

Energieneutrale gebouwen

Alle gebouwen die na 31 december 2020 worden gebouwd, moeten ‘bijna energieneutrale gebouwen‘ zijn. Dit staat in het Nationale Plan bijna-energieneutrale gebouwen. De benodigde energie moet grotendeels uit hernieuwbare energiebronnen komen, ter plaatse of vlakbij het gebouw. Zoals stadsverwarming of collectieve zonnepanelen.
Nieuwe overheidsgebouwen moeten al per 31 december 2018 ‘bijna energieneutrale gebouwen’ (BENG) zijn. Renovatie van gebouwen moet leiden tot zeer laag energieverbruik.

wearable solar Pauline van Dongen

Wearable Solar op grootste Interactive Festival ter wereld

Het werk van Pauline van Dongen wordt door een internationale jury  beoordeeld op South by Southwest, het grootste Interactive Festival ter wereld (7-16 maart). Haar project wearable solar is geselecteerd op het thema draagbare technologie voor het zogenaamde SxSW Accelerator Programma. Het is tot stand gekomen in samenwerking met Gelderland valoriseert (Christiaan Holland) en Exergy (Gert Jan Jongerden).

Zonnecellen in kleding

Het project wearable solar is een voorbeeld van deze draagbare technologie waarbij zonnecellen in kleding worden geïntegreerd opdat met deze kleding energie opgewekt kan worden. Met de energie kan bijvoorbeeld een mobiele telefoon opgeladen worden. Handig in situaties waar geen stopcontact voorhanden is zoals bij (meerdaagse) muziekfestivals en buitensport.
Tijdens de afgelopen editie van de Mode Biënnale in Arnhem zijn in een workshop de eerste twee prototypes van deze innovatieve toepassing gepresenteerd. Voor een impressie zie deze korte video die speciaal voor dit project is gemaakt.

Wearable Solar – a video by Hammond Images from Pauline van Dongen on Vimeo.

Experimentele culturele uitingen

South by Southwest is een tiendaags festival dat plaatsvindt van 7-16 maart in Austin, Texas. Het is een uniek evenement met een combinatie van film, muziek en innovatie. Het festival bestaat al sinds 1987 en wordt jaarlijks in de lente gehouden. In de beginjaren kende South by Southwest uitsluitend muzikale optredens. Sinds 1994 bestaat het festival uit drie delen: behalve muziek is er een onderdeel interactieve media (SXSW Interactive Festival) en film (SXSW Film). South by Southwest staat vooral bekend om zijn vernieuwende en experimentele culturele uitingen.

zonnecellen light trapping TU Delft

Nieuwe generatie zonnecellen stap dichterbij

Onderzoekers van de TU Delft hebben een belangrijke stap gezet in de richting van een nieuwe generatie hoogrendabele en ultradunne zonnecellen van kristallijn silicium. Ze benaderden als eersten de theoretische limiet van de verhoging van lichtabsorptie (‘light trapping’) voor een breed lichtspectrum tot 99,8%. Al dertig jaar worden er pogingen gedaan om de limiet van deze verbetering van de absorptie door zonnecellen experimenteel aan te tonen. De onderzoekers gebruikten wafers van kristallijn silicium om de theoretisch voorspelde maximale verbetering van lichtabsorptie in een halfgeleidermateriaal experimenteel te bevestigen.

watt connects smart grids energienext

Even voorstellen: Watt connects

Watt connects is een netwerk voor (aankomende) professionals en broedplaats voor nieuwe ideeën en startende bedrijven op het gebied van intelligente energiediensten en producten. Het heeft een demonstratiecentrum op Energy Business Park Arnhems Buiten, waar je kennis kunt maken met Smart grids, de intelligente energienetwerken. Nieuwe technieken, diensten en applicaties worden er gedemonstreerd, en bezoekers kunnen gebruik maken van simulatietools. Aan de smart grid demonstratietafel worden praktijksituaties gesimuleerd.  Er is een vergader- en presentatieruimte die verhuurd worden. Watt connects organiseert regelmatig workshops, netwerkborrels en presentaties met open inschrijving. Zo is er 17 maart 2014 de workshop ‘Energietransitie in vogelvlucht

energieverbruik

Ons energieverbruik is voor 85% onzichtbaar

Wat zijn de ins en outs van onze energievoorziening? Wat verbruikt een gemiddeld gezin nu eigenlijk? Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) heeft hierover het boekje ‘De rekening voorbij’ uitgebracht. Daarin wordt in begrijpelijke taal een beeld geschetst van onze huidige energiebehoefte en hoe daarin wordt voorzien.

70.000 kWh per persoon per jaar

Gesteld wordt dat ons energieverbruik voor 85% onzichtbaar is. Uit de gegevens van het CBS blijkt dat we in Nederland met zijn allen jaarlijks ruim 1150 TWh (terawattuur) aan energie gebruiken in verschillende vormen, voornamelijk aardgas, aardolie en steenkool. Een TWh is een miljard kWh. Dit komt neer op 193 kWh per persoon per dag, ofwel 70.000 kWh per persoon per jaar. Dat is ruim zes maal de hoeveelheid geregistreerde energie die ons in rekening wordt gebracht door het energiebedrijf en aan de pomp. Het boekje is hier te downloaden.

nul op de meter woning

‘Nul op de meter’ woning timmert aan de weg

Stroomversnelling, een initiatief van zes corporaties en vier bouwpartijen, heeft onlangs in Arnhem het eerste prototype van een ‘nul op de meter’-woning gerealiseerd. Dit is een woning met technische aanpassingen, die leiden tot een energierekening van nul.

Energierekening

Bij het verlagen van energieverbruik in huis wordt meestal gedacht aan minder elektriciteit. Maar elektriciteit neemt bij een gemiddelde woning maar 23% voor zijn rekening. Het gaat vooral over de warmtevraag. En dan hebben we het over gasverbruik. Kijk maar eens naar de energierekening.

Energieneutraal

Voor het energieneutraal maken van een woning is meer nodig. De testwoning in Arnhem is van een nieuwe ‘huid’ voorzien. Ze heeft een voorgefabriceerde gevel- en dakelementen. Het dak heeft zonnepanelen. De ventilatie gaat via een warmte-terugwinning-installatie. Warme lucht, die uit de woning wordt afgezogen, verwarmt buitenlucht voor, die weer in de woning wordt geblazen. Een zon-thermisch paneel levert warm water om te douchen en voor ander huishoudelijk gebruik.

Woonlasten

Stoomversnelling wil aantonen dat het energiekostenneutraal aanpassen van bestaande woningen goed mogelijk is. Het initiatief kijkt naar renovaties bij naoorlogse rijtjeshuizen tot ‘nul op de meter’ woningen en wil er 111.000 realiseren. Via het netwerk van Energiesprong zijn meer partijen enthousiast geworden. Insteek van Stroomversnelling is dat de maandelijkse woonlasten voor de huurders gelijk blijven. Zij betalen hun energierekening niet meer aan het energiebedrijf, maar aan de woningbouwcorporatie. Voor dat geld knapt de corporatie met het bouwbedrijf de woning op. De woning wordt zo goed verbeterd dat de energiemeter over een jaar gemiddeld op nul uitkomt.

Ons huis verdient het

De 13 miljard euro per jaar, die betaald wordt aan energiekosten door bewoners van koop- en huurwoningen, zou ook besteed kunnen worden aan het energieneutraal maken van huizen. Zo is althans de gedachte van de initiatiefnemers van Ons huis verdient het. Via Nudge is een campagne begonnen om duidelijk te maken dat er veel vraag is naar ‘nul op de meter’-woningen. Woningeigenaren en huurders kunnen dat laten weten door hun huis op de kaart te zetten. Het stimuleert het kabinet om obstakels in wet- en regelgeving weg te halen en financieringsconstructies mogelijk te maken. Te denken valt aan extra hypotheekruimte van banken voor ‘nul op de meter’-woningen om grote woning-gerelateerde investeringen te doen. Ook kan zo de bouwindustrie  gestimuleerd worden om te komen met betaalbare duurzame woningaanpassingen. Stroomversnelling is zelf bezig met het uitwerken van een servicekosten regeling, die woningbouwcorporaties in staat stelt de energielast van hun huurders om te zetten in een ‘nul op de meter’-renovatie.

 

 

Studenten HAN bouwen solarboot

Acht studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ontwikkelen een zonaangedreven boot, een zogeheten solarboot. Momenteel zijn ze een mal van piepschuim aan het maken in een loods van Qconcepts in Doetinchem, een bedrijf dat is gespecialiseerd in de bouw van onder meer boten.

De studenten vinden het zelf een uniek project, omdat ze de boot helemaal zelf maken. Het vaartuig heeft straks vier zonnepanelen waarmee energie wordt opgewekt. Is er te weinig zon, dan vaart de boot verder op de accu van de elektromotor. Het is de bedoeling dat de studenten met hun eigen gebouwde zeilboot met zonnepanelen meedoen aan de zeilrace DONG Solar Challenge in Friesland en Groningen.

Leerproces

De studenten leren met dit project hoe ze een boot bouwen en hoe ze verschillende technieken moeten toepassen. Zo bouwen studenten Lucas Bergman en Milan van de Veerdonk de boot. Sander Knuvers houdt zich bezig met de softwaremogelijkheden. Hij bekijkt hoeveel energie van de zon is opgeslagen of dat ze op de accu van de elektromotor verder moeten varen. Het is een technische vaarrace waarbij uiteraard wordt gelet op de hoeveelheid zon tijdens de wedstrijd.

4 zonnepanelen

De kale boot zal 25 kilo wegen. De zonnepanelen wegen 4 keer 15 kilo en kunnen maximaal 1100 watt leveren. Het team wil niet prijsgeven hoeveel de solarboot straks met bestuurder zal wegen, omdat ze deze informatie niet willen delen met de concurrentie.

Pasen

Rond Pasen moet de boot klaar zijn. Volgens Jurian Rademaker van Qconcepts in Doetinchem ligt de druk hoog, omdat de studenten op 28 juni al met de eigen gebouwde boot willen meedoen aan de solarzeilrace in Friesland en Groningen. 21 scholen -en of bedrijfsteams doen mee aan deze wedstrijd in de A klasse, een hoge categorie voor boten met één persoon aan boord.

Monaco

Ook is er van 10 tot 12 juli een Solar 1 race in Monaco. Het is nog onduidelijk welke HAN-student daaraan mag meedoen. Ze willen allemaal wel deelnemen aan deze internationale race op zee.
Dit artikel is met toestemming overgenomen van Omroep Gelderland.

Energy VentureLab

Energy VentureLab van start in Noord-Nederland

Energy VentureLab is één van de nieuwe VentureLabs, die zijn opgezet in Noord-Nederland na het succes in Twente. Het biedt ambitieuze (startende) ondernemers in energie en duurzaamheid ondersteuning bij het starten en laten groeien van hun onderneming. Energy VentureLab staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in de enorme potentie voor ondernemerschap in de energieketen.

25 jaar

VentureLab is een formule die is ontwikkeld onder leiding van prof. dr. Aard Groen van de Universiteit Twente en gebaseerd is op meer dan 25 jaar praktijkervaring en wetenschappelijk onderzoek. Het biedt een intensief, uitgebalanceerd programma met kennis, business coaching en faciliteiten. Ook in Brazilië en Griekenland worden er nu VentureLabs opgezet.

Internationale award

VentureLab International kreeg eind 2013 een internationale award als het wereldwijd best presterende business development programma in de categorie ‘Groei’. Die award is het resultaat van de opmerkelijk goede prestaties van VentureLab-deelnemers. De 230 deelnemende bedrijven tussen 2009 en 2011 waren na een jaar gemiddeld met maar liefst 10 fte gegroeid.

Energie bijeenkomst

Op 20 maart maart organiseert Energy VentureLab de bijeenkomst ´Word energieondernemer!´ voor mensen die alles willen weten over de businesskansen in de energieketen. Prof. dr. Aard Groen en Volko de Jong gaan onder meer in op het vermarkten van diensten en producten op energiegebied.

zonne-energie klimaatmonitor

Apeldoorn Gelderse koploper zonne-energie

In Gelderland zijn de koplopers in het vermogen van zonne-energie: 1. Apeldoorn, 2. Berkelland en 3. Nijmegen. Arnhem komt op de 6e plaats.

Stijging 214%

In het afgelopen jaar is het vermogen van zonne-energie met 214% gestegen, dat is aangemeld bij de Nederlandse netbeheerders. Dit blijkt uit cijfers van de Klimaatmonitor. Eind 2013 was bij de netbeheerders 665,4 megawatt aan zonne-energie aangemeld. Een jaar eerder was dat 211,3 megawatt. Vooral de laatste vier maanden van 2013 was de groei groot.

Kaartje

In onderstaand plaatje is per gemeente het vermogen in zonne-energie te zien. Landelijk staat Amsterdam bovenaan, gevolgd door Haarlemmermeer en Zuid-West Friesland. De gemeente met het laagste vermogen is Rozendaal.

Dit artikel is met toestemming mede gebaseerd op GroeneCourant.nl.

tennet investeringen

TenneT wil 5 miljard investeren

TenneT is van plan de komende 10 jaar 5 miljard euro te investeren om Nederland een hoge zekerheid van levering van stroom te blijven geven en om de verdere verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening mogelijk te maken, zoals afgesproken in het Nationale Energieakkoord2 (SER).

Power-hub Noordwest-Europa

TenneT geeft aan dat de groei van windenergie op zee en op land door zijn investeringsprogramma goed is in te passen in het hoogspanningsnet. Met de realisatie van de internationale verbindingen met Groot-Brittannië (BritNed) en Noorwegen (NorNed), de mogelijke aanleg van een kabelverbinding met Denemarken (COBRAcable) en de uitbreiding van de interconnectiecapaciteit met België en Duitsland groeit Nederland uit tot de power-hub van Noordwest-Europa. Hierdoor kunnen o.a. overschotten in duurzame energieproductie efficiënter in de regio Noordwest-Europa worden benut.

Netuitbreiding

Door wijzigingen in de ontwikkeling van productievermogen in Eemshaven lijkt er in de planning ruimte te ontstaan om de netuitbreiding in Noord Nederland (Noordwest 380 kV) gefaseerd aan te leggen. Hier zal op korte termijn uitsluitsel over komen.
Dit en meer staat in het TenneT KCD Investeringen (KCD) 2013 dat TenneT onlangs heeft aangeboden aan de Autoriteit Consument & Markt.

Interview: civiel technicus stort zich op windenergie

Civiel technicus Marco Raafs specialiseerde zich in windenergie op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De net afgestudeerde vertelt hoe en waarom. “De windenergiebranche groeit. Als ik over tien jaar terugkijk, ben ik blij dat ik ben ingestapt.”

Vier jaar geleden startte je een opleiding Civiele Techniek op de HAN. Waarom?
“Ik keek vroeger naar bouwprogramma’s, zoals Megastructures op Discovery Channel en National Geographic. Toen ik die grote bouwwerken op televisie zag, dacht ik: daar wil ik aan meewerken. In de loop der jaren werd dat idee concreter. Voordat ik aan mijn studie begon, wilde ik meebouwen aan de infrastructuur in ontwikkelingslanden. Voornamelijk aan bruggen en waternetwerken. Tijdens mijn studie kwam ik erachter dat daar weinig mee te verdienen is, dus ben ik een andere richting op gegaan.”

Waar komt jouw passie voor techniek vandaan?
“Ik ben opgegroeid met techniek. Mijn vader heeft een elektrotechnisch bedrijf, waar ik een tijdje heb gewerkt. Ik heb zelfs Elektrotechniek gestudeerd, maar die studie was toentertijd te theoretisch voor mij. Daarom heb ik de overstap gemaakt naar Civiele Techniek.”

Aan welke projecten heb je gewerkt tijdens jouw studie?
“Max Bögl, het Duitse bedrijf dat samen met BAM Civiel aan de nieuwe stadsbrug in Nijmegen werkte, was mijn stageverlener. Ik hielp met de kwaliteitsbewaking en communicatie. Er moest een Nederlands aanspreekpunt komen. Dat laatste was niet helemaal wat ik wilde. Ik stond te ver van de techniek af.”

Na jouw stage heb je de minor Wind Energy Project Management gevolgd. Hoe sloot die aan bij jouw ambities?
“De windenergiebranche is nieuw en groeiende. Ik wilde instappen bij een techniek die heel groot gaat worden. De techniek is niet heel ingewikkeld, als het ik die vergelijk met een brug. Maar de bouwwerken zijn zo massaal, dat die andere uitdagingen met zich meebrengen. Als je een windmolen neerzet, zet je een stalen buis in de grond. Maar die buis heeft wel een diameter van zes meter.”

Hoe zat de minor in elkaar? 
“De HAN stelt de minor samen met OutSmart. Dat bedrijf houdt zich bezig met de hele levenscyclus van een windturbine of windmolenpark. Het bedrijf doet onder andere het technisch management voor een windmolenpark ten noorden van de Waddenzee.
Tijdens de minor kregen wij een pakket landen, waar wij onderzoek naar moesten doen. We wilden weten in welk land het de moeite waard was om winenergie op te wekken. Spanje stond bijvoorbeeld op de lijst. Maar daar heeft de overheid onlangs verstrekte subsidies teruggetrokken. Daardoor is het vertrouwen verdwenen. Bedrijven investeren daar niet meer. Uiteindelijk bleven er drie landen over: Nederland, Denemarken en Duitsland. Daar worden subsidies verstrekt, is genoeg ruimte en voldoende kennis. Vervolgens kregen wij de opdracht om onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor een windmolenpark. Wij kregen winddata, turbinestatistieken enzovoorts.”

Nu ben je afgestudeerd. Naar wat voor baan ben je op zoek? 
“Bij mijn toekomstige baan wil ik werkvoorbereiding doen. In de keet zitten. Ik wil tussen de tekenaar en de uitvoerder instaan. Daarnaast wil ik best naar het buitenland. Als een bedrijf mij in Dubai nodig heeft, zit ik morgen in het vliegtuig!”

Heeft u een civiel technicus nodig die verstand heeft van windenergie? Mail Marco: mraafs[at]gmail.com

Provincie vult fonds Gelderland voor Innovaties met 10,6 miljoen euro

Door het succes van de eerste 4 miljoen euro in het fonds Gelderland voor Innovaties steekt de provincie Gelderland nu 10,6 miljoen euro in Gelderland voor Innovaties II. Het fonds wordt beheerd door Participatiemaatschappij Oost Nederland NV (PPM Oost), die vanuit het fonds achtergestelde leningen verstrekt aan kansrijke, innovatieve Gelderse bedrijven.

Voor de nu beschikbare 10,6 miljoen euro geldt dat het de komende jaren in bedragen van maximaal 75.000 euro wordt uitgekeerd aan (kleine) ondernemers die een financiële steun in de rug kunnen gebruiken om hun innovatie tot een succes te maken. Het bedrag wordt verstrekt als achtergestelde lening. Een van de voorwaarden is dat de betreffende ondernemer ook zelf, of via derden, een gelijke investering doet. Na uiterlijk twee jaar moet een begin worden gemaakt met het aflossen van de lening.

Sylvia Kortenraij van PPM Oost: “Het idee moet innovatief  zijn: een voorloper in de markt, dus de eerste, snelste of de beste. Soms is dat een nieuw product, maar het kan ook zijn dat iemand als eerste bestaande technieken aan elkaar koppelt, waarmee nieuwe toepassingen mogelijk zijn. De andere voorwaarden zijn onder meer: de ondernemer moet een Gelderse MKB’er zijn of zich in Gelderland willen vestigen en het project moet passen in de sectoren Energie- en Milieutechnologie, Agro-Food, Life Sciences & Health, Maakindustrie, Logistiek of Vrijetijdseconomie.

Hier vind je meer informatie en de contactpersonen voor Energie- en Milieutechnologie van PPM Oost.

Middelen voor kansrijke innovaties in Gelderland

Voor innovatieve bedrijven en starters op het gebied van energie- en milieutechnologie in Gelderland zijn er diverse stimuleringsmogelijkheden.

GreenTechAlliances en PPM Oost
Elke donderdag houden GreenTechAlliances en participatiemaatschappij PPM Oost voor relaties van kiEMT een financieringsinloopspreekuur van 9.00 – 12.00 over het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland. Het fonds richt zich onder andere op de financiering van innovatieve projecten van Gelderse MKB-bedrijven, die actief zijn op het gebied van energie- en milieutechnologie. Bedrijven kunnen zowel met als zonder afspraak gebruik maken van het inloopspreekuur. Het is gratis.

Adres: Eusebiusbuitensingel 28, 6828 HW Arnhem
U kunt contact opnemen met Jacqueline Bax: 026 – 446 14 69, info@kiemt.nl

Greenhouse
Greenhouse is een incubator voor starters in cleantechnologies (energie- en milieutechnologie). Greenhouse wil ondernemend talent een vliegende start geven en optimaal laten groeien. Bij cleantech gaat het over efficiënter gebruik van energie, het optimaliseren van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het minimaliseren van de negatieve gevolgen voor het milieu. En dat alles met behoud van economisch toegevoegde waarde. Die combinatie van ecologie en economie is de reden dat het Greenhouse bestaat. De partners van Greenhouse vertrouwen in cleantech als groeiende sector, die van groot belang is voor de toekomst. Zij vinden dat innovaties in cleantech belangrijk zijn en een kans verdienen. En omdat innovaties vooral bij start-ups ontstaan, investeren zij graag in die ondernemers.

Adres: Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem
U kunt contact opnemen met Louis de Boer: 06 54 75 44 88, louis@greenhouse-arnhem.nl.

Gelderland Valoriseert!
Ook Gelderland Valoriseert! is er voor startende bedrijven op het gebied van energie met een goed idee voor een innovatie, en ondersteunt ze bij het realiseren van hun plannen. Of het nu gaat om de ontwikkeling van een idee naar een concreet concept of prototype, advisering over eigendomsbescherming, het schrijven van een gedegen ondernemingsplan of het zoeken van partners of financiering. Gelderland Valoriseert! kan ‘ vriendelijke’ leningen verstrekken en coachen.

U kunt contact opnemen met Christiaan Holland: 026-3691920, christiaan.holland@han.nl.

Nieuwe minor duurzame energie: Green S-Team

Het Instituut Engineering van de HAN heeft met SEECE, het Centre of Expertise Duurzame elektrische energie, de nieuwe minor Green S-Team opgezet. De minor gaat in september van start en staat open voor alle hbo-studenten techniek in Nederland.

De studenten werken in de minor samen met studenten van allerlei disciplines aan realistische projecten en tastbare producten, die relevant zijn voor de transitie naar duurzame energie. Ze krijgen inzicht in hoe het er in het energiewerkveld aan toe gaat en wat ze ervoor kunnen betekenen. De multidisciplinaire teams worden gestimuleerd nieuwe ideeën, technieken en oplossingen te ontwikkelen. Ook komen de studenten in contact met studenten uit andere landen via challenges (wedstrijden) en met internationaal opererende bedrijven.

Behoefte
Met deze minor wil SEECE (met partners als Alliander, TenneT, DNV KEM, ALfen en KIEMT) een bijdrage leveren aan de lange termijn doelstelling van de Nederlandse overheid en de EU om over te schakelen op een duurzame energievoorziening. Ook op korte termijn moet er flink wat gebeuren. In 2020 willen we in Nederland 14% van onze energie duurzaam opwekken, terwijl we nu op zo’n 5% staan. Veel bedrijven en instellingen zullen producten en diensten gaan leveren die hierop inspelen. Hun behoefte zal toenemen aan hbo’ers met specifieke kennis op dit vakgebied en nieuwe verfrissende ideeën.
Meer info en aanmelden voor studenten

Out-of-control
Ook in de nieuwe minor Out-of-Control van de HAN speelt duurzame elektrische energie een rol: energieconversie, opslag en buffering van elektrische energie gerelateerd aan Smart Grids en micro-grids (lokale off-grid energievoorziening). Kern van deze minor is het ontwikkelen van fundamenteel inzicht en praktische vaardigheden op het gebied van meet- en regeltechniek die in bijna alle apparaten en systemen terug te vinden is.