Uw nieuwe woning van stro of zandzakken?

Twee innovatoren in Gelderland richten zich op minder voor de hand liggende bouwmaterialen voor woningbouw. Zou een moderne en comfortabele woning van stro of zandzakken ooit werkelijkheid worden? En ligt de markt hiervoor in Europa of elders op de Wereld? Persoonlijk heb ik me verbaasd over de antwoorden die ik van ondernemers Marlon Kratz en Pim Hondeveld kreeg.

Lees verder

Garage van de Toekomst is gestart

Om de toekomstige automonteur opgewassen te laten zijn om de technische veranderingen aan te kunnen in de mobiliteitsindustrie is de Garage van de Toekomst (e-Garage) gestart.

Met subsidiegelden van Provincie Gelderland en de hulp van het lokale bedrijfsleven heeft het Opleidingscentrum Rijn IJssel het onderwijs aangepast op de nieuwe en toekomstige voertuigen. De studenten van de afdeling automotive krijgen te maken met diverse typen van voeruigen en hun aandrijvingssysteem zoals de hybride, electrische en waterstof aangedreven voertuigen. het complete lessenpakket is hierop aangepast.

En het Rijn IJssel is verder gegaan. Om studenten bewust te maken van energieopwekking- en gebruik is het dak van de garage voorzien van zonnepanelen en zijn alle lokalen verlicht door ledlampen. Opwekking en gebruik van energie is te volgen via een beeldscherm in de school en via een monitoringssysteem op internet.

Een klaslokaal is voorzien van gekleurde ledverlichting. Het blijkt dat kleur en lichtintensiteit invloed heeft op de gemoedstoestand van de student en dus ook op de leerprestaties. Via een ingenieus systeem kan het licht beinvloed worden naar relatie met de activiteit die van de student gevraagd wordt. Samenwerken of het afleggen van een toets doet een ander appel op de student en dus wordt de lichtwarmte daar op aangepast.

Voor informatie klik hier.

Werken en leren in de wereld van duurzame energie

De HAN start in samenwerking met SEECE en bedrijven uit de energiesector een vierjarige deeltijdopleiding elektrotechniek gericht op duurzame elektrische energie. Deelnemers werken drie dagen in de energiesector en gaan twee dagen naar school. Iemand komt in aanmerking wanneer hij/zij een mbo-4 diploma of een havo/vwo-diploma met een N-profiel heeft.

Lees verder

Faculteit economie en management ondersteunt Energienext

Bij alle duurzame energie vraagstukken die opgelost worden door innovatieve ondernemers komen tal van andere niet technische vraagstukken om de hoek kijken. De Faculteit economie en management heeft tal van opleidingen waar studenten voor ondernemers bijdragen kunnen leveren op tal van bedrijfsvoeringsterrein. Een greep: Kostenonderzoek, marktonderzoeken, communicatieplannen, etc. bericht of u gebruik wilt maken van de inzet van studenten.

 

ICdubo huis krijgt 3e leven

Het ICdubo huis van VBI krijgt een derde leven.

Afgelopen week is het Ecoprefab huis van VBI, een energieneutrale woning, bij ICdubo uit elkaar gehaald en verhuisd naar het Greenhouse op het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem.

Daar zal dit huis op het proefveld van het Greenhouse weer opgebouwd worden en beleeft daar zijn derde leven.

Onderzoekers en studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zullen dit object gebruiken voor onderzoek op het thema duurzame energie en duurzaam bouwen. Samen met ondernemers uit de bouwkolom zullen vanuit het Innovatielab Duurzaam Bouwen de komende jaren verschillende onderzoeken op deze thema’s uitgevoerd worden.

Het proefveld wordt door Greenhouse ter beschikking gesteld aan de HAN voor onderzoek en onderwijsdoeleinden.

 

Ofoil wint publieksprijs Jan Terlouw

O-foil heeft tijdens het congres van Green Tech Alliances op 25 november de publieksprijs van de Jan Terlouw award gewonnen. O-foil levert systemen gebaseerd op vleugelvoortstuwing. In plaats van aandrijving door een schroef is een methode van voortstuwing van schepen ontwikkeld die is gebaseerd op de natuur.  In vergelijking met de traditionele scheepsschroef, zijn de O-foil systemen zuiniger (40-50%), schoner en stiller. Deze systemen zijn met name geschikt voor de binnenvaart en geven een impuls aan deze sector.

Solar Boat Race in Arnhem voor studenten

De jaarlijkse Dong Energy Solar Boat Race vindt in 2014 plaats in Groningen en Friesland met een uitstapje naar Monaco. Noem dat de eredivisie van de solar boat race. Om continuiteit te creëren wordt er een eerste divisie ingericht voor studenten, de experts van de toekomst. In 2014 vindt er in deze eerste divisie ook een wedsrtijd plaats in Arnhem. Dong Energy Solar Challenge, de (v)mbo scholen in Gelderland, Kennis Centrum Bètatechniek, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Gemeente Arnhem, Green Tech Alliances en het Industrie Park Kleefse Waard hebben afgesproken hier gezamelijk hun schouders onder te zetten.

 

Voor meer informatie over de Solar Race, klik hier.

Eerste Wiki House van Nederland in Arnhem opgebouwd

Het eerste Wiki House van Nederland is gerealiseerd op de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Een Wiki House is een Doe het Zelf bouwwerk op basis van een open source bouwtekening die door iedereen van het net gehaald kan worden. De HAN en het Transitieteam hebben in opdracht van het Programma Gelderland Valoriseert een bouwtekening gekozen, materiaal laten frezen met een CNC machine en uiteindelijk gebouwd. Bij het Instituut Built Environment in Arnhem is door studenten bouwkunde tijdens de dag van de duurzaamheid in 3 uur tijd het bouwpakket in elkaar gezet. De volgende stap in het project is dat door studenten elektrotechniek de energiehuishouding van het Wiki House wordt ontwikkeld. Dit zal gebeuren in de vorm van gelijkspanning waarmee zonnepanelen zonder omvormer direct energie leveren voor een beparkt aantal apparaten. Op deze manier zal het Wiki House geschikt worden gemaakt voor studentenhuisvesting.

Dr. Ten wint Jan Terlouw prijs

De accu met zeezout van het bedrijf van Marnix ten Kortenaar heeft de Jan Terlouw prijs gewonnen.  Dr. Ten ontwikkelde een batterij van zeer goedkoop materiaal,  die stabieler en schoner is dan welke andere batterij ook. Daarmee is het mogelijk goedkoop lokaal energie op te slaan. Jan Terlouw reikte de prijs van € 10.000 en acht adviesdagen uit op maandag 25 november tijdens het GreenTech congres in Apeldoorn.

Systeemdenken in de energietransitie

De energietransitie verandert niet alleen de energiebranche, maar ook het ecosysteem waar de energiesector onderdeel van is. ‘Zonder systeemdenken is een smart grid niet mogelijk’, vertellen stuurgroepleden van smart-grid-inspiratiecentrum WattConnects.

Systeemdenken is dus essentieel en actueel. Waarom? Dat vertellen Roland van der Pouw (directeur van Liandon) en Theo Bosma (hoofd DNV Research and Innovation).

TB: “Dit is het moment om een discussie over systeemdenken aan te gaan. Het aantal renewables stijgt – vooral in Duitsland zien we een exponentiële groei – en het aantal applicaties in het grid neemt toe. We staan aan de vooravond van heel veel verandering.

Onze netwerken moeten snel slimmer worden en zonder systeemdenken is een smart grid niet mogelijk. De gebruiker, de producent en de netwerkbeheerder zijn van elkaar afhankelijk. We hangen met zijn allen aan een systeem. Wanneer energie anders wordt opgewekt, moet of het gedrag van de consument veranderen of het netwerk.”

RvdP: “Het is belangrijk om grensoverschrijdend te opereren op energiegebied en integraal te denken. Het energieakkoord dat door de SER werd gesloten is een mooi voorbeeld: er ligt een akkoord waar alle stakeholders het mee eens zijn, maar in de Tweede Kamer geeft het enorme problemen. Ik sprak onlangs met een politicus die lokale opwek onzin vindt. Hij noemde het ‘soldaten op zoek naar een oorlog’. Er zijn altijd buitenstaande partijen die anders denken dan de partijen binnen de energiesector.”

TB: “Samenwerking is noodzakelijk maar ook voordelig. Als we op een gegeven moment renewables gebruiken, kunnen producenten met consumenten afspreken dat ze hun gebruik veranderen. Op die manier hoeven we geen dure oplossingen te verzinnen.

Dat soort situaties doen zich nog niet voor, maar we gaan er vanuit dat in de toekomst gigawatts aan zonne-energie worden opgewekt. Om die te reguleren, kunnen we investeren in energieopslag maar we kunnen ook het energiegebruik beter over de tijd spreiden. De warmtepomp eerder of later uitzetten bijvoorbeeld.”

RvdP: “Systeemdenken levert Liander al veel op. We werken samen met bedrijven die vooruitstrevend zijn in het ontwikkelen van technologie die relevant is. Duurzame gebiedsontwikkeling en elektrisch vervoer worden zelfs in een aparte bedrijfsomgeving georganiseerd. We verwachten dat de impact hiervan op onze netten groot is.”

TB: “Watt connects helpt bij het realiseren van nieuwe samenwerkingen. Het inspiratiecentrum brengt mensen en bedrijven samen. Die kunnen hier van gedachten wisselen. Daarnaast is er een demonstratietafel die het hele energiesysteem laat zien en alle regels die daarbij horen. Niet alleen het grid, niet alleen de generator, alles.”

RvdP: “We besturen het inspiratie- en demonstratiecentrum met vier partijen uit de energiesector. Hoewel een aantal partijen zich slechts focust op elektriciteit, bespreken we ook gas en warmte. Deze energiesoorten zijn immers onderling uitwisselbaar.”

4 december vindt een symposium over systeemdenken plaats bij WattConnects, het inspiratiecentrum over smart gridsin Arnhem. Klik hier voor meer informatie

Nominaties Jan Terlouw Innovatieprijs bekend

Stichting kiEMT nomineerde woensdag 30 oktober vijf energieprojecten voor de Jan Terlouw Innovatieprijs 2013.

Deze jaarlijkse prijs is in 2011 door Stichting kiEMT in het leven geroepen om duurzame innovaties en nieuwe bedrijvigheid op EMT-gebied in Oost-Nederland een extra impuls te geven.

Een expertcomité onder voorzitterschap van Jan Terlouw nomineerde de volgende inschrijvingen:

O-foil BV: een op- en neergaand voortstuwingssysteem voor schepen (geïnspireerd op de zwembeweging van dolfijnen) dat een brandstofbesparing tot 50% oplevert;
Bredenoord E-saver: dit hybride aggregaat bespaart tot 40 % brandstof, stoot tot 40% minder CO2 uit en maakt minder geluid;
• Foreco Dalfsen BV: Nobelwood® FRX, een methode die zacht naaldhout duurzaam, sterk, stabiel en brandvertragend maakt;
Plant-E: grootschalige elektriciteitsproductie met levende planten, waardoor bijvoorbeeld groene daken duurzame stroom leveren;
Dr. Ten: een recyclebare zeezoutbatterij die goedkoper, stabieler en schoner is dan welke bestaande batterij ook.

De winnaar wordt bekend op het GreenTech Congres op 25 november. De economische waarde die de innovatie vertegenwoordigt staat centraal bij de verkiezing. Tijdens dit EMT-congres maakt Jan Terlouw persoonlijk de winnaar bekend. Van alle innovaties is een filmpje gemaakt, aan de hand daarvan kunnen aanwezigen hun stem uitbrengen voor de publieksprijs van 1000 euro. De hoofdprijs bedraagt 10.000 euro en acht adviesdagen voor verdere commercialisering van de innovatie.

HAN-autotechniek ontwerpt elektronische motorfiets

HAN Motomotive wil, op basis van aanwezige kennis en ervaring binnen de opleiding Autotechniek, in ongeveer 3 jaar een elektrische motorfiets realiseren; de E-Bike. Over een jaar wordt een compleet conceptontwerp opgeleverd. Als er dan voldoende investeerders zijn gevonden, kan deze motorfiets in 2 jaar tijd worden gerealiseerd mèt kenteken.

3D-model
Een projectgroep met studenten gaat in het studiejaar 2013-2014 werken aan het ontwerpen van een ‘goede’ body. Door middel van CFD (Computational Fluid Dynamics) zal een optimum gevonden moeten worden en dit op schaal valideren in een windtunnel. Het 3D-model dat hiervoor geprint wordt, zal tijdens de testen vergeleken worden met een bestaand schaalmodel om de relatieve verschillen aan te kunnen tonen.

Daarnaast is in september een stagiair gestart met het vinden van financiering voor de veelal dure aandrijfonderdelen. Een andere stagiair ontfermt zich over het ontwerp van de swingarm, de achterwielophanging van de motorfiets.

Actieradius
Het is de bedoeling dat HAN Motomotive een technisch ‘goed’ concept ontwerpt in plaats van concessies te doen aan de bestuurder of de markt. Een grote actieradius is de voornaamste reden hiervoor.

De actieradius is de afstand die een voertuig kan afleggen zonder tussentijds van buitenaf energie aan het voertuig toe te voegen (meestal zonder te tanken).

Doelstelling
De doelstelling van het project is het ontwerpen van een lichtgewicht conceptchassis voor een volledig elektrische motorfiets. Daarbij geldt dat de motorfiets bij iedere rijstijl tot een snelheid van 120 kilometer per uur, een gegarandeerde actieradius heeft van 100 kilometer of meer.

Bron: HAN motomotive

Geen wind? Uit die airco!

Inwoners van Hawaii werken actief mee aan een onderzoek naar ‘the grid of the future’, door energieverbruik te verminderen wanneer de wind niet waait.

Er vindt steeds meer onderzoek plaats naar energienetwerken die om kunnen gaan met de onvoorspelbare energiepieken en – dalen die duurzame bronnen met zich meebrengen. Zo schreef EnergieNext onlangs over de nieuwe HAN-lector meet- en regeltechniek Aart-Jan de Graaf die het belang van smart grids benadrukt. Hij vertelde tijdens zijn intreerede over de mogelijkheid om elektrische auto’s te gebruiken voor energieopslag, zodat deze stroom aan het net kunnen leveren wanneer de wind niet waait en de zon niet schijnt.

Er zijn ook andere opties, blijkt uit een praktijkvoorbeeld op het afgelegen Hawaii. Onderzoekers rekruteren grote energieverbruikers, zoals hotels en scholen, en sturen die een bericht wanneer de wind gaat liggen. De gebruikers verminderen vervolgens hun stroomverbruik. Hoe dit precies werkt? Luister naar deze radioreportage van de Amerikaanse omroep NPR.

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/117602215″ width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]

Wordt de complexe energiepolitiek van Shell overbodig?

De documentaire Big Data: de Shell Search laat zien welke complexe, politieke verbindingen nodig zijn om energie te winnen in Iran. Wordt dit soort energiepolitiek overbodig dankzij duurzame energie?

De transitie van fossiele naar duurzame energie heeft niet alleen gevolgen voor het milieu en de portemonnee. Naarmate aardolie en -gas irrelevant worden, vervagen productieketens en alle machtsverhoudingen die daarbij horen. Duurzame energie geeft bedrijven de mogelijkheid om hun stroom lokaal op te wekken of geeft ze in ieder geval de keus om dat te doen in een gebied waar politieke omstandigheden gunstig zijn. Nu is dat anders. Deze Tegenlichtdocumentaire laat zien wat nodig is om energie te winnen in Iran, in het olie- en gastijdperk. ‘Ik zie Shell als een hele politieke organisatie die voortdurend bezig is met het leggen van verbindingen tussen overheden, diplomaten, geheime diensten en militairen. Dat moeten ze doen omdat dat de manier is waarop je de productie van olie en gas voor elkaar krijgt’, vertelt onderzoeksjournalist Marcel Metze.

Drie ontwikkelingen die de energiemarkt op zijn kop zetten

Het Financieele Dagblad publiceerde 21 oktober een artikelreeks over de energietransitie. Drie ontwikkelingen die de markt beïnvloeden, op basis van de berichtgeving.

‘Nieuwe technologieën, lokale opwek en veranderend gedrag van consumenten zet de energiewereld op zijn kop’ vertelt Jeroen van Hoof, voorzitter van de Europese energiegroep, aan het FD. Hoe? De krant geeft een aantal voorbeelden.

Nieuwe technologieën
‘De markt is zo heftig in beweging, dat het logisch is dat nieuwkomers uit bijvoorbeeld de IT-sector zich melden’, zegt Jan-Paul van Term van de Amerikaanse consultant AT Kearney tegen het FD. Zo heeft Google serieus overwogen om zich op de Europese energiemarkt te storten. Met Google PowerMeter wilde het consumenten gratis inzicht geven in hun verbruik. Google ziet kansen in het managen van gebruiksgegevens, zoals ze dat al doen met informatie op internet.

Volgens Van Term zijn dit soort concurrenten een bedreiging voor de energiebedrijven. ‘Geld verdienen met energie-informatie is een potentiële groeimarkt voor energiebedrijven. Als ze tegenover spelers als Google komen te staan, wordt dat een grote strijd’, aldus Van Term.

Energie-informatie is onder andere van belang voor het functioneren van slimme energienetwerken, oftewel smart grids. Deze netwerken moeten de opslag van overtollige energie combineren met fijnmazige sturing van vraag en aanbod via variabele stroomprijzen, zowel centraal als decentraal.

Lokale opwek
Uit onderzoek van accountants- en adviesbureau PwC onder 53 bestuurders van energiebedrijven in 35 landen blijkt dat de opkomst van lokaal opgewekte energie de financiën van grote, Europese energiebedrijven onder druk zet. Meer dan 90 procent van de ondervraagden geeft aan dat de huidige verdienmodellen op termijn niet houdbaar zijn.

Dat komt onder andere doordat lokaal opgewekte energie sneller opkomt dan veel bedrijven hadden verwacht. ‘Windenergie gaat volgens plan, maar vooral zonne-energie gaat veel harder dan we hadden gedacht’, zegt Gertjan Lankhorst, ceo van gashandelsmaatschappij GasTerra. Dat is een probleem. Veel investeringsbeslissingen over nieuwe energiecentrales zijn jaren geleden genomen, toen veel minder stroom lokaal werd opgewekt. Dit zorgt voor overcapaciteit en lagere energieprijzen.

Veranderend gedrag van consumenten
‘Kort na de liberalisering van de Europese energiemarkt ontstond een ongekende bouwwoede bij de vermogende, pas geprivatiseerde energiebedrijven’, schrijft het FD. Vooral Nederlandse bedrijven zouden teveel centrales hebben gebouwd. Dat gebeurde voor de economische crisis. Nu stokt ook nog eens de vraag naar energie, omdat de consument meer op zijn geld let.

De transitie van fossiele energiebronnen naar duurzame energiebronnen gaat niet zonder slag of stoot. Sommigen zien het somber in voor traditionele energiebedrijven. ‘Het is onvermijdelijk dat energiebedrijven zullen omvallen’, zegt Gertjan Lankhorst. ‘Faillissementen horen bij een markt in transitie. Maar zijn we daar wel klaar voor?’

Lees de artikelreeks in Het Financieele Dagblad van 21 oktober (www.fd.nl)