Smart grids en de consument

Over smart grids wordt veel geroepen en gesproken. Maar wat is het nu eigenlijk en wat betekent dit voor de installatiebranche? Er blijkt in elk geval een aspect vaak onderbelicht: het ‘heropvoeden’ van de gebruikers.

Er zijn verschillende definities van smart grids die grofweg te verdelen zijn in drie categorieën. De eerste bevat technische definities: wat is een smart grid is en hoe steekt het technisch in elkaar. Bijvoorbeeld ‘Smart grids is de communicatie tussen een zonnepaneel en een wasmachine over IP’. Dat is een erg afgekaderde definitie waarbij de vertaling – ‘wat betekent dit voor mij als consument?’ – ontbreekt.’ De tweede categorie definities is te scharen onder de categorie met economische definities. Die zijn dan vooral winst georiënteerd. Denk hierbij aan toonaangevende bedrijven die met ‘de enige smart grid oplossing’ komen. Uiteraard met hun hardware en over hun eigen, gesloten protocol. De laatste categorie is die van functionele definities, waaronder die op Wikipedia: ‘De term smart grid wordt gebruikt voor (toekomstige) technologieën om het elektriciteitsnet te beheren nu steeds meer apparaten worden aangesloten die lokaal een forse vraag of aanbod van stroom op het lokale net veroorzaken: bijvoorbeeld een hele wijk waar iedereen zijn elektrische auto om 17:00 uur aan de lader hangt’.

Functioneel Wat is een smart grid dan functioneel? Kortweg: de communicatie tussen energieopwekking en energiegebruik. Hierbij speelt de slimme meter een grote rol. Een slimme meter is een meter met ingebouwde communicatietechnologie die informatie doorspeelt naar de netbeheerder via TCP/IP. Ook spelen zaken als duurzame bronnen en geregeld verbruik een belangrijke rol. Binnen het herontwerpen van ons energienet wordt het begrip smart grids breed toegepast. Gebruikers van het smart grid zijn zelf in staat om aan het net te leveren door intelligentie die is toegepast in het net. Door het toepassen van een intelligent component in het net is het mogelijk dat het net ‘zelf’ beslist welke weg de stroom aflegt (efficiëntste en/of goedkoopste weg). Hierdoor wordt de traditionele werkwijze van het energienet aangepast. Nu de focus bij opwekken wordt verlegd van centraal naar lokaal (decentraal), wordt onderlinge afstemming van vraag en aanbod steeds belangrijker.

Eindgebruiker Door de woningen en panden te voorzien van duurzame opwekkers en energiebesparende maatregelen toe te passen, is de kans op een overschot aan energie aanwezig. Door het net intelligent te maken en de daarop aangesloten componenten ook te voorzien van intelligentie, is het mogelijk de geproduceerde energie gereguleerd te gebruiken. De functionaliteit voor de gebruiker staat hierbij centraal. Binnen een smart grid communiceert apparatuur met de elektriciteitsmeter en slaat aan op het moment dat de energieprijs laag is. Dat wil zeggen dat de energieprijs afhankelijk is van het energieaanbod. Door deze twee elementen te koppelen wordt het eenvoudiger de energievraag te regelen. Voor de eindgebruiker heeft het als voordeel dat de energierekening direct beïnvloedbaar is door apparatuur alleen in te schakelen op het moment dat er een groot energieaanbod is. Het spel wat ontstaat door het invoeren van een aanbodafhankelijke energieprijs zorgt in theorie voor een bewustere omgang van eindgebruikers met energie. Concluderend kan worden gezegd dat het implementeren van een intelligent net meer voordelen heeft dan nadelen. De bewustwording van het energieverbruik door eindgebruikers staat centraal. De noodzaak van een intelligent net is dermate hoog vanwege de groeiende energievraag, de groeiende decentrale opwekking en het groeiende tekort aan fossiele brandstoffen.

Wordt vervolgd…

Delen:

Als Themaspecialist Duurzaamheid ben ik de intermediair tussen mens en duurzame techniek. Ik help, train en coach de mens in zijn omgang met energie. Ik ben werkzaam bij Leertouwer b.v., een technisch dienstverlener in Barneveld.

Plaats een reactie