Tag archive: Alliander

Ingrid Thijssen benadrukt tekort aan energietechnici tijdens opening studiejaar

De CEO van netwerkbedrijf Alliander, Ingrid Thijssen, droeg donderdag 29 augustus bij aan de opening van het studiejaar. Tijdens haar speech op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) maakte ze duidelijk dat er veel meer energietechnici nodig zijn. ‘Technologie en geld zijn niet het probleem van de energietransitie.’

Lees verder

Operational Network Trainee: ‘engineeren’ en energietechniek leren

Het Operational Network Trainee-programma ging 3 september van start met twaalf deelnemers. Het is de eerste lichting van het traject, waarin trainees leren voor een Associate degree Elektrotechniek / Energietechniek en werkervaring opdoen bij netwerkbedrijf Alliander. ‘Dit lijkt de meest succesvolle cocktail van facetten die het bedrijf én de student verder helpen.’

Lees verder

Veel inspiratie bij Alliander

Dinsdag 10 november was de officieuze opening van het hernieuwde duurzame Alliander kantoor in Duiven. Het is een werkelijk prachtig pand en het is bijna niet te geloven dat ruim 80% van alle gebruikte materialen hergebruikt is, namelijk afkomstig van de oude Alliander-gebouwen die op deze zelfde plek stonden. Ook bijzonder: dit enorme pand is meer dan energie-neutraal: het wekt een enorme lading energie op!

Lees verder

Energiek Arnhem bespreekt EmiA 2.0 op de HAN

Op de faculteit Techniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) werd woensdag 4 februari gesproken over de toekomst van Energie Made in [Arnhem] (EmiA).

Henk Kok, wethouder milieu, energie en landschap, opende de bijeenkomst met een positief bericht: ‘in het coalitieakkoord “Met de stad!” van april 2014 is EmiA opnieuw als speerpunt benoemd. De komende vier jaar blijven wij focussen op EmiA’, zegt Kok.

Hoe wordt het gemeenteprogramma de komende vier jaar vormgegeven? Anders dan voorgaande jaren. Kok bekende – onder toeziend oog van de ‘founding mother’ van EmiA: Margreet van Gastel – dat de energiedoelstellingen van de gemeente niet geheel zijn gehaald.

“Nu moeten we zorgen voor haalbare doelstellingen. Ik wil dat die niet van de gemeente komen, maar van jullie”, zegt Kok. Hij benadrukt dat de gemeente een faciliterende rol heeft. Kok wil met de convenantpartners en andere belanghebbenden bepalen hoe EmiA wordt voortgezet. In april 2015 wordt een voorstel aangeboden aan de gemeenteraad.

Op de HAN werd alvast een aantal belangrijke discussies gevoerd. Tinus Hammink, programmamanager van SEECE en Paul van Hoof, programmamanager van EmiA gingen bijvoorbeeld in op de unieke profilering van Arnhem als elektriciteitsstad. ‘Wat maakt ons nou echt uniek? Wij hebben grote partijen als TenneT, DNV GL en Alliander. Die zorgen voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening in heel Nederland en zelfs in het buitenland’ zegt Hammink.

En die Arnhemse focus op betrouwbaarheid wordt steeds relevanter. ‘Door de transitie naar duurzame energie wordt een betrouwbare levering van elektriciteit een grote uitdaging. Er is genoeg duurzame energie beschikbaar, maar vaak niet op het juiste moment en de juiste plek. Opslag van energie, bijvoorbeeld in accu’s of waterstof, wordt steeds belangrijker. Dat geldt helemaal voor gebieden waar helemaal geen elektriciteitsnet is en de stroom plaatselijk opgewekt en verbruikt wordt. Arnhemse partijen zijn bezig met unieke oplossingen hiervoor’, zegt Hammink.

Start-up-school mikt op energiebranche

Nieuwe bedrijven die werken aan slimme energieoplossingen krijgen geld, faciliteiten en coaching via het Smart Energy Acceleratorprogramma. De catch? Start-ups staan een aandeel van acht procent af.

Het Nederlandse Rockstart Accelerator tilt al langer start-ups van de grond, maar richtte zich niet eerder specifiek op energie. Nu werkt het samen met energiebedrijven – zoals Alliander en Nuon – en focust het op een aantal specifieke thema’s: slimme netwerken, slimme meters, bewustwording, energiebesparing, mobiliteit, energiehandel en meer.

Het Smart Energy Acceleratorprogramma wordt samengesteld met de hulp van vijftig professionals, specialisten en ondernemers. De start-ups ontvangen 20.000 euro en voor circa 45.000 euro aan kantoorruimte, andere faciliteiten en een mentor.

Niet iedereen kan deelnemen aan het programma. Bedrijven schrijven zich tussen 16 september en 31 oktober in, waarna een selectie plaatsvindt. Uiteindelijk worden tien internationale start-ups uitgekozen.