Tag archive: BICON

Cleantech Tour Gelderland 2015

Twaalf bijzondere bedrijven bezocht provincie Gelderland in de cleantech tour 2015. Ik mocht deze tour voorbereiden, samen met mijn collega’s @WillemHuntink en @g_taat (Gerard). Bedrijfsbezoeken om onze nieuwe Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk meer feeling te geven met deze groeiende ‘sector’ die hard werkt aan de energietransitie. Bedrijven waar innovatie centraal staat om de carbon-footprint / milieudruk naar beneden te krijgen en daarmee groene groei te brengen; soms ook wel circulaire economie of biobased economy genoemd. Met alle bedrijven bespraken wij waar zij sterk in zijn, wat hun groeiontwikkeling is en waar ze tegenaan lopen. Trots op deze bedrijven in Oost Nederland breng ik hen graag beeld.

Lees verder

BICON nieuws waaronder nieuwe tender biobest

Midden in de zomerperiode nog even een fikse update over het Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland (#BICON). Excuses voor de lengte van deze blog, dit lijkt nu meer op een nieuwsbrief, beterschap beloofd. Deze poging tot ‘overzicht’ kan daarentegen van meerwaarde zijn met de ‘innovatietafel’ van het Gelders Energie Akkoord (#GEA) voor de deur.

Lees verder

3,3 miljoen voor 7 BIC-ON-projecten

Provinciale Staten van Gelderland hebben op 17 december ingestemd met het beschikbaar stellen van € 1,6 miljoen subsidie voor zeven grensverleggende biobased innovaties. Bedrijven en overheden versterken hiermee de bio-economie in Oost Nederland.

BIC-ON

De Oost-Nederlandse maakindustrie investeert volop in de bio-economie. Daardoor wordt de economische positie en de werkgelegenheid in de regio versterkt, wordt de maakindustrie in Oost-Nederland onafhankelijker van fossiele brandstoffen, en vermindert de uitstoot van CO2.

Sinds dit jaar werken steeds meer bedrijven samen met het Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland (BIC-ON). BIC-ON is een cluster van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die samen Biobased ontwikkelingen in de provincies Gelderland en Overijssel versnellen door samen te werken aan innovaties met vezels, slib, mest, algen of verse biomassa. Deze innovaties leiden tot ‘nieuwe’ grondstoffen voor toepassingen, zoals bio-energie, biomaterialen voor papier & karton, de bouw, textiel en kunststoffen, voeding of zelfs farmaceutische stoffen.

De 7 projecten

Vanuit GreenTechAlliances zijn zeven BIC-ON projecten ondersteund bij de subsidieaanvraag. Bedrijven investeren hierin gezamenlijk ca. € 1,7 mln. Provinciale Staten van Gelderland hebben besloten om voor de volgende projecten een subsidie beschikbaar te stellen:
Verwerking papierslibben tot pyrolyse-olie en mineralen ten behoeve van hergebruik in de papierindustrie, Alucha Management bv, max. € 250.000,- subsidie
In dit project wordt een pilotinstallatie ontworpen, gebouwd en getest waarin papierslib via pyrolyse wordt omgezet in bio-olie en mineralen voor hergebruik in papier. Het project is een opmaat voor een installatie op industriële schaal. Bij gebleken succes kan op deze manier ca. 120.000 ton Gelderse papierslib worden hergebruikt.

Optimale verwaarding van rundveemest, Stichting Biomassa, max. € 79.150 subsidie
In dit pilotproject worden via een dubbele mestscheiding drie producten gemaakt: ligboxvulling, een mineralenconcentraat dat het gebruik van kunstmest vervangt, en een fosfaatrijke reststroom. Deze scheiding gebeurt op het rundveebedrijf. Slechts een klein deel van de mest, namelijk de fosfaatrijke meststroom wordt afgevoerd, en elders verwerkt tot biogas en een fosfaatrijk product.

Verwerking van eendenkroos en andere groene bladmassa tot eiwitten voor food, feed en non-food toepassingen, ABC Kroos, max. € 342.160 subsidie
Deze investering in een proeffabriek levert zuivere eiwitten uit eendenkroos, in volumes die geschikt zijn voor testen in de voedingsmiddelenindustrie. De technologie is ook bruikbaar voor raffinage van andere eiwitrijke biomassastromen. De investering vindt plaats op het Praktijkcentrum Eiwit Onderzoek, op bedrijventerrein De Laarberg in Groenlo.

Realisatie experimenteerlocaties voor duurzame mestverwerking, Stichting Biomassa, max. € 282.070 subsidie
In dit project wordt een experimenteerlocatie ontwikkeld en gerealiseerd waar snel, gedurende kortere of langere termijn, innovatieve installaties en concepten voor de verwerking van mest en daarmee verband houdende oplossingen kunnen worden geplaatst, getest, geëxploiteerd en geoptimaliseerd.

Businesscases circulaire water- en grondstoffenfabriek Voorst, Waterschap Vallei en Veluwe max. € 78.000 subsidie
In dit project wordt in samenwerking met afvalverwerker Attero de haalbaarheid onderzocht van de eerste, volledig circulaire waterzuiveringsinstallatie, voor de productie van schoon water, grondstoffen (humuszuren, alginaat, cellulosevezels, bio plastics) en energie.

ECOFERM: De kringlopen naar een hoger plan, ECOFERM Kroes B.V, max. € 100.000
In deze pilot worden enkele veelbelovende technieken getest om een (voedselveilige) algen/kroosteeltvloeistof uit digestaat te bereiden, waarbij met de beschikbare energie van de vergisting de mineralenstroom ontwaterd wordt, dit water op de boerderij wordt hergebruikt voor de teelt van eiwitrijk veevoer (kroos/algen), en mineralen in hoogwaardige vorm de boerderij verlaten.

Technologische doorontwikkeling en realisatie van nieuwe product-markt-combinaties met biocoal, Topell Energy, max. € 438.700
Topell heeft een leidende positie verworven op gebied van biomassa torrefactie technologie. In dit project worden nieuwe product-markt combinaties getest en verder ontwikkeld om vervolgens naar de markt te brengen, voor bijvoorbeeld lokale bio-energie productie en voor de chemie.

BICON werkt

Volgens mij zijn we goed bezig met BIC-ON – het Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland. Graag hoor ik suggesties voor verbetering! Als lid van het bouwteam heb ik – samen met anderen – de laatste tijd hard gewerkt aan vele zaken. Graag deel ik een aantal op deze blog om inzicht te geven in de ontwikkeling van BICON.

Lees verder