Tag archive: biobased economy

Bioenergie plus voedsel positief benaderen

Volgens mij is het hoog tijd om de frame food-for-fuel om te buigen naar food-and-fuel. Ofwel om angst om te zetten in hoop. Hoop op elkaar versterkende duurzame ontwikkeling van bioenergie èn voedselvoorziening. Naast het fundament van mijn Wageningse studie, een meer recente curcus ‘biobased economy’ en rapporten van het Duitse Nova Institut, voel ik nu ook rugdekking voor deze gedachte vanuit een tiental universiteiten, instituten en de Wereldbank. Laten we bioenergie plus voedsel positief benaderen.

Lees verder

Energieakkoorden en biobased economy

Als we in 2050 klaar zijn met de Energieakkoorden (waaronder het ‘Gelders’) dan gebruiken we nog steeds veel fossiele grondstoffen. Daar willen we als maatschappij om diverse redenen vanaf. Dat kan ook, als we vol (blijven) inzetten op de (circular) biobased economy. Het werkveld dat agro, energie en chemie verbindt. Fossiele grondstoffen worden namelijk niet alleen ingezet voor elektriciteit, warmte en brandstof, maar ook als grondstof voor bijvoorbeeld kunststoffen, chemicaliën en medicijnen. Nederland importeert zelfs veel meer fossiele grondstoffen voor producten en chemicaliën dan voor de eigen energievoorziening sec1. Welliswaar exporteren we veel producten en chemicaliën, maar zelfs die kunnen we beter vergroenen. Energietransitie en biobased economy zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Laten we ze dan ook in de energieakkoorden optimaal verbinden.

Lees verder

Herman Wijffels: ‘Groene innovatie bittere noodzaak’

Binnen 1 minuut gaf Prof. Dr. Herman Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering Universiteit Utrecht antwoord op de vraag “groene innovatie, hype of noodzaak”. Op donderdag 8 oktober waren zo’n tachtig aanwezigen bijeen voor het Netwerk event georganiseerd door het Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV) in het kader van de Green Tech Week.

Lees verder

Bouw tweede bio-energiecentrale in Ede

PPM Oost investeert vanuit Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) in de bouw van een tweede bio-energiecentrale in Ede. De centrale van MPD Groene Energie wordt neergezet in Park Reehorst en gaat warm water leveren uit resthout aan onder meer scholen en woningen op Kenniscampus Ede. Samen met de eerste bio-energiecentrale aan de Dwarsweg in Ede worden in de loop van 2017 in totaal 15.000 huizen, scholen en bedrijven duurzaam verwarmd.

Lees verder

Cleantech Tour Gelderland 2015

Twaalf bijzondere bedrijven bezocht provincie Gelderland in de cleantech tour 2015. Ik mocht deze tour voorbereiden, samen met mijn collega’s @WillemHuntink en @g_taat (Gerard). Bedrijfsbezoeken om onze nieuwe Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk meer feeling te geven met deze groeiende ‘sector’ die hard werkt aan de energietransitie. Bedrijven waar innovatie centraal staat om de carbon-footprint / milieudruk naar beneden te krijgen en daarmee groene groei te brengen; soms ook wel circulaire economie of biobased economy genoemd. Met alle bedrijven bespraken wij waar zij sterk in zijn, wat hun groeiontwikkeling is en waar ze tegenaan lopen. Trots op deze bedrijven in Oost Nederland breng ik hen graag beeld.

Lees verder

BICON nieuws waaronder nieuwe tender biobest

Midden in de zomerperiode nog even een fikse update over het Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland (#BICON). Excuses voor de lengte van deze blog, dit lijkt nu meer op een nieuwsbrief, beterschap beloofd. Deze poging tot ‘overzicht’ kan daarentegen van meerwaarde zijn met de ‘innovatietafel’ van het Gelders Energie Akkoord (#GEA) voor de deur.

Lees verder

Nieuw schema BIC-ON (biobased economy Oost Nederland) en topprestatie in Nederland

Het werk aan #BICON – het Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland – moet goed verbeeld worden. Dat is volgens mij nu gelukt, zie de afbeelding hieronder. Het kaartje uit mijn eerdere blog was nuttig voor een artikel in Agro&Chemie maar op zich te complex. Wens was een schema te hebben dat makkelijk te reproduceren is. Juist ook door mensen die  n i e t  diep in de materie zitten. In onderstaand figuur is gekozen voor de hoofdletter I van Innovatie. Daarin zijn de hotspots als sterren weergegeven. Voor het gemak is het aantal onderwerpen teruggebracht naar één à twee per locatie. Natuurlijk speelt er vaak veel meer.

Lees verder

Echte kenniswerkers gebruiken RSS

Deze blog wijkt iets af van mijn eerdere blogs. Ik schreef deze met de gedachte dat ik mensen wil helpen om het nieuws makkelijk te volgen (bijvoorbeeld over biobased economy en cleantech in Oost Nederland). Dit zal indirect versterkend werken op de innovatiekracht, samenwerking en versnelling naar een groene economie.

Lees verder

BICON werkt

Volgens mij zijn we goed bezig met BIC-ON – het Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland. Graag hoor ik suggesties voor verbetering! Als lid van het bouwteam heb ik – samen met anderen – de laatste tijd hard gewerkt aan vele zaken. Graag deel ik een aantal op deze blog om inzicht te geven in de ontwikkeling van BICON.

Lees verder

IGEV Netwerkevent Samen Sneller Duurzaam

Deze bijeenkomst heeft naast een aantal presentaties zoals IGEV als aanjager groene innovatie, Energievoorziening in 2030 volledig duurzaam? en de duurzame agenda ‘Nederland 100% duurzame energie in 2030 ook een
Forumdiscussie over de opgave en kansen voor transitie naar een volledige duurzame energievoorziening in de regio Noord-Veluwe.

Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan kunt u zich hier aanmelden.

Internationale kansen biobased economy

Hoe kan Nederland beter profiteren van internationale kansen door de wereldwijde ontwikkeling van een Biobased Economy? In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ging Partners for Innovation vorig jaar aan de slag met deze vraag. De resultaten publiceerden zij in een overkoepelend rapport met de titel ‘International market opportunities Biobased Economy’.

Inventarisatie van mogelijkheden

Het rapport geeft samengevat weer welke kansen er zijn op het gebied van Biobased Economy. Daarbij werd rekening gehouden met de sterke punten van Nederland op dit gebied. Het rapport eindigt met belemmeringen voor het bedrijfsleven. Maar geeft ook een aantal aanbevelingen om deze obstakels te overwinnen.

Country Monitors

Daarnaast ontwikkelde de projectgoep 16 ‘country monitors’. Hierin is belangrijke informatie opgenomen voor bedrijven die willen ondernemen op het gebied van Biobased Economy in de 16 geselecteerde landen.

Mondiale ontwikkelingen

Ook stelde Partners for Innoveation een Powerpoint-document op. Deze presentatie geeft uitgebreid inzicht in de wereldwijde ontwikkelingen in de biobased economy. Tot slot maakten zij een makkelijk doorzoekbaar overzicht met samenvattingen van de literatuurbronnen die voor dit onderzoek geraadpleegd zijn.

Bron: RVO.nl

Nederland en de biobased economy – Hoe mobiliseren we 10 miljoen ton houtige biomassa in een duurzame markt?

Probleem: De biobased economie staat of valt met de continue beschikbaarheid van voldoende duurzame houtige biomassa tegen aanvaardbare prijzen, en onder realistische criteria. Op dit moment is onduidelijk waar deze biomassa vandaan moet komen en het ziet er niet naar uit dat de gewenste hoeveelheden beschikbaar zullen komen. De workshop gaat in op deze uitdagingen, en identificeert vervolgacties voor mogelijke oplossingen.

Programma

12:30 ontvangst (koffie thee en broodjes)

13:15 – 13:25 Opening: Gert-Jan Nabuurs; uitdagingen in biomassa mobilisatie
13:25 – 13:40 Dorette Corbey: Duurzaamheidscriteria: overzicht en beleid
13:40 – 13:55 Wouter Schaaf, Dir. energie en Duurzaamheid, Min EZ.
13:55 – 14:10 Peter Paul Schouwenberg (Essent/TKI BBE)

14:10 – 14:25 Willem Wiskerke Greenpeace: NGO perspectief
14:30 – 15:00 Koffie/thee

15:00 – 15:15 Bart Dehue: NUON
15:15 – 15:30 Henk Wanninge (SBB): Houtmobilisatie in de praktijk
15:30 – 15:45 Fokke Goudswaard (Platform bioenergie): Het perspectief van het bio-energie bedrijfsleven
15:45 – 16:00 Berien Elbersen: Beschikbare biomasse EU

16:00 – 16:15 Jaap van den Briel: Platform Hout Nederland: Positie versterking van inzet hout(vezel) voor de NL biobased economy
16:15 – 16:30 Interventie: Wolter Elbersen
16:30 – 17:30 Discussie en identificatie vervolgacties:
Uitdagingen voor mobilisatie uit Euopese en Nederlandse bos
Langjarige en duurzame markt ontwikkelen: welke incentives
Oplossingsrichtingen voor voldoende mobilisatie van houtige biomassa voor de biobased economy
vervolgacties

17:30 – 18:00 Afsluitende borrel