Tag archive: duurzame energie

Associate lector Sarah Detaille belicht arbeidsmarktvraagstukken in de energiesector

Sarah Detaille, Associate lector HRM op het thema Regionale Arbeidsmarkt en Onderwijs, buigt zich over de vraag: hoe zorgen we dat het onderwijs toekomstbestendig is, zodat het aansluit bij ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Ze richt zich onder andere op de energiesector, waar momenteel een groeiend tekort is aan goed geëquipeerde technici.

Lees verder

Symposium: Laadmogelijkheden van de Toekomst

Het rijden op energie die duurzaam wordt opgewekt met bijvoorbeeld wind of zonne-energie, heeft niet alleen
grote consequenties voor de auto, maar ook voor de manier waarop met het opladen of bijtanken wordt omgegaan.
Vooral elektrisch rijden heeft wat dat betreft verregaande consequenties. Willekeurig plaatsen en gebruik van (snel)laders
kan leiden tot een zware belasting van het elektriciteitsnet met hoge maatschappelijke kosten als gevolg.
Door goed te kijken hoe de auto wordt gebruikt en wat de kenmerken zijn van de nieuwe vervoersmiddelen kan het laden/tanken
zodanig worden ingericht dat de transitie naar duurzame energie beter betaalbaar blijft.

Doelstellingen van dit symposium

  • Impact van nieuwe energiedragers in het vervoer op het omgaan met bijladen/tanken verduidelijken.
  • Presenteren van nieuwe concepten voor bijladen/tanken van voertuigen.

Doelgroep

Partijen uit de Automotive, ICT, energieleveranciers, installatiebedrijven, beleidsmakers, brandstofconcerns,
tankstation-houders, bedrijven met duurzame ambities.

Datum, tijd en locatie

Vrijdag 6 april a.s. van 13.00-ca. 17.15 uur

Clean Mobility Center (CMC), Industriepark Kleefse Waard (IPKW)

Westervoortsedijk 73

6827 AV Arnhem

Aanmelding
Aan deelname zijn geen kosten verbonden! U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier
Voor meer informatie kunt u terecht bij tanja.vermeulen@han.nl.

Programma
13.00 uur Inloop met koffie / thee

13.30 uur Opening door dagvoorzitter Marion Braams-de Groot, directeur Clean Mobility Center (CMC)

13.35 uur Aart-Jan de Graaf, Lectoraat Meet- en Regeltechniek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Rijden op duurzame energie: Wat zijn de consequenties? Aart-Jan de Graaf schetst de problematiek van het duurzaam rijden.

Hoe wordt gezorgd voor de juiste hoeveelheid elektriciteit op het juiste moment zonder overbelasting van de elektrische infrastructuur?

14.05 uur Gerard Schuiringa, Resato International B.V.

Resato ontwikkelt een modulair systeem voor het technisch hart van het toekomstig waterstofstation.
Om de markt voor dit product te ontwikkelen heeft Resato een duidelijk beeld van het tankstation van de toekomst. In deze presentatie
toont Resato hoe zij het tanken van waterstof in de toekomst zien en mogelijkheden hoe de toekomstige infrastructuur stapsgewijs kan worden
ingevoerd.

14.35 uur Koffiepauze en Postersessie
Onder genot van een kopje koffie is er gelegenheid om de posters en aanwezige opstellingen te bekijken, te discussiëren en contacten te leggen.

14.55 uur Mereille Klein Koerkamp-Schreurs, Allego
Welke ontwikkelingen zijn er in het duurzaam laden? Hoe is de stand van de techniek met betrekking tot laadpleinen en met welke slimme oplossingen
wordt daar op dit moment geëxperimenteerd?

15.25 uur Floris Jousma en Jonathan Hobelman, CGI
Toelichting op het project NEFUSTA dat momenteel gedraaid wordt door een consortium bestaande uit CGI, Dekra, DNV GL, SWECO en
HAN Lectoraat Meet- en Regeltechniek. Hoe kan het laden van elektrische voertuigen en het tanken van waterstof ingezet worden om de problemen
in het elektriciteitsnet te voorkomen?

15.55 uur Forumdiscussie:

Een forum bestaande uit de sprekers en experts op dit onderwerp discussieert met het publiek aan de hand van prikkelende stellingen.

16.25 uur Wrap-Up door Marion Braams-de Groot en afsluiting

Na een korte samenvatting worden de dag en behoefte aan vervolgstappen geëvalueerd.

16.40 uur Borrel

Ca. 17.15 uur Einde

Note: bezoekers van het IPKW-terrein dienen zich te melden bij de portier!

Parkeergelegenheid bevindt zich op het terrein nabij CMC en vòòr de ingang van IPKW.

Zie ook: http://www.ipkw.nl/plattegrond

Rabobank steunt kersverse startups in GreenTech sector

Ondernemende studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ROC Aventus ontvingen uit handen van directievoorzitter Barry van de Lagemaat van Rabobank Apeldoorn en omgeving een bijdrage vanuit het Rabo ImPactfonds. De bijdrage is bedoeld als financiële ondersteuning voor duurzaam, innovatief ondernemerschap. Met de bijdrage kunnen de studenten de businessplannen van hun startup nu daadwerkelijk omzetten naar realisatie en productie.

Lees verder