Tag archive: Greenhouse

Masterclass ‘profileren van je bedrijf’

Doe inspiratie op en vergroot uw kennis voor de eigen marketingstrategie en corporate story. Tijdens deze masterclass behandelt Remko ten Brinke, marketingstrateeg @ teamtva! de case van startup Deepwater-Energie met de Oryon Watermill. Samen hebben zij de marketingstrategie ontwikkeld van technische innovatie tot een marktbenadering en profilering. Jaap en Dolf van Deepwater-Energie vertellen over hun ervaring met dit proces en laten zien wat het resultaat is.

Ook uw eigen verkoopverhaal kan aan bod komen. Tijdens het tweede deel geeft Remko feedback op de wijze waarop de deelnemers zich profileren aan de hand van een korte online bedrijfsscan.

U kunt zich aanmelden via louis@greenhouse-arnhem.nl

Twee ton subsidie voor Gelderse hennepketen

De Arnhemse startup StexFibers heeft samen met Pantanova en Stichting Texperium een subsidie gekregen van ruim € 200.000 voor het ontwikkelen van hennepvezels voor de textielindustrie. De subsidie wordt verstrekt door de Provincie Gelderland in het kader van het programma Energietransitie. Met het subsidiegeld wordt een nieuwe hennepketen opgezet van teelt tot garens. Deze nieuwe keten heeft de potentie om een nieuwe industrie te worden en een wereldwijd marktaandeel van de katoensector over te nemen om de textielindustrie te verduurzamen.

Incubator Greenhouse

Momenteel staat op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem een zogenaamde stoomexplosie-installatie die ruwe vezels van de hennepplant verwerkt tot een verspinbare vezel voor de textielindustrie. Deze machine is doorontwikkeld door de startup StexFibers, gevestigd in de incubator de Greenhouse. Louis de Boer, incubatormanager van de Greenhouse, is trots op de toegekende subsidie. “StexFibers is één van onze pareltjes in de Greenhouse op IPKW. De subsidie bewijst dat Provincie Gelderland potentie zien in deze business.”

Hennep als duurzame grondstof

StexFibers heeft een techniek ontwikkeld om hennepvezels te verfijnen, zodat deze kunnen worden gebruikt voor de productie van hoge kwaliteit garens. Textiel- en kledingfabrikanten krijgen op die manier een nieuwe en veel duurzamere grondstof tot hun beschikking. Momenteel is de verspilling van vers water enorm bij de productie van katoen en worden veel insecticiden en pesticiden gebruikt. Hennep heeft voor de productie van textiel 95% (!) minder water nodig dan katoen en voor de teelt zijn geen chemicaliën nodig. Hiermee is dit gewas een zeer duurzaam alternatief voor andere natuurvezels, temeer omdat vezelhennep gewoon als akkerbouwgewas kan worden geteeld in Nederland. Hennepvezels zijn sterker en zachter dan katoen, absorberen en ademen beter en hebben bovendien een antibacteriële werking.
De hennep die wordt gekweekt is overigens alleen geschikt om te dragen en niet om te roken. Je wordt er niet high van maar misselijk.

Pantanova is de exploitant van de hennepteelt en innovatiecentrum Texperium installeert een katoenspinmachine voor de verwerking van hennepvezel.

>> Lees hier een eerder interview met Ben Ratelband van StexFibers voor EnergieNext.

Studenten en alumnus winnen 10.000 euro met kunstzinnige energieopslag

Team Energy4energy won donderdag 3 juli 10.000 euro, tijdens de finale van de Solar Energy Challenge in Arnhem. De winnaars willen duurzame energie uit zonnepanelen opslaan met vliegwielen in lampen en tegels.

“Hoe kan je zelfopgewekte zonne-energie in jouw huishouden gebruiken, in plaats van deze terug te geven aan de energiemaatschappij?” Vier teams gaven een antwoord op deze vraag, tijdens de finale van de Solar Energy Challenge in het Greenhouse op Industriepark Kleefse Waard.

Een half jaar geleden vormden studenten en alumni groepen, die streden om een plek in de finale. Afgelopen donderdag was het zover: vier overgebleven teams probeerden de driekoppige jury te overtuigen. Christiaan Holland van Gelderland Valoriseert, Harco Dijkstra van het Kenniscentrum Bèta Techniek en Erik Klarenbeek van ArtEZ vuurden kritische vragen af. Zij kozen uiteindelijk het team dat er met 10.000 euro vandoor ging.

Tegels met vliegwielen
De winnende oplossing voor het technische vraagstuk werd aangedragen door een team zonder pure technici. De cheque werd overhandigd aan designer Aoife Wullur, Vivian Hartung van ArtEZ en HAN-student Sport Gezondheid en Management Max Middelman.

Zij presenteerden een vliegwiel dat overtollige energie opslaat. Het wiel draait op elektriciteit, zodra een huishouden met zonnepanelen meer energie produceert dan de bewoners op dat moment gebruiken. Als een huishouden behoefte heeft aan meer energie dan de zonnepanelen op dat moment opwekken, dan wordt elektriciteit teruggewonnen uit de beweging van het wiel.

Het Energy4energyteam presenteerde een aantal artistieke vormen, waarin het concept kan worden toegepast. Verstopt in de marmeren voet van een designlamp, of juist open en bloot boven een tafellamp, zodat het wiel schaduwen op het plafond achterlaat. De meeste aandacht werd besteed aan doorzichtige vloertegels met geintegreerde vliegwielen. “Op die manier kun je zien hoe snel het wiel draait en besef je hoe groot het energieoverschot op dat moment is”, vertelde Aoife Wullur tijdens de presentatie.

Waterstofopslag
Team Chess (Central Hydrogen Energy Storage System) had minder succes bij de jury. Ondanks hun proefopstelling waarmee ze papieren huisjes verlichtten. ‘Ons concept is echt geen fabeltje. Dit werkt’, benadrukt het team tijdens de presentatie.

Team Chess wil elektriciteit omzetten in waterstof, zodra huishoudens meer zonne-energie opwekken dan ze kunnen gebruiken. Die waterstof kan worden opgeslagen in gastanks en – bij een grote behoefte aan elektriciteit – weer worden omgezet in stroom.

Van waterstof kunnen eventueel andere brandstoffen worden gemaakt, zoals methaan. Dat is een stof waar aardgas voornamelijk uit bestaat. Het Chess-team vertelt dat oude, uitgeputte gasvelden geschikt zijn voor de opslag van dit soort stoffen.

E-Coin
Er was geen tekort aan out-of-the-box-ideeën, tijdens de Solar Energy Challenge. Het idee van team E-coin was zelfs zo out-of-the-box dat de deelnemers niet aan de opdracht voldeden. Er was namelijk geen sprake van energieopslag, maar de jury was desondanks onder de indruk.

Het team koppelt een virtuele munteenheid – de E-coin – aan energiebelasting. Op momenten dat buren veel overtollige energie opwekken, kost stroom weinig E-coins. Wanneer er een tekort is aan energie, kost energie veel E-coins. Op die manier worden buren gestimuleerd om overtollige energie van elkaar af te nemen en wordt het elektriciteitsnet ontlast.

Windturbine
Ook ArtEZ-alumnus Klaas Kuiken voldeed niet helemaal aan de opdracht, maar bedacht wel een manier om het energieoverschot uit zonnepanelen tegen te gaan. Hij pleitte namelijk voor minder zonne-energie en meer windenergie. ‘Mensen kunnen hun kansen beter spreiden, door gebruik te maken van wind- én zonne-energie’, aldus Kuiken. De finalist ontwierp een windturbine, die in het dak van een woning geïntergreerd wordt. Hij tekende een soort trechtervormige opening in het dak van een huis, met een windturbine in het smalle deel van de opening. Doordat de ruimte waar de wind doorheen waait versmalt, vergroot de windsnelheid en daarmee het rendement van de turbine.

Energieoverschot
Kuiken en de rest van de deelnemers gaven een antwoord op een vraag die de energiesector al jaren bezighoudt. Huishoudens met zonnepanelen hebben regelmatig een energieoverschot. ‘s Morgens maken mensen bijvoorbeeld dankbaar gebruik van hun persoonlijke ‘elektriciteitscentrale’. Ze zetten koffie en strijken een overhemd. Maar wanneer hardwerkend Nederland de stekker uit zijn elektrische auto trekt en naar kantoor rijdt, wordt een groot deel van de opgewekte stroom teruggeleverd aan het net.

Dat kan voor problemen zorgen. Hoe meer mensen hun dak bedekken met zonnepanelen, hoe zwaarder het elektriciteitsnet belast wordt tijdens perioden van laag stroomverbruik. Op een gegeven moment raakt het net overbelast.

Vervolg
De deelnemers aan de Solar Energy Challenge dragen bij aan een oplossing voor dit probleem. De teamleden van Energy4energy besteden het prijzengeld aan een proefopstelling. Ze bouwen een vliegwiel, dat draait op zonne-energie en doen onderzoek naar de resultaten. En ze maken zich niet druk om het ‘gebrek’ aan technici in het team. ‘Techniek kan ook in de weg staan. Juist omdat we weinig technische kennis hebben, durven we te dromen’, zegt Vivian Hartung.

greenhouse Arnhem

Masterclass en borrel met Gelderland Valoriseert

Het thema van de masterclass is: wat voor ondernemer ben ik? Hij wordt gegeven door Sonja Uitterdijk, coach @Uitterdijk mens en organisatie ontwikkeling. De bijeenkomst is voor start-ups en de partners die de start-ups van Greenhouse Arnhem ondersteunen.

Fit the Future

artikel_FitTheFuture

Nederland heeft te maken met een snel veranderende bevolkingssamenstelling. Als gevolg van de babyboom na de tweede wereldoorlog, een daling van het geboorte cijfer en een langere levensverwachting door een gezondere levensstijl en medische ontwikkelingen is er sprake van een ‘vergrijzing’ van de bevolking. Door deze vergrijzing is er een tekort aan woningen die aan de eisen en behoeftes van senioren voldoen. Het huidige overheidsbeleid is er op gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Dit sluit aan bij de behoefte van ouderen om langer onafhankelijk thuis te blijven wonen. Om in de toekomst aan deze woningvraag te voldoen wordt een duurzame demowoning gerealiseerd op het Industriepark Kleefse Waard.

Het project Fit the Future is er op gericht innovatieve woonconcepten voor ouderen te ontwikkelen. Op 22 mei heeft Dr. Ir. Masi Mohamadi, lector van het lectoraat Architecture in Health een samenwerkingsovereenkomst getekend met Huis & Milieu BV. De realisatie wordt gefaciliteerd door de Greenhouse, dit is een incubator voor startups op het gebied van energie- en milieutechnologie. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven en de Faculteit Techniek van de Hogeschool van Arnhem Nijmegen gaan zich buigen over verschillende woonconcepten. Met de bouw van de woning, dat een leer- en inspiratieobject zal zijn voor stakeholders met betrekking tot duurzame woningbouw voor senioren, zal in de zomer van 2014 worden gestart.

Middelen voor kansrijke innovaties in Gelderland

Voor innovatieve bedrijven en starters op het gebied van energie- en milieutechnologie in Gelderland zijn er diverse stimuleringsmogelijkheden.

GreenTechAlliances en PPM Oost
Elke donderdag houden GreenTechAlliances en participatiemaatschappij PPM Oost voor relaties van kiEMT een financieringsinloopspreekuur van 9.00 – 12.00 over het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland. Het fonds richt zich onder andere op de financiering van innovatieve projecten van Gelderse MKB-bedrijven, die actief zijn op het gebied van energie- en milieutechnologie. Bedrijven kunnen zowel met als zonder afspraak gebruik maken van het inloopspreekuur. Het is gratis.

Adres: Eusebiusbuitensingel 28, 6828 HW Arnhem
U kunt contact opnemen met Jacqueline Bax: 026 – 446 14 69, info@kiemt.nl

Greenhouse
Greenhouse is een incubator voor starters in cleantechnologies (energie- en milieutechnologie). Greenhouse wil ondernemend talent een vliegende start geven en optimaal laten groeien. Bij cleantech gaat het over efficiënter gebruik van energie, het optimaliseren van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het minimaliseren van de negatieve gevolgen voor het milieu. En dat alles met behoud van economisch toegevoegde waarde. Die combinatie van ecologie en economie is de reden dat het Greenhouse bestaat. De partners van Greenhouse vertrouwen in cleantech als groeiende sector, die van groot belang is voor de toekomst. Zij vinden dat innovaties in cleantech belangrijk zijn en een kans verdienen. En omdat innovaties vooral bij start-ups ontstaan, investeren zij graag in die ondernemers.

Adres: Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem
U kunt contact opnemen met Louis de Boer: 06 54 75 44 88, louis@greenhouse-arnhem.nl.

Gelderland Valoriseert!
Ook Gelderland Valoriseert! is er voor startende bedrijven op het gebied van energie met een goed idee voor een innovatie, en ondersteunt ze bij het realiseren van hun plannen. Of het nu gaat om de ontwikkeling van een idee naar een concreet concept of prototype, advisering over eigendomsbescherming, het schrijven van een gedegen ondernemingsplan of het zoeken van partners of financiering. Gelderland Valoriseert! kan ‘ vriendelijke’ leningen verstrekken en coachen.

U kunt contact opnemen met Christiaan Holland: 026-3691920, christiaan.holland@han.nl.

solar energy challenge

Bootcamp Solar Energy Challenge: zonne-energie in huis

Op 6 februari 2014 vond in Greenhouse Arnhem een eerste bootcamp plaats, een creatieve brainstormbijeenkomst over de Solar Energy Challenge ´hoe kan ik de zonne-energie – die ik voor eigen gebruik opwek – in mijn huishouden gebruiken in plaats van deze terug te geven aan de energiemaatschappij?´. Deze Solar Energy Challenge is een initiatief van Gelderland Valoriseert.

Waanzinnige ideeën
Twintig studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Hogeschool voor de kunsten ArtEZ gingen aan de slag. De gedachte achter de bootcamp is dat mensen vanuit totaal verschillende invalshoeken (van bio en chemie tot natuurkunde en van sociale wetenschappen tot vrije kunsten) samen kunnen komen tot de meest waanzinnige, creatieve ideeën en oplossingen. En dat gebeurde: van lampen en klokken in huis die direct werken op eigen zonne-energie tot energie als betaalmiddel.
Studenten gaan in teams hun ideeën verder uitwerken. Ze worden gecoacht door ervaren ondernemers. Voor de teams zijn er werkplekken beschikbaar in het Greenhouse, waar allerlei innovatieve energie-ondernemers gehuisvest zijn.

Prijs van 10.000 euro
Op 18 maart zullen de deelnemende teams hun idee pitchen voor een deskundige jury. De beste drie teams gaan door naar de volgende ronde, waarin ze hun concept uitwerken. Eind juni wordt de winnaar gekozen. Het beste idee wordt beloond met € 10.000. Dat bedrag is voor het doorontwikkelen van het product.

Laatste kans
Er zijn nu zeven teams die de challenge aan gaan. Ben je student en heb je niet meegedaan met de bootcamp en heb je interesse om ook mee te doen? Er is nog een allerlaatste mogelijkheid om je op te geven bij Sylvia Bronkhorst, sylvia.bronkhorst@han.nl. Meer info: 026- 365 8320 .

Voor meer informatie over de challenge in het algemeen: KCBT, Harco Dijkstra, harco.Dijkstra@kcbt.nl, 026-3203440