Tag archive: greentech alliances

Nieuwe directeur Stichting kiEMT

Per 1 april 2016 is Jérôme Dangerman aangetreden als directeur van Stichting kiEMT. Dangerman heeft een ruime ervaring in de energie- en technologiebranche als manager, strategisch adviseur, jurist en wetenschapper.

Lees verder

Bouw tweede bio-energiecentrale in Ede

PPM Oost investeert vanuit Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) in de bouw van een tweede bio-energiecentrale in Ede. De centrale van MPD Groene Energie wordt neergezet in Park Reehorst en gaat warm water leveren uit resthout aan onder meer scholen en woningen op Kenniscampus Ede. Samen met de eerste bio-energiecentrale aan de Dwarsweg in Ede worden in de loop van 2017 in totaal 15.000 huizen, scholen en bedrijven duurzaam verwarmd.

Lees verder

Programma GreenTech Congres bekend

Op maandag 5 oktober 2015 organiseren GreenTechAlliances, powered by kiEMT, Energiefonds Overijssel en Cleantech Regio Stedendriehoek gezamenlijk het GreenTech Congres, het openingsevent van de Green Tech Week. Dit congres is dé ontmoetingsplek voor iedereen die actief is binnen Energie- en Milieutechnologie en Biobased economy!

Lees verder

Het zevende Green Industry Event bij IPKW

Onder de noemer Design & Technology II wordt tijdens dit event met voorbeelden uit de regionale, landelijke en wereldwijde praktijk getoond op welke manieren de maakindustrie en de creatieve industrie elkaar kunnen versterken.

De genomineerden voor de Ontwerp + Innovatie Prijs Gelderland laten zien waarom zij de meest innovatieve ontwerpers zijn, de prijsuitreiking vindt tijdens het event plaats en Jeroen van Erp  deelt zijn ervaringen vanuit het door hem opgerichte Fabrique en vanuit zijn rol als lid van het Topteam Creatieve Industrie. Daarnaast vertelt gedeputeerde Annemieke Traag over het succesvolle crossover-beleid van de provincie, kunt u de preview meemaken van de unieke Workmates-krant (die de week erna tijdens de Salone del Mobile in Milaan wordt gepresenteerd) en geeft Thomas Marzano als Global Head of Brand Design van Philips een inkijkje in hun merkstrategie en in hoe design en technologie daar aan bijdragen.

U kunt zich via deze link aanmelden.

 

 

3,3 miljoen voor 7 BIC-ON-projecten

Provinciale Staten van Gelderland hebben op 17 december ingestemd met het beschikbaar stellen van € 1,6 miljoen subsidie voor zeven grensverleggende biobased innovaties. Bedrijven en overheden versterken hiermee de bio-economie in Oost Nederland.

BIC-ON

De Oost-Nederlandse maakindustrie investeert volop in de bio-economie. Daardoor wordt de economische positie en de werkgelegenheid in de regio versterkt, wordt de maakindustrie in Oost-Nederland onafhankelijker van fossiele brandstoffen, en vermindert de uitstoot van CO2.

Sinds dit jaar werken steeds meer bedrijven samen met het Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland (BIC-ON). BIC-ON is een cluster van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die samen Biobased ontwikkelingen in de provincies Gelderland en Overijssel versnellen door samen te werken aan innovaties met vezels, slib, mest, algen of verse biomassa. Deze innovaties leiden tot ‘nieuwe’ grondstoffen voor toepassingen, zoals bio-energie, biomaterialen voor papier & karton, de bouw, textiel en kunststoffen, voeding of zelfs farmaceutische stoffen.

De 7 projecten

Vanuit GreenTechAlliances zijn zeven BIC-ON projecten ondersteund bij de subsidieaanvraag. Bedrijven investeren hierin gezamenlijk ca. € 1,7 mln. Provinciale Staten van Gelderland hebben besloten om voor de volgende projecten een subsidie beschikbaar te stellen:
Verwerking papierslibben tot pyrolyse-olie en mineralen ten behoeve van hergebruik in de papierindustrie, Alucha Management bv, max. € 250.000,- subsidie
In dit project wordt een pilotinstallatie ontworpen, gebouwd en getest waarin papierslib via pyrolyse wordt omgezet in bio-olie en mineralen voor hergebruik in papier. Het project is een opmaat voor een installatie op industriële schaal. Bij gebleken succes kan op deze manier ca. 120.000 ton Gelderse papierslib worden hergebruikt.

Optimale verwaarding van rundveemest, Stichting Biomassa, max. € 79.150 subsidie
In dit pilotproject worden via een dubbele mestscheiding drie producten gemaakt: ligboxvulling, een mineralenconcentraat dat het gebruik van kunstmest vervangt, en een fosfaatrijke reststroom. Deze scheiding gebeurt op het rundveebedrijf. Slechts een klein deel van de mest, namelijk de fosfaatrijke meststroom wordt afgevoerd, en elders verwerkt tot biogas en een fosfaatrijk product.

Verwerking van eendenkroos en andere groene bladmassa tot eiwitten voor food, feed en non-food toepassingen, ABC Kroos, max. € 342.160 subsidie
Deze investering in een proeffabriek levert zuivere eiwitten uit eendenkroos, in volumes die geschikt zijn voor testen in de voedingsmiddelenindustrie. De technologie is ook bruikbaar voor raffinage van andere eiwitrijke biomassastromen. De investering vindt plaats op het Praktijkcentrum Eiwit Onderzoek, op bedrijventerrein De Laarberg in Groenlo.

Realisatie experimenteerlocaties voor duurzame mestverwerking, Stichting Biomassa, max. € 282.070 subsidie
In dit project wordt een experimenteerlocatie ontwikkeld en gerealiseerd waar snel, gedurende kortere of langere termijn, innovatieve installaties en concepten voor de verwerking van mest en daarmee verband houdende oplossingen kunnen worden geplaatst, getest, geëxploiteerd en geoptimaliseerd.

Businesscases circulaire water- en grondstoffenfabriek Voorst, Waterschap Vallei en Veluwe max. € 78.000 subsidie
In dit project wordt in samenwerking met afvalverwerker Attero de haalbaarheid onderzocht van de eerste, volledig circulaire waterzuiveringsinstallatie, voor de productie van schoon water, grondstoffen (humuszuren, alginaat, cellulosevezels, bio plastics) en energie.

ECOFERM: De kringlopen naar een hoger plan, ECOFERM Kroes B.V, max. € 100.000
In deze pilot worden enkele veelbelovende technieken getest om een (voedselveilige) algen/kroosteeltvloeistof uit digestaat te bereiden, waarbij met de beschikbare energie van de vergisting de mineralenstroom ontwaterd wordt, dit water op de boerderij wordt hergebruikt voor de teelt van eiwitrijk veevoer (kroos/algen), en mineralen in hoogwaardige vorm de boerderij verlaten.

Technologische doorontwikkeling en realisatie van nieuwe product-markt-combinaties met biocoal, Topell Energy, max. € 438.700
Topell heeft een leidende positie verworven op gebied van biomassa torrefactie technologie. In dit project worden nieuwe product-markt combinaties getest en verder ontwikkeld om vervolgens naar de markt te brengen, voor bijvoorbeeld lokale bio-energie productie en voor de chemie.

Early Morning Toast

Waar liggen nog kansen voor uw bedrijf om technologie en diensten te ontwikkelen die een duurzaam energiesysteem mogelijk maken? Wilt u hierover meer weten kom dan naar deze energie opslag bijeenkomst.

U kunt zich voor deze netwerkbijeenkomst  hier aanmelden.

Green Tech Congres

Welke drempels kunnen we wegnemen om de groene financieringsinstrumenten beter op elkaar te laten aansluiten? Diverse top sprekers vanuit diverse invalshoeken lichten u toe hoe je kunt zorgen voor een goede aansluiting tussen het financieringsaanbod en dat wat de ondernemer nodig heeft.

Wilt u hier bij aanwezig zijn dan kunt u zich hier aanmelden.

 

Proefboerderij De Marke

Experimenteerruimte nodig voor mestverwerking en productie biogas

Hoe kunnen we de ontwikkelingen rondom mestverwerking en biogas verder versnellen? Gedeputeerde Annemieke Traag opende hierover eind maart een netwerkbijeenkomst op proefboerderij De Marke in Hengelo. Het onderwerp staat hoog op de agenda van de Achterhoek en andere delen van Gelderland.

Goud voor Groenlo

Daarom is er een provinciale Community of Practice (CoP) Goud voor Groenlo. Deze organiseert de samenwerking in de Achterhoek tussen overheid, ondernemers en bedrijven. De CoP maakt onderdeel uit van het provinciale kennisprogramma DuurzaamDoor 2013-2016 en het nieuwe innovatieprogramma BIC MEST, dat ondersteund wordt vanuit GreenTech Alliances.

Businesscases

Rondom vijf businesscases: energie-efficiënt drogen van mest, mineralen terugwinning uit mest, bio-raffinage van veevoer, aquatische biomassa en kleine initiatieven, ontstaan dertien projecten die verder gebracht moeten worden. De vraag tijdens de bijeenkomst was: hoe? Zeventig deelnemers bespraken dit in een aantal sessies.

Experimenteren

Er kwam uit dat het belangrijk is om te verbinden en netwerken, te stimuleren en initiëren, en te informeren en kennis te delen. Ook is er behoefte aan experimenteerruimte, met fysieke ruimtes zoals op proefbedrijf De Marke, bij Groot Zevert in Beltrum en in het Achterhoekse project Vruchtbare Kringloop. Maar ook is er experimenteerruimte nodig in regelgeving, bijvoorbeeld rond groene meststoffen of mineralen concentraten. Ten slotte werd er de suggestie gedaan voor aanpassing van subsidies, die nu meestal één aspect in plaats van een duurzame totaaloplossing stimuleren.
Meer informatie bij Jeroen Sluijsmans, sluijsmans@greentechalliances.nl, 0317-486554

innovatievoucher

Gelderse innovatievouchers voor Energie- en Milieutechnologie

MKB-bedrijven in de sector Energie- en Milieutechnologie (EMT) in Gelderland kunnen een innovatievoucher aanvragen tot € 10.000 (inclusief btw) bij GreenTechAlliances. De vouchers zijn bijvoorbeeld om nieuwe producten op de markt te kunnen brengen, verbeteringen door te voeren, processen te optimaliseren of een samenwerking aan te gaan. Elke afzonderlijke voucher vergoedt maximaal 50% van de kosten van een haalbaarheidsonderzoek.
De vouchers zijn vooral bestemd voor bedrijven zonder eigen R&D afdeling die hulp nodig hebben bij het innovatieproces. Alles over criteria, bestedingsmogelijkheden en de aanvraag staat hier.

 

Middelen voor kansrijke innovaties in Gelderland

Voor innovatieve bedrijven en starters op het gebied van energie- en milieutechnologie in Gelderland zijn er diverse stimuleringsmogelijkheden.

GreenTechAlliances en PPM Oost
Elke donderdag houden GreenTechAlliances en participatiemaatschappij PPM Oost voor relaties van kiEMT een financieringsinloopspreekuur van 9.00 – 12.00 over het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland. Het fonds richt zich onder andere op de financiering van innovatieve projecten van Gelderse MKB-bedrijven, die actief zijn op het gebied van energie- en milieutechnologie. Bedrijven kunnen zowel met als zonder afspraak gebruik maken van het inloopspreekuur. Het is gratis.

Adres: Eusebiusbuitensingel 28, 6828 HW Arnhem
U kunt contact opnemen met Jacqueline Bax: 026 – 446 14 69, info@kiemt.nl

Greenhouse
Greenhouse is een incubator voor starters in cleantechnologies (energie- en milieutechnologie). Greenhouse wil ondernemend talent een vliegende start geven en optimaal laten groeien. Bij cleantech gaat het over efficiënter gebruik van energie, het optimaliseren van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het minimaliseren van de negatieve gevolgen voor het milieu. En dat alles met behoud van economisch toegevoegde waarde. Die combinatie van ecologie en economie is de reden dat het Greenhouse bestaat. De partners van Greenhouse vertrouwen in cleantech als groeiende sector, die van groot belang is voor de toekomst. Zij vinden dat innovaties in cleantech belangrijk zijn en een kans verdienen. En omdat innovaties vooral bij start-ups ontstaan, investeren zij graag in die ondernemers.

Adres: Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem
U kunt contact opnemen met Louis de Boer: 06 54 75 44 88, louis@greenhouse-arnhem.nl.

Gelderland Valoriseert!
Ook Gelderland Valoriseert! is er voor startende bedrijven op het gebied van energie met een goed idee voor een innovatie, en ondersteunt ze bij het realiseren van hun plannen. Of het nu gaat om de ontwikkeling van een idee naar een concreet concept of prototype, advisering over eigendomsbescherming, het schrijven van een gedegen ondernemingsplan of het zoeken van partners of financiering. Gelderland Valoriseert! kan ‘ vriendelijke’ leningen verstrekken en coachen.

U kunt contact opnemen met Christiaan Holland: 026-3691920, christiaan.holland@han.nl.