Tag archive: HAN

Media Villa Arnhem: Wanneer gaan we nu echt over op duurzame energie?

De organisatie schrijft het volgende op haar website: “De huidige energievoorziening is tot stand gebracht door het werk van ingenieurs en verder uitgebouwd door economen en bedrijfskundigen. De eerste stappen in de energietransitie van fossiele naar duurzame energiebronnen zijn gezet. Maar het vervolg vraagt om een sterke maatschappelijke betrokkenheid en politieke bereidwilligheid om anders naar energiegebruik en ons gedrag te kijken wil het betaalbaar en beheersbaar blijven.

Aart-Jan de Graaf is lector Meet- en Regeltechniek bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en nauw betrokken bij Sustainable Energy and Environment (SEE), een van de zwaartepunten van de HAN.

Aart-Jan neemt ons dinsdag 31 januari mee in zijn kijk op de ontwikkelingen in de energiesector. Hoe gaat duurzame energietransitie ons leven veranderen?”

Lees verder op www.meetup.com