Tag archive: IPKW

Symposium: Laadmogelijkheden van de Toekomst

Het rijden op energie die duurzaam wordt opgewekt met bijvoorbeeld wind of zonne-energie, heeft niet alleen
grote consequenties voor de auto, maar ook voor de manier waarop met het opladen of bijtanken wordt omgegaan.
Vooral elektrisch rijden heeft wat dat betreft verregaande consequenties. Willekeurig plaatsen en gebruik van (snel)laders
kan leiden tot een zware belasting van het elektriciteitsnet met hoge maatschappelijke kosten als gevolg.
Door goed te kijken hoe de auto wordt gebruikt en wat de kenmerken zijn van de nieuwe vervoersmiddelen kan het laden/tanken
zodanig worden ingericht dat de transitie naar duurzame energie beter betaalbaar blijft.

Doelstellingen van dit symposium

  • Impact van nieuwe energiedragers in het vervoer op het omgaan met bijladen/tanken verduidelijken.
  • Presenteren van nieuwe concepten voor bijladen/tanken van voertuigen.

Doelgroep

Partijen uit de Automotive, ICT, energieleveranciers, installatiebedrijven, beleidsmakers, brandstofconcerns,
tankstation-houders, bedrijven met duurzame ambities.

Datum, tijd en locatie

Vrijdag 6 april a.s. van 13.00-ca. 17.15 uur

Clean Mobility Center (CMC), Industriepark Kleefse Waard (IPKW)

Westervoortsedijk 73

6827 AV Arnhem

Aanmelding
Aan deelname zijn geen kosten verbonden! U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier
Voor meer informatie kunt u terecht bij tanja.vermeulen@han.nl.

Programma
13.00 uur Inloop met koffie / thee

13.30 uur Opening door dagvoorzitter Marion Braams-de Groot, directeur Clean Mobility Center (CMC)

13.35 uur Aart-Jan de Graaf, Lectoraat Meet- en Regeltechniek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Rijden op duurzame energie: Wat zijn de consequenties? Aart-Jan de Graaf schetst de problematiek van het duurzaam rijden.

Hoe wordt gezorgd voor de juiste hoeveelheid elektriciteit op het juiste moment zonder overbelasting van de elektrische infrastructuur?

14.05 uur Gerard Schuiringa, Resato International B.V.

Resato ontwikkelt een modulair systeem voor het technisch hart van het toekomstig waterstofstation.
Om de markt voor dit product te ontwikkelen heeft Resato een duidelijk beeld van het tankstation van de toekomst. In deze presentatie
toont Resato hoe zij het tanken van waterstof in de toekomst zien en mogelijkheden hoe de toekomstige infrastructuur stapsgewijs kan worden
ingevoerd.

14.35 uur Koffiepauze en Postersessie
Onder genot van een kopje koffie is er gelegenheid om de posters en aanwezige opstellingen te bekijken, te discussiëren en contacten te leggen.

14.55 uur Mereille Klein Koerkamp-Schreurs, Allego
Welke ontwikkelingen zijn er in het duurzaam laden? Hoe is de stand van de techniek met betrekking tot laadpleinen en met welke slimme oplossingen
wordt daar op dit moment geëxperimenteerd?

15.25 uur Floris Jousma en Jonathan Hobelman, CGI
Toelichting op het project NEFUSTA dat momenteel gedraaid wordt door een consortium bestaande uit CGI, Dekra, DNV GL, SWECO en
HAN Lectoraat Meet- en Regeltechniek. Hoe kan het laden van elektrische voertuigen en het tanken van waterstof ingezet worden om de problemen
in het elektriciteitsnet te voorkomen?

15.55 uur Forumdiscussie:

Een forum bestaande uit de sprekers en experts op dit onderwerp discussieert met het publiek aan de hand van prikkelende stellingen.

16.25 uur Wrap-Up door Marion Braams-de Groot en afsluiting

Na een korte samenvatting worden de dag en behoefte aan vervolgstappen geëvalueerd.

16.40 uur Borrel

Ca. 17.15 uur Einde

Note: bezoekers van het IPKW-terrein dienen zich te melden bij de portier!

Parkeergelegenheid bevindt zich op het terrein nabij CMC en vòòr de ingang van IPKW.

Zie ook: http://www.ipkw.nl/plattegrond

Studenten autotechniek buigen zich over duurzaam transport Arnhem – Nijmegen

Tijdens de GreenTech Week buigen 50 HAN Automotive studenten zich over de vraag hoe tussen Arnhem en Nijmegen mensen en goederen zo duurzaam mogelijk kunnen worden getransporteerd. In een pressurecooker-setting werken ze bij het Clean Mobility Center (CMC) op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem in vier dagen keihard toe naar een toekomstvisie, die ze vrijdagochtend zullen pitchen.

Lees verder

Arnhemse partijen organiseren dag vol innovatie en techniek op 1 oktober

Ruim honderd activiteiten en demonstraties die Arnhem van haar beste kant laten zien

INNOVATE, Industriepark Kleefse Waard (IPKW) en Techniekdag Arnhem bundelen dit jaar de krachten en organiseren op zaterdag 1 oktober gezamenlijk een dag vol innovatie en techniek. Op deze dag kunnen bezoekers zien en beleven wat Arnhem zo interessant maakt op het gebied van onder andere energie, design, onderwijs en duurzaamheid.

Lees verder

Start Clean Mobility Center

Kom op 21 april naar de start van het Clean Mobility Center: een inspirerende middag rond duurzame mobiliteit, met lezingen van onder andere strategisch adviseur Willem Vermeend, inhoudelijke subsessies over de toekomst van clean mobility, volop netwerkmogelijkheden en de officiële lancering van het centrum.

Meer informatie en aanmelding klik hier

Gouden Piramide 2015 voor Arnhems industrieterrein IPKW

Bart Schoonderbeek van Schipper Bosch en Kevin Rijke van IPKW ontvingen uit handen van minister Plasterk de Gouden Piramide 2015 voor Industriepark Kleefse Waard (IPKW). De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de (landschaps)architectuur, stedenbouw, infrastructuur en ruimtelijke ordening.
“Met de durf en visie die gepaard gaan aan het zakelijk gevoel waarmee hij een bedrijvenpark een lonkend toekomstperspectief geeft, toont de opdrachtgever zich een waar entrepreneur. Het is ondernemend en vernieuwend opdrachtgeverschap ten voeten uit. […] Daarbij is het opdrachtgeverschap compleet, omdat het zowel goed gekozen ruimtelijke ingrepen omvat als een sterk, toekomstgericht programma. […] Met Industriepark Kleefse Waard is een nieuwe standaard gezet voor bedrijventerreinen,” aldus het juryrapport.

Lees verder

Cleantech Tour Gelderland 2015

Twaalf bijzondere bedrijven bezocht provincie Gelderland in de cleantech tour 2015. Ik mocht deze tour voorbereiden, samen met mijn collega’s @WillemHuntink en @g_taat (Gerard). Bedrijfsbezoeken om onze nieuwe Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk meer feeling te geven met deze groeiende ‘sector’ die hard werkt aan de energietransitie. Bedrijven waar innovatie centraal staat om de carbon-footprint / milieudruk naar beneden te krijgen en daarmee groene groei te brengen; soms ook wel circulaire economie of biobased economy genoemd. Met alle bedrijven bespraken wij waar zij sterk in zijn, wat hun groeiontwikkeling is en waar ze tegenaan lopen. Trots op deze bedrijven in Oost Nederland breng ik hen graag beeld.

Lees verder

Studenten en alumnus winnen 10.000 euro met kunstzinnige energieopslag

Team Energy4energy won donderdag 3 juli 10.000 euro, tijdens de finale van de Solar Energy Challenge in Arnhem. De winnaars willen duurzame energie uit zonnepanelen opslaan met vliegwielen in lampen en tegels.

“Hoe kan je zelfopgewekte zonne-energie in jouw huishouden gebruiken, in plaats van deze terug te geven aan de energiemaatschappij?” Vier teams gaven een antwoord op deze vraag, tijdens de finale van de Solar Energy Challenge in het Greenhouse op Industriepark Kleefse Waard.

Een half jaar geleden vormden studenten en alumni groepen, die streden om een plek in de finale. Afgelopen donderdag was het zover: vier overgebleven teams probeerden de driekoppige jury te overtuigen. Christiaan Holland van Gelderland Valoriseert, Harco Dijkstra van het Kenniscentrum Bèta Techniek en Erik Klarenbeek van ArtEZ vuurden kritische vragen af. Zij kozen uiteindelijk het team dat er met 10.000 euro vandoor ging.

Tegels met vliegwielen
De winnende oplossing voor het technische vraagstuk werd aangedragen door een team zonder pure technici. De cheque werd overhandigd aan designer Aoife Wullur, Vivian Hartung van ArtEZ en HAN-student Sport Gezondheid en Management Max Middelman.

Zij presenteerden een vliegwiel dat overtollige energie opslaat. Het wiel draait op elektriciteit, zodra een huishouden met zonnepanelen meer energie produceert dan de bewoners op dat moment gebruiken. Als een huishouden behoefte heeft aan meer energie dan de zonnepanelen op dat moment opwekken, dan wordt elektriciteit teruggewonnen uit de beweging van het wiel.

Het Energy4energyteam presenteerde een aantal artistieke vormen, waarin het concept kan worden toegepast. Verstopt in de marmeren voet van een designlamp, of juist open en bloot boven een tafellamp, zodat het wiel schaduwen op het plafond achterlaat. De meeste aandacht werd besteed aan doorzichtige vloertegels met geintegreerde vliegwielen. “Op die manier kun je zien hoe snel het wiel draait en besef je hoe groot het energieoverschot op dat moment is”, vertelde Aoife Wullur tijdens de presentatie.

Waterstofopslag
Team Chess (Central Hydrogen Energy Storage System) had minder succes bij de jury. Ondanks hun proefopstelling waarmee ze papieren huisjes verlichtten. ‘Ons concept is echt geen fabeltje. Dit werkt’, benadrukt het team tijdens de presentatie.

Team Chess wil elektriciteit omzetten in waterstof, zodra huishoudens meer zonne-energie opwekken dan ze kunnen gebruiken. Die waterstof kan worden opgeslagen in gastanks en – bij een grote behoefte aan elektriciteit – weer worden omgezet in stroom.

Van waterstof kunnen eventueel andere brandstoffen worden gemaakt, zoals methaan. Dat is een stof waar aardgas voornamelijk uit bestaat. Het Chess-team vertelt dat oude, uitgeputte gasvelden geschikt zijn voor de opslag van dit soort stoffen.

E-Coin
Er was geen tekort aan out-of-the-box-ideeën, tijdens de Solar Energy Challenge. Het idee van team E-coin was zelfs zo out-of-the-box dat de deelnemers niet aan de opdracht voldeden. Er was namelijk geen sprake van energieopslag, maar de jury was desondanks onder de indruk.

Het team koppelt een virtuele munteenheid – de E-coin – aan energiebelasting. Op momenten dat buren veel overtollige energie opwekken, kost stroom weinig E-coins. Wanneer er een tekort is aan energie, kost energie veel E-coins. Op die manier worden buren gestimuleerd om overtollige energie van elkaar af te nemen en wordt het elektriciteitsnet ontlast.

Windturbine
Ook ArtEZ-alumnus Klaas Kuiken voldeed niet helemaal aan de opdracht, maar bedacht wel een manier om het energieoverschot uit zonnepanelen tegen te gaan. Hij pleitte namelijk voor minder zonne-energie en meer windenergie. ‘Mensen kunnen hun kansen beter spreiden, door gebruik te maken van wind- én zonne-energie’, aldus Kuiken. De finalist ontwierp een windturbine, die in het dak van een woning geïntergreerd wordt. Hij tekende een soort trechtervormige opening in het dak van een huis, met een windturbine in het smalle deel van de opening. Doordat de ruimte waar de wind doorheen waait versmalt, vergroot de windsnelheid en daarmee het rendement van de turbine.

Energieoverschot
Kuiken en de rest van de deelnemers gaven een antwoord op een vraag die de energiesector al jaren bezighoudt. Huishoudens met zonnepanelen hebben regelmatig een energieoverschot. ‘s Morgens maken mensen bijvoorbeeld dankbaar gebruik van hun persoonlijke ‘elektriciteitscentrale’. Ze zetten koffie en strijken een overhemd. Maar wanneer hardwerkend Nederland de stekker uit zijn elektrische auto trekt en naar kantoor rijdt, wordt een groot deel van de opgewekte stroom teruggeleverd aan het net.

Dat kan voor problemen zorgen. Hoe meer mensen hun dak bedekken met zonnepanelen, hoe zwaarder het elektriciteitsnet belast wordt tijdens perioden van laag stroomverbruik. Op een gegeven moment raakt het net overbelast.

Vervolg
De deelnemers aan de Solar Energy Challenge dragen bij aan een oplossing voor dit probleem. De teamleden van Energy4energy besteden het prijzengeld aan een proefopstelling. Ze bouwen een vliegwiel, dat draait op zonne-energie en doen onderzoek naar de resultaten. En ze maken zich niet druk om het ‘gebrek’ aan technici in het team. ‘Techniek kan ook in de weg staan. Juist omdat we weinig technische kennis hebben, durven we te dromen’, zegt Vivian Hartung.

Fit the Future

artikel_FitTheFuture

Nederland heeft te maken met een snel veranderende bevolkingssamenstelling. Als gevolg van de babyboom na de tweede wereldoorlog, een daling van het geboorte cijfer en een langere levensverwachting door een gezondere levensstijl en medische ontwikkelingen is er sprake van een ‘vergrijzing’ van de bevolking. Door deze vergrijzing is er een tekort aan woningen die aan de eisen en behoeftes van senioren voldoen. Het huidige overheidsbeleid is er op gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Dit sluit aan bij de behoefte van ouderen om langer onafhankelijk thuis te blijven wonen. Om in de toekomst aan deze woningvraag te voldoen wordt een duurzame demowoning gerealiseerd op het Industriepark Kleefse Waard.

Het project Fit the Future is er op gericht innovatieve woonconcepten voor ouderen te ontwikkelen. Op 22 mei heeft Dr. Ir. Masi Mohamadi, lector van het lectoraat Architecture in Health een samenwerkingsovereenkomst getekend met Huis & Milieu BV. De realisatie wordt gefaciliteerd door de Greenhouse, dit is een incubator voor startups op het gebied van energie- en milieutechnologie. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven en de Faculteit Techniek van de Hogeschool van Arnhem Nijmegen gaan zich buigen over verschillende woonconcepten. Met de bouw van de woning, dat een leer- en inspiratieobject zal zijn voor stakeholders met betrekking tot duurzame woningbouw voor senioren, zal in de zomer van 2014 worden gestart.