Tag archive: IPKW

Symposium: Laadmogelijkheden van de Toekomst

Het rijden op energie die duurzaam wordt opgewekt met bijvoorbeeld wind of zonne-energie, heeft niet alleen
grote consequenties voor de auto, maar ook voor de manier waarop met het opladen of bijtanken wordt omgegaan.
Vooral elektrisch rijden heeft wat dat betreft verregaande consequenties. Willekeurig plaatsen en gebruik van (snel)laders
kan leiden tot een zware belasting van het elektriciteitsnet met hoge maatschappelijke kosten als gevolg.
Door goed te kijken hoe de auto wordt gebruikt en wat de kenmerken zijn van de nieuwe vervoersmiddelen kan het laden/tanken
zodanig worden ingericht dat de transitie naar duurzame energie beter betaalbaar blijft.

Doelstellingen van dit symposium

  • Impact van nieuwe energiedragers in het vervoer op het omgaan met bijladen/tanken verduidelijken.
  • Presenteren van nieuwe concepten voor bijladen/tanken van voertuigen.

Doelgroep

Partijen uit de Automotive, ICT, energieleveranciers, installatiebedrijven, beleidsmakers, brandstofconcerns,
tankstation-houders, bedrijven met duurzame ambities.

Datum, tijd en locatie

Vrijdag 6 april a.s. van 13.00-ca. 17.15 uur

Clean Mobility Center (CMC), Industriepark Kleefse Waard (IPKW)

Westervoortsedijk 73

6827 AV Arnhem

Aanmelding
Aan deelname zijn geen kosten verbonden! U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier
Voor meer informatie kunt u terecht bij tanja.vermeulen@han.nl.

Programma
13.00 uur Inloop met koffie / thee

13.30 uur Opening door dagvoorzitter Marion Braams-de Groot, directeur Clean Mobility Center (CMC)

13.35 uur Aart-Jan de Graaf, Lectoraat Meet- en Regeltechniek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Rijden op duurzame energie: Wat zijn de consequenties? Aart-Jan de Graaf schetst de problematiek van het duurzaam rijden.

Hoe wordt gezorgd voor de juiste hoeveelheid elektriciteit op het juiste moment zonder overbelasting van de elektrische infrastructuur?

14.05 uur Gerard Schuiringa, Resato International B.V.

Resato ontwikkelt een modulair systeem voor het technisch hart van het toekomstig waterstofstation.
Om de markt voor dit product te ontwikkelen heeft Resato een duidelijk beeld van het tankstation van de toekomst. In deze presentatie
toont Resato hoe zij het tanken van waterstof in de toekomst zien en mogelijkheden hoe de toekomstige infrastructuur stapsgewijs kan worden
ingevoerd.

14.35 uur Koffiepauze en Postersessie
Onder genot van een kopje koffie is er gelegenheid om de posters en aanwezige opstellingen te bekijken, te discussiëren en contacten te leggen.

14.55 uur Mereille Klein Koerkamp-Schreurs, Allego
Welke ontwikkelingen zijn er in het duurzaam laden? Hoe is de stand van de techniek met betrekking tot laadpleinen en met welke slimme oplossingen
wordt daar op dit moment geëxperimenteerd?

15.25 uur Floris Jousma en Jonathan Hobelman, CGI
Toelichting op het project NEFUSTA dat momenteel gedraaid wordt door een consortium bestaande uit CGI, Dekra, DNV GL, SWECO en
HAN Lectoraat Meet- en Regeltechniek. Hoe kan het laden van elektrische voertuigen en het tanken van waterstof ingezet worden om de problemen
in het elektriciteitsnet te voorkomen?

15.55 uur Forumdiscussie:

Een forum bestaande uit de sprekers en experts op dit onderwerp discussieert met het publiek aan de hand van prikkelende stellingen.

16.25 uur Wrap-Up door Marion Braams-de Groot en afsluiting

Na een korte samenvatting worden de dag en behoefte aan vervolgstappen geëvalueerd.

16.40 uur Borrel

Ca. 17.15 uur Einde

Note: bezoekers van het IPKW-terrein dienen zich te melden bij de portier!

Parkeergelegenheid bevindt zich op het terrein nabij CMC en vòòr de ingang van IPKW.

Zie ook: http://www.ipkw.nl/plattegrond

Studenten autotechniek buigen zich over duurzaam transport Arnhem – Nijmegen

Tijdens de GreenTech Week buigen 50 HAN Automotive studenten zich over de vraag hoe tussen Arnhem en Nijmegen mensen en goederen zo duurzaam mogelijk kunnen worden getransporteerd. In een pressurecooker-setting werken ze bij het Clean Mobility Center (CMC) op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem in vier dagen keihard toe naar een toekomstvisie, die ze vrijdagochtend zullen pitchen.

Lees verder

Arnhemse partijen organiseren dag vol innovatie en techniek op 1 oktober

Ruim honderd activiteiten en demonstraties die Arnhem van haar beste kant laten zien

INNOVATE, Industriepark Kleefse Waard (IPKW) en Techniekdag Arnhem bundelen dit jaar de krachten en organiseren op zaterdag 1 oktober gezamenlijk een dag vol innovatie en techniek. Op deze dag kunnen bezoekers zien en beleven wat Arnhem zo interessant maakt op het gebied van onder andere energie, design, onderwijs en duurzaamheid.

Lees verder

Start Clean Mobility Center

Kom op 21 april naar de start van het Clean Mobility Center: een inspirerende middag rond duurzame mobiliteit, met lezingen van onder andere strategisch adviseur Willem Vermeend, inhoudelijke subsessies over de toekomst van clean mobility, volop netwerkmogelijkheden en de officiële lancering van het centrum.

Meer informatie en aanmelding klik hier

Gouden Piramide 2015 voor Arnhems industrieterrein IPKW

Bart Schoonderbeek van Schipper Bosch en Kevin Rijke van IPKW ontvingen uit handen van minister Plasterk de Gouden Piramide 2015 voor Industriepark Kleefse Waard (IPKW). De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de (landschaps)architectuur, stedenbouw, infrastructuur en ruimtelijke ordening.
“Met de durf en visie die gepaard gaan aan het zakelijk gevoel waarmee hij een bedrijvenpark een lonkend toekomstperspectief geeft, toont de opdrachtgever zich een waar entrepreneur. Het is ondernemend en vernieuwend opdrachtgeverschap ten voeten uit. […] Daarbij is het opdrachtgeverschap compleet, omdat het zowel goed gekozen ruimtelijke ingrepen omvat als een sterk, toekomstgericht programma. […] Met Industriepark Kleefse Waard is een nieuwe standaard gezet voor bedrijventerreinen,” aldus het juryrapport.

Lees verder