Tag archive: kivi

Mini-seminar Huizen zonder Aardgas

Hoe ziet de toekomst eruit als we geen aardgas meer gebruiken?

Dit mini-seminar wordt georganiseerd bij en in samenwerking met het Lectoraat Meet- en Regeltechniek van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.
We hebben ons beperkt tot de transitie van bestaande huizen.

Programma:
16:30 uur Ontvangst met koffie/thee
17:00 uur Opening door de dagvoorzitter
17:05 uur [1] Welke mogelijkheden zijn er om dit te realiseren
17:40 uur [2] Warmtenetten
18:15 uur Pauze met een broodjesmaaltijd
19:00 uur [3] Individuele oplossingen voor de eigen woning; warmtepompen, all electric
19:35 uur [4] Hergebruik van het bestaande gasnet
20:10 uur Discussie onder leiding van de dagvoorzitter
21:00 uur Afsluiting met een drankje

Sprekers:
We hebben al een aantal sprekers gevraagd, zodra één en ander rond is sturen we u een update.

Kosten:
KIVI-leden € 15, niet KIVI-leden € 25. Studenten gratis, mits voorafgaand aangemeld!

Aanmelden:
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van KIVI.

Sustainable Energy Management (SEM)

The Sustainable Energy Management (SEM) is a program to identify energy saving potential on a production location, to increase energy awareness and to convert saving potentials in a prioritized list of actions and defined projects. The focus is on delivering energy and cost savings proposals and to stimulate continuous improvement. The SEM methodology uses a ‘Home and Away’ approach that combines site resources (home) and engineering resources (away) to form a divers, knowledgeable and motivated team.

Mini-seminar energieopslag

Het Lectoraat Duurzame Energie organiseert samen met het KIVI een minisymposium Energieopslag. Dit vindt plaats op woensdag 12 april bij de HAN Faculteit Techniek. De volgende onderwerpen en sprekers komen aan bod:

  • Welke opslagmogelijkheden zijn er?, Jillis Raadschelders DNV-GL
  • Nieuw type batterijen, Guido Dalessi & aqua battery, Emil Goosen
  • Effecten op de netvoorzieningen, Sjef Cobben Alliander
  • Opslag door middel van waterstof, Mascha Smit HAN

Kijk op de website van de HAN voor meer informatie.

solar kivi

Solar-PV 2050 Power Lab, deel 1

Is een 100% duurzaam elektriciteitssysteem met vooral Solar-PV energie haalbaar in Nederland in 2050?
De groei in PV-elektriciteit (en windelektriciteit) installaties kan heel groot worden. Maar om een betrouwbaar en stabiel elektriciteitssysteem te garanderen, zal een beduidend backup-vermogen nodig zijn.  Deze kwesties komen aan de orde bij de bijeenkomst. Deel 2 van Solar-PV 2050 Power Lab is op 24-4-2014.

energieverbruik

Ons energieverbruik is voor 85% onzichtbaar

Wat zijn de ins en outs van onze energievoorziening? Wat verbruikt een gemiddeld gezin nu eigenlijk? Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) heeft hierover het boekje ‘De rekening voorbij’ uitgebracht. Daarin wordt in begrijpelijke taal een beeld geschetst van onze huidige energiebehoefte en hoe daarin wordt voorzien.

70.000 kWh per persoon per jaar

Gesteld wordt dat ons energieverbruik voor 85% onzichtbaar is. Uit de gegevens van het CBS blijkt dat we in Nederland met zijn allen jaarlijks ruim 1150 TWh (terawattuur) aan energie gebruiken in verschillende vormen, voornamelijk aardgas, aardolie en steenkool. Een TWh is een miljard kWh. Dit komt neer op 193 kWh per persoon per dag, ofwel 70.000 kWh per persoon per jaar. Dat is ruim zes maal de hoeveelheid geregistreerde energie die ons in rekening wordt gebracht door het energiebedrijf en aan de pomp. Het boekje is hier te downloaden.