Tag archive: mobiliteit

Symposium: Laadmogelijkheden van de Toekomst

Het rijden op energie die duurzaam wordt opgewekt met bijvoorbeeld wind of zonne-energie, heeft niet alleen
grote consequenties voor de auto, maar ook voor de manier waarop met het opladen of bijtanken wordt omgegaan.
Vooral elektrisch rijden heeft wat dat betreft verregaande consequenties. Willekeurig plaatsen en gebruik van (snel)laders
kan leiden tot een zware belasting van het elektriciteitsnet met hoge maatschappelijke kosten als gevolg.
Door goed te kijken hoe de auto wordt gebruikt en wat de kenmerken zijn van de nieuwe vervoersmiddelen kan het laden/tanken
zodanig worden ingericht dat de transitie naar duurzame energie beter betaalbaar blijft.

Doelstellingen van dit symposium

  • Impact van nieuwe energiedragers in het vervoer op het omgaan met bijladen/tanken verduidelijken.
  • Presenteren van nieuwe concepten voor bijladen/tanken van voertuigen.

Doelgroep

Partijen uit de Automotive, ICT, energieleveranciers, installatiebedrijven, beleidsmakers, brandstofconcerns,
tankstation-houders, bedrijven met duurzame ambities.

Datum, tijd en locatie

Vrijdag 6 april a.s. van 13.00-ca. 17.15 uur

Clean Mobility Center (CMC), Industriepark Kleefse Waard (IPKW)

Westervoortsedijk 73

6827 AV Arnhem

Aanmelding
Aan deelname zijn geen kosten verbonden! U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier
Voor meer informatie kunt u terecht bij tanja.vermeulen@han.nl.

Programma
13.00 uur Inloop met koffie / thee

13.30 uur Opening door dagvoorzitter Marion Braams-de Groot, directeur Clean Mobility Center (CMC)

13.35 uur Aart-Jan de Graaf, Lectoraat Meet- en Regeltechniek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Rijden op duurzame energie: Wat zijn de consequenties? Aart-Jan de Graaf schetst de problematiek van het duurzaam rijden.

Hoe wordt gezorgd voor de juiste hoeveelheid elektriciteit op het juiste moment zonder overbelasting van de elektrische infrastructuur?

14.05 uur Gerard Schuiringa, Resato International B.V.

Resato ontwikkelt een modulair systeem voor het technisch hart van het toekomstig waterstofstation.
Om de markt voor dit product te ontwikkelen heeft Resato een duidelijk beeld van het tankstation van de toekomst. In deze presentatie
toont Resato hoe zij het tanken van waterstof in de toekomst zien en mogelijkheden hoe de toekomstige infrastructuur stapsgewijs kan worden
ingevoerd.

14.35 uur Koffiepauze en Postersessie
Onder genot van een kopje koffie is er gelegenheid om de posters en aanwezige opstellingen te bekijken, te discussiëren en contacten te leggen.

14.55 uur Mereille Klein Koerkamp-Schreurs, Allego
Welke ontwikkelingen zijn er in het duurzaam laden? Hoe is de stand van de techniek met betrekking tot laadpleinen en met welke slimme oplossingen
wordt daar op dit moment geëxperimenteerd?

15.25 uur Floris Jousma en Jonathan Hobelman, CGI
Toelichting op het project NEFUSTA dat momenteel gedraaid wordt door een consortium bestaande uit CGI, Dekra, DNV GL, SWECO en
HAN Lectoraat Meet- en Regeltechniek. Hoe kan het laden van elektrische voertuigen en het tanken van waterstof ingezet worden om de problemen
in het elektriciteitsnet te voorkomen?

15.55 uur Forumdiscussie:

Een forum bestaande uit de sprekers en experts op dit onderwerp discussieert met het publiek aan de hand van prikkelende stellingen.

16.25 uur Wrap-Up door Marion Braams-de Groot en afsluiting

Na een korte samenvatting worden de dag en behoefte aan vervolgstappen geëvalueerd.

16.40 uur Borrel

Ca. 17.15 uur Einde

Note: bezoekers van het IPKW-terrein dienen zich te melden bij de portier!

Parkeergelegenheid bevindt zich op het terrein nabij CMC en vòòr de ingang van IPKW.

Zie ook: http://www.ipkw.nl/plattegrond

HAN en SEECE onderschrijven ambitie Clean Mobility Center

Met een tiental handtekeningen onder een intentieovereenkomst is op 26 januari het officieuze startschot gegeven van het Clean Mobility Center: het kenniscentrum op IPKW waar kennis en kunde rond duurzame mobiliteit gaat samenkomen. Lectoren Bram Veenhuizen en Aart Jan de Graaf van de HAN en SEECE waren daarbij. Bram Veenhuizen: “Gezamenlijk willen we internationaal gezichtsbepalend zijn in Arnhem door ons te profileren als hét Clean Mobility kenniscentrum en kritische massa bereiken door samen verbindingen aan te gaan.“

Lees verder

HAN-studenten bouwen elektrische buggy

HAN-studenten ontwikkelen een elektrische buggy die zijn accu’s bijlaadt, wanneer het voertuig naar beneden rijdt. De eerste versie van de zogenoemde e-buggy is aanstaande zomer gereed.

De wielen en het frame werden ingekocht, maar de rest van de buggy wordt gebouwd door HAN-studenten van het Instituut Engineering. De hbo-opleidingen ElektrotechniekEmbedded Systems Engineering enWerktuigbouwkunde zijn betrokken bij het project. De technische vaardigheden die de studenten nodig hebben voor de productie van dit voertuig passen goed bij hun reguliere onderwijs.

Projectleider Eigbert de Jongh legt het belang van de e-buggy uit. ‘Een voertuig dat rijdt op fossiele brandstoffen stoot co2 uit. Zelfs als dat bergafwaarts rijdt. De e-buggy laadt zijn accu’s bij, zodra die een heuvel af rijdt. Daarnaast hoeft de bestuurder niet te schakelen’, aldus De Jongh.

De e-buggy moet minstens tachtig kilometer per uur kunnen rijden en bestand zijn tegen ruig terrein. Na de zomer wordt de e-buggy omgebouwd, zodat die de weg op mag.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Smit Transformers en het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE).

Garage van de Toekomst is gestart

Om de toekomstige automonteur opgewassen te laten zijn om de technische veranderingen aan te kunnen in de mobiliteitsindustrie is de Garage van de Toekomst (e-Garage) gestart.

Met subsidiegelden van Provincie Gelderland en de hulp van het lokale bedrijfsleven heeft het Opleidingscentrum Rijn IJssel het onderwijs aangepast op de nieuwe en toekomstige voertuigen. De studenten van de afdeling automotive krijgen te maken met diverse typen van voeruigen en hun aandrijvingssysteem zoals de hybride, electrische en waterstof aangedreven voertuigen. het complete lessenpakket is hierop aangepast.

En het Rijn IJssel is verder gegaan. Om studenten bewust te maken van energieopwekking- en gebruik is het dak van de garage voorzien van zonnepanelen en zijn alle lokalen verlicht door ledlampen. Opwekking en gebruik van energie is te volgen via een beeldscherm in de school en via een monitoringssysteem op internet.

Een klaslokaal is voorzien van gekleurde ledverlichting. Het blijkt dat kleur en lichtintensiteit invloed heeft op de gemoedstoestand van de student en dus ook op de leerprestaties. Via een ingenieus systeem kan het licht beinvloed worden naar relatie met de activiteit die van de student gevraagd wordt. Samenwerken of het afleggen van een toets doet een ander appel op de student en dus wordt de lichtwarmte daar op aangepast.

Voor informatie klik hier.