Tag archive: nijmegen

De natuur van de stadsmens: overwegingen van Prinses Irene en anderen

De natuur draagt in belangrijke mate bij in welzijn en welbevinden van de stedelijke bevolking, maar we dreigen die verbondenheid steeds meer te verliezen. Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld richt zich op het herstel van de relatie tussen mens en natuur, en zal in haar bijdrage aan het Duurzaamheidscafé de verbinding tussen mens en natuur centraal stellen.

Lees verder

Op weg naar een energieneutraal Nijmegen in 2045!

In april 2012 is Nijmegen de weg ingeslagen naar een energieneutrale stad in 2045. Onder de naam ‘Power2Nijmegen’ zijn meer dan 200 ondernemers, stichtingen, woningcorporaties, kennisinstellingen en de gemeente Nijmegen aan de slag gegaan om enerzijds 50% energie te besparen en anderzijds de overige 50% aan energie duurzaam lokaal op te wekken. Hieruit zijn meer dan 35 projecten naar voren gekomen.

De uitdaging nu is om deze projecten op een (kosten) effectieve wijze uit te voeren. Tijdens deze avond in een caféachtige setting, zal er inzicht worden verschaft in de voortgang van lopende projecten (zoals het programma ‘De Knop Om’ in Neerbosch Oost), en in geplande initiatieven (b.v. over de plannen op het terrein van GDF Suez).Vervolgens zal er een discussie plaatsvinden met ondernemers, kennisinstellingen en het publiek. Tijdens deze discussie zal worden ingegaan op de verdere ontwikkeling van Power2Nijmegen en hoe het bedrijfsleven en de inwoners van Nijmegen daaraan bijdragen.

Het geheel zal muzikaal worden omlijst door de ‘muzikale time manager’ Muziquest. De entertainer Miel Verstappen zal de avond samenvatten met een toepasselijk Power2Nijmegen lied.

De avond zal worden begeleid door Fons Claessen van de gemeente Nijmegen en Bert Lagerweij van Conbuquest.

Deze speciale editie van het Duurzaamheidscafé  is een programma van de Gemeente Nijmegen, Royal HaskoningDHV  en Urgenda/Conbuquest. Het wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Nijmegen.

biogas

Nieuwe technologie voor meer groen gas

De Nijmeegse firma CarbonOrO brengt een nieuwe technologie op de markt voor het verwijderen van CO2 uit biogas. Dit is een noodzakelijke stap in het opwaarderen naar ‘groen gas’ met aardgaskwaliteit. De techniek vergroot de opbrengst van ‘groen gas’ uit biomassa met 10%-15% in vergelijking met bestaande oplossingen.

Lage temperatuur

CarbonOrO maakt gebruik van een special aminemengsel. De installatie werkt bij lage temperatuur. Bij voldoende beschikbaarheid van restwarmte is geen verdere warmtetoevoer noodzakelijk: geproduceerd biogas kan volledig worden opgewerkt naar ‘groen gas’.

Commercieel gaan

Later dit jaar zal CarbonOrO de eerste commerciële installatie in bedrijf stellen. De installatie heeft een productiecapaciteit van meer dan 1000 m3/u. De energiezuinige CO2 verwijdering van CarbonOrO is eenvoudig schaalbaar en qua investering vergelijkbaar met gangbare alternatieven. CarbonOrO biedt daarnaast oplossingen aan voor het verwijderen van de typische citrusgeur uit ‘groen gas’.

Solar Tour: stadtour Nijmegen

Solar Tours zijn bij uitstek reizende congressen door en voor het bedrijfsleven waar u samen met gelijkgestemden nieuwe ideeën opdoet, kennis uitwisselt, enthousiasme deelt en projecten in de praktijk ziet! Bekijken én bepraten hoe projecten zijn gerealiseerd of op dit moment worden uitgevoerd en gebruikt. Via projectbezoeken, buslezingen en kennisuitwisseling krijgt u alle actuele ontwikkelingen en technologische vernieuwingen geconcentreerd aangereikt. Ga daarom mee on tour.

Programma

Start- en eindpunt zijn CS Nijmegen.

Zonne-energie is in Nijmegen stads breed geïntegreerd: van kerk, dansschool, parkeermeter op straat, studentenflat tot de duurzame woonwijk. Een dag boordevol bezienswaardigheden. U gaat naar de modelwoning van nieuwbouwwijk ‘Groene Oever’ aan de Lentse Plas met een EPC van 0,32, dankzij zonnepanelen en verwarming met restwarmte van een verbrandingscentrale én met slimme energiemeters. Op de campus van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen opent architect Thomas Bögl voor u de deuren van ‘zijn’ gloednieuwe en Nederlands meest duurzame onderwijsgebouw (met een MilieuIndexGebouw-score van 330). NiaNesto laat zien waarom huurders geen energiekosten gaan betalen!

De onderzoeksgroep van de Radboud Universiteit Nijmegen weet ‘alles’ van zonnecellen. Een van de activiteiten is de ontwikkeling van een flinterdunne hoog rendement zonnecel. Buiten op het dak kunnen bedrijven hier hun pv-systemen laten monitoren en testen. Zonnepark Nederland is een pilot waarbij particulieren zonder geschikt pv-dak hun panelen plaatsen op het dak van een bedrijf of instelling. Dit is binnenkort ook mogelijk bij de energiecentrale. Hier komen 4.000 panelen. Een afvalverwerker gaat vol voor duurzaam. Bewonersinitiatieven Energieaanpak Nijmegen doet voor hoe u samen zelf veel kunt doen.

Aanmelden kan tot en met dinsdag 13 mei 2014

arn warmtenet

Afval verwarmt 14.000 Nijmeegse woningen

Minimaal 14.000 woningen in Nijmegen krijgen verwarming van warmte die vrijkomt uit de afvalenergiecentrale ARN in Weurt. Dit warmtenet levert tot 70 procent minder CO2–uitstoot op ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels. Het warmtenet moet bijdragen aan de doelstelling van Nijmegen om in 2045 een energie-neutrale stad zijn.

Eerste schop

De eerste schop van het warmtenet ging eind februari de grond in. Eerst worden 3.500 bestaande woningen in de Waalsprong aangesloten en 8.500 nog te bouwen woningen. Daarnaast krijgen 2.000 nog te bouwen woningen in het Waalfront een aansluiting. De verbinding van ARN met de woningen in de Waalsprong zal begin 2015 gerealiseerd zijn. Later kan het warmtenet verder uitgebreid worden.
Bij de aanleg van het warmtenet zijn betrokken: gemeente Nijmegen, Alliander, provincie Gelderland, Nuon en ARN. Het Rijk draagt 2,5 miljoen euro bij en sloot hierover de Green Deal Nijmegen.

Restwarmte benutten

ARN verbrandt afval dat onder andere uit de regio Nijmegen komt. Bij de verbranding komt veel warmte vrij. Deze warmte wordt al grotendeels omgezet in elektriciteit, maar er blijft nog (rest)warmte over die tot nu toe niet benut werd. Die warmte kan goed worden gebruikt om woningen en bedrijven te verwarmen.
Via een gesloten en geïsoleerd leidingensysteem gaat water van en naar ARN. In ARN wordt dit water verwarmd. Dit warme water gaat vervolgens door de leidingen naar de woonwijken. Zo worden huizen en het water uit de kraan verwarmd. Het afgekoelde water gaat terug, om daarna weer opgewarmd te worden.

Regionaal net

Er loopt nu een onderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid om verbinding te maken met bestaande warmtenetten in het glastuinbouwcluster Bergerden, Duiven/Westervoort en Arnhem. Hierdoor ontstaat een regionaal warmtenet met meerdere producenten en na verloop van tijd ook meerdere leveranciers.
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland