Tag archive: RVO

Managementgame OCTRO: maak van een uitvinding een winstgevend product!

Speel op woensdagmiddag 16 november mee en leer alles over octrooien.

OCTRO is een interactief octrooispel. Deelnemers aan deze managementgame gaan de uitdaging aan om van hun uitvinding een winstgevend product te maken. Vanuit verschillende rollen doorlopen de spelers in ongeveer 2 uur alle fasen van het innovatieproces: van idee tot marktintroductie en – uiteindelijk – tot succesvolle verkoop van het product.

Lees verder

Bezoekers Green Tech Week kijken kritisch naar smart grids

De tweede dag van de Green Tech Week, dinsdag 6 oktober, stond in het teken van duurzame energie. Tijdens een bijeenkomst over smart grids op de HAN, die werd georganiseerd door het lectoraat Meet- en Regeltechniek en de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland, werd veel aandacht besteed aan een belangrijke schakel in het energienet: de eindgebruiker.

Lees verder

STEM-congres: ’n Crash of ’n Succes

Tijdens het allereerste STEM-congres op 1 oktober a.s. staan energie-innovaties, de mens en zijn gedrag centraal. Wat belemmert de acceptatie en integratie van energie-innovatie in Nederland? En wat kunnen onderzoekers én deelnemers concreet bijdragen aan de duurzame energietransitie?

Lees verder

Verbeter uw huis en deel ervaringen met anderen

Wilt u uw huis energiezuiniger maken? Maar weet u niet welke milieubesparende maatregelen u kunt treffen? Of vraagt u zich af waaraan u moet denken bij het plaatsen van een energiezuinige cv-ketel, het installeren van dakisolatie, dubbel glas, gevelisolatie, ventilatie, vloerisolatie, een warmtepomp, zonneboiler of zonnepanelen? Ervaringenmetenergie.nl en VerbeterUwHuis.nl helpen u verder.

Lees verder

RVO

EMT-bedrijven, wees snel bij de fiscale voordelen!

Tot 31 augustus 2014 kunnen bedrijven één of meerdere voorstellen indienen voor de nieuwe Energielijst en tot 1 september 2014 voor de nieuwe Milieulijst van 2015. Dit is vooral interessant voor leveranciers van innovatieve milieu- en energietechnieken. Opname van die technieken op de Energielijst en de Milieulijst kan de marktintroductie versnellen.

Fiscale voordelen

Op de Energielijst staan zo’n 165 innovatieve en energievriendelijke investeringen waarin ondernemers fiscaal voordelig kunnen investeren via de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Op de Milieulijst staan jaarlijks zo’n 350 innovatieve en milieuvriendelijke investeringen waarin ondernemers fiscaal voordelig kunnen investeren via de regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) past deze lijsten jaarlijks aan.

EIA en criteria

Via de EIA kunnen bedrijven de fiscale winst verlagen. U mag 41,5% van het investeringsbedrag waarvoor u een EIA-verklaring hebt ontvangen van de fiscale winst aftrekken. Door de verlaging van de fiscale winst betalen bedrijven minder belasting. Het netto EIA-voordeel is ongeveer 10% van de investeringskosten. Dit levert een rente- en liquiditeitsvoordeel op.
De voorstellen worden getoetst aan een aantal criteria. Zo is EIA-voordeel niet bedoeld voor technieken die zichzelf in korte tijd terugverdienen. Pas bij een terugverdientijd van vijf jaar of langer is, volgens Europese afspraken, EIA-voordeel toegestaan. Het Ministerie van Economische Zaken moderniseert het energiebeleid. RVO.nl is daarom vooral op zoek naar technieken die aansluiten bij de in het nieuwe energiebeleid genoemde thema’s.

MIA en criteria

Via de MIA kunnen bedrijven de fiscale winst verlagen. Tot 36%van de kosten van de milieu-investering mogen zij in mindering brengen op de fiscale winst. Met de Vamil kunnen bedrijven 75% van een investering op een willekeurig moment afschrijven. Door sneller afschrijven vermindert de fiscale winst en betalen bedrijven minder belasting in dat jaar. Dit levert een rente- en liquiditeitsvoordeel op.
Ook het MIA\Vamil-voordeel is niet bedoeld voor technieken die zichzelf in korte tijd terugverdienen. Hiervoor geldt eveneens dat pas bij een terugverdientijd van vijf jaar of langer (Europese afspraken) MIA\Vamil-voordeel is toegestaan. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) moderniseert het milieubeleid. RVO.nl is daarom vooral op zoek naar technieken die aansluiten bij de in het nieuwe milieubeleid genoemde thema’s.

Meer info staat hier op de website van RVO.

Internationale kansen biobased economy

Hoe kan Nederland beter profiteren van internationale kansen door de wereldwijde ontwikkeling van een Biobased Economy? In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ging Partners for Innovation vorig jaar aan de slag met deze vraag. De resultaten publiceerden zij in een overkoepelend rapport met de titel ‘International market opportunities Biobased Economy’.

Inventarisatie van mogelijkheden

Het rapport geeft samengevat weer welke kansen er zijn op het gebied van Biobased Economy. Daarbij werd rekening gehouden met de sterke punten van Nederland op dit gebied. Het rapport eindigt met belemmeringen voor het bedrijfsleven. Maar geeft ook een aantal aanbevelingen om deze obstakels te overwinnen.

Country Monitors

Daarnaast ontwikkelde de projectgoep 16 ‘country monitors’. Hierin is belangrijke informatie opgenomen voor bedrijven die willen ondernemen op het gebied van Biobased Economy in de 16 geselecteerde landen.

Mondiale ontwikkelingen

Ook stelde Partners for Innoveation een Powerpoint-document op. Deze presentatie geeft uitgebreid inzicht in de wereldwijde ontwikkelingen in de biobased economy. Tot slot maakten zij een makkelijk doorzoekbaar overzicht met samenvattingen van de literatuurbronnen die voor dit onderzoek geraadpleegd zijn.

Bron: RVO.nl

RVO DEI Topsector Energie

54 miljoen voor energie-innovatieprojecten

De minister van Economische zaken stelt 54 miljoen euro beschikbaar voor energie-innovatieprojecten. Op 18 juni 2014 zijn de subsidieregeling Demonstratie energie-innovatie (DEI), en de tweede tranche subsidieregelingen van de Topsector Energie gepubliceerd. Indienen kan vanaf 1 juli 2014.

Demonstratie energie-innovatie

De regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) is voor innovatieve ondernemers die met hun product of dienst net vóór marktintroductie zitten. Door een vinding op ware schaal en in praktijkomstandigheden te demonstreren is de stap naar het daadwerkelijk in de markt zetten makkelijker gezet. De DEI regeling biedt ondernemers financiële ondersteuning om deze opschaling te verwezenlijken.

De DEI regeling vloeit voort uit de afspraken die in het Energieakkoord zijn gemaakt. Hierin is afgesproken dat er overheidsmiddelen beschikbaar komen voor demonstratieprojecten gericht op versnelde commercialisering voor de export. Voor de DEI regeling stelt de minister van Economische zaken dit jaar 24,29 miljoen beschikbaar. U komt hiervoor in aanmerking als u producten of projecten ontwikkelt die energie besparen, duurzame energie opwekken of de toepassing van duurzame energie stimuleren. U kunt zelfstandig of in een samenwerkingsverband een aanvraag indienen.

Tweede tranche subsidieregelingen van de Topsector Energie

De eerste tranche met subsidiemogelijkheden van de Topsector Energie is in april gepubliceerd. Daarin stelde de minister 48,8 miljoen beschikbaar. In deze tweede tranche gaat het om 29,9 miljoen. De tweede tranche heeft betrekking op de volgende thema’s: Bio-energie, Energiebesparing in de gebouwde omgeving, Energiebesparing in de industrie, Gas (Upstream), Smart grids, Systeemintegratie, Wind op Zee en Zonne-energie in de gebouwde omgeving.

Nieuw zijn de volgende subsidiemogelijkheden:
– Systeemintegratie: richt zich op de balancering tussen vraag en aanbod van energie, bijvoorbeeld door te kijken naar het gebruik van gas in de energievoorziening, de verhouding tussen duurzaam en fossiel, opslagvraagstukken, demand side management en netbalancering.

– Energiebesparing industrie – joint industry projects: joint industry projects zijn projecten die zich richten op het onderzoeken van vragen die breed in de industrie spelen en die ondernemers niet zelfstandig kunnen oplossen. Door de krachten te bundelen van meerdere ondernemers en onderzoeksorganisaties samen, mogelijk wel.

– Wind op Zee – joint industry projects

– EnerGO – compacte conversie en opslag (EnerGO CCO): de tender voor EnerGO CCO richt zich op thermische energie (warmte/koude). Het gaat met name om projecten met een programmatische aanpak die oplossingen bieden voor conversie en opslag van thermische energie. Ook de inpassing in installaties, gebouwen en gebied wordt meegewogen.

De projecten die in aanmerking komen voor de Topsector Energie-regelingen zijn combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, demonstratie, of haalbaarheidsstudies. Alleen samenwerkingsverbanden komen in aanmerking voor subsidie.

Tenders

Bij beide regelingen gaat het om tenders waarbij na de sluitingsdatum de beste projecten subsidie krijgen, totdat het budget op is. Meer uitleg over de voorwaarden staat in de speciale handleiding.De regelingen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van de Topsector Energie. Ze worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Meer informatie: www.topsectorenergie.nl.

Meer weten?

Meer informatie over de regelingen, de indieningsmogelijkheden en de sluitingsdata. Adviseurs van RVO kunnen u ondersteunen bij uw aanvraag.

 

Laat u bijpraten over R&D-tender van MIT-regeling

Bent u een mkb-ondernemer of een intermediair en heeft u interesse in de MIT-tender? Bent u van plan een aanvraag in te dienen en wilt u meer weten over de aanvraagprocedure? Kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst over de MIT-tender van R&D-samenwerkingsprojecten.

De tender van de regeling MKB-innovatiestimulering Topsectoren staat open van 3 juni tot 22 september 2014.

Wat kunt u verwachten?
De bijeenkomst richt zich op (samenwerkende) mkb-ondernemers en intermediairs die overwegen een aanvraag in te dienen. U krijgt te horen:
-hoe de procedure van de regeling (tender) precies werkt;
-wat er van belang is om uw aanvraag goed in te dienen;
-hoe u uw kansen op een succesvolle aanvraag kunt vergroten.

Daarnaast komen aan bod:
-octrooitechnische zaken;
-ondersteuning van de Kamer van Koophandel;
-rol van de provincies.

Op de bijeenkomst zijn medewerkers van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) aanwezig. Zij kunnen uw vragen beantwoorden over de MIT en andere regelingen die RVO.nl aan ondernemers biedt.

Programma en aanmelden

 

Solar Tour: stadtour Nijmegen

Solar Tours zijn bij uitstek reizende congressen door en voor het bedrijfsleven waar u samen met gelijkgestemden nieuwe ideeën opdoet, kennis uitwisselt, enthousiasme deelt en projecten in de praktijk ziet! Bekijken én bepraten hoe projecten zijn gerealiseerd of op dit moment worden uitgevoerd en gebruikt. Via projectbezoeken, buslezingen en kennisuitwisseling krijgt u alle actuele ontwikkelingen en technologische vernieuwingen geconcentreerd aangereikt. Ga daarom mee on tour.

Programma

Start- en eindpunt zijn CS Nijmegen.

Zonne-energie is in Nijmegen stads breed geïntegreerd: van kerk, dansschool, parkeermeter op straat, studentenflat tot de duurzame woonwijk. Een dag boordevol bezienswaardigheden. U gaat naar de modelwoning van nieuwbouwwijk ‘Groene Oever’ aan de Lentse Plas met een EPC van 0,32, dankzij zonnepanelen en verwarming met restwarmte van een verbrandingscentrale én met slimme energiemeters. Op de campus van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen opent architect Thomas Bögl voor u de deuren van ‘zijn’ gloednieuwe en Nederlands meest duurzame onderwijsgebouw (met een MilieuIndexGebouw-score van 330). NiaNesto laat zien waarom huurders geen energiekosten gaan betalen!

De onderzoeksgroep van de Radboud Universiteit Nijmegen weet ‘alles’ van zonnecellen. Een van de activiteiten is de ontwikkeling van een flinterdunne hoog rendement zonnecel. Buiten op het dak kunnen bedrijven hier hun pv-systemen laten monitoren en testen. Zonnepark Nederland is een pilot waarbij particulieren zonder geschikt pv-dak hun panelen plaatsen op het dak van een bedrijf of instelling. Dit is binnenkort ook mogelijk bij de energiecentrale. Hier komen 4.000 panelen. Een afvalverwerker gaat vol voor duurzaam. Bewonersinitiatieven Energieaanpak Nijmegen doet voor hoe u samen zelf veel kunt doen.

Aanmelden kan tot en met dinsdag 13 mei 2014

Solar Tour Zwolle

Solar Tours zijn bij uitstek reizende congressen door en voor het bedrijfsleven waar u samen met gelijkgestemden nieuwe ideeën opdoet, kennis uitwisselt, enthousiasme deelt en projecten in de praktijk ziet! Bekijken én bepraten hoe projecten zijn gerealiseerd of op dit moment worden uitgevoerd en gebruikt. Via projectbezoeken, buslezingen en kennisuitwisseling krijgt u alle actuele ontwikkelingen en technologische vernieuwingen geconcentreerd aangereikt. Ga daarom mee on tour.

Programma

De Solar Tour van woensdag 14 mei gaat langs Zwolle, Ommen, Klazienaveen, Sleen, Nieuwleusen en eindigt weer Zwolle. Het start- en eindpunt zijn CS Zwolle.

In Klazienaveen gaat u naar een van de grootste zonne-projecten in Nederland met ruim 8.800 m2 panelen. In Sleen ziet u een supergrote installatie waarbij het volledig dak in eenmaal is benut; in Nieuwleusen een PVT-dak (PV/Zon Thermisch-dak ineen). U ziet/hoort over smart grid, toegepast in een ‘gewone’ woonwijk… Wanneer zet u de wasmachine aan? Energiebeheerder Enexis laat het nieuwe, BREAAM Excellent gecertificeerde kantoor zien en praat u bij over het EcoNexis huis, hét huis van NU. U bent er nog niet. In Zwolle neemt u een kijkje bij een super duurzaam zwembad. U ziet hoe een 11 verdiepingen tellende galerijflat is voorzien van zonne-energie en waarom een brandweerkazerne het hoogste cijfer voor duurzaamheid en kostenefficiëntie heeft gehaald. De coöperatieve zonne-energie-wijkonderneming laat de zon voor iedereen schijnen. Hoe? Ga mee on tour en u krijgt het antwoord. In vogelvlucht hoort/ziet u hoe 30 locaties door de stad heen van pv zijn voorzien. Verder alles over de TKI tenders, zon op scholen en ook op riolen.

Aanmelden kan tot en met dinsdag 13 mei 2014