Tag archive: Smart Grids

Themamiddag: Van “Proof of Concept” versneld naar een volwassen product

Veel MKB-ers zijn bezig met innovaties (o.a. op het gebied van duurzame energie). Helaas zien we dat het ontwikkelen van een innovatie tot een volwassen marktproduct tegenvalt. Een hoogwaardig product vereist kennis over diverse andere zaken dan de vinding zelf!
Onvoldoende doorontwikkeling maakt een succesvolle marktintroductie zeer lastig. Doel van deze themamiddag op 6 april, is om werkwijzen en gereedschappen te presenteren die kunnen helpen om het ontwikkelproces te versnellen.

Lees verder

Groene festivalstroom door unieke combinatie van zonne-energie en duurzame brandstof

Op muziekfestival Noorderslag presenteert Bredenoord (een Apeldoornse familiebedrijf met ruim 75 jaar ervaring op het gebied van engineering, productie, verkoop en verhuur van betrouwbare, tijdelijke en permanente stroomvoorzieningen in Noord- Europa) een ‘low carbon power solution’ voor de evenementenbranche gericht op duurzaamheid. Hiervoor heeft Bredenoord de Mobile Solar Plant ontwikkeld. Deze pilot bespaart door de unieke combinatie van elementen tot wel 95% CO2-uitstoot en kan een waardevol middel zijn voor evenementenorganisatoren om aan milieueisen en maatschappelijk verantwoord ondernemen te voldoen. Om tot optimale CO2 -besparing te komen werkt Bredenoord samen met duurzame brandstoffen leverancier GoodFuels.

Lees verder

Herman Wijffels: ‘Groene innovatie bittere noodzaak’

Binnen 1 minuut gaf Prof. Dr. Herman Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering Universiteit Utrecht antwoord op de vraag “groene innovatie, hype of noodzaak”. Op donderdag 8 oktober waren zo’n tachtig aanwezigen bijeen voor het Netwerk event georganiseerd door het Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV) in het kader van de Green Tech Week.

Lees verder

Bezoekers Green Tech Week kijken kritisch naar smart grids

De tweede dag van de Green Tech Week, dinsdag 6 oktober, stond in het teken van duurzame energie. Tijdens een bijeenkomst over smart grids op de HAN, die werd georganiseerd door het lectoraat Meet- en Regeltechniek en de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland, werd veel aandacht besteed aan een belangrijke schakel in het energienet: de eindgebruiker.

Lees verder

Op weg naar Ledkwaliteit

Stichting KIEN en de NSVV hebben in 2012 de handen ineen geslagen en besloten te gaan samenwerken om de installateur van permanente kennis over licht en (led)verlichting te voorzien. Tijdens deze innovatiereis, die gezien moet worden als een langjarig samenwerkingsverband, zullen de medereizigers regelmatig worden geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen. Inmiddels is ook UNETO-VNI aangehaakt bij deze reis en gezamenlijk nodigen zij u uit voor de bijeenkomst:  Op weg naar Ledkwaliteit.

Voor meer informatie en aanmelden klikt u hier

Delphos training sessies

KIC InnoEnergy heeft een nieuw revolutionair online tool geïntroduceerd (Delphos) om het voor fabrikanten makkelijker te maken om hun producten op de markt te brengen. Het is het enige gratis verkrijgbare instrument binnen de energie markt dat de impact van een innovatie voorspelt op de energiekosten. Op dit moment nog alleen op het gebied van windenergie beschikbaar maar binnenkort ook uitgebreid naar solar technologieën.

Voor meer informatie en aanmelding van een training kunt u hier klikken.

Smart grid en de consument (vervolg)

Deel 1  is woensdag 5 november gepubliceerd

Trias Energetica
Is een smart grid een geneesmiddel voor ons elektriciteitsnet? Gaan we niet gewoon verkeerd om met de energie die we tot onze beschikking hebben? Vanuit de Trias Energetica-gedachte zijn er drie stappen die moeten worden doorlopen om tot een energiezuinig ontwerp te komen.
1. Beperk het energiegebruik door verspilling tegen te gaan;
2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen;
3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien.
Al eerder is het aanslaan van apparatuur op het moment dat de energieprijs laag is, besproken. Bij de invoering van dergelijke ‘flexibele energietarieven’ worden stap 1 en 2 van de Trias Energetica gecombineerd, dit heet demand respons.

Flexibele tarieven
Demand response gaat om tijdelijke beperking van de energievraag om piekbelastingen te voorkomen. Er zijn verschillende manieren om dit te realiseren bijvoorbeeld het werken met flexibele energietarieven. Hierdoor kan de gebruiker besluiten niet-continu draaiende apparaten tijdens piekmomenten op het energienet tijdelijk niet te gebruiken. Onderzoek van de Ferc (Federal energy regulatory commission) heeft aangetoond dat het gebruik van prijsprikkels om het energiegebruik te verschuiven, vaak positief wordt ontvangen. Echter, na verloop van tijd herstelt het oude gedrag zich weer en wordt de wasmachine gewoon aangezet als de gebruiker dat nodig vindt.
Veel gebruikers snappen het nut van demand response niet. En dit is een barrière die moet worden overbrugd. Het ‘heropvoeden’ van de gebruikers is hierin een onderbelicht onderdeel.

Power factor
Ook de vorm van ons energienet biedt stof tot nadenken. Alle smart grid gerelateerde documentatie is geënt op het repareren van het huidige energie net. Terwijl een reformatie van het energienet juist bij uitstek het moment is om ook gemaakte keuzes in het verleden nog eens onder de loep te nemen. In het verleden is om praktische redenen gekozen voor wisselspanning op het electriciteitsnet. De spanning en stroom zijn normaal gesproken tegelijkertijd afwisselend positief en negatief volgens een harmonisch (sinusvormig) patroon. Echter, er wordt steeds meer gebruik gemaakt van electronische apparatuur die gelijkspanning nodig heeft in plaats van wisselspanning. Bij de omzetting van de wisselspanning uit het stopcontact naar de gelijkspanning, ontstaat veelal een faseverschil tussen de netspanning en de netstroom. Bedoeling is dat fabrikanten van electronische apparatuur dit faseverschil elimineren. Dit lukt echter in toenemende mate niet, of niet op deugdelijke wijze. Het gevolg is dat de niet-spanningsdragende leider – de nulleider – sneller overbelast kan raken, wat regelmatig tot oververhitting en brand leidt. De vraag is of dit met regelgeving voldoende in de hand kan worden gehouden.
War of currents
Of moeten we misschien helemaal af van de wisselspanning? Edison was een voorstander van gelijkspanning en zag in 1880 al de voordelen van efficiënt energietransport. Omdat omzetting toen een probleem was werd gekozen voor wisselspanning, het model van Tesla. Wisselspanning was toen de juiste keuze. Binnen de huidige elektronica wordt er hoofdzakelijk op gelijkspanning gewerkt.

Gedrag
Het eerste punt van de Trias Energetica is: beperk het energiegebruik. Los van alle apparatuur en installaties speelt de mens hierbij een cruciale rol. Immers, wij zetten al die apparaten en installaties aan of uit. Om echt grip te krijgen op ons energiegebruik zullen we inzicht moeten hebben in waarom, wanneer en waarvoor we energie gebruiken. Kortom, om van smart grids een succes te maken is het essentieel dat niet alleen de techniek er klaar voor is, maar eerst en vooral dat ook de gebruikers smart grid-ready worden.

Smart grids en de consument

Over smart grids wordt veel geroepen en gesproken. Maar wat is het nu eigenlijk en wat betekent dit voor de installatiebranche? Er blijkt in elk geval een aspect vaak onderbelicht: het ‘heropvoeden’ van de gebruikers.

Lees verder

Nederlands-Duitse Smart Grids Meeting

De nieuwste technieken, producten en projecten staan centraal tijdens de Nederlands-Duitse Smart Grids Meeting. Branche-experts uit beide landen ontmoeten elkaar om hun kennis te delen en samen met het publiek de actuele producten en ontwikkelingen in beide landen te bespreken.

Voor meer informatie klikt u hier.

U kunt zich voor dit evenement via deze link aanmelden.

DNHK organiseert Nederlands-Duitse Smart Grids Meeting

Slimme elektriciteitsnetwerken staan centraal tijdens de Nederlands-Duitse Smart Grids Meeting op woensdag 29 oktober 2014 van 10:00 tot 17:00 uur in Zeist. Experts uit beide landen zullen hier ingaan op de actuele stand van zaken en de perspectieven aan beide zijden van de grens. De bijeenkomst maakt deel uit van een handelsreis van zeven Duitse bedrijven naar Nederland. Deze bedrijven zullen hun diensten tijdens de meeting kort aan het publiek voorstellen. De organisatie is in handen van de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) in samenwerking met Eclareon en Cleantech Holland. Opdrachtgever is het Duitse ministerie van Economische Zaken en Energie (BMWI).

Slimme elektriciteitsnetwerken spelen een sleutelrol bij de overstap naar duurzame energievormen”, zegt Anouk Iuzzolino, energie-expert bij de DNHK. “Door vraag en aanbod van elektriciteit met behulp van slimme apparatuur beter op elkaar af te stemmen, kunnen piekbelastingen vermeden worden en wordt de stabiliteit van het netwerk vergroot.” Door de energiewende hebben Duitse bedrijven al veel ervaring opgedaan met de technieken die hierachter schuilgaan, onder andere door praktijkonderzoek binnen zes Smart Energy-modelregio’s. Duitsland behoort wereldwijd dan ook tot de koplopers op dit gebied. Van deze ervaring kan Nederland profiteren bij het verwezenlijken van de eigen duurzaamheidsdoelstelling van 14 procent in 2020. Tegelijkertijd zijn de Duitsers ook zeer geïnteresseerd in de ervaringen die zijn opgedaan in de Nederlandse modelregio’s. “Van elkaar leren staat dus centraal”, aldus Iuzzolino.

Sprekers

Een van de sprekers tijdens de Smart Grids Meeting is Carsten Beier van Fraunhofer Umsicht, die het project ‘Der hybride Stadtspeicher’ zal toelichten. Doel van dit project is de integratie van duurzame energie in de stedelijke omgeving – enerzijds door middel van centrale en decentrale energieopslag, anderzijds door het inbinden van decentrale energie-opwekkers en verbruikers door middel van aanvullende thermische opslag. Diana Khripko van het Institut dezentrale Energietechnologien gaat in op het potentieel en de uitdagingen van Demand Side Management voor grote industriële energieverbruikers. Het Nederlandse TKI Switch2SmartGrids zal een overzicht geven van de Nederlandse Smart Gridsbranche. Daarbij zal zowel worden ingegaan op de actuele stand van zaken als op de vooruitzichten en veelbelovende projecten.

“De bijeenkomst is vooral gericht op kennisoverdracht en het leggen van contacten”, licht Iuzzolino toe. Op dinsdag 28 en donderdag 30 oktober biedt de Handelskamer bovendien talrijke mogelijkheden om direct in gesprek te komen met Duitse branche-experts. Deelname aan de bijeenkomst evenals aan individuele matchmakinggesprekken is kosteloos.

Meer informatie: DNHK, Anouk Iuzzolino, tel. 070 3114 118, e-mail: a.iuzzolino@dnhk.org, www.dnhk.org/smartgrids

 

GREAT

Informatiebijeenkomst  Smart Grids met een demonstratie Watt Connects smart grid simulatietafel (op inschrijving) en diverse presentaties.

Wilt u hierbij aanwezig zijn dan kunt u zich hier aanmelden.

 

Duurzaam elektrisch ‘tanken’ op snelwegen

MisterGreen Products is bezig met een nieuwe stap in het elektrische rijden: duurzame snellaadstations naast benzinestations aan de Nederlandse snelwegen. Elektrische auto’s kunnen er snel volledig worden opgeladen met behulp van zonne-energie.

MisterGreen ontwikkelt daartoe een smart-grid oplossing. De energie die nodig is voor het snelladen wordt beschikbaar gesteld door een buffer van batterijen. Zo wordt voorkomen dat er een piek ontstaat in de behoefte op het net. De batterijen worden daarnaast opgeladen met behulp van zonnepanelen. Een tekort aan zonne-energie kan aangevuld worden met stroom van het net.

Het project is dit jaar gestart en loopt tot 2027. Het eerste snellaadpunt komt in Haarrijn op de A2 in de buurt van Maarsen.

Mobeg

Nieuw Energie Management Systeem

Universiteit Twente en de spin-off Ipsum Energy ontwikkelen een nieuw Energie Management Systeem (EMS). Het is gebaseerd op een innovatieve manier om het elektriciteitsverbruik binnen een gebouw te meten. Door op één locatie in een elektriciteitsnet van een gebouw te meten, bijvoorbeeld in de meterkast, kan worden bepaald wat de elektriciteitsvraag is van de afzonderlijke aangesloten apparaten. Het EMS moet ook in staat zijn om de actuele hoeveelheid elektriciteit te bepalen die aan het gebouwnet wordt gevoed, bijvoorbeeld vanuit zonnepanelen.

Lees verder

smart grids

Eerste autonome elektriciteitsnetwerk 5 jaar oud

In Nederland wordt nog flink gedebatteerd over de net- en opslagcapaciteit van decentrale energienetten. ODE, een landelijke vereniging van burgers en coöperatieve zelfopwekkers, hield er onlangs een bijeenkomst over op vakantiepark De Bronsbergen in Zutphen. Op die locatie werd vijf jaar geleden het eerste autonome elektriciteitsnetwerk van Nederland gerealiseerd. Diverse toonaangevende sprekers uit de netwerk-sector, initiatiefrijke burgers en coöperatieve bedrijven verzorgden inleidingen en deelden hun ervaring met energietransport en -opslag. De presentaties van onder anderen André Jurjus, Machiel Mulder en Annelies Huygen staan hier.

Het netwerk op De Bronsbergen

In 2008/2009 legde netbeheerder Liander het zelfstandige, decentrale elektriciteitsnet aan op het vakantiepark, dat wordt gevoed door zonnepanelen op de vakantiewoningen. Met behulp van batterijen van de Griekse fabrikant Sunlight, die de zonne-energie opslaan, wordt ervoor gezorgd dat de vakantiewoningen ook zonnestroom kunnen krijgen als het donker is of als het weer tegenzit. Systeemarchitect EMforce voorzag het elektriciteitsnet van een intelligent systeem voor elektriciteitsopslag. EMforce ontwikkelde de inverters, de centrale besturingseenheid en het Battery Monitoring System. Er zijn smartgrids gerealiseerd: een stuk net dat een bepaalde tijd autonoom kan functioneren, dus helemaal ‘los’ van het grotere elektriciteitsnet.

De tests

De experimenten in Zutphen kwamen voort uit het Europese samenwerkingsproject ‘More Microgrids’ en zijn gefinancierd met investeringen van Liander en een EU­subsidie (6e kader programma voor R&D). Van 2008 tot midden 2009 is het netwerk uitgebreid getest en geoptimaliseerd. Aangetoond is dat de theorie ook in de praktijk werkt. Het systeem kan zichzelf opstarten, over­- en terugschakelen van en naar het openbare net en op de accu’s blijven functioneren. De tests hebben veel kennis opgeleverd, waarmee het beter mogelijk is geworden om het spanningsniveau constant te houden bij sterk fluctuerende opwek. Ook is de elektriciteitsvoorziening van het openbare net en van de batterijen zo op elkaar afgestemd dat het netverlies minimaal is.

Meer over de tests van Liander bij De Bronsbergen en het project.