Tag archive: werken en leren met energie

Nieuwe groep energieprofessionals studeert af op de HAN: ‘Ik vind het leuk om maatschappelijk bij te dragen, op het gebied van de energietransitie’

55 studenten van het Instituut Engineering ontvingen 22 februari hun diploma op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Een van hen is Patricia Boogaard, een elektrotechnicus die in 2014 stopte als rondreizend geluidsontwerper. Na een aantal deeltijdbanen in de energiesector besloot ze om onderzoeker te worden.

Lees verder

Meet & Match Werken en Leren met Energie

Op vrijdag 21 april a.s. organiseert het instituut Engineering, in samenwerking met SEECE, voor de 5e maal op rij de Meet & Match Werken en Leren voor werkgevers en potentiële deeltijdstudenten Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde. Deze vindt plaats van 12:00 tot 17:00. Bent u geïnteresseerd in onze kandidaten, dan bent u van harte welkom deel te nemen aan deze markt waar u met hen in gesprek kunt gaan over mogelijkheden binnen uw bedrijf. Deze markt vindt plaats bij Faculteit Techniek, Ruitenberglaan 26 te Arnhem.

Afgelopen februari is een nieuwe groep cursisten van start gegaan met een voorbereidend programma om zich te kwalificeren voor de deeltijd hbo-opleidingen Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde. Een deel van deze groep kandidaten bestaat uit doorstromers van mbo naar hbo, dus met een relevant mbo-diploma. Een ander deel bestaat uit zij-instromers die uit een ander vakgebied komen. Hun leeftijd ligt tussen de 25 en 45 jaar. Ook zij brengen de nodige competenties mee.
Hoewel de achtergrond van de deelnemers zeer divers is, hebben zij één ding gemeenschappelijk en dat is hun interesse voor techniek en in het bijzonder elektrotechniek en werktuigbouwkunde.

Om bedrijven die de komende jaren verwachten hbo-elektrotechnici of hbo-werktuigbouwkundigen nodig te hebben tijdig in contact te brengen met onze kandidaten én om deze studenten een goed (beroeps)beeld te geven van verschillende (typen) bedrijven, organiseren wij de Meet & Match.

Deelname verplicht tot niets en er zijn geen kosten aan verbonden. Het enige wat wij van u vragen is een serieuze interesse in dit bijzondere traject en de bereidheid uw bedrijf te presenteren op deze dag en oriëntatiegesprekken te voeren met potentiële deeltijdstudenten.

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u zich wenden tot Ilse Dannen, projectmedewerker Deeltijd Engineering.
E: Ilse.Dannen@han.nl T: 06-55434271

Voor algemene informatie over de deeltijdopleidingen van het instituut Engineering kunt u contact opnemen met Peter Lansbergen, deeltijdcoördinator Engineering.
E: engineering.startinformatie@han.nl / T: 06-27042977

Bedrijvenmarkt Werken en Leren met Energie

Bedrijvenmarkt Werken en Leren, vrijdag 17 april 2015

 

Het Power Lab is gevestigd op het bedrijventerrein Arnhems Buiten. Onderstaande link helpt u het Power Lab op het terrein te vinden.

http://www.thepowerlab.nl/powerlab/nl/locatie-en-bereikbaarheid.html

 

Programma (voor bedrijven)[1]

8.30 – 9.30 uur:

 • Ontvangst met koffie en thee / Opbouwen stands

9.30 – 10.00 uur:            

 • Welkomstwoord + presentatie over achtergronden Werken en Leren met Energie door Tinus Hammink(Programmadirecteur SEECE) en Robert Berends (Programmamanager Techniek Alliander)

10.00 – 10.30 uur:

 • Presentatie door : Joris Spaan van VAPA over de Gelderse papierindustrie, in combinatie met  papierfabriek DS Smith: Taco Scheffer (HR Manager) en Tjeerd Bouwman (Werken en Leren student Elektrotechniek), ervaringsdeskundigen Werken en Leren traject.
 • Presentatie netbeheerder Alliander: leidinggevende + werken en leren student vertellen over hun ervaringen met dit traject.

10.30 – 10.45 uur:

 • Koffie/thee pauze

10.45 – 11.15 uur:

 • Wat wordt er van de verschillende partijen (opleiding, student, werkgever) verwacht bij Werken en Leren? Presentatie door Richard Kaandorp, opleidingscoördinator bij Werktuigbouwkunde.

11.15 – 11.30

 • Afronding van het ochtendgedeelte

11.30 uur:  Start Bedrijvenmarkt (bedrijven + kandidaat studenten)

13.00 – 13.30 uur:          

 • Lunchbuffet

13.30 – 16.00 uur:          

 • Voortzetting Bedrijvenmarkt

16.00 – 17.00 uur:          

 • Afronding Bedrijvenmarkt
 • Tijd voor een hapje en een drankje
 • Einde

 

Voor aanmelding kunt u rechtstreeks contact opnemen met Mieke de Vries.

Mieke.devries@han.nl // 06-55302738  

[1] Tussen 9.30 en 11.30 uur kunnen kandidaat studenten die zich daarvoor aangemeld hebben bij Mieke de Vries, deelnemen aan een workshop LinkedIn.nl

Symposium Werken en Leren met Energie benadrukt belang leerwerktraject

Partijen die betrokken zijn bij Werken en Leren met Energie maakten dinsdag 31 maart de balans op, tijdens een symposium op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Ruim tachtig bedrijven, onderwijsprofessionals, overheidsfunctionarissen en potentiële leerwerkers zitten geconcentreerd in een zaal op de Faculteit Economie en Management van de HAN. In de ochtend, en een deel van de middag, wonen ze verschillende presentaties bij en nemen ze deel aan een discussie.

 Bezoekers luisteren aandachtig naar verschillende presentaties.

Uitdagingen

‘Als je tekorten oplopen tot 5000 medewerkers, moet je wel wat doen’, vertelt Robert Berends, humanresourcesmanager bij Alliander. Berends, die verantwoordelijk is voor de technische arbeidscapaciteit bij de netbeheerder, legt uit dat de vervangingsvraag bij bedrijven vele malen groter is dan het aanbod van verschillende scholen.

Deze conclusie komt niet uit de lucht vallen. Twee jaar geleden bleek al uit de Arbeidsmarktverkenning voor Netwerkbedrijven dat er een tekort aan – vooral – werktuigbouwkundigen en elektrotechnici ontstaat. Veel energietechnici gaan de komende jaren met pensioen en door de transitie naar duurzame energie is nieuwe technische kennis nodig.

Leerwerkers delen hun ervaringen.

Ondersteuning topsector

Er wordt op landelijk niveau gewerkt om het tekort op te lossen. ‘Wij zorgen dat er een scholingsinfrastructuur komt’, zegt Marsha Wagner, programmamanagerHuman Capital Agenda van de Topsector Energie. Daardoor kan iedereen in aanmerking komen voor een energiegerelateerde opleiding. En die opleidingen zijn niet alleen bedoeld voor technici die bij energiebedrijven willen werken. ‘Ik heb het over partijen die een bijdrage leveren aan de energietransitie’, aldus Wagner.

Uit de presentatie van Wagner blijkt dat er niet alleen een tekort is aan techniektalent, maar ook een overschot. Er zijn technici die een opleiding gevolgd hebben waarmee ze niet aan een baan komen. ‘Er zijn krimpsectoren, maar er is ook een schreeuw om werknemers. Hoe krijgen we die mensen van werk naar werk? Hoe beweeg je mee met de arbeidsmarkt?’

 Marsha Wagner vertelt over de Topsector Energie.

Werken en Leren met Energie

Werken en Leren met Energie speelt in op de scheefgroei. Deelnemers aan het traject zijn vaak talentvolle jongeren die elektrotechnicus of werktuigbouwkundige willen worden maar niet de juiste studie hebben gevolgd.

Dankzij Werken en Leren met Energie krijgen de leerwerkers een tweede kans. Kandidaten werken drie dagen bij een bedrijf dat zich bezig houdt met energievraagstukken en studeren twee dagen per week op de HAN. De werkgever betaalt de opleiding en de leerwerkers krijgen – tenminste – minimumloon.

 Bezoekers laten met groene en rode kaarten zien of ze voor of tegen een stelling zijn.

Resultaten

Van die kans werd gretig gebruik gemaakt. In 2013, het startjaar van Werken en Leren met Energie, startten 16 Elektrotechniekstudenten en 30 Werktuigbouwkundestudenten in combinatie met een baan. In 2014 waren dit 17 elektrotechniekstudenten en 25 werktuigbouwkundestudenten. ‘Wij namen vorig jaar vijf leerwerkers aan, dit jaar nemen wij vijf leerwerkers aan en – u raadt het al – daar gaan wij mee door’, zegt Robert Berends van Alliander enthousiast.

De lovende woorden vanuit Alliander baren een aantal aanwezigen zorgen. ‘Is dit traject vooral bedoeld voor grote energiebedrijven, zoals netbeheerders, of ook voor het MKB?’ Vraagt een van de bezoekers. Leon Verhoeven, werkzaam bij het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE), wijst naar de eigenaar van MKB-bedrijf QConcepts. ‘Jurrian, jij hebt een leerwerker in dienst. Kun je daar iets over vertellen?’

Leonie Dijkhof, leerwerker bij QConcepts, laat een tekening van de SkyWindTurbinezien. 

Investering

Tijdens het symposium komen meer zorgen aan de orde. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven die de investering aan de grote kant vinden. Vier jaar lang collegegeld én minimumloon van een leerwerker betalen, is nogal wat.

Migon Schmitz, Elektrotechniekstudent en werknemer bij het Graafschap College, grijpt de microfoon en tackelt deze stelling. ‘De investering hoeft niet voor de lange termijn te zijn. Je kunt een leerwerker ook een jaar aannemen. In die tijd kan een leerwerker veel waarde toevoegen aan het bedrijf’, zegt Schmitz.

Potentiële leerwerker informeert naar Powerlab.

Kennis

Berends benadrukt dat deelname aan Werken en Leren met Energie niet alleen extra arbeidskracht betekent, maar ook deelname aan een kennisnetwerk. ‘SEECE, initiator van Werken en Leren met Energie, is een kenniscentrum met kennis die wij nodig hebben. Studenten zitten in dat netwerk en nemen innovatie mee naar ons bedrijf’, aldus Berends.

Marsha Wagner van de Topsector Energie laat weten dat SEECE bovenop de nieuwste ontwikkelingen zit. ‘SEECE heeft een trekkende en leidende rol naar scholen die met smart grids [slimme energienetwerken (red.)] bezig zijn’, zegt Wagner.

 Een potentiële leerwerker leest de brochure van SEECE.

Ontmoetingen

Tijdens een uitgebreide lunch presenteert een aantal bedrijven zich en spreken potentiële leerwerkers met managers die wellicht een werkplek kunnen bieden. Studenten kunnen namelijk alleen starten met het leerwerktraject als ze worden aangenomen bij een bedrijf.

De werkzoekenden die nog geen leerwerkbaan gevonden hebben, krijgen 17 april nog een kans. Dan vindt de Bedrijvenmarkt Werken en Leren met Energie plaats inPowerlab, op Arnhems Buiten.

 

UWV-rapport onderstreept tekort aan technici

Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) verkleint sinds 2013 het tekort aan technici in Nederland. Een recent rapport van het UWV onderstreept de urgentie van deze aanpak.

Vooral elektrotechnici en werktuigbouwkundigen zijn de komende jaren moeilijk te vinden. Dat blijkt uit een overzicht dat het UWV publiceerde in het rapport Welke beroepen bieden kansen? dat in februari verscheen.

Doelstellingen SEECE
De cijfers onderstrepen het belang van de SEECE-doelstellingen. Het centre of expertise zorgt voor meer en beter opgeleide technici, die verstand hebben van duurzame elektrische energie. SEECE schenkt daarbij veel aandacht aan elektrotechniek en werktuigbouwkunde.

Niet zonder resultaat. Het aantal studenten dat een energiegerelateerde opleiding volgt op de HAN steeg flink na de start van het centre of expertise. Maar niet voldoende om tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen.

Nieuwe doelgroep
Daarom boort SEECE een doelgroep aan, die – tot voor kort – buiten beeld bleef: techniektalenten die als elektrotechnicus of werktuigbouwkundige aan de slag willen, maar niet de mogelijkheid hebben een fulltime studie te volgen.

Die krijgen via het traject Werken en Leren met Energie de kans om een hbo-studie te volgen op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in combinatie met een baan bij een energiebedrijf, of een bedrijf waar veel energievraagstukken voorkomen.

Mismatch
Veel deelnemers aan dit traject hebben een achtergrond waarmee ze weinig kans maakten op de arbeidsmarkt. Een groeiend probleem, blijkt uit het UWV-rapport. ‘[..]de komende tijd zullen in sommige sectoren grote groepen mensen hun baan verliezen terwijl andere sectoren zich zorgen maken over toenemende tekorten in bepaalde beroepen. Voor een goed draaiende economie en arbeidsmarkt is het belangrijk mismatches zoveel mogelijk te voorkomen’, staat in het document.

Het leerwerktraject is een succes. Sinds de start in 2013 werken tientallen elektrotechnici en werktuigbouwkundigen in spe bij een energiegerelateerd bedrijf, dankzij Werken en Leren met Energie. 31 maart 2015 maakt SEECE de balans op, tijdens een evenement dat in het teken staat van het leerwerktraject en gaan buitenstaanders in gesprek met deelnemende bedrijven en leerwerkers.

Samenwerking mbo
Tekorten en mismatch ontstaan niet alleen op hbo-niveau. Op de middellange termijn (2017–2019) voorspelt het UWV een tekort aan mbo’ers die verstand hebben van elektrotechniek en werktuigbouwkunde. Daarom werkt SEECE samen met mbo-instellingen.

In oktober 2014 werd Powerlab geopend, in het Energy Business Park Arnhems Buiten. Powerlab is een plek waar onderwijs en bedrijfsleven structureel met elkaar samenwerken op het gebied van duurzame energie. Door deze samenwerking wordt de transitie naar een nieuwe energiewereld ondersteund met meer en beter toegeruste studenten, startende ondernemers én werknemers in de EMT-sector. Zowel SEECE als het ROC Rijn IJssel zijn hierbij betrokken.

Werken en Leren met Energie maakt de balans op tijdens event

Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) organiseert een bijeenkomst over Werken en Leren met Energie, die dinsdag 31 maart plaatsvindt op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in Arnhem. Betrokkenen blikken terug op mooie resultaten van het leerwerktraject en bespreken hun toekomstplannen.

Via Werken en Leren met Energie combineert technisch talent een baan bij een energiegerelateerd bedrijf met een opleiding Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde op de HAN. Dit traject biedt een oplossing voor bedrijven die last krijgen van het groeiende arbeidstekort in de techniekbranche.

De leerwerkers zijn voorgesorteerd door een onderwijsprofessional van de HAN. Geïnteresseerden die niet aan de juiste eisen voldeden, volgden voorbereidend onderwijs. Zij spijkerden hun wis- en natuurkundekennis bij, kregen sollicitatietraining en gingen op bedrijfsexcursies. Een meerderheid van de deelnemers vond een werkgever en volgt nu het leerwerktraject.

‘Sinds de start van het traject zit er een snel stijgende lijn in het aantal leerwerkers. Vorig jaar startten 18 mensen aan het voorbereidende jaar. Nu zijn dat er 30’, zegt projectleider Mieke de Vries.

Tijdens de bijeenkomst zijn leerwerkers, werkgevers, provincie Gelderland en onderwijsprofessionals aanwezig. Maar ook geïnteresseerde buitenstaanders zijn van harte welkom. De betrokkenen vertellen graag over hun ervaringen met het leerwerktraject.

De bijeenkomst start om 9:30 met een presentatie van Marsha Wagner van de Topsector Energie en eindigt om 13:40. De locatie is Ruitenberglaan 31.

Aanmelden kan via Mieke de Vries (mieke.devries@han.nl)

“Werken en Leren met Energie brengt onderwijs en bedrijfsleven naar elkaar”

Het hbo-deeltijdonderwijs Samen Werken en Leren met Energie wordt ondersteund door de provincie Gelderland. Mark van der Heijden, programmaleider arbeidsmarkt-onderwijs/human capital bij de provincie, vertelt waarom deze onderwijsvorm onmisbaar is.

Arbeidstekort
“In de Gelderse energiesector komt de vraag naar technici niet overeen met de ontwikkeling van de beroepsbevolking”, zegt Van der Heijden. Dat sluit aan bij een landelijke trend. Er is een groeiend tekort aan werktuigbouwkundigen en elektrotechnici in Nederland. “Tussen 2011 en 2016 is de vervangingsvraag – naar schatting – 5000 voor elektrotechnici en eveneens 5000 voor werktuigbouwkundigen”, vertelde Robert Berends, humanresourcesmanager bij Alliander, onlangs tijdens een presentatie over het Werken en Lerentraject.

“Wij vroegen ons af: kunnen we geïnteresseerden begeleiden naar een technische functie in de energiebranche?” Zegt Van der Heijden. Werken en Leren met Energie geeft een antwoord op die vraag: ja.

Werken en leren
Deelnemers starten hun hbo-opleiding Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen tegelijkertijd met een baan bij een energiegerelateerd bedrijf. “Het is goed dat leerwerkers gelijk inzetbaar zijn. Dat komt overeen met de vraag uit het bedrijfsleven. Bedrijven willen dat een leerwerker gelijk rendeert”, aldus Van der Heijden.

Het leerwerktraject richt zich vooral op bekwame mensen die affiniteit hebben met techniek, maar niet de juiste opleiding hebben om een functie op hbo-niveau te vervullen bij een energiegerelateerd bedrijf. “Het is goed om mensen van de ene naar de andere branche te helpen. Je moet talenten optimaal benutten en niet de economie laten bepalen of deze mensen inzetbaar zijn of niet. Talenten hoeven niet in de sector te blijven waar ze voor zijn opgeleid”, aldus Van der Heijden.

Verbindingen leggen
Hij benadrukt het belang van verbindingen tussen onderwijs en het bedrijfsleven. “Het is mooi hoe onderwijs naar het bedrijfsleven wordt gebracht en andersom. We kunnen niet zonder kruisbestuiving. Wat de toekomst ook brengt: als bedrijven en onderwijsinstellingen verbonden zijn, kunnen ze op elkaar inspelen.”

“En als wij willen dat talentvolle mensen inzetbaar blijven, moeten ze kunnen blijven leren. Daar moet een systeem voor komen. Werken en Leren met Energie helpt daarbij. Ik zou deze onderwijsvorm ook aanraden voor andere sectoren. En er kunnen dwarsverbanden worden gelegd. Energy&Food bijvoorbeeld”, aldus Van der Heijden.

Provinciale steun
De provincie Gelderland staat klaar om drempels die het project in de weg staan te verlagen. “Bedrijven betalen vier jaar lang collegegeld en minimumloon voor de leerwerker. Ze vinden het echter lastig om vier jaar vooruit te kijken. Ze lopen een financieel risico. Dat proberen wij te verkleinen door subsidie te verstrekken”, zegt de provinciemedewerker. Provincie Gelderland stelde vorig jaar 200.000 subsidie beschikbaar. Daarnaast vervult de provincie een faciliterende rol. “We kunnen informatie geven en partijen met elkaar verbinden”, zegt Van der Heijden.

SEECE
Werken en Leren met Energie werd geïnitieerd door het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise. Kijk op www.werkenenlerenmetenergie.nl voor meer informatie.

Werken en Leren met Energie helpt talent van branche naar branche

Bedrijven, onderwijsinstellingen en andere betrokken organisaties bespraken donderdag 9 oktober het project Samen Werken en Leren met Energie, tijdens een mini-symposium op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). “Het is ontzettend belangrijk dat talenten uit andere sectoren kunnen doorstromen naar de energietechniek.”

Onder andere UWV, netwerkwerkbedrijf Alliander, netbeheerder TenneT, stichting kiEMT, Provincie Gelderland en VAPA zijn vertegenwoordigd tijdens het mini-symposium. De partijen bespreken de behaalde successen binnen het leerwerkproject en vertellen waar ze over twijfelen.

Oplossing voor tekort aan technici
De innitiatiefnemer van Werken en Leren met Energie is de publiek-private samenwerking Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE). Het centre of expertise zocht een oplossing voor het groeiende tekort aan technici in de energiebranche. Dankzij Werken en Leren met Energie worden technische talenten worden in dienst genomen door energiegerelateerde bedrijven en studeren zji tegelijkertijd Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde op de HAN.

Het eerste jaar van het project was succesvol, blijkt uit een presentatie van SEECE-programmamanager Leon Verhoeven. Er nemen 42 student-werknemers deel aan het leerwerktraject. “De uitval is erg beperkt. Alle leerwerkers die via SEECE een baan hebben gevonden, nemen nog steeds deel aan het traject. Dit zijn uiterst gemotiveerde werknemers”, aldus Verhoeven.

Elk jaar wordt door SEECE een meet&match-bijeenkomst georganiseerd, waar potentiële leerwerkers in contact komen met bedrijven. Voordat zij mogen deelnemen, hebben zij een gesprek met een medewerker van de HAN.

Investering
Eenmaal aan het werk ontvangen de leerwerkstudenten minimumloon en betaalt de werkgever het collegegeld. Een aantal aanwezigen vindt dit een behoorlijke kostenpost voor een werknemer zonder hbo-diploma. Robert Berends, humanrecoursesmanager bij Alliander, denkt daar echter anders over. “Je krijgt voor dat geld een werknemer op mbo-niveau die je binnen jouw organisatie uit kunt laten groeien tot een hbo’er. Dat is geweldig.”

Daarnaast benadrukt Berends het groeiende tekort aan technici en maakt duidelijk dat afwachten geen optie is. “In Nederland zijn tussen 2011 en 2016 5000 nieuwe elektrotechnici nodig. Hetzelfde geldt voor werktuigbouwkundigen”, zegt Berends. En er studeren lang niet genoeg technici af om aan de vervangingsvraag te voldoen.

Nieuwe doelgroep

Werken en Leren met Energie richt zich op een doelgroep die zonder dit project geen kans maakt op een baan als elektrotechnicus of werktuigbouwkundige op hbo-niveau. De organisatie achter het leerwerktraject scout talent dat graag een technische functie bij een energiegerelateerd bedrijf wil, maar geen aansluitende vooropleiding heeft en niet over de mogelijkheden beschikt om een reguliere hbo-opleiding af te ronden.

“Alliander nam een Rotterdamse mevrouw in dienst die als schoonmaakster werkte, maar daar veel te intelligent voor was”, zegt Berends. “Een ander voorbeeld is Dorien, een vrouw die in het basisonderwijs werkte maar haar techniekpassie wilde volgen. Nu ontwikkelt zij laadpalen voor elektrische auto’s.”

Subsidie
De lengte van de vierjarige opleiding blijkt een drempel voor een aantal organisaties. “Bedrijven vinden het vaak lastig om in een lang traject te stappen. Die weten niet waar ze over een paar jaar aan toe zijn”, merkt een medewerker van het UWV op.

Om die een deel van het financiële risico voor bedrijven weg te nemen, stelde de provincie Gelderland onlangs 200.000 euro subsidie beschikbaar. “We vinden het belangrijk om deze verbinding tussen bedrijven en onderwijs mogelijk te maken. We zien dat de arbeidstekorten in een aantal Gelderse sectoren oplopen, terwijl in andere sectoren juist te weinig vraag naar personeel is. Daarom is het goed als talenten door kunnen stromen naar een andere branche”, zegt mark van der Heijden van de provincie Gelderland.

Informatiemiddag “Werken en Leren met Energie”

In het kader van de Green Tech Week organiseert SEECE, het expertisecentrum voor duurzame elektrische energie, een initiatief van de HAN en een aantal grote energiebedrijven, een minisymposium over kansen en mogelijkheden voor bedrijven en potentiële studenten/werknemers over dit bijzondere hbo-deeltijd traject.Met name in de toeleiding tot deze deeltijdvariant speelt SEECE een rol door het aanbieden van diverse voorbereidende cursussen en door het leggen van contacten tussen kandidaten en bedrijven.

Tijdens het minisymposium wordt enerzijds aandacht besteed aan het grotere geheel: Het Speerpunt Energie van het Ministerie van Economische zaken. Anderzijds wordt er uitvoerig ingegaan op de uitwerking van dit beleid in de dagelijkse praktijk.

Er zijn zowel werkgevers als werken-en-leren-studenten aanwezig, zodat bezoekers van het symposium uit eerste hand kunnen horen wat de voor- en nadelen van dit traject zijn.

Opbouw programma
• Tijd: 13.30 – 17.30 uur
o 13.30 – 13.50 uur: Marsha Wagner, Programmamanager Human Capital Agenda Topsector Economie.
 Wat houdt de HC Agenda van de Topsector Economie: doelen + vertaling hiervan naar de samenleving.
o 13.50 – 14.00 uur: Gelegenheid tot vragen stellen + introductie naar volgende onderdeel: Expertisecentra → SEECE
o 14.00 – 14.15 uur: Tinus Hammink
 Vogelvlucht wat SEECE is en doet. (3 min.)
 Waarom is de nauwe betrokkenheid bij Werken en Leren trajecten en de toeleiding hiertoe voor SEECE zo belangrijk. (12 min.)
o 14.15 – 14.25 uur: Gelegenheid tot vragen stellen.
o 14.25 – 14.30 uur: Afronding + toelichting op vervolg van de middag.
o 14.30 – 14.45 uur: Pauze.
o 14.45 – 15.15 uur: Prikkelende stellingen worden voorgelegd aan een panel dat bestaat uit: Studenten, werkgevers, en vertegenwoordigers van de HAN en van SEECE. Gelegenheid vanuit de zaal om hierop te reageren en zelf vragen te stellen aan het panel.
o 15.30 – 16.15 uur: Rondleiding langs diverse, duurzame projecten van het instituut Engineering.
o 16.30 – 17.30 uur: Afsluiting met een hapje en een drankje.

Bent u geïnteresseerd en wilt u graag deze middag bijwonen, dan kunt u zich aanmelden bij Mieke.devries@han.nl o.v.v. naam / telefoonnummer / bedrijf + adres / functie.

Voor meer informatie over Werken en Leren via SEECE ga naar: www.werkenenlerenmetenergie.nl