Tag archive: windenergie

Feestelijke opening Windpark Nijmegen-Betuwe

Van donderdag 8 tot en met zaterdag 10 december bruist Windpark Nijmegen-Betuwe van energie tijdens een feestelijke opening. Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.  In het bijzonder nodigen we je uit voor een prikkelende discussiebijeenkomst, vrijdagmiddag 9 december van 16.00-17.30 uur op locatie van ons windpark, over de toekomst van duurzame energie in onze regio.  Onze eigen talkshow-host Ruud Schuurs ontvangt spraakmakende gasten uit de lokale politiek, de financiële sector en de energiewereld en praat met hen over energietransitie.

Meer informatie en aanmelden vind je hier

Van fossiele brandstof productie naar opslagfaciliteit

In de Noordzee staan honderden olie- en gasplatforms voor de productie van fossiele brandstoffen, die na gebruik weer moeten worden afgebroken. Wat als een deel van deze platforms gebruikt zou kunnen worden als opslagfaciliteit voor windenergie of waterkracht, om zo de energietransitie naar alternatieve, duurzame brandstoffen te versnellen?

Lees verder

‘Duurzame energie in 2020 gratis en per abonnement’

Door de wereldwijde transitie naar duurzame energie zal de stroomprijs binnen enkele jaren tot bijna nul cent per kilowattuur dalen. Consumenten betalen enkel nog voor transport en opslag in accu’s en batterijen en zullen voor stroom een abonnement afsluiten, net zoals in de mobiele telefoniemarkt. Vanwege schommelingen in vraag en aanbod, en dus in prijs, zullen tarieven per kwartier afgerekend worden.

Lees verder

4 Energiecoöperaties ontwikkelen samen burgerwindmolens bij Zutphen

Vier lokale energiecoöperaties willen samen burgerwindmolens ontwikkelen nabij De Mars en het Twentekanaal. Daarom zetten Lochem Energie, ZET, EnergieRijk Voorst en BrummenEnergie hun handtekening onder de oprichtingsakte van IJsselwind B.V., een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie. Het is de eerste stap in de ontwikkeling van windenergie van, voor en door burgers in de regio.

Lees verder

Cleantech Tour Gelderland 2015

Twaalf bijzondere bedrijven bezocht provincie Gelderland in de cleantech tour 2015. Ik mocht deze tour voorbereiden, samen met mijn collega’s @WillemHuntink en @g_taat (Gerard). Bedrijfsbezoeken om onze nieuwe Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk meer feeling te geven met deze groeiende ‘sector’ die hard werkt aan de energietransitie. Bedrijven waar innovatie centraal staat om de carbon-footprint / milieudruk naar beneden te krijgen en daarmee groene groei te brengen; soms ook wel circulaire economie of biobased economy genoemd. Met alle bedrijven bespraken wij waar zij sterk in zijn, wat hun groeiontwikkeling is en waar ze tegenaan lopen. Trots op deze bedrijven in Oost Nederland breng ik hen graag beeld.

Lees verder

Delphos training sessies

KIC InnoEnergy heeft een nieuw revolutionair online tool geïntroduceerd (Delphos) om het voor fabrikanten makkelijker te maken om hun producten op de markt te brengen. Het is het enige gratis verkrijgbare instrument binnen de energie markt dat de impact van een innovatie voorspelt op de energiekosten. Op dit moment nog alleen op het gebied van windenergie beschikbaar maar binnenkort ook uitgebreid naar solar technologieën.

Voor meer informatie en aanmelding van een training kunt u hier klikken.

Onderzoek naar de groenste stroomleverancier

De Consumentenbond onderzocht dit samen met Greenpeace, Hivos en Natuur & Milieu. Onderzocht werden 32 leveranciers van elektriciteit (cijfers zijn van oktober 2014). Het onderzoek richtte zich op: De duurzaamste leveranciers (duurzaamheid van geproduceerde of ingekochte stroom); Grijze middenmoot; Verkoop van stroom aan consumenten en het Investeringsbeleid

Voor elk van deze onderdelen kunnen leveranciers kiezen uit veel verschillende brandstoffen en technieken van stroomopwekking. Voor het milieu, het klimaatprobleem en de toekomst van de elektriciteitsvoorziening maakt het veel uit welke keuzes worden gemaakt.

Fossiele brandstoffen zoals gas en vooral kolen spelen een grote rol in vervuiling en klimaatverandering. Ook raken ze een keer op (vooral gas). Kernenergie wordt vanwege de risico’s en het afvalprobleem niet als duurzaam ervaren. Ook deze energiebron is trouwens niet onbeperkt voorradig.

De duurzaamste leveranciers

Je kunt bijdragen aan groenere stroom door een duurzame leverancier te kiezen. De duurzaamste energiebedrijven zijn: Raedthuys Pure Energie; Windunie; Qurrent; Huismerk Energie. Deze 4 leveren alleen stroom die is opgewekt met windmolens in Nederland (Raedthuys levert ook deels zonnestroom). Greenchoice, HVC Energie, Eneco, Kas energie en Innova scoren ook voldoende in het onderzoek. Vattenfall/Nuon, Atoomstroom, Delta en RWE/Essent eindigen onderaan: hun rapportcjifer ligt lager dan 4,5. Vattenfall/Nuon en RWE/Essent investeren nog veel in nieuwe kolencentrales en Atoomstroom levert alleen kernenergie.

Grijze middenmoot

Tussen deze koplopers en hekkensluiters zit een grote ‘grijze middenmoot’ van bedrijven die onvoldoende scoren maar wel hoger dan rapportcijfer 4,5. Het onderzoek heeft alleen betrekking op de elektriciteitsmarkt; productie en levering van (aard)gas zijn buiten beschouwing gelaten. Een aantal leveranciers investeert niet of nauwelijks in productiecapaciteit of desinvesteert (dan stoot je centrales af). Bij deze leveranciers telt de score op Productie/inkoop/levering voor 100%. De groene stroomproducten van de leveranciers uit het onderzoek staan in de Energievergelijker.

Verkoop van stroom aan consumenten

De samenstelling van de stroom die bedrijven verkopen aan eindgebruikers – zoals consumenten – staat op het stroometiket van de leveranciers. Hierin zijn ook de ‘Garanties van Oorsprong’ (GvO’s) opgenomen. Veel van de stroom die leveranciers aan consumenten verkopen is ‘vergroend’ door GvO’s van Noorse waterkrachtcentrales. Dit is een voor het bedrijf goedkope manier om groene stroom te leveren. Die draagt echter nauwelijks bij  aan een schonere energievoorziening. Ook hier scoren de hierboven genoemde 4 koplopers het best. Zij leveren al hun klanten alleen maar windstroom (en ook zonnestroom bij Raedthuys Pure Energie). Sommige andere leveranciers leveren ook wel windenergie, maar slechts aan een (klein) deel van hun klanten. In de Energievergelijker  staat een duurzaamheidsscore per stroomproduct. Voor deze score weegt zowel het beleid van de leverancier als het stroometiket van het betreffende product mee.

Voor een groene energievoorziening in de toekomst is het nodig om te investeren in duurzame productiecapaciteit. Er is verschil tussen leveranciers die zelf stroom produceren en leveranciers die dit niet doen. Leveranciers zonder eigen productiecapaciteit kunnen (een deel van) de stroom die ze verkopen met langetermijncontracten inkopen bij bijvoorbeeld een windpark. Zo’n contract biedt financiële zekerheid aan de stroomproducent. Leveranciers die zelf stroom produceren, investeren ook in nieuwe productiecapaciteit. Maar de mate waarin geld in duurzame bronnen wordt gestoken, verschilt. Hierbij is ook gekeken  naar desinvesterigen: het ontmantelen of verkopen van energiecentrales.

Investeringsbeleid

Van de grote energieleveranciers heeft Eneco het groenste investeringsbeleid. Eneco investeert onder meer veel in windenergie. De grootste investeringen in kolencentrales komen op rekening van: E.ON;RWE/Essent; GDF Suez/Electrabel; Vattenfall/Nuon. Delta investeert het meest in kernenergie. Van deze 5 grote leveranciers investeert E.ON relatief nog het meest in duurzame bronnen, al is het duidelijk minder dan Eneco.

Voor meer informatie: http://www.consumentenbond.nl/energie/extra/groenste-stroomleverancier/#item1

QConcepts ontwikkelt prototype SkyWindTurbine

QConcepts Design Engineering ontwikkelt in 2015 een prototype van de SkyWindTurbine, een airborne windturbine die met een kabel aan de grond is bevestigd.

De SkyWindTurbine gaat op grote hoogte boven de grond windenergie oogsten. De lichtgewicht body legt een patroon af op 100 tot 300 meter hoogte en wekt door zijn snelheid energie op uit de aanwezige wind. Met dit systeem kan dan ook in gebieden met lage windsnelheden, op een efficiënte manier, energie uit wind opgewekt worden.

De schaaltest van de SkyWindTurbine is in november 2013 van start gegaan. In 2015 wordt een prototype gebouwd, op basis van de lessen die QConcepts geleerd heeft tijdens de proof of principle-fase.

QConcepts ontwikkelt de SkyWindTurbine samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het Duitse M.u.H. von der Linden GmbH.

Basisschoolleerlingen bouwen echt mini-windmolenpark op IPKW

Ruim 600 Gelderse basisschoolleerlingen bouwen in september en oktober echt werkende windmolens. In totaal worden in Arnhem 150 windmolens van zes meter hoog gerealiseerd. Deze vormen samen een tijdelijk mini-windmolenpark. Het mini-windmolenpark wordt op 6 oktober geopend tijdens de Green Tech Week Oost Nederland. Gedurende vier maanden zijn de windmolens te bezichtigen op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem.

De bouw van de windmolens maakt deel uit van het project ‘Laat maar Waaien’ . Daarin leren leerlingen hoe windenergie werkt en welke techniek hier bij hoort. Netwerkbedrijf Alliander, Provincie Gelderland, Rijn en IJssel Energie Coöperatie, Gemeente Arnhem, I-Link, Groene Transitie, Technoplanet en IPKW maken dit project mogelijk.

De energie die de molens opwekken, is de eerste lokaal geproduceerde energie die de Rijn en IJssel Energie Coöperatie aan haar klanten kan leveren.

Op een aantrekkelijke manier leren basisscholieren over techniek en duurzaamheid. Dit is het hoofddoel van dit project. Zij ervaren hoe het is om windenergie op te wekken in de eigen omgeving. Dit geldt ook voor alle mensen die het mini-windmolenpark komen bezichtigen.

Alliander onderzoekt de effecten van kleinschalige lokale opwek van windenergie op haar netwerk. Meer opwekken en terugleveren van energie vraagt om meer capaciteit op het net. Daar moet op een slimme en betaalbare manier mee worden om gegaan.

Rijn en IJssel Energie doet met dit project ervaring op hoe deze lokale duurzame energie daadwerkelijk aan klanten in de regio geleverd kan worden.

De feestelijke opening van het mini-windmolenpark is tijdens de start van de Green Tech Week Oost Nederland op 6 oktober. Vanaf dan is het mini-windmolenpark gedurende vier maanden te bewonderen. Dat kan bij de poort van Industriepark Kleefse Waard, Westervoortsedijk 73 in Arnhem (ter plekke wordt nog meer informatie gegeven). Tijdens de Open Dag van IPKW op 11 oktober kun je het mini-windmolenpark echt van dichtbij bekijken.

 

 

 

 

 

windmolenparken

Kabinet wijst 11 gebieden aan voor windmolenparken op land

Het kabinet heeft 11 gebieden aangewezen waar grote windmolenparken op land mogen komen. Het gaat om:
• Eemshaven
• Delfzijl
• N33 (bij Veendam)
• Drentse Veenkoloniën
• Wieringermeer
• IJsselmeer-Noord
• Flevoland
• Noordoostpolderdijk
• Rotterdamse haven
• Goeree-Overflakkee
• Krammersluizen

Deze gebieden staan vermeld in de Structuurvisie Windenergie op land. Rijk en provincies zijn het eens over de plaatsing van 6000 megawatt aan windenergie op land in 2020. De 11 gebieden dragen hier voor de helft aan bij.

Inspraak

Waar in deze 11 gebieden precies de windmolenparken komen te staan, is nog niet bekend. De exacte plaatsen van de windmolenparken worden pas later bekend. Namelijk pas als initiatiefnemers een concreet voorstel doen en de Rijkscoördinatieregeling starten. Ook is er dan gelegenheid voor inspraak.

De overheid heeft vooral gekozen voor gebieden waar het relatief hard waait en waar weinig mensen wonen. Denk aan:
• grote haven- en industriegebieden;
• landelijke gebieden;
• in en langs grote wateren (zoals het IJsselmeer);
• langs wegen en spoorlijnen.

Plannen voor grootschalige windmolenparken

Verschillende bedrijven hebben al plannen ontwikkeld voor de bouw van grote windparken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft een overzicht van deze parken.

bedrijvenpark A1 Deventer

Intelligent en duurzaam bedrijvenpark in Deventer van start

Netters Infra bouwt als eerste een bedrijfspand op A1 Bedrijvenpark Deventer. Voor de zomer moet het in gebruik genomen worden. Het is een bijzonder bedrijvenpark dat investeert in energievoorzieningen om op termijn energieneutraal te zijn. Momenteel wordt het bouwklaar gemaakt.

Lokale energie

Een jaar geleden sloot de gemeente Deventer een overeenkomst met Cofely voor de energievoorziening op het bedrijvenpark. Cofely zorgt voor de duurzame lokale energieopwekking, de distributie en de levering van energie aan afnemers. Hiervoor gaat Cofely samenwerkingsverbanden aan met partijen die hieraan bij kunnen en willen dragen. Met Royal Haskoning DHV (procesbegeleiding en engineering), Alliander (netbeheer) en Raedthuys (windturbines, zie verder) wordt in dit kader al nauw samengewerkt.

Intelligent netwerk

Het elektriciteitsnet wordt een modulair intelligent energienetwerk. Bij de energieopwekking wordt gebruik gemaakt van warmte-koudeopslag, twee windturbines op het naastgelegen bedrijventerrein Kloosterlanden, zonnepanelen en biomassa. De ontwikkeling van slimme energienetwerken in Nederland is bijzonder. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft er in 2011 een subsidie van ruim € 1 miljoen euro voor toegekend.

Het modulair intelligent energienetwerk stemt vraag en aanbod op elkaar af door gebruik te maken van de flexibiliteit van de aangesloten opwekkers en afnemers die hieraan mee willen werken. Informatiesystemen meten en sturen de energiestromen. Overschot aan duurzame energie wordt opgeslagen of direct verbruikt door verhoogde activiteit van de participerende bedrijven. Bij een tekort wordt opgeslagen energie gebruikt.

Inwoners mede-eigenaar windpark

De totale investering in het windpark bedraagt bijna 6 miljoen euro. Raedthuys Windenergie BV. realiseert en exploiteert de windturbines. Het bedrijf ontving een subsidie van de Rijksoverheid voor de productie van duurzame energie. De Deventer Energie Coöperatie neemt deel aan het windpark en kan voor een kwart eigenaar worden.

De twee windturbines van elk 2 megawatt hebben een verwachte jaarproductie van 9,9 miljoen kWh. Inwoners en bedrijven in Deventer en omstreken kunnen een aandeel nemen in de productie van duurzame energie. De coöperatie geeft daartoe ledenparticipaties uit à € 250 en wil daarmee ten minste € 400.000 bijeenbrengen voor haar aandeel in de totale investering. De aan te schaffen participaties zijn een lening, die men terugkrijgt als de levensduur van de molens (circa twintig jaar) verstreken is, of eerder als men tussentijds wil uitstappen. Sinds eind december kan men via www.deventerenergie.nl participeren.

Wie dat wil, kan zijn energiegebruik afstemmen op windstroom uit de eigen molen, door via Deventer Energie zijn energielevering te regelen. Iedereen kan eraan meedoen, ook bewoners met zonnepanelen op het eigen dak. Het is de bedoeling dat de windmolens eind 2014 draaien.

windenergie

Nederlandse windenergiebedrijven verzilveren internationale kansen

Samenwerken met andere windenergiebedrijven zorgt ervoor dat u kansen kunt verzilveren. Bent u geïnteresseerd in samenwerking met China, Taiwan, Korea, Japan en Brazilië? Kom dan naar de informatiebijeenkomst van Holland Home of Wind Energy (HHWE). Tijdens deze bijeenkomst vertellen HHWE en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland u meer over welke kansen samenwerking u kan bieden.
Aanmelden t/m dinsdag 18 maart.